Israel breidt nederzettingen uit/Brief aan NOS over de illegaliteit van de nederzettingen

Di 13 Augustus 2013 02:34 | Astrid Essed | 2964 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT/KRITISCH COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING
 
Zie ook
 
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla.
 
VOORAF
 
Wanneer de NOS bericht over Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied
in het algemeen of over Israelische nederzettingenuitbreiding in het byzonder,
valt het mij altijd op, dat de Omroep nergens gewag maakt van het feit, dat deze
nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht.[1]
Dit is niet van vandaag.
Ook in het verleden heb ik hier de NOS op aangesproken [2]
 
In haar recente berichtgeving ''Israel breidt nederzettingen uit'' [3] wordt
er opnieuw op geen enkele wijze gerefereerd aan de illegaliteit van de nederzettingen,
terwijl dat, naast de nu reeds 46 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse
gebieden [sinds 1967] van groot belang is voor het begrip rond het
Midden-Oostenconflict.
 
Vandaar, dat ik weer in de pen geklommen ben om de NOS Redactie
hierop aan te spreken
 
Ook het Belgische DeRedactie.be heb ik aangeschreven over hun berichtgeving
 
Zie ook
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
[1]
 
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
[2]
 
ISRAEL VERWERPT KRITIEK OP BOUWPLAN/
COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED
 


[3]

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
11 AUGUSTUS 2013
 


 
 
BRIEF AAN NOS OVER HAAR BERICHTGEVING DD 11 AUGUSTUS ''ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT''

Zie

 
Zie ook kritiek van gelijke strekking aan DeRedactie.be
 


AAN DE REDACTIE VAN NOS TELETEKST
 
UW BERICHTGEVING DD 11 AUGUSTUS ''ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT''
 
 
[Zie geheel onderin tekst van uw berichtgeving]
 
Geachte Redactie
 
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
In uw berichtgeving dd 11 augustus ''Israel breidt nederzettingen uit'', vermeldt u, dat de Israelische
regering accoord is gegaan met de uitbreiding van nederzettingen in Oost Jeruzalem en de
Westelijke Jordaanoever, zoals u weet beiden [met Gaza [1] door Israel bezette  Palestijnse
gebieden sinds 1967.
Nadat u een en ander hebt opgemerkt over het verloop van de vredesbesprekingen, vermeldt
u in uw slotzin, dat de Palestijnse onderhandelaar Erekat zich onlangs beklaagde over het feit, dat Israel
de vredesbesprekingen verstoort door verder te bouwen op bezet gebied. [2]
 
UW BERICHTGEVING
 
Met een dergelijke berichtgeving zonder verdere informatie uwerzijds
wekt u ten onrechte de indruk, dat de uitbreiding van de nederzettingenbouw
weliswaar een vervelende, maar verder legale aangelegenheid is,
wat allerminst het geval is.
Ondanks het feit, dat ik u hierop meerdere malen [ik noem een keer [3] heb aangesproken
is er nog steeds geen vermelding uwerzijds van het internationaalrechtelijk
illegale karakter van de nederzettingen, een feit, dat u toch zo langzamerhand bekend moet
zijn.
 
Niet alleen geeft u zo een vertekend beeld van de huidige realiteit rond het Midden Oosten
conflict, u laadt hiermee de schijn op u, pro Israel berichtgeving te brengen.
Dit is in strijd met uw journalistieke verplichting van objectiviteit en zorgvuldigheid.
 
 
 
TE UWER INFORMATIE
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT
 
De sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen zijn
illegaal volgens het Internationaal Recht [4], volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve
en het Haags Verdrag uit 1907 [5]
Bovendien is de illegaliteit van de nederzettingen en het verbod op verdere uitbreiding
ook nogeens bevestigd in de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [1979] [6]
 
Naast de illegaliteit van de nederzettingen heeft die nederzettingenbouw ook
 tot het gevolg gehad massale Palestijnse landonteigeningen [7]
zonder enige financiele compensatie.
Meer dan 100 000 Palestijnen zijn in de loop der jaren onteigend door de bouw
van deze nederzettingen.
 
 
EPILOOG
 
Ik heb u er weer op attent gemaakt.
De Israelische nederzettingen zijn in strijd met het Internationaal Recht
en wanneer u bericht over deze nederzettingen in welk verband ook, dient 
u ter informatie van het teketekstlezend publiek deze informatie te vermelden.
 
Zo niet, dan blijft u niet alleen ernstig in gebreke in uw journalistieke plicht tot
juiste en zorgvuldige berichtgeving, bovendien laat u de verdenking op zich.
 Israelische internationaalrechtelijke schendingen onvermeld te laten wegens
gebrek aan objectiviteit,
 
Met name vanwege het feit, dat u een van de weinige nieuwsmedia bent, die
de kwestie rond de illegaliteit van de nederzettingen consequent niet noemt.
 
Van harte hoop ik, dat u daarin van nu af aan verandering zult
brengen en over het Midden Oostenconflict zult
vermelden in overeenstemming met het Internationaal Recht, waarvan u
een schat aan informatie kunt vinden bij Amnesty International
[www.amnesty.org], Human Rights Watch [www.hrw.org], het
Internationale Rode Kruis [www.icrc.org] en Btselem [www.btselem.org]
 
Van harte beterschap met uw berichtgeving toegewenst
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
 
 
[1]
 
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
 
 
BRON:
 
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL'S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
 
 
[2]
 
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
 
 
 
[3]
 
ISRAEL VERWERPT KRITIEK OP BOUWPLAN/
COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED
 
 
[4]
 
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
[5]
 
Artikel 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
 
 
GEHELE TEKST 4E CONVENTIE VAN GENEVE
 
 
HAAGS VERDRAG 1907
 
 
 
[6]
 
WIKIPEDIA 
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
 
 
 
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAARDSRESOLUTIE 452
 
 
 
[7]
 
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPEIATION AND SETTLEMENTS
 
 
 
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
11 AUGUSTUS 2013
 
 
TEKST
 
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
 
Toegevoegd:  zondag 11 aug 2013, 12:56  
Update:  zondag 11 aug 2013, 12:59
De Israëlische regering is akkoord gegaan met de bouw van een kleine 1200 woningen in Joodse nederzettingen. De meeste huizen en appartementen, bijna 800, worden gebouwd in Oost-Jeruzalem, de overige op de Westelijke Jordaanoever.
De toestemming komt drie dagen voor de geplande vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen in Jeruzalem. Vorige week was er een eerste gesprek onder leiding van de Amerikaanse minister Kerry.
De Palestijnse onderhandelaar Erekat beklaagde zich er onlangs nog over dat Israël de vredesbesprekingen verstoort door verder te bouwen in bezet gebied.

Meer van Astrid Essed