Het kan verkeren met our Boy Mark Rutte!

Wo 15 Februari 2023 12:22 | Astrid Essed | 62 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
MARK RUTTE, OOIT TEGENSTANDER EXCUSES SLAVERNIJVERLEDEN... 
ZIE OOK
LEZERS
Iedereen is ervan op de hoogte, dat Neerland's premier, Mark Rutte, op
19 december 2022 namens de Nederlandse regering excuses heeft aangebden voor het Nederlandse slavernijverleden. [1]
In zijn redevoering viel echter een interessante zelfbekentenis op
Ik citeer ons premier
''Ik heb die verandering in denken ook persoonlijk doorgemaakt – daar wil ik open over zijn.

Lange tijd dacht ik dat het niet goed mogelijk is op een betekenisvolle manier verantwoordelijkheid te nemen voor iets dat zo lang geleden is, en waar niemand van ons zelf bij is geweest.
Lange tijd dacht ik dus eigenlijk: het slavernijverleden is geschiedenis die achter ons ligt.
Maar ik had het mis.'' [2]

Altijd fijn, als iemand zijn ''fout'' inziet
Daarom hier een fragment van wat Rutte in 2016 in het programma
''Zomergasten'' zei over excuses van regeringswege over het
slavernijverleden
LEES DIRECT HIERONDER
En geheel onderaan de Noten
VEEL LEESPLEZIER
ASTRID ESSED
YOUTUBE.COM
ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN MARK RUTTE
[2.32-3.12]
[2.32] [Rutte]''Spijt en excuses en sorry zijn voor mij hetzelfde en.....''
[2.35] [Interviewer Thomas Erdbrink]''
''Maar waarom is het voor Nederland dan zo moeilijk om bijvoorbeeld
over het slavernijverleden, om, om....een excuus te maken?''
[2.42]"[Rutte]: ''Het slavernijverleden, eh, daarvan is mijn punt altijd geweest,
dat is honderdvijftig jaar geleden, ik vind het, ik heb het altijd gratuit
gevonden om te zeggen over iets dat honderdvijftig jaar geleden is gebeurd,
in die context, in die totaal andere situatie om daarvoor excuses te maken,
eh, dus te zeggen, ja, die mensen toen hebben het fout gedaan eh...
dat vind ik van een ...dat vind ik vanwege dat grote tijdsverschil en het feit,
dat je die context van 150 jaar geleden nooit zo kunt wegen, vind ik
onjuist'' [3.12]
EINDE PASSAGE OVER HET SLAVERNIJVERLEDEN
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed