Advocaat kroongetuige Nabil B geliquideerd/Inzet NCTV aanslag op rechtsstaat

Za 21 September 2019 06:50 | Astrid Essed | 331 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ADVOCAAT KROONGETUIGE NABIL B GELIQUIDEERD/INZET NCTV 
[NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING EN VEILIGHEID] AANSLAG OP RECHTSSTAAT
NCTV/ADDER ONDER HET GRAS
ZIE OOK
Even:
Wie direct wil weten, wat ik het enge vindt in de gang van zaken rond de nieuwe Justitiele aanpak nav de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, moet het laatste gedeelte NCTV/ADDER ONDER HET GRAS. lezen
VEEL LEESPLEZIER!
Daar is ze weer.
Uw wreker van het Onrecht.
Deze keer een kort commentaar, beste lezers, over een gruwelijke zaak, waar ik nog weinig van weet.
Toch wil ik over enkele details ervan een mening ventileren, die waarschijnlijk door bijna 0,0 procent van het Nederlandse volk wordt gedeeld [behalve die enkele anarchist en echt linkse activist, die sowieso tegen de Staat is]
WAAR GAAT HET HIER OM?
Om een ongebruikelijke, gruwelijke en onorthodoxe aanslag.
Namelijk met de liquidatie van de advocaat, mr Derk Wiersum, advocaat van
kroongetuige Nabil B. [1] in het Marengo.onderzoek en lopende rechtszaak. [2]
Het Marengo onderzoek, wat nu een rechtszaak is, draait om een aantal criminelen, behorend tot de zogenaamde ''Mocro Maffia [een vlag, die de lading niet dekt, want naast Marokkanen zijn er ook Surinaamse, andere niet-Westerse criminelen en ''witte'' autochtone criminelen actief] [3], namelijk Ridouan T., Saïd R. en veertien medeverdachten. [4]
Wiersum werd maandag 18 october 2019 om half acht voor zijn woning in Buitenveldert
neergeschoten door een onverlaat, toen hij op het punt stond, naar zijn werk te gaan.
Niet alleen een gruwelijke persoonlijke tragedie [mijn condoleances gaan uit naar zijn weduwe en de twee jonge kinderen, die hij achterlaat en nooit zal zien opgroeien] [5]
Dit is meer!
Want dit is een frontale, demonische aanslag op de rechtsstaat, om zo het werk van een advocaat onmogelijk te maken, waarbij impliciet mensen het recht op een eerlijk proces en goede verdediging, wordt ontzegd.
Want laten we niet naief zijn:
Hoewel we natuurlijk de drijfveren en motieven EN daarmee het Gezicht van de
moordenaar [verdachte in deze zaak] nog niet kennen. kan het bijna niet anders
dan dat deze aanslag is gepleegd vanuit het criminele circuit, met als SIGNAAL:
PAS OP, WIE ZICH AL TE ZEER ROERT IN DIE ZAAK MARENGO
EN VOORAL ADVOCAAT IS VAN KROONGETUIGEN [6] KAN DE DOOD VERWACHTEN!
Een aanslag dus op de rechtsstaat
Een oorlogsverklaring aan de advocatuur [tenzij het hun eigen advocaten zijn]
In het verleden heeft die intimidatie al gewerkt, maar dan indirecter
Toen de broer van kroongetuige Nabil B geliquideerd werd [de zogenaamde ''wraakmoord'' [7], omdat Nabil B met het OM was gaan praten en dus was ''overgelopen''], stopte mr Bart Stapert, samen met Derk Wiersum advocaat van kroongetuige Nabil B, met het vak.
Want, zo verklaarde hij ''"De moord was een wake-upcall. Iedereen kon opeens een doelwit worden'' [8]
POLITIEK 
Terecht kwamen er geschokte reacties vanuit de politiek en advocatuur, van premier Rutte, minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus [op hem kom ik terug], burgemeester Femke Halsema, De Orde van Advocaten en vele andere hoogwaardigheidsbekleders, organisaties en individuen. [9]
Reacties over zorg, geschoktheid, verdriet en woede.
Allemaal legitiem en door ondergetekende gedeeld.
POLITIEKE ADDERS/HET GIF VAN XENOFOBIE
Maar er zijn altijd politieke adders, die tragisc he gebeurtenissen als deze ongekende liquidatie van een advocaat aangrijpen om op de xenofobe toer te gaan.
In this case Fuhrer Wilders [10], die deze gruwelijke gebeurtenis wilde linken aan Marokkanen in het algemeen, door te spreken over ''Marokkaans gif'' en een ''Marokkanenprobleem'' [11]
En die Tweede Kamerleden protesteren niet eens tegen deze duidelijk racistische en haatzaaiende opmerking van Wilders, medeplichtigen als ze zijn aan het salonfahig maken van racisme! [12]
Gelukkig sprak premier Rutte, ook niet mijn politieke vriend en zeker geen indrukwekkende anti-racist  [13], tegengesproken.
Rutte zei op de zoveelste uitbarsting van Wilders
''"Er is een probleem met de mocro-maffia in Nederland, maar we hebben geen Marokkanenprobleem."' [14]
Al had hij de term ''mocro-mafia'' wat neutraler kunnen formuleren [15]
Maar we kennen Wilders zo'n beetje en keihard zijn Islamofobie en racisme bestrijden, blijft het parool!
NCTV:
MAAR EERST:
KROONGETUIGEN, ZOALS GEBRUIKT IN HET RECHTSSTELSEL DER NEDERLANDEN
Voordat ik kom bij een schijnbaar detail, maar levensgevaarlijk fenoneem, wat zich voordoet in deze zaak, de inschakeling van de NCTV, eerst iets over het gebruik van het verschijnsel ''kroongetuigen'' en waarom ik daar ernstige bezwaren tegen heb, in ieder geval in zijn huidige vorm.
In de eerste plaats een woord van begrip:
Ik begrijp het verschijnsel ''kroongetuige'' [16] in de zin zoals het in het rechtsstelsel wordt gebruikt wel:
een getuige die zelf een verdachte is, maar die bereid is om in ruil voor een beloning een verklaring tegen een of meer andere verdachten af te leggen.  [17]
Want zeker in het criminele circuit is het vaak niet te doen, met hard bewijs erachter te komen, wie de opdrachtgever is van liquidaties, hoe de lijnen lopen, de verhoudingen liggen, etc.
Want dergelijke opdrachten vinden in het diepste geheim plaats, codetaal wordt gebruikt en documenten of geschreven verklaringen vind je natuurlijk niet.
Dat zou betekenen, dat je nooit tot een veroordeling kan komen.
En dat is frustrerend.
Dus probeert het OM een lid van de Firma moord en doodslag, wat het criminele milieu is,  zo ver te krijgen, hun companen te verraden, te gaan praten  in ruil voor strafvermindering.
Waaraan voor betrokkene natuurlijk grote risico's kleven, die dan ook vaak Getuigenbescherming krijgen. [18]
Natuurlijk is het logisch, dat ze voor de te lopen risico's en bereidheid, Justitie te helpen, er iets [een beloning] voor terugkrijgen.
Maar het gaat wel erg schuren, als er een aanzienlijke strafvermindering
[soms zelfs kwijtschelding van straf] tegenover gaat.
Risico is niet alleen, dat er maar ''op los gelogen wordt'' of op zijn vriendelijkst de werkelijkheid wordt overdreven, om maar die strafvermindering binnen te halen, waardoor die getuige onbetrouwbaar wordt en er in feite voorwaarden voor een eerlijk proces worden geschonden.
 
