Astrid Essed trekt ten strijde tegen onbetrouwbare politici in Ingezonden Stuk!

Vr 5 April 2024 13:24 | Astrid Essed | 44 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
INGEZONDEN STUK/VERKLARING TEGEN JODENHAAT MISPLAATST/
PRODUCT VAN LIEGENDE POLITICI
Beste Lezers,
Over die door 13 Tweede Kamerfracties [Denk en Forum voor Democratie hebben deze niet ondertekend] uitgegeven ''Verklaring tegen Jodenhaat'' [1]
, naar aanleiding van de door vier Palestina activisten verstoorde
concert van Lenny Kuhr [2] die in een in december gehouden interview op
Jonet haar steun had uitgesproken voor de Israelische aanval op Gaza [3]heb ik al het een en ander geschreven.
Zie noot 4
Nu vond ik het Tijd worden voor een kranteredactie-offensief en
heb ik een aantal kranteredacties een Ingezonden Stuk hierover gestuurd
Zie een van de mails onder noot 5
Onder P/S het aan een aantal kranteredacties toegezonden Ingezonden 
Stuk
Of een van die kranteredacties de guts heeft om het te plaatsen,
vraag ik mij af
Daarom ook gedeeld met jullie, lezers
FROM THE RIVER TO THE SEA, PALESTINE WILL BE FREE!!
ASTRID ESSED
NOTEN
NOOT 1
NOOT 2
NOOT 3
NOOT 4
NOOT 5
P/S
INGEZONDEN STUK
Verklaring tegen Jodenhaat misplaatst/Product van liegende politici

Ingezonden Stuk

Geachte Redactie,

Om maar direct alle mogelijke misverstanden uit de weg te ruimen:

Wanneer er werkelijk sprake is van anti-semitische aanvallen, bedreigingen, uitingen en wat dies meer zij, ben ik de eerste om achter een Verklaring

of Manifest, zo u wilt, tegen Jodenhaat te staan.

Maar dat is hier nadrukkelijk niet het geval.

Wat was de aanleiding tot deze Verklaring?

Op 26 maart ondertekenden 13 van de 15 Tweede Kamerfracties een Verklaring , waarin werd gevraagd, op te staan tegen Jodenhaat.

Twee Tweede Kamerfracties, Denk en Forum voor Democratie, ondertekenden niet.

Directe aanleiding was de verstoring, door vier pro Palestina activisten, van het

in Waalwijk gegeven concert van de zangeres Lenny Kuhr, door haar huwelijk

Joods geworden. 

Volgens de door de Tweede Kamer ondertekende Verklaring was Kuhr ”bedreigd en uitgescholden met antisemitische leuzen”

Ik citeer uit de Verklaring:

”Afgelopen weekend werd een Joodse artieste belaagd en uitgescholden met

antisemitische leuzen”

Dat en meer stond in die Verklaring.

Maar klopt dat ook?

Een bezoek aan Instagram, waar de actievoerders hun verstoringsactie

motiveerden, geeft een heel ander beeld.

Want er wordt verwezen naar Kuhr’s steun [zie een interview op website Jonet]

aan de Israelische militaire aanval op Gaza.

In het door mij gelezen Jonet interview noemt zij ook haar kleinzoon, die als militair in Gaza dient.

Uit een Youtube filmpje over de verstoring van het concert blijkt, dat er tegen Kuhr o.a. werd geroepen ”zionist”, ”terrorist”, dat haar kinderen [verwijzing

naar de kleinzoon, volgens mij] ”medeplichtig” zijn

Ook werd er geroepen:

”U moet zich schamen voor het supporten van genocide”

Deze uitingen werden door de media bevestigd.

Nu:

Hieruit blijkt, dat er geen sprake is van ”antisemitische” leuzen.

Hiervan moeten de Kamerfracties op de hoogte geweest zijn,

want ik kan mij niet voorstellen, dat zij zonder onderzoek naar

de feiten een dergelijke Verklaring hebben getekend.

Kuhr’s optreden is dus niet verstoord, omdat zij Joods is, maar omdat zij

de Israelische aanval op Gaza heeft ondersteund.

Op het moment, dat zij haar steun uitsprak [interview dateert 

van december 2023] wist zij nog niet, dat er meer dan 30 000 Palestijnse doden

[van wie circa 70 procent vrouwen en kinderen]

Wel wist zij, dat Israel de bevolking had afgesloten van medicijnen, water,

voedsel, benzine etc en dat er lukraak werd gebombardeerd [uitspraak

Amerikaanse president Biden in december 2023], met alle nu bekende

gevolgen van dien.

Dat is op zich al ernstig, maar Kuhr’s zaak aan wiens kant zij staat

Maar dat een Tweede Kamer, die kennis heeft kunnen nemen

van het feit, dat hier geen antisemitisme in het spel is, die concert verstoring

als ”antisemitisch” framet en daarmee niet alleen openlijk liegt,

maar het verzet tegen de Israelische doodsacties in Gaza impliciet ”antisemitisch” noemt, heeft mij ernstig geschokt

Astrid Essed

Amsterdam 

Meer van Astrid Essed