PVV en leider Wilders bedreiging voor de rechtsstaat/Brief aan Tweede Kamerleden

Za 10 Oktober 2020 15:49 | Astrid Essed | 117 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
PVV EN LEIDER WILDERS BEDREIGING VOOR DE RECHTSSTAAT/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN
ZIE OOK
VOORAF:
Beste lezers,
Hier dan de beloofde mega aanval op PVV leider G Wilders:
Deze keer in de vorm van een Brief aan alle Tweede Kamerleden [met cc aan de PVV en het Forum voor Democratie, eveneens een fascistische partij] [1], met als eis en Opdracht....nu....leest u het zelf maar
OF ze er iets mee doen, is de vraag:
In ieder geval wil ik er zoveel als mogelijk aan gedaan hebben, om het fascisme te bestrijden
LEES DE BRIEF!
Astrid Essed
[1]
NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI INTERVIEWT THIERRY BAUDET EN NOEMT HEM ''INSPIREREND''/NORMALISERING FASCISME UIT ONVERWACHTE HOEK
ASTRID ESSED
6 MEI 2019
DE VALSE PIANO VAN BAUDET
BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
Geachte dames en heren,
Onderwerp:
PVV en leider G. Wilders een bedreiging voor de rechtsstaat
Geachte dames en heren,
VOORAF:
Op wie onverbloemd, compromisloos en continu,, heeft gestreden tegen de Islamofobie, xenofobie en het racisme van PVV leider G Wilders, vanaf zijn aantreden in de Tweede Kamer, tot zijn laatste vertoning tijdens de Algemene Beschouwingen van dit jaar, zijn Vraag A en B niet van toepassing.
Wel de Vragen C, D en E
Quo usque tandem abutere Geerte Wildere, patientia nostra  
[Latijn voor:
Hoe lang nog, zult u, Geert Wilders, misbruik maken van ons geduld?] [1]
DAT is een vraag, waarde dames en heren, die u zich allang had moeten stellen en niet via een enkele Kamervraag , maar principieel, radicaal en onverbloemd.
TE lang is door u uw collega, PVV leider G Wilders de hand boven het hoofd gehouden, de goeden onder u, die WEL in verzet gekomen zijn tegen dit heerschap, niet te na gesproken. [2]
Want: 
Hoelang terroriseert G Wilders de Tweede Kamer en samenleving al niet, zaait hij angst, haat, discrimineert hij, doet hij fascistische uitspraken [3] [neen, doorlezen dames en heren, de waarheid moet niet ontkend worden], beledigt hij keer op keer Kamerleden en laat u hem ermee wegkomen?
En niet alleen hij:
Een Kamerdebat in 2014 bereikte het griezelige, absolute dieptepunt toen PVV Tweede Kamerlid Machiel de Graaf opmerkte:
''"De scholen zien een lawine aan kinderen tegemoet die vernoemd zijn naar Mohammed. De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur worden via immigratie en de baarmoeder om zeep geholpen."
Ook maakte De Graaf de opmerking, dat de naam Mohammed [of afgeleiden daarvan], de op een na populairste naam in Nederland is [2014
Ik citeer hem:
'' "Niet alleen in de bezette gebieden in de grote steden, dat geldt voor heel Nederland." [4]
Ik denk niet, dat ik hoef uit te leggen, waarom die ''baarmoeder'' opmerking fascistisch is.
Maar die opmerking over ''de bezette gebieden in Nederland'' is nog enger:
Weet u waarom?
Omdat de Graaf spreekt over de ''bezette Gebieden'', een terminologie, die in woorden van dezelfde strekking werd gebezigd in de Nazi propaganda film ''Der Ewige Jude'' [1940]
Ik citeer [vanuit het Duits naar het Engels vertaald, ''they'' zijn natuurlijk ''De Joden'']
''And they wandered on, mainly to Germany.
There they followed the path of the aryan culture....Germans, colonizing the East
till they finally found the gigantic new untapped reservoir in the Polish and Russian 
sections of Eastern Europe.'' [5]
Zover gaat het Wilders/PVV fascisme!
HOOGSTANDJES WILDERS
Wilders is de man, die in 2019 in het debat over de Algemene Politieke Beschouwingen heeft gesproken over [gerelateerd aan Marokkanen] het ''gif'' van de Nederlandse samenleving, die in een Geen Stijl interview heeft gesproken over een ''Giga Marokkanenprobleem''
Die in datzelfde interview een pleidooi hield voor politiegeweld tegen Marokkaanse jongeren [6]
Die reeds in 2013 een ''Marokkanendebat'' heeft geentameerd, omdat er een ''Marokkanenprobleem'' zou zijn. [7]
Zoals ik toen al schreef: Een schande, dat dit uberhaupt door de Tweede Kamer is toegelaten! [8]
Dat niet demonstratief alle partijen afwezig waren!
Deze zelfde meneer Wilders, die een Eed [of Belofte] heeft afgelegd op de Nederlandse Grondwet, waaronder dus artikel 1, het Gelijkheidsbeginsel [9]
en discrimineert, op basis van afkomst en religie, alsof het een Lieve Lust is.
Als ik kijk naar het PVV verkiezingsprogramma van 2017-2021 alleen al:
''Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran '' [10]
Waarom hoor ik daarover geen heftig protest vanuit de Tweede Kamer.
Vanuit u, waarde dames en heren?
Wilders is de man, die de Nederlandse rechtsstaat en de gehele Tweede Kamer [dus ook u, waarde dames en heren] vernederd heeft en belachelijk heeft gemaakt, door te spreken over een ''nepparlement'' [11]
Wat doet hij dan nog in dat parlement, zo vraag IK mijzelf af?
Wilders, de man van ''minder, minder Marokkanen'' [12], waarvoor hij ook in Hoger Beroep is veroordeeld.[13]
Wilders, de man, die in 2015-2016 een ware hetze met zijn ''verzetstoer'' begon tegen vluchtelingen, op de vlucht voor oorlog en de mannelijke vluchtelingen ''testosteronbommen'' noemde.
Sprak over een ''sexuele Jihad'' [14] en zo angst en haat zaaide, met als waarschijnlijk gevolg aanvallen op vluchtelingen. [15]
Wilders, de man, die Guantanamo Bay zo'n mooi voorbeeld vond en in Nederland [wil hij trouwens nog steeds], administratieve detentie wilde invoeren tegen ''potentiele terroristen'' of ''radicale moslims'' [16]
Wilders is de man, die mensen, ''Beesten'' noemt [17]
Fascistische retoriek
Moet ik nog doorgaan?
Er is nog veel meer, maar dit is even genoeg
U kent vast wel meer voorbeelden.
En dan nu de vragen aan u, individueel en in partijverband
VRAGEN AAN U
A
Bent u het met mij eens, dat de PVV van Wilders en met name G Wilders zelf, die grotendeels het Gezicht van de PVV is, een gevaarlijke partij is, die de rechtsstaat ondergraaft, haat en verdeeldheid zaait, en dus gestopt zou moeten worden?
Wat is daarop uw antwoord:
Neen
Dan heeft het lezen van deze brief geen zin meer, maar hou ik u mede-verantwoordelijk voor alle gevolgen van de PVV's en Wilders' politieke acties
Ja.
Lees dan door:
B
Wat hebt u, waarde dames en heren, hetzij individueel, hetzij in partijverband, ondernomen tegen het racisme, de Islamofobie, de xenofobie en de vluchtelingenhaat van de heer Wilders en zijn partij?
Zoals het doen van aangifte, klacht bij de Tweede Kamervoorzitter, het stellen van Kamervragen en andere wegen, die u als Kamerlid of partij openstaan.
C
Aansluitend bij bovenstaande vraag B
Bent u voornemens, reeds verrichte acties tegen de PVV en PVV leider G Wilders voort te zetten?
VRAGEN/DRINGEND PLEIDOO/EISI AAN ALLE KAMERLEDEN VAN UW PARTIJ
D
Deze vraag is gericht aan alle Kamerleden van uw partij, actief in de strijd tegen de PVV of niet:
Maar eerst aan deze laatsten:
Het is mogelijk, dat u tot dan toe nog niet/weinig in actie gekomen bent tegen de PVV, PVV leider Wilders.
Ik zal u daarom niet veroordelen, hoewel u er dan WEL toe hebt bijgedragen, ook al was dat wellicht niet uw bedoeling, dat Islamofobie, racisme en xenofobie steeds salonfahiger werden.
Dit verwijt ik niet alleen u [ik bedoel nadrukkelijk: die Kamerleden, die weinig tot niets hebben gedaan in de strijd tegen het gedachtegoed van de PVV/de heer Wilders], ik verwijt het tevens radioen TV media, kranten en andere publieke maatschappelijke velden, die kritiekloos PVV/Wilders aan het woord hebben gelaten en/of gedoogd, maar deze brief is nu eenmaal aan u, Tweede Kamerleden, gericht.
Misschien ging u ervan uit, dat het beter is/was, een partij als de PVV maar te negeren, omdat het probleem zichzelf wel zou oplossen.
Maar deze Vlieger ging niet op, nu de PVV sinds 2017 met 20 zetels de grootste oppositiepartij in het huidige politieke bestel. [18]
Negeren is dus geen optie meer.
In actie komen wel.
NU DUS VRAAG D, EIGENLIJK EEN EIS
Ik vind, dat het hoog tijd is, dat u als Kamerleden in Groepsverband, dus als Politieke Partij, een Verklaring aflegt, waarin u de PVV duidelijk benoemt als racistisch, xenofoob en Islamofoob, in strijd met de Nederlandse rechtsstaat en verklaart, met deze partij verder niet te willen samenwerken.
VRAAG E
Maar ik vraag/eis meer
Ik ben ook van mening, dat u als Partij erop moet inzetten, dat er een gezamenlijke verklaring komt met alle andere Tweede Kamerpartijen [minus natuurlijk Forum voor Democratie, die naar mijn mening eveneens  fascistisch en racistisch is [19], of als dat niet haalbaar is, met zoveel mogelijk welgezinde partijen, waarbij wordt verklaard
Dat de PVV een racistische, xenofobe en Islamofobe partij is, die de huidige democratische rechtsstaat bedreigt
2
Dat de partijen, die dat verklaren, niet meer bereid zijn, op welke wijze dan ook [noch in de Tweede Kamer, noch in lagere bestuursorganen] met de PVV en PVV leider Wilders samen te werken.
EPILOOG
Tot nu toe hebben de Kamerleden onder u, die pittig in actie kwamen/komen tegen de PVV en haar leider Wilders, goed werk gedaan, waarvoor ik ze niet genoeg dank kan zeggen.
Maar het is-nu-niet genoeg meer.
Pittigere stappen zijn nodig en daarom met klem gevraagd, mijn pleidooi/eis te volgen en op zijn minst serieus te overwegen
De xenofobie van de PVV benoemen en definitief afstand nemen van deze partij, als parlement of met zoveel mogelijk partijen.
Ik ben nu genoeg aan het woord geweest:
De zet is nu aan u
Ik weet niet, wat u met deze brief gaat doen.
Maar ik voor mij wil weten, dat ik er naar vermogen zoveel mogelijk aan gedaan heb, om het fascisme te bestrijden.
Voor het te laat is.
Ik dank u voor het lezen van deze Brief
Het notenapparaat ontvangt u, behalve in deze brief ook in Bijlage
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed