Gerechtshof: Vluchtgarage mag worden ontruimd/Een nieuw dieptepunt in de behandeling van vluchteling

Vr 3 April 2015 14:05 | Astrid Essed | 3219 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 GERECHTSHOF: VLUCHTGARAGE MAG WORDEN ONTRUIMD/

EEN NIEUW DIEPTEPUNT IN DE BEHANDELING VAN VLUCHTELINGEN
 
 
ZIE OOK
 
 
 
''Vrijheid is pas vrijheid als iedereen vrij is''
 
 
Het zoveelste drama in de tragedie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen
is ingeluid.
De beslissing, in Hoger beroep, van het gerechtshof dat de Gemeente de Vluchtgarage [1] waar sinds 2013 een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen onder
barre omstandigheden [2] en zonder enige steun van Gemeente en
Stadsdeel Zuid Oost verblijven [3], mag ontruimen. [4]
Dit gaat in tegen een eerdere gerechtelijke uitspraak van de kantonrechter,
die de ontruiming nog verbood tot 1 mei vanwege uit humanitaire
overwegingen [5]  [winterse kou, etc]
Dat was gewetensvol en daarom al een opmerkelijke uitspraak.
Ook wees de rechter op de crux van het probleem:
''dat de situatie van de uitgeprocedeerden, om wie het hier gaat, 
uitzichtloos is vanwege de ''problematische'' terugkeer naar het land
van herkomst. [6]
De Staat ging ''uit principe'' tegen dit vonnis in beroep [7]
met als resultaat, dat de vluchtelingen alsnog dreigen te worden 
ontruimd. [8]
Het enige alternatief, dat hen gegeven wordt, is de zogenaamde
''bed, bad en brood regeling'' [9]
Maar die ''bed, bad en brood regeling'' is een heel gebrekkige opvang,
omdat het alleen 's avonds en 's nachts geldt.
Je krijgt een avondmaaltijd en slaapgelegenheid, ' s morgens
een ontbijt en moet dan weer de straat op. 
Terecht hebben de uitgeprocedeerden [de ''Wij zijn hier'' vluchtelingen'']
daartegen in een brief aan de Gemeente [10] geprotesteerd. 
 
BED, BAD EN BROODREGELING
STRIJD OM DE GEWOONSTE ZAAK VAN DE WERELD
 
Maar zelfs die ''bed, bad en brood regeling'' voor uitgeprocedeerden
heeft heel wat voeten in de aarde gekost en moest praktisch worden
afgedwongen.
Uitgeprocedeerden hebben namelijk recht op geen enkele
elementaire voorziening [zoals eten, drinken, een dak
boven je hoofd]
Dit gaat in tegen de internationale Verdragen, waaronder
artikel 11 van het Internationaal Verdrag voor Economische.
Sociale en Culturele Rechten. [11]
Daarvan heeft de Nederlandse Overheid zich nooit iets
aangetrokken tot uiteindelijk, na een klacht van de PKN
[Protestantse Kerk Nederland] [12]
er een niet mis te verstane definitieve uitspraak [13] kwam van het
Europees Comite voor Sociale Rechten, dat mensen zonder
verblijfsrecht recht hebben op voedsel, kleding en onderdak. [14]
Ex Staatssecretaris van Justitie Teeven, ''Fred de Vluchtelingenjager'' [15]
legde deze uitspraak naast zich neer [16], maar moest uiteindelijk
toch bakzeil halen en stelde aan de Gemeenten geld ter beschikking
voor de bed, bad en brood regeling. [17]
Dat ging natuurlijk niet vanzelf.
Teeven verwees naar de juridische noodzaak vanwege een kort
geding in december, waarin de rechter de Rijksoverheid verplichtte,
uitgeprocedeerden de bed, bad en broodregeling te bieden. [18]
De rechter beriep zich o.a. op de  uitspraak
van het Europees Comite voor Sociale Rechten. [19]
Al eerder had de rechter Gemeenten verplicht, de bed, bad en broodregeling
voor uitgeprocedeerden te bieden [20], ook met een verwijzing naar
de uitspraak van het Europees Comite voor Sociale Rechten. [21]
Tot zover de strijd om zoiets elementairs als de ''bed, bad en brood regeling''
 
UITGEPROCEDEERDEN
 
Voor 2012 waren de uitgeprocedeerde asielzoekers, die een dramatisch
schaduwbestaan leidden, omdat zij recht hadden op geen enkele
elementaire voorziening, praktisch onzichtbaar.
Maar sinds zij acties zijn gaan voeren tegen hun rechteloze positie
hebben zij een van de meest inhumane kanten van een totaal
inhumaan asielbeleid [22] aan de kaak gesteld.
Het gaat hier om mensen, die vanwege de onveilige en
oorlogssituatie niet terug kunnen keren [23] en hier toch geen aanspraak
maken op iets, dat gegarandeerd zou moeten zijn.
Veiligheid.
Sinds zij in 2012  Amsterdam actie voeren, worden zij van iedere
locatie verdreven. [24]
De enige opvang, die de Gemeente in die periode
heeft geboden [dus voor de ''bed, bad en brood'' regeling]
was de Vluchthaven in het voormalige Huis van Bewaring aan
de Havenstraat, maar op voorwaarde, dat men zou
''werken aan de terugkeer'' [25]
Die niet mogelijk is.
Burgemeester van der Laan, de ''vriend'' van de vluchtelingen [26],
toonde zich een ware vriend.
Toen de vluchtelingen niet meewerkten aan hun eigen ondergang,
spande hij [De Gemeente Amsterdam] een rechtszaak aan [27]
waarbij ook nogeens fijntjes werd opgemerkt, dat
alle ontruimingskosten op de vluchtelingen zouden
worden verhaald. [28]
De zwerftocht ging voort en is nog niet ten einde.
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM
 
In totaal zijn er ongeveer 250 uitgeprocedeerde asielzoekers
in Amsterdam, verspreid over diverse locaties [29]
In de Vluchtgarage zijn aanvankelijk diegenen terechtgekomen,
die niet in de Vluchthaven [30] terecht konden, omdat zij niet
geregistreerd stonden bij Vluchtelingenwerk [31].
 
Duidelijk is, dat aan de inhumane en onzekere situatie van de
uitgeprocedeerden in Amsterdam en de rest van Nederland
een einde moet komen.
Ze hebben recht op een normale 24 uurs opvang en vooral:
 
Op de opbouw van een leven in Nederland, in veiligheid.
 
Ze kwamen hier op zoek naar veiligheid en bescherming en
die bescherming moet Nederland ze bieden ook.
 
De strijd gaat door tot alle vluchtelingen dezelfde rechten
hebben als Nederlandse burgers.
 
MENSENRECHTEN JA
ONTRUIMING VLUCHTGARAGE NEE!
 
Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
 
NOTEN
 
 
 
[1]
 
 
 
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDEN
VAN STADSDEEL ZUID OOST
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[2]
 
 
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014
 
 
 
 
 
[3]
 
 
HET PAROOL
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE
18 DECEMBER 2013
 


[4]


GEMEENTE AMSTERDAM MAG VLUCHTGARAGE PER DIRECT 
ONTRUIMEN
31 MAART 2015

[5]

HET PAROOL
RECHTER: VLUCHTGARAGE MAG PAS NA 1 MEI WORDEN
ONTRUIMD
20 FEBRUARI 2015

[6]


''De situatie van de 125 uitgeprocedeerde asielzoekers in de Vluchtgarage is volgens de rechter uitzichtloos en de mogelijkheid van terugkeer naar hun eigen land 'veelal problematisch'.


HET PAROOL
RECHTER: VLUCHTGARAGE MAG PAS NA 1 MEI WORDEN
ONTRUIMD
20 FEBRUARI 2015

[7]


''De rechtbank oordeelde in februari dat ontruimen voor 1 mei niet was toegestaan. Daartegen spande de staat hoger beroep aan, “uit principe”.


STAAT WIL VLUCHTGARAGE-VLUCHTELINGEN ''UIT PRINCIPE''
MET ''TURBO SPOED'' ONTRUIMEN
19 MAART 2015

[8]


VLUCHTGARAGE: ONTRUIMING STAAT VOOR DE DEUR

 
 
 
[9]
 
 
''

Bed, bad en brood

Het hof wijkt af van het oordeel van de kantonrechter omdat het vindt dat de uitgeprocedeerden nu terechtkunnen in de opvang (bed, bad en brood) die de gemeente aanbiedt. ''

 
 
GEMEENTE AMSTERDAM MAG VLUCHTGARAGE PER DIRECT 
ONTRUIMEN
31 MAART 2015


 
 
 
[10]
 
 
WIJ ZIJN HIER
BRIEF AAN GEMEENTERAAD, BURGEMEESTER EN PERS 
OVER PLANNEN NACHTOPVANG
 [11]


Article 11

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions.

INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL

AND CULTURAL RIGHTS

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm


[12]

 

KLACHT VAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND BIJ

RAAD VAN EUROPA TEGEN NEDERLANDSE STAAT

 

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Klacht-namens-Protestantse-Kerk-bij-Raad-van-Europa-tegen-Nederlandse-Staat.aspx

 

 

[13]

 

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

 

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

 

 

[14]

 

DOORBRAAK.EU

VLUCHTELINGEN VORMEN MOTOR IN STRIJD TEGEN

UITSLUITINGSBELEID TEEVEN

21 NOVEMBER 2014

 

http://www.doorbraak.eu/vluchtelingen-vormen-motor-strijd-tegen-uitsluitingsbeleid-van-teeven/

 

[15]

 

MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGER TEEVEN

JOKE KAVIAAR

11 FEBRUARI 2014

 

https://www.jokekaviaar.nl/Fred-Teeven-zoet-zuur.html[16]


NRC

TEEVEN IN BEROEP TEGEN ''BED, BAD EN BROOD''-UITSPRAAK

12 JANUARI 2015


http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/12/teeven-in-beroep-tegen-bed-bad-en-brood-uitspraak/[17]


NOS

TEEVEN: TOCH GELD VOOR BED, BAD, BROOD

20 JANUARI 2015


http://nos.nl/artikel/2014371-teeven-toch-geld-voor-bed-bad-brood.html[18]


''Teeven wilde wachten tot de Europese ministers van Buitenlandse Zaken zich hierover hadden uitgesproken. Die zijn nog niet bij elkaar geweest, maar de zaak is volgens de staatssecretaris veranderd door een kort geding in december.''


NOS

TEEVEN: TOCH GELD VOOR BED, BAD, BROOD

20 JANUARI 2015


http://nos.nl/artikel/2014371-teeven-toch-geld-voor-bed-bad-brood.html

 

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

 

 

[19]

 

''

NEDERLAND SCHENDT INTERNATIONALE RECHTEN

De rechtbank verwijst naar de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR), dat in november bepaalde dat Nederland internationale rechten schendt door geen opvang te bieden. Het kabinet wacht met een besluit op het oordeel van het Comité van Ministers, dat in het voorjaar van 2015 wordt verwacht. Alleen de staat heeft volgens de rechtbank „niet gemotiveerd waarom aan de gezaghebbende beslissing van het ECSR voorbij kan worden gegaan”.

 

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

 

[20]

 

''De uitspraak betrof acht uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam, maar heeft tot gevolg dat ook andere gemeenten per direct noodopvang voor uitgeprocedeerden moeten bieden, zo zei de persrechter. „De gemeente moet voorzien in nachtopvang, een douche, ontbijt en avondeten. Dit is een kwetsbare groep mensen die in mensonwaardige omstandigheden leeft”, zei de rechter.''

 

NRC

GEMEENTEN MOETEN BED, BAD EN BROOD BIEDEN

17 DECEMBER 2014

 

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/december/17/gemeenten-moeten-bed-bad-en-brood-bieden-1448542[21]

 

''In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.''

 

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

 

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

 

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

 

 

[22]

 

 

 

ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN/

REVEALING A CRIME IS NOT A CRIME

ASTRID ESSED

 

http://www.astridessed.nl/activisten-bekladden-rotterdamse-gebouwenrevealing-a-crime-is-no-crime/[23]


AMNESTY INTERNATIONAL

NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN

NIET OP STRAAT ZETTEN

4 JULI 2014


http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten[24]


UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/

DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY

ASTRID ESSED


http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

 

 

[25]

 

''Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.''

 

AT5

VLUCHTELINGEN BLIJ MET ''VLUCHTBAJES''

23 NOVEMBER 2013

 

http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

 
 
[26]
 
 
'' 'Ik heb gewoon afspraken met deze vrienden, en ik ga ervan uit dat zij ook hun afspraken nakomen, dat hebben wij ook gedaan.'

AT5
VAN DER LAAN TELEURGESTELD IN ASIELZOEKERS
VLUCHTHAVEN
1 JUNI 2014[27]


AT5
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
[28]

 

''Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.''

 

AT5
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
[29]

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/

DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY

ASTRID ESSED


http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/


[30]

AT5

VLUCHTELINGEN BLIJ MET ''VLUCHTBAJES''

23 NOVEMBER 2013

 

http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

 

 

[31]

  • De groep versplintert. De 159 oorspronkelijke vluchtelingen krijgen onderdak van Van der Laan in een voormalige gevangenis, omgedoopt tot de Vluchthaven. De rest van de groep gaat naar de Vluchtgarage in de Bijlmer.''
 
 
NRC
VLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMING VLUCHTHAVEN NIET AF
9 JULI 2014
 

Meer van Astrid Essed