Even eng is de rechtsongelijkheid, die vaak ontstaat.
Zo is er met Nabil B de deal gesloten, dat het OM 12 jaar gevangenisstraf zou eisen, terwijl de man verdacht wordt van ''vier moorden en moordplannen'' [zie het AD [19], terwijl in een andere liquidatierechtszaak, die draaide om het plegen van twee moorden en drie pogingen daartoe, tot twee keer levenslang werd opgelegd. [20]
En dan zou Nabil B, waarschijnlijk door die deal met het OM, als hij tenminste veroordeeld zou worden voor een of meer moorden, met 12 jaar wegkomen?
Grove rechtsongelijkheid!
Sowieso is een zorgwekkende kant aan die liquidatieprocessen, dat vanwege
bijna niet te verkrijgen hard bewijs over de opdrachtgevers tot die liquidaties, wordt besloten tot dubieuze ''rechts'''middelen als kroongetuigen, van wie zowel hun betrouwbaarheid 
te betwijfelen valt [ze hebben een belang: strafvermindering], als dat er sprake kan zijn van rechtsongelijkheid, omdat zij een veel lagere strafeis [en hoogstwaarschijnlijk veroordeling, anders spreekt men niet van een deal [21], krijgen dan normaal en dus ook een lagere veroordeling dan hun trawanten, over wie zij informatie verschaffen.
Is dat eerlijk?
NEEN
Is dat nog in overeenstemming met de principes van een eerlijk proces? [22]
Ik betwijfel dat.
NCTV/ADDER ONDER HET GRAS
En nu dan datgene, dat ik in deze ontwikkeling na de laffe liquidatie van advocaat Derk Wiersum nog het engst vind en waarmee ik waarschijnlijk met bijna 0,0 procent van het Nederlandse volk van mening verschil:
De inzet van de NCTV [Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid], door minister van Justitie en Veiligheid, mr Grapperhaus. [23]
Deze NCTV wordt ingezet bij het onderzoek naar de liquidatie op van Wiersum  en dat is een gevaarlijke zaak.
Het heet, dat de NCTV niet zelf onderzoek doet naar de moord, maar [ik citeer
AD] 
''De NCTV spoort de dader niet zelf op, maar ze kijken naar dreigingen als deze. Het gaat om een aanvullend onderzoek waarbij ook wordt gekeken naar de ‘betrokken beroepsgroepen’ en wat er nodig is om veilig hun werk te kunnen laten doen. '' [24]
Klinkt onschuldig, maar is het niet.
In de eerste plaats:
Hoe weten we dat?
Hoe is het voor de gewone burger te controleren, of dit NCVT zich niet TOCH met de opsporing van de dader, ik hou liever vast aan het woord ''verdachte'' [25] bezighoudt?
En waarom moet juist dat NCTV advocaten en andere beroepsgroepen gaan ''beveiligen?'' [26]
Goede beveiligingsbedrijven genoeg in dit land.
TERRORISME
NCTV staat voor TERRORISMEBESTRIJDING.
Wie de website van NCTV bezoekt, leest onder het kopje ''organisatie'' o.a. het volgende
''De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft.

De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen. Samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.'' [27]

Duidelijk gericht op terrorismebestrijding, waarbij ''maatschappelijke ontwrichting'' een belangrijke rol kan spelen.

Maar een aanslag vanuit [waarschijnlijk ook in het geval Wiersum],

vanuit het criminele milieu, is GEEN terrorisme.

Nog even de wettelijke definitie van terrorisme erbij gehaald:

''Artikel 83a

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.'' [28]
ARTIKEL 83, A, WETBOEK VAN STRAFRECHT
Zijn zware criminaliteit liquidaties maatschappelijke ontwrichting
Absoluut
Is er sprake van ''angstaanjagerij''
Ik weet het wel zeker.
Advocaten haken af, zoals Wiersum's  collega en medeadvocaat na de moord op de broer van Nabil B? [29]
Maar voor terrorisme is meer nodig, namelijk een POLITIEK DOEL en een
AANVAL OP DE STAAT OF STAATSINSTELLINGEN!
En aangezien hiervan geen sprake is, is het onjuist en gevaarlijk, het NCTV in te schakelen!
EPILOOG
Buiten kijf staat het verschrikkelijke karakter van de moord op Derk Wiersum, advocaat tot zijn dood, van kroongetuige Nabil B.
Mijn medeleven en gedachten gaan uit naar zijn weduwe en jonge kinderen.
Kinderen, die hij nooit zal zien opgroeien.
Een verschrikkelijke moord, waarschijnlijk [want dit weten we nog niet zeker] begaan vanuit het criminele circuit.
Maar het is ronduit gevaarlijk en ook een aanslag op de rechtsstaat, om hangende het onderzoek naar deze moord, de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in te huren, ook al is het dan volor de beveiliging van de ''beroepsgroepen democratische rechtsorde''' [30]
Wat we strict genomen niet kunnen controleren, want wie zegt, dat de NCTV niet TOCH deelneemt aan de opsporing van de verdachte [geen dader, media en ''hoogwaardigheidsverklaring'' zolang hij/zij niet is veroordeeld!] van deze laffe moord?
Maar ik heb de heren hoogwaardigheidsbekleders wel door:
Door de NTCV erin te betrekken, kunnen ze extra bevoegdheden gebruiken, die gelden, wanneer het om terreurzaken [wat dit niet is] gaat.
En daarin zit het gevaar:
Die anti-terreurwetgeving, die toch al op gespannen voet staat met rechtstatelijke beginselen [31], kan zo stilaan worden opgerekt, waarbij men begint of doorgaat met groepen in de samenleving, bij wie het maatschappelijk acceptabel lijkt, zoals nu zware criminaliteit.
Maar wat geen terrorisme IS, moet niet als zodanig behandeld worden
Want als we eenmaal toestaan, dat groepen of individuen, die geen ''terroristisch motief'' hebben volgens de wet, wel als zodanig worden aangemerkt, is het Hek van de Dam.
Dan zijn het vandaag zware criminelen, morgen ernstige voetbalhooligans.
En zo gaat het voort en kunnen er steeds grotere groepen onder vallen, die maatschappelijk, al dan niet terecht, toch al niet lekker liggen.
DUS:  
[Bijna] 0,0 procent van het Nederlandse volk, die geen bezwaar heeft, dat de NTCV in deze waarschijnlijke liquidatiezaak wordt ingezet:
WAKE UP!
Want het ''terrorisme'' spook kan eerder aan uw deur komen, dan u denkt.
Denk daar over na!
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed