VVD voor doodstraf Ned IS strijders/VVD, waar zijn nu ''onze waarden''?

Zo 17 November 2019 02:28 | Astrid Essed | 383 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
VVD VINDT DE DOODSTRAF VOOR NEDERLANDSE IS' ERS ACCEPTABEL/
WAAR ZIJN NU ''ONZE WAARDEN'', VVD'?
ZIE OOK
''Onze verworvenheden, met onze normen en waarden,is het alles of niets het is geen cafetaria model.
Onze manier van leven, we hadden het net over homosexualiteit,we hebben het in Nederland over man en vrouw.
We hebben het over onze verworvenheden, die voortkomen uit humanisme, uit Verlichting, die we in honderden jaren hebbenopgebouwd''
 ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN
MARK RUTTE 
'' Artikel 2 Recht op leven 1. Eenieder heeft recht op leven. 2. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.''
HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE
''De Europese Unie is tegen de doodstraf in alle gevallen en in alle omstandigheden. Afschaffing van de doodstraf overal ter wereld is een van de belangrijkste doelstellingen van het mensenrechtenbeleid van de EU.''
EUROPA NU:
EUROPA BENADRUKT, DAT DE DOODSTRAF WERELDWIJD AFGESCHAFT ZOU MOETEN WORDEN
'' “Capital punishment is inhumane and unnecessary. Experience has also shown that it does not serve as a deterrent to crime. No legal system is flawless; any miscarriage of justice could lead to the tragic loss of an innocent life. ''

EUROPEAN UNION
JOINT DECLARATION  BY TJORBJORN JAGLAND, SECRETARY GENERAL OF THE COUNCIL OF EUROPE AND CATHERINE ASHTON, EUROPEAN UNION HIGH REPRESENTATIVE FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY, ON THE EUROPEAN AND WORLD DAY AGAINST THE DEATH PENALTY, 10 OCTOBER 2012
''De EU is de grootste sponsor in de strijd tegen de doodstraf wereldwijd. Alle EU-landen hebben de doodstraf afgeschaft in overeenkomst met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.''
NIEUWS
EUROPEES PARLEMENT
DOODSTRAF: BELANGRIJKE FEITEN OVER DE SITUATIE IN EUROPA EN DE REST VAN DE WERELD
12 MAART 2019
Mijn oude vijand, de Volkspartij voor Demonisering, o pardon, de VVD, is weer eens aan de gang.
Daarover zometeen:
Niet zonder reden is de VVD een oude vijand:
Ik noem de demonisering, waaronder gemaakte discriminerende uitspraken en gedane discriminerende voorstellen [niet compleet!] [1], de samenwerking met de fascistische PVV [2] in een ''gedoogkabinet'' [3], hun ''oorlogs'' gestook na de moord op T van Gogh [4] en aanslagen in een concertzaal Parijs [5]
En ja, ik noem het maar even apart, omdat het nogal schokkend was:
Premier Rutte's ''Pleur op'' uitspraak [gericht tegen een aantal Turkse jongeren,
die slaags waren geraakt met de pers] in 2016 [6, zie ook hierboven] en om niet te vergeten zijn [in mijn ogen] beruchte ''Brief aan alle Nederlanders'', waarin hij uithaalde naar migranten, die volgens hem niet ''normaal'' deden. [7]
Maar moeten we verbaasd zijn over de uitspraken van een premier, die als Staatssecretaris van Sociale Zaken is veroordeeld wegens aanzetten tot discriminatie? [8]
Ik dacht het niet!
En dan laat ik alle bezuinigingen van de rampenkabinetten Rutte [MET steun van de PvdA, laten we dat niet vergeten!]  maar even voor wat ze zijn, maar die zijn ook niet mals!
Misschien daarover nog een andere keer
Maar eerst dit
DOODSTRAF IS STRIJDERS
Net als je denkt, dat oude Vijand VVD niet dieper kan zinken, krijgen we di:
De VVD, bij monde van Tweede Kamerlid mevrouw  Dilan Yesilgoz [want ze heeft dat natuurlijk niet in haar eentje bedacht], vindt het acceptabel, dat Nederlandse IS strijders in het uiterste geval de doodstraf krijgen, mochten ze in Irak worden berecht.........[9]
TSJA, DAT sloeg in als een bom.
Althans bij mij.
Voordat ik hiertegen van leer trek, eerlijkheidshalve dit:
Franse IS strijders, negen in totaal [tot nu toe], zijn in Irak ter dood  veroordeeld,
wat een gevolg kan zijn van het feit, dat Frankrijk niet geprobeerd heeft, deze mensen terug te halen. [10]
Iets wat Nederland ook categorisch weigert. [11]
En ik ben van mening, dat als terughalen en in het land waar ze vandaan kwamen berechten, de doodstraf kan voorkomen, dat dat moet worden aangewend.
Toch is er een verschil met tussen dat Franse geval en die VVD houding:
Want de Fransen hebben verklaard [en ik neem maar even aan, dat dat ook echt zo is, hoewel ik niet uitsluit, dat het mooi gepraat voor de camera is], dat ze in ieder geval gaan proberen, die doodstraffen te voorkomen. [12]
De VVD daarentegen, niet zomaar een partij, maar REGERINGSPARTIJ, die de premier heeft aangeleverd, vindt het wel ''acceptabel'', dat eventueel die doodstraf ten uitvoer wordt gebracht!
En daaruit proef ik dus geen enkele bereidheid om tot het uiterste te gaan, om die doodstraffen te voorkomen, mocht het zover komen.
Integendeel.
En dat Nederland [stel, dat men dat idiote VVD standpunt overneemt, waarvan de kans op dit moment niet zo groot is] daarin dan ook direct de hand kan hebben en dus bloed aan zijn handen zou kunnen hebben, blijkt hieruit, dat Nederland eventueel met Irak IS strijders wil berechten [13], wat sowieso al een idioot idee was, omdat men weet, dat Irak de doodstraf kent.
Bovendien is de rechtsgang in Irak niet meer dan een kangaroo Court [14], met andere woorden:
Beantwoordt totaal niet aan internationale standaarden betreffende een eerlijk proces.[15]
Maar dat even daargelaten, want ik heb het nu over dit openlijke ''doodstraf''
VVD idee, al ga ik nog niet zover, dat ik de VVD, de Volkspartij voor de Doodstraf wil noemen!
DOODSTRAF
EERSTE ARGUMENT/INHUMAAN EN SCHENDING VAN RECHT OP LEVEN
Ik ben een verklaard en principieel tegenstander van de doodstraf.
Daarvoor zijn een aantal redenen, maar in de eerste-en de belangrijkste- een principiele, namelijk de schending van het recht op leven, zoals is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. [16]
Ik ben van mening, dat iedereen dat recht heeft, ook degenen, die tegenover anderen dat recht geschonden hebben.
Daarnaast vind ik, nog afgezien van de manier waarop de doodstraf voltrokken wordt [van barbaars tot ”humaan”tussen aanhalingstekens dan!], de doodstraf een barbaarse en wrede straf, die niet meer bij onze tijd past .
Ik kan het niet laten in dit verband de Bijbeluitspraak te citeren:”want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” [17]
TWEEDE ARGUMENT:
DE ”VERGIS” DOODSTRAFWHAT IF IT IS THE WRONG PERSON?

Een ander zwaarwegend argument, dat ook voorstanders van de doodstraf aan het denken zou moeten zetten is de zogenaamde VERGISDOODSTRAF

Een wettelijke vorm van ”vergismoord” eigenlijk.
Ja, want wat als de verkeerde persoon is geexecuteerd?

Dan kan het Onrecht niet meer teruggedraaid worden, wat WEL kan bij gevangenisstraf uiteraard, waarbij betrokkene -terecht- nog een fikse schadevergoeding krijgt ook.


Een hypothetisch geval, ontstapt uit een horrorstory?
HELEMAAL NIET!


Want of het nu komt door klunzigheid van rechter, politie en/of OM, dooreen welbewuste en geslaagde poging van de werkelijke killer om iemand anders erin te luizen, aggressief racisme zoals bijv in het Zuiden van de VS, of een bewuste poging van politie/Justitie, iemand of een groep mensen erin te luizen, het komt voor en de Geschiedenis kent diverse voorbeelden waarvan ik er enkele zal noemen:


SCOTTSBORO BOYS


The Scottsboro boys, waarbij een aantal zwarte tieners werd beschuldigd,twee blanke vrouwen te hebben verkracht, een misdrijf waarop in het diep racistische Alabama de doodstraf op stond.

Dankzij krachtige solidariteit van de Amerikaanse Communistische Partijen het NAACP [National Association for the Advancement of Coloured People],die aan deze zaak wereldwijd bekendheid gaven, werd de doodstraf voorkomen.

Later werd overtuigend bewezen, dat zij allemaal onschuldig waren. [18] 

Aan het zuidelijke Amerikaanse racistische ”rechts”systeem heeft het niet gelegen, maar stel dat zij toch terechtgesteld waren…….

GUILDFORD FOUR AND MAGUIRE SEVEN


Een ander  staaltje van gerechtelijke dwaling met als overeenkomst met de Scottsboro boys, dat ook hier ”Justitie” de betrokkenen erin probeerde te luizen waren de cases van ”The Guildford Four” en  de ”Maguire Seven” [19]

In beide gevallen ging het om groepen Ieren in Engeland woonachtig,die werden beschuldigd [en veroordeeld] voor aanslagen, die door de IRA [20]waren gepleegd en waarin zij betrokkenheid zouden hebben.

In geval van de Guildford Four was er sprake van ”police coercion” [folteringdus] en hebben zij onder druk daarvan ”bekend”, bij de ”Maguire Seven” waser bewuste tegenwerking van de politie en allerleid dwalingen in de proceszaak zelf.

Uiteindelijk werden alle nog in leven zijnde veroordeelden gerehabiliteerd, wantoverduidelijk was geworden, dat zij er niets mee te maken hadden. [21]

Stel nou, dat zij ter dood gebracht waren…….

Meerdere keren heb ik middels artikelen/oproepen geprotesteerd tegen de doodstraf [22]

DOODSTRAF

AMNESTY INTERNATIONAL EN HUMAN RIGHTS WATCH

Maar nu een mening, die veel belangrijker is dan de mijne:

Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch, waarvan Staten en

volksvertegenwoordigers zich toch iets van zouden moeten aantrekken:

Beiden hanteren hetzelfde principiele standpunt als ik:

Ze zijn tegen de doodstraf als zijnde een ''wrede en onmenselijke straf''

Ik citeer Amnesty International:

''”The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment. Amnesty opposes the death penalty in all cases without exception – regardless of who is accused, the nature or circumstances of thecrime, guilt or innocence or method of execution. ” [23]

Ik citeer Human Rights Watch

''”The cornerstone of human rights is respect for the inherent dignity of all human beings and the inviolability of the human person. Human Rights Watch opposes capital punishment in all countries and in all circumstances because the inherent dignity of the person is inconsistent with the death penalty. This form of punishment is unique in its cruelty and finality, and it is inevitably and universally plagued with arbitrariness, prejudice, and error.” [24]

DOODSTRAF

EU ZEGT NEE!

Maar laat ik, voor Dilan Yesilgoz en haar andere VVD consorten met hun idiote ''acceptatie'' van de doodstraf voor IS strijders na berechting voor het kangaroo Court in Irak [25], dichter bij huis blijven.

Bij de EU,

Want wat zegt de EU over de doodstraf?

Ik citeer

Artikel 2, Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

''Artikel 2 Recht op leven 1. Eenieder heeft recht op leven. 2. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.'' [26]

Op de Werelddag en de Europese dag tegen de doodstraf
wordt door Thorbjorn Jagland, Secretaris Generaal van de Raad van Europa en Catherine Ashton, Hoge Vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken en Veiligheid, de volgende verklaring afgegeven:
''“Capital punishment is inhumane and unnecessary. Experience has also shown that it does not serve as a deterrent to crime. No legal system is flawless; any miscarriage of justice could lead to the tragic loss of an innocent life. '' [27]
Ook lees ik op de website van het Europees Parlement 
''De EU is de grootste sponsor in de strijd tegen de doodstraf wereldwijd. Alle EU-landen hebben de doodstraf afgeschaft in overeenkomst met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
 

De EU strijdt op verschillende manieren tegen de afschaffing van de doodstraf'' [28]

 
TSJA, dat lijkt mij ''klip en klaar'' om met Neerlands premier Rutte te spreken. [29]
En om hem verder te citeren
''
Onze verworvenheden, met onze normen en waarden,is het alles of niets het is geen cafetaria model. '' [30] 
Het is dan ook hoogst vreemd, dat de VVD een doodstraf standpunt vertolkt
dat lijnrecht ingaat tegen niet alleen de humanitaire waarden van mensenrechtenorganisaties, maar ook tegen EU beleid en principes.
Want Nederland IS toch nog steeds lid van de EU
Of heeft er TOCH een Nexit [31] plaatsgehad zonder dat ik dat wist?
NOG EENS DILAN YESILGOZ
Toch mag ik Dilan Yesilgoz, met haar vertolking van het nare VVD doodstraf scenario, een sprankje menselijkheid in deze kwestie niet ontzeggen:
Zo heeft deze dame enige tijd geleden verklaard, dat het mogelijk moet zijn, zeer jonge kinderen van Nederlandse IS strijders terug te halen zonder hun ouders.
Ik citeer een deel uit de NRC
''Als het mogelijk is „hele kleine kinderen” zonder hun ouders naar Nederland te halen, vindt Yesilgöz: „daar kun je het over hebben omdat zij er ook niks aan kunnen doen.” Ze zegt daarbij op kinderen van vijf, zes jaar oud te doelen. '' [32]
Hoewel een sprankje menselijkheid, op zich vreemd, want volgens het Internationaal Recht mogen kinderen niet worden gescheiden van hun ouders. [33]'
Daarbij zijn de omstandigheden in de kampen, waarin ze verblijven, zo slecht, dat je humanitair gezien die vrouwen daar niet kunt laten, lijkt mij. [34]
Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dringt aan op het terughalen van vrouwen en kinderen uit die kampen. [35]
Maar helaas, de menselijkheid van  Dilan Yesilgoz leek van korte duur:
Want naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak, die stelt dat Nederland 
 een inspanningsverplichting heeft tegenover ''IS kinderen''
[rare term], wat inhoudt, dat Nederland ze terug moet halen [36], merkte '
genoemde VVD voorvrouw op [ik citeer de NOS]
''"Ik hoop dat de Nederlandse staat zal doorprocederen", zegt VVD-Kamerlid Yesilgöz. "Wij willen deze kinderen niet terug. En hun ouders al helemaal niet." [37]
Dit harde standpunt staat haaks op de opvattingen van de Kinderombudsman, die vindt, dat de kinderen teruggehaald moeten worden, [38], wat eveneens het standpunt is van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. [39]
Hierbij een beschrijving, door de rechter, van de leefomstandigheden van de kinderen in de kampen
[in Capital Letters, om de lezer te doordringen van de gruwelijkheid!]
RECHTER:
''UIT DIVERSE BRONNEN IS OP TE MAKEN, DAT KINDEREN DAAR TE MAKEN HEBBEN MET BOMBARDEMENTEN, SEXUEEL MISBRUIK, MARTELING,AFWEZIGHEID VAN ONDERWIJS, KINDERSTERFTE,IJZIGE KOU IN DE WINTER, OVERBEVOLKING, VERMIJDBARE ZIEKTES, INDOCTRINATIE EN EEN GEBREK AAN WATER, VOEDSEL EN SANITAIRE VOORZIENINGEN EN MEDISCHE ZORG.
ER IS DUS SPRAKE VAN EEN ERNSTIGE EN ACUTE NOODSITUATIE,WAARIN DE KINDEREN ZICH ALS SLACHTOFFER VAN HET HANDELEN VAN HUN OUDERS BEVINDEN.
EN NAAR MIJN OORDEEL DIENT DE STAAT ZICH OP GROND VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE ZORGVULDIGHEID EN VOOR ZOVER HET BINNEN ZIJN MACHT LIGT:
HET SCHRIJNENDE LOT VAN DIE NEDERLANDSE KINDEREN AAN TE TREKKEN.
EN DE STAAT MOET REDELIJKERWIJS MOGELIJKE MAATREGELEN TREFFEN OM DEZE NEDERLANDSE KINDEREN BESCHERMING TE BIEDEN.
OOK AL BEVINDEN DE KINDEREN ZICH IN EEN ANDERE STAAT.'' [40]
Zouden  Yesilgöz  en haar andere VVD partijgenoten trouwens weleens van het Kinderrechtenverdrag gehoord hebben? [41]
Het is ''klip en klaar''[42]  [die houden we erin, hahaha], dat de omstandigheden in die Syrische kampen in strijd zijn met dat Kinderrechtenverdrag! [43]
Enkele artikelen uit dat Verdrag om dat te verduidelijken?
Belangen van het kind:
In artikel 3, Kinderrechtenverdrag staat
''In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration'' 
Het behoeft geen betoog, dat de deplorabele omstandigheden in de Syrische kampen in hevige strijd zijn met de belangen van de kinderen.
In artikel 2 Kinderrechtenverdrag staat
''State Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parents' or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.
Geen enkel onderscheid in rechten!
Die rechten gelden dus ook voor ''IS kinderen''
VERDER:
De rechter spreekt in het vonnis over bombardementen:
Daarbij kunnen kinderen omkomen
De rechter spreekt ook over kindersterfte:
Artikel 6, Kinderrechtenverdrag garandeert het recht op leven van ieder kind
De rechter spreekt over sexueel misbruik, waarmee kinderen kunnen worden geconfronteerd:
Artikel 19, Kinderrechtenverdrag, verbiedt dat en eist, dat de Staat het kind beschermt.
De rechter spreekt over foltering, waarmee kinderen kunnen worden geconfronteerd [spreekt over o.a. physical or mental violence, injury or abuse]:
 Artikel 19, Kinderrechtenverdrag, verbiedt dat en eist, dat de Staat het kind beschermt.  
De rechter spreekt over gebrek aan medische zorg:
Artikel 24. Kinderrechtenverdrag garandeert voor het kind ''the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health''
en de bescherming door de Staat.
De rechter spreekt over de afwezigheid van onderwijs
Artikel 28, Kinderrechtenverdrag, garandeert het recht op onderwijs.
[44]
Dat lijkt mij duidelijke taal.
Klip en klaar!
De Staat is trouwens tegen het vonnis van de rechter in beroep gegaan.....[45]
Wist u dat, lezers?
Over ''onze waarden'' gesproken [46]
VVD/DOODSTRAF
Terug naar de doodstraf/module van de VVD.
TWO CUCKOO'S FLEW OUT OF THE NEST/MINISTER BLOK EN JOVD
Terug naar de doodstraf/module van de VVD.  
Zoals ik al schreef: 
Two cuckoo's flew out of the nest [47]
En ja, het is waar!
Tussen de nieuwe doodstraf cultus van de VVD, tegen IS strijders wel te verstaan [op de doodstraf van regimes, die we niet lusten, blijven we natuurlijk kritiek hebben/HAHAHA], zijn er, hear hear, toch nog twee lichtpuntjes te bekennen, namelijk bij minister van Buitenlandse Zaken Blok en de jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD.
Minister Blok:
Eerst minister Blok:
Ja, deze minister heeft zich dapper betoond, door duidelijk te stellen, TEGEN die doodstraf te zijn, ook als het om IS strijders gaat:
Ik citeer Het Parool
''“IS’ers verdienen een zware straf. Maar de doodstraf vind ik nooit, nergens en voor niemand acceptabel,” zei Blok vrijdag.'' [48]
Hiermee maakt Blok tenminste iets goed van zijn blunders in 2018, waarin hij zich denigrerend EN onjuist uitliet, door Suriname te bestempelen als ''Failed State'' [49], onzin debiteerde over volgens hem niet bestaande succesvolle multi-culturele samenlevingen en zich nog xenofoob uitliet bovendien! [50]
JOVD
Niet alleen minister Blok toonde zich dapper door tegen de nieuwe doodstraf cultus van de VVD in te gaan, ook de jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD, bleef principieel:
In een verklaring, die niet naar mijn smaak was verder [tav andere standpunten over IS strijders, maar dat is een ander Verhaal], toonde zij zich onverbloemd tegen de doodstraf en ging dus lijnrecht in tegen de VVD/Tweede Kamer:
Ik citeer:
''Maar zijdelingse ondersteuning van de doodstraf ondersteunt de JOVD niet. Nu niet, nooit niet!'' [51]
MOOI!
At least some decent Voices in the VVD Family Tree!
EEN BEETJE ZWANGER''?
''Een straf waar wij als land, en ook als VVD, zeker geen voorstander van zijn.''
De VVD is echt een enorme draaier!
Want Dilan Yesilgoz, met in haar verlengde de VVD, merkt enerzijds over de doodstraf op [zie website van de VVD]:
''Het is een lastig punt, onder meer omdat de Irakezen in hun rechtssysteem de doodstraf hanteren. Een straf waar wij als land, en ook als VVD, zeker geen voorstander van zijn.'' [52]
En anderszijds hanteert de VVD, met haar als spokeswoman, het standpunt, dat het in geval IS strijders in Irak de doodstraf krijgen, wel ''acceptabel'' zou zijn? [53]
Ach ja, conventiently categoriseert de VVD dat dan onder ''dilemma's ....[54]
Maar je kunt niet tegelijkertijd tegen de doodstraf zijn en deze in bepaalde gevallen wel acceptabel vinden.
Net zo min als je niet ''een beetje zwanger'' kunt zijn.
Het is het een of het ander.
HYPOCRISIE TEN TOP GEDREVEN!
WAT een hypocrieten, deze dames en heren van de VVD!
Leuteren over ''onze normen en waarden'' en hoe ''klip en klaar'' dat allemaal is [55]
Die, volgens de JOVD [jongerenorganisatie van de VVD] beweert te strijden ''voor mensenrechten''
[56]
Wanneer dat zo uitkomt, ja
Of als het wordt gebruikt als een stok om de allochtoon te slaan [57]
Maar de praktijk is wel anders:
Want dit is de partij, die met xenofobe en 
discriminerende uitspraken/voorstellen in het geheel geen moeite heeft [58]
Wiens minister van Defensie, mevrouw Hennis Plasschaert, in 2014 stappen heeft gezet om de militaire samenwerking met Israel aan te halen [59],
die bezettingsmacht, die niet alleen sinds jaar en dag het land van de Palestijnen steelt in de vorm van gecontinueerde bouw van de illegale nederzettingen [60], maar zich ook herhaaldelijk schuldig gemaakt heeft, en nog maakt, aan oorlogsmisdaden en andere mensenrechtenschendingen [61]
EN NU DUS ALS KLAP OP DE VUURPIJL!
De Partij, die geen moeite heeft met de doodstraf [laten we het maar zeggen, zoals het is], als het IS strijders aangaat. [62]
ONZE WAARDEN...............[63]
EPILOOG
''''Onze verworvenheden, met onze normen en waarden,is het alles of niets het is geen cafetaria model.
Onze manier van leven, we hadden het net over homosexualiteit,we hebben het in Nederland over man en vrouw.
We hebben het over onze verworvenheden, die voortkomen uit humanisme, uit Verlichting, die we in honderden jaren hebben opgebouwd'' 
Aldus Neerlands premier Rutte [64]
  ''Een straf waar wij als land, en ook als VVD, zeker geen voorstander van zijn.''  [65]
DE VVD HYPOCRISIE IS WEER STUITEND:
Maar ondanks al deze mooie woorden:
Wanneer het om IS strijders gaat, zijn die ''klip en klare waarden'' van meneer Rutte en die weerzin tegen de doodstraf plotseling weg en dan blijkt die ''doodstraf'' ineens WEL acceptabel'' te zijn. [66]
Tegen de wil van de EU, EU beleid en EU Verdragen in! [67]
Gelukkig heeft die plotselinge VVD doodstraf cultus in de Tweede Kamer op veel weerstand gestuit. [68]
Dames en heren van de VVD, Het is Tweeen Een
OF 
U bent voor de doodstraf en zegt je internationale Verdragen en EU lidmaatschap op en maakt in Nederland een ''kanguroo'' samenleving
OF 
U houdt zich aan Internationaal Recht en mensenrechten en wijst die doodstraf af!
Ook als het om IS strijders gaat.
Het is alles of niets.
Meer smaken hebben we niet.
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
ZIE OOK

Meer van Astrid Essed