Politieoptreden tegen geweldloze anti Zwarte Piet demonstranten/Brief aan burgemeester Aboutaleb

Vr 2 December 2016 08:44 | Astrid Essed | 1842 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
POLITIEOPTREDEN IN ROTTERDAM TEGEN GEWELDLOZE 
ANTI ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN/BRIEF AAN BURGEMEESTER
ABOUTALEB
ZIE OOK
AAN DE BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM
DE HEER A ABOUTALEB
Onderwerp:
Uw noodbevel en het politieoptreden in Rotterdam op
12 november jongstleden, tegen geweldloze tegenstanders
van ''Zwarte Piet''
Geachte heer Aboutaleb,
''Vijf jaar geleden vandaag zat ik rond deze tijd in een politiecel
na een onrechtmatige arrestatie tijdens de intocht in Dordrecht.
Vandaag ben ik wederom op weg naar een politiecel met borstkloppingen,
opgezwollen oog, pijn aan mijn hoofd van stol en vuistslagen en
verwondingen aan mijn lichaam en handen.
Dit is hoe Nederland jou behandeld als je opkomt voor
jouw vrijheid van meningsuiting, als je opkomt voor jouw kind
en alle kinderen in Nederland, die jou dierbaar zijn.
Dank Ahmed Aboutaleb, dank politie Nederland en dank Maassluis.'' [1]
Meneer Aboutaleb, zoals u ziet ben ik deze brief op ongebruikelijke
wijze begonnen, namelijk met een citaat van Jerry Afryie, over het
politieoptreden op 12 november, tijdens de intocht van Sinterklaas
in Rotterdam.
Zegt die naam u niets?
Wellicht zijn meer bekende naam wel:
Kno'legde Cesare, een anti Zwarte Piet activist,  die nu al de derde keer
slachtoffer is geworden van politiegeweld.
De eerste keer in Dordrecht [die arrestatie is door de Nationale
Ombudsman onterecht verklaard], de tweede keer in Gouda
en nu in de stad waarvan u burgemeester bent, Rotterdam. 
Behalve door Youtube filmpjes is dit bevestigd door zijn
advocaat, de eveneens aangehouden Michiel Pestman. [3]
Waarom?
Omdat hij op VREEDZAME wijze protesteerde tegen het
fenomeen Zwarte Piet, ook wel Blackface genoemd.
Hij heeft er zelfs zijn baan door verloren. [4]
Hoe gekker moet het worden.
Terug naar u en de wijze waarop u uw beleid gevoerd hebt
op 12 november, in verband met de protesten tegen de
intocht van Sinterklaas.
Voor zowel uw ''noodbevel'' als het politieoptreden en
vooral uw halsstarrige verdediging daarvan [5], heb ik
maar een woord over:
SCHANDE.
Herhaald
SCHANDE!
Uw noodbevel was buitensporig en tyranniek.
Het door u verdedigde politiegeweld ronduit barbaars.
GANG VAN ZAKEN ROND DE INTOCHT VAN SINTERKLAAS/
NOODBEVEL
Over de gang van zaken rond de protesten tegen Zwarte Piet op
12 november wil ik niet zoveel kwijt.
Volgens u hebben de demonstranten u ''misleid'' [6],
volgens de actiegroep ''Kick Out Zwarte Piet'' , die een
protest in Maassluis hadden gepland, zijn ze tegengehouden
in Rotterdam. [7]
Daarover oordeel ik niet.
Ik was er niet bij.
Maar waarover ik WEL kan en wil oordelen is over uw noodbevel
en het politieoptreden.
Eerst dat ''noodbevel''
Dat noodbevel van u was primo buitensporig, omdat het een zeer zwaar middel 
is.
Zie de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. [8]
Een middel dus, dat je alleen inzet als er sprake is van ernstige calamiteiten of
de dreiging daarvan.
Zoals een mogelijke terroristische aanslag, een dreigende natuurramp, etc. [9]
Nogal gevaarlijk en belachelijk dus, om dit in te zetten tegen vreedzame
demonstranten op een Sinterklaasintocht, vind u zelf ook niet?
Dat is niet alleen mijn mening, maar ook het oordeel
van  juristen. [10]
Uw argument voor dat noodbevel, dat u van de AIVD en de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding te horen had gekregen over een
mogelijke confrontatie tussen extreem-rechts en hooligans enerzijds
en anti Zwarte Piet activisten anderszijds [11], slaat helemaal nergens op.
U maakt mij niet wijs, dat u mogelijke agressieve neo nazi's en hooligans
niet gewoon kunt aanhouden, zoals u, ten onrechte, ook met VREEDZAME
anti Zwarte Piet activisten gedaan hebt!
Want daarop ligt de nadruk:
De Zwarte Piet activisten waren en zijn VREEDZAAM.
Uw drogredenatie [want dat kon u niet ontkennen] was dan ook
grotesk en schokkend:
U merkte op [ik citeer het NOS nieuwsbericht]
'' “Of het vreedzaam blijft bij zo’n evenement, dat ongelooflijk gevoelig ligt, hangt ook af van wat anderen doen.” [12]
Schaamt u zich niet, meneer Aboutaleb?
Dus de mogelijke SLACHTOFFERS, die WEL vreedzaam
protesteerden, kregen een noodbevel en gewelddadig politie
optreden te verduren.
Hoe laag kun je zinken.
En daarbij was het volgens advocaat Michiel Pestman ook nog
eens onduidelijk DAT er een noodbevel was en wat dat inhield.... [13]
POLITIEOPTREDEN
Het politieoptreden tegen VREEDZAME demonstranten was
gewelddadig, buitensporig, barbaars.
Slaan met de lange lat, schoppen, iemand [heel zichtbaar op de
film] in de nekklem nemen van een anti Zwarte Piet activiste, over de grond slepen, in het gezicht slaan, het kon niet op.
Youtube beelden bevestigen dat, een ooggetuigeverslag van een
mee demonstrerende UVA studente en eveneens aangehouden
advocaat Michiel Pestman. [14]
Ook de omstandigheden na de arrestaties werden door Michiel
Pestman aan de kaak gesteld
Hij verklaart hierover [ik citeer een NOS nieuwsbericht]
'
”Het is voor het eerst dat ik aan ‘de verkeerde kant’ sta. Ik merkte ineens hoe rechteloos en machteloos je bent. Ik heb de hele dag niet gegeten. Er was geen wc. Op een gegeven moment stonden we in een busje te plassen. Mensonterend.”' [15]
En dat is het optreden dat u verdedigt? [16]
Wat voor normen en waarden hanteert u eigenlijk, meneer Aboutaleb?
Trouwens, misschien heeft dat groffe politieoptreden er wel
mee te maken, dat de politie helemaal niet neutraal was [wat
wel zou moeten], maar dat er een Mobiele Politie Eenheid
was, die als ''Zwarte Piet'' was verkleed. [17]
Gekker kan al haast niet.
En ook daarvoor bent u als burgemeester voor verantwoordelijk,
meneer Aboutaleb!
Zoals u weet, meneer Aboutaleb, sta ik lang niet alleen in
mijn kritiek op dit politieoptreden.
Kritiek kwam [uiteraard] van de anti Zwarte Piet demonstranten,
de reeds genoemde advocaat Michiel Pestman en ook van de
gerenommeerde mensenrechtenorganisatie Amnesty International! [18]
Amnesty laakte niet alleen het politieoptreden, maar ook uw schending van
de demonstratievrijheid. [19]
Ook vanuit uw eigen Gemeenteraad kwam kritiek en gelukkig maar:
Van uw  eigen partij de PvdA, Groen Links,
de SP en de islamitische  partij NIDA, die vonden, dat u onvoldoende
zijn best gedaan had, om de demonstratie door te laten gaan. [20]
Anti Zwarte Piet activist en voorzitter van New Urban Collective Mitchell Esajas,
die bij de Gemeenteraadsvergadering aanwezig was, vermeldt, dat NIDA voorman
Nourdin el Quali in een gloedvol betoog opmerkte:
”Stop het criminaliseren van deze vreedzame antiracisme demonstranten.
Dit zijn pogingen om met negatieve beeldvorming democratische principes
te ondermijnen. Wij zijn hier om macht te controleren omwille van het vrije woord.” [21]
Meneer Aboutaleb:
U hechtte daar toch zo aan bij het protest over ''Charlie Hebdo? [22]
Waarom dan niet bij een anti Zwarte Piet protest, dat anti racistisch
is gericht? [23]
Denkt u daar maar eens goed over na.
ZWARTE PIET, EEN RACISTISCHE KARIKATUUR
En waarom gaat het nu helemaal?
Om Blackface, Zwarte Piet, een 19e eeuws sprookjesfiguur,
dat paste in de 19e eeuw waarin slavernij, keihard kolonialisme
en theorieeen over de superioriteit van het ''blanke ras'' 
''toonaangevend'' waren.
Vandaar Pieterbaas als knecht en nog wel een dommige, onderdanige
knecht van Sinterklaas.
Zwarte Piet wordt dan wel minder achterlijk afgebeeld, maar dat maakt
de figuur EN  traditie niet minder racistisch. [24]
Dat blijkt alleen al uit de racistishe reacties van de Pro Piet Brigade,
als iemand het waagt, Blackface ter discussie te stellen. [25]
Dat blijkt uit de racistische pesterijen, die zwarte kinderen jaarlijks
te verduren krijgen [26].
Over de karikatuur Blackface [Zwarte Piet] hebben de VN en de Nationale Ombudsman een duidelijke veroordeling uitgesproken. [27]
Van u, als burgemeester met een allochtone [Marokkaanse] achtergrond,
mag extra invoeling met de anti Zwarte Piet demonstranten  worden
verwacht.
Maar die toont u niet.
O NEEN.
Daags na het schandalige politieoptreden legde u 
ook aan een anti Zwarte Piet protest naar aanleiding
van een Sinterklaasfeest in Ahoy [zondag 27 november] 
legde hij allerlei beperkende
maatregelen op.
Zo mochten demonstranten geen contact met ouders en kinderen
hebben, er was een flyerverbod en er werd een apart ”vak”
aangewezen waar de anti Zwarte Piet demonstranten moesten
staan. [28]
U merkte hierover op:
 
”Ik wil de confrontatie voorkomen en sta niet toe, dat de
activisten folders uitdelen aan ouders en hun kinderen” [29]
 
Waarmee hij de strijders tegen de racistische karikatuur
Zwarte Piet criminaliseert en doet, alsof het ”terroristen”
zijn! [30]
U bent een sell out. [31]
Want u gooit niet alleen het recht op een waardige en
humane behandeling en de demonstratievrijheid op de
schroothoop, maar ook de rechten van allochtone minderheden
die het fundamentele recht hebben, te worden gevrijwaard van
racisme en discriminatie.
Ook in de vorm van Blackface/Zwarte Piet.
Het gaat hier om zwarte allochtone minderheden, maar in
hun verlengde ook om Marokkaanse, Turkse en andere minderheden,
omdat discriminatie tegen de ene groep altijd zijn weerslag heeft op
de andere allochtone groep.
Juist van u, als burgemeester van allochtone [Marokkaanse] afkomst
zou toch een andere houding mogen worden verwacht.
Wat natuurlijk niet betekent, dat discriminatie door autochtone
burgemeesters als minder kwalijk kan worden beschouwd, maar u
begrijpt mij, denk ik, goed!
Onbedoeld [daar ben ik wel zeker van] speelt u met uw
keiharde opstelling tegen Zwarte Piet activisten, Wilders en
aanverwanten in de kaart.
Of bent u vergeten, dat de PVV een motie in de Tweede
Kamer wilde laten aannemen, om ''Zwarte Piet'' te
beschermen? [32]
Ik citeer Nu.nl
''
''De PVV komt binnenkort met een 'Zwarte Pieten-wet'. Die moet overheden als gemeenten die iets doen met bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas verplichten ervoor te zorgen dat Zwarte Piet dan ook echt zwart is.'' [33]
Belachelijk?
Natuurlijk, maar het legt wel de link Zwarte Piet/PVV/Racisme
bloot.
En met uw noodbevel/keihard politieoptreden werkt u daaraan mee.
Aan het instandhouden en bevorderen van het racisme.
Ook al ligt dat niet in uw bedoeling.
EPILOOG
Uw ''noodbevel'' tegen vreedzame demonstranten was
onrechtmatig, repressief en tyranniek.
Het op uw bevel uitgevoerde politieoptreden, barbaars en
schandalig.
Uw verdediging van dit politieoptreden, weerzinwekkend.
Juist in een zo meedogenloos optreden tegen anti racisme
demonstranten toont u zich een vertrapper van rechten van
allochtonen.
Een sell out. [34]
Maar uw houding van ''braafste jongetje van de klas''
gaat u niet redden in het tijdperk van Wilders [35],
want u bent en blijft, voor hem en consorten, een Marokkaan
en moslim, die hij liefst op de boot zet of van al zijn rechten
berooft. [36]
Houd u dat goed in gedachten, als u weer eens vrijheidsbeperkende
maatregelen wilt opleggen aan anti racisme demonstranten.
Want zij strijden  ook voor uw rechten, meneer Aboutaleb!
Maar los van dat anti racisme:
U behoort de rechten van IEDEREEN IN UW STAD  op een humane
en waardige behandeling te handhaven, demonstrant of niet.
En uw politie te instrueren, dat er maatregelen genomen worden,
als wie dan ook zo wordt gemaltraiteerd als de anti Zwarte Piet
demonstranten op 12 november.
Dat is uw taak als burgemeester in Rotterdam, in Nederland,
dat nog steeds, in ieder geval formeel, een rechtsstaat is.
Van harte beterschap toegewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
[1]
OPEN BRIEF KOZP
Zie voor commentaar Jerry Afryie [Kno'ledge Cesare] onder
deze Open Brief
[2]
DORDRECHT/2011
OMBUDSMAN NOEMT ARRESTATIES SINTERKLAASINTOCHT
2011 ONTERECHT [TWEE VAN DE ARRESTANTEN WAREN
QUINCY GARIO EN KNO'LEGDE CESARE]
17 OCTOBER 2014
CONCLUSIE
”De klacht over de aanhouding – en daarmee tevens de klacht over het gebruik van geweld – is gegrond wegens schending van het vereiste dat grondrechten moeten worden gerespecteerd, in dit geval het recht op persoonlijke vrijheid en het verbod op onrechtmatige vrijheidsbeneming. De klacht over de gemaakte opmerkingen is gegrond wegens schending van het vereiste van professionaliteit.”
DE NATIONALE OMBUDSMAN
RAPPORT OVER EEN KLACHT OVER DE REGIONALE POLITIE
EENHEID ROTTERDAM
15 OCTOBER 2015

DOORBRAAK
KEIHARDE POLITIEREPRESSIE NA KRITIEK OP ZWARTE PIET
14 NOVEMBER 2011

http://www.doorbraak.eu/keihar de-politierepressie-na-kritiek -op-zwarte-piet-racisme/

POLITIE PAKT ACTIVISTEN OP BIJ INTOCHT SINT/SCHENDING

VRIJHEID VAN MENINGSUITING

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2011 politie-pakt-activisten-op-bij -intocht-sintschending-vrijhei d-van-meningsuitingpolitiegewe ld/

GOUDA/2014

ANTI ZWARTE PIET PROTEST GOUDA
POLITIEGEWELD
VOLKSKRANT
RECHTER: ANTI ZWARTE PIET ACTIVIST AFRIYIE
OPNIEUW ONRECHTMATIG GEARRESTEERD
6 OCTOBER 2016
 
KNO’LEGDE CESARE SLACHTOFFER VAN BUITENSPORIG
POLITIEGEWELD
[3]
ROTTERDAM/2016
DE MAN OP HET YOUTUBE FILMPJE IS KNO'LEDGE CESARE
WITTE AGENTEN TUIGEN ZWARTE ANTI BLACKFACE ACTIVISTEN
AF

https://www.youtube.com/watch? v=Q-oKRtywY6w&feature=youtu.be

''”Zijn cliënt Jerry Afriyie werd ook aangehouden. Pestman: “Hij stond op een afstandje van de groep. Ze hebben hem er gewoon naartoe gesleept. Dat is evident volstrekt ten onrechte. Hij heeft niets kwaads in de zin.”

NOS
AANGEHOUDEN ADVOCAAT: NOODBEVEL ROTTERDAM
WAS TOTAAL ONDUIDELIJK
12 NOVEMBER 2016

[4]

ZWARTEPIETACTIVIST VERLIEST BAAN DOOR PROTEST
16 FEBRUARI 2015
 
 
[5]
NOS
ABOUTALEB VIERKANT ACHTER ARRESTATIES
SINTERKLAASOPTOCHT
14 NOVEMBER 2016
[6]
''"Ze hebben ons willens en wetens, en dat verklaart ook mijn boosheid een beetje, het bos in gestuurd door ons niet hun ware bedoelingen van meet af aan te vertellen", zei Aboutaleb tegen NOS-correspondent Tim de Wit in Londen, waar hij is voor een conferentie met burgemeesters. "Want blijkbaar was de ware bedoeling, lees ik nu in de krant, dat ze gebruik wilden maken van een verrassingstactiek. Veel Rotterdamse politie zat in Maassluis, dus kwamen ze naar Rotterdam."
NOS
ABOUTALEB VIERKANT ACHTER ARRESTATIES
SINTERKLAASOPTOCHT
14 NOVEMBER 2016
[7]
''Burgemeester Aboutaleb gaf in een interview aan dat “de politie vrijdag al signalen had ontvangen dat de betogers mogelijk niet naar de intocht in Maassluis zouden reizen.”1 Het collectief Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft op de avond van 10 november echter nog publiekelijk aangekondigd om met 400 personen naar de intocht in Maassluis af te reizen. Deze aankondigen werd vrijdagnacht via de mail en zaterdagochtend in de bussen meermaals herhaald. Alle demonstranten waren ervan op de hoogte dat wij naar Maassluis gingen en nergens anders naartoe. Toen wij in Rotterdam werden opgehouden en in de gaten kregen dat Maassluis niet meer haalbaar was hebben een deel van de groep de stap gezet om in Rotterdam een statement te maken.
KOZP VEROORDEELT ONRECHTMATIGE MASSA-ARRESTATIE
VREEDZAME DEMONSTRANTEN DOOR BURGEMEESTER ABOUTALEB
[8]

De noodverordening geldt voor een afgebakend gebied, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Burgemeesters zetten een noodverordening in om te voorkomen dat er tijdens Oud en Nieuw auto’s worden gestookt op bepaalde plaatsen.
  • Of om het gebied te ontruimen dat in de risicozone ligt tijdens een bomontruiming.
  • Of om mensen te weren die van plan zijn een (tegen)demonstratie te houden.
 

Een noodbevel is zwaarder en richt zich specifiek op één of enkele personen. Overtreding van een noodbevel is een misdrijf.”

 
NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BURGEMEESTERS
NOODVERORDENING OF NOODBEVEL?
 
[9]
”Henny Sackers, hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zegt dat burgemeesters veel te snel een noodbevel gebruiken. “Een noodbevel is bedoeld voor noodsituaties. Ik grap altijd tegen mijn studenten: voor als de Russen komen. Bij een Sinterklaasintocht is er geen sprake van een noodsituatie.”
TROUW
WAPPERDE ABOUTALEB BIJ INTOCHT SINTERKLAAS TE SNEL
MET NOODBEVEL?
14 NOVEMBER 2016
[10]
TROUW
WAPPERDE ABOUTALEB BIJ INTOCHT SINTERKLAAS TE SNEL
MET NOODBEVEL?
14 NOVEMBER 2016
[11]
NOS
ABOUTALEB KREEG AIVD AMBTSBERICHT OVER SINTERKLAASINTOCHT
17 NOVEMBER 2016
[12]
“Of het vreedzaam blijft bij zo’n evenement, dat ongelooflijk gevoelig ligt, hangt ook af van wat anderen doen.”
NOS
ABOUTALEB VIERKANT ACHTER ARRESTATIES
SINTERKLAASOPTOCHT
14 NOVEMBER 2016
[13]
''Pestman heeft geen goed woord over voor het optreden van de politie. "Het is schandalig. Voor de demonstranten was absoluut niet duidelijk dat er een noodbevel was en wat dat inhield, ook bij mij niet. Pas uren na de arrestaties kregen we die bevestiging."
NOS
AANGEHOUDEN ADVOCAAT: NOODBEVEL ROTTERDAM
WAS TOTAAL ONDUIDELIJK
12 NOVEMBER 2016
[14]
POLITIEOPTREDEN ROTTERDAM TEGEN VREEDZAME 
DEMONSTRANTEN OP 12 NOVEMBER BIJ DE INTOCHT
VAN SINTERKLAAS
''”Wil je zien hoe vrouwen op brute wijze door de politie worden mishandeld? Shoutout naar alle warrior sisters (&broeders) !
( Het filmpje kan heftig zijn)
2.19min, Wordt Claudia Steevensz in een nekklem gezet. 
2.59min, Zie hoe PM Lioness Power op brute wijze naar de bus toe wordt gesleurd en een klap krijgt in haar gezicht. Wat een ‘gat’ op haar neus tot gevolg heeft.
Vanaf 3.39min zie je mijn arrestatie. 
– Mijn locs werden er praktisch uitgetrokken.. 
They feel ‘touched’ and abused ?? 
– Ze hebben mijn neus platgedrukt & omgedraaid ( ik kan nog steeds niet beschrijven wat ze precies hebben gedaan) . Waardoor ik me neuspiercing ben kwijtgeraakt en een bloedneus tot gevolge had. 
– Ik heb blauwe plekken op me scheenbenen en knieholte. Doordat o.a. een politieagente op me in aan het trappen was. 
-Mijn nek doet pijn en voelt aan 1 kant een beetje opgezet aan.
-Mijn schouder doet pijn, omdat ik Phoenix niet losliet. 
Wij werden als laatste 2 van onze groep opgepakt.
Je ziet dat broeder Jerry King Luther Afriyie mij probeert te beschermen en dan zomaar in zijn gezicht wordt geslagen en naar buiten gesleurd. Om vervolgens verder in elkaar geslagen te worden.
Op de vraag ‘waarom ben je niet rustig meegegaan’, mijn antw: 
Waarom zou ik meegaan? Meegaan is voor mij een indicatie, dat je iets verkeerds hebt gedaan/of aan het doen bent..
Ik deed geen van beide!
Dit allemaal omdat wij strijden voor een gelijkwaardige Nederlandse samenleving voor iedereen.. 
#changewillcome #nomoreblackface #violationofhumanrights #kickoutzp #nojusticenopeace #denhaagstaatop #iwillkeeponmarching #theindoctrinationisreal #wewilldietrying #wewillnotgiveupwithoutafight’ ‘''
Een filmpje van dit politieoptreden staat op de Facebookpagina
van Naomie Pieter.
Het filmpje is op 13 november op haar Facebookpagina gezet, een dag dus na het anti Zwarte Piet protest in Rotterdam.
Zie ook  een vrijwel identiek filmpje, dat iets meer
laat zien dan het filmpje van Naomie Pieter
WITTE AGENTEN TUIGEN ZWARTE ANTI BLACKFACE ACTIVISTEN
AF

https://www.youtube.com/watch? v=Q-oKRtywY6w&feature=youtu.be

GEWELDDADIGE ARRESTATIE JERRY AFFRIYIE TIJDENS
PROTEST TEGEN ZWARTE PIET IN ROTTERDAM 2016
Zie ook filmpje op onderstaand NOS bericht
NOS
200 TEGENSTANDERS ZWARTE PIET OPGEPAKT IN
ROTTERDAM
12 NOVEMBER 2016
OPGEPAKTE UVA STUDENT DOET HAAR VERHAAL OVER
PIETENDEMONSTRATIE
14 NOVEMBER 2016
VERKLARING MICHIEL PESTMAN OVER ARRESTATIE JERRY AFRYIE/
KNO'LEGDE CESARE
''”Zijn cliënt Jerry Afriyie werd ook aangehouden. Pestman: “Hij stond op een afstandje van de groep. Ze hebben hem er gewoon naartoe gesleept. Dat is evident volstrekt ten onrechte. Hij heeft niets kwaads in de zin.”
NOS
AANGEHOUDEN ADVOCAAT: NOODBEVEL ROTTERDAM
WAS TOTAAL ONDUIDELIJK
12 NOVEMBER 2016
[15]
''"Het is voor het eerst dat ik aan 'de verkeerde kant' sta. Ik merkte ineens hoe rechteloos en machteloos je bent. Ik heb de hele dag niet gegeten. Er was geen wc. Op een gegeven moment stonden we in een busje te plassen. Mensonterend."
NOS
AANGEHOUDEN ADVOCAAT: NOODBEVEL ROTTERDAM
WAS TOTAAL ONDUIDELIJK
12 NOVEMBER 2016
[16]
NOS
ABOUTALEB VIERKANT ACHTER ARRESTATIES
SINTERKLAASOPTOCHT
14 NOVEMBER 2016
[17]
Een aantal agenten is verkleed als Zwarte Piet.”
NOS
HONDERDEN AGENTEN OM RUST TE BEWAREN
BIJ INTOCHT SINT
9 NOVEMBER 2016
 
 
 
 
 
Foto:
[18]
KOZP VEROORDEELT ONRECHTMATIGE MASSA-ARRESTATIE
VREEDZAME DEMONSTRANTEN DOOR ABOUTALEB
17 NOVEMBER 2016
NOS
AANGEHOUDEN ADVOCAAT: NOODBEVEL ROTTERDAM
WAS TOTAAL ONDUIDELIJK
12 NOVEMBER 2016
ROTTERDAM SCHOND DEMONSTRATIEVRIJHEID
15 NOVEMBER 2016
TEKST
”Op zaterdag 12 november zijn burgers die vreedzaam protesteerden tegen Zwarte Piet, of voornemens waren dat te doen, door de politie op verschillende manieren en momenten ‘tegengehouden’, ingesloten, en aangehouden. Volgens Amnesty International waren zowel het algehele demonstratieverbod dat in het centrum van Rotterdam gold als het beëindigen van het vreedzame protest disproportioneel.

Veruit de meeste van de ongeveer tweehonderd aanhoudingen van afgelopen zaterdag waren volgens Amnesty onrechtmatig. Daarnaast is Amnesty kritisch over de status en de geldigheid van het demonstratieverbod en het besluit van de burgemeester van Rotterdam van 11 november 2016. Met name naar het geweld dat de politie tegen een van de demonstranten gebruikte, moet volgens Amnesty nader onderzoek worden gedaan.

Demonstratieverbod disproportioneel

Het op voorhand opleggen van een algeheel demonstratieverbod is een zeer ingrijpende maatregel, die alleen in uitzonderlijke situaties mag worden toegepast. Van zo’n situatie was volgens Amnesty geen sprake. Een algeheel demonstratieverbod leidt ertoe dat niet elke demonstratie afzonderlijk wordt beoordeeld. Zo is ook de vreedzame demonstratie tegen de figuur Zwarte Piet niet inhoudelijk en specifiek beoordeeld. De autoriteiten in Rotterdam hebben daardoor de demonstratievrijheid onvoldoende gewaarborgd.

De door de burgemeester geuite vrees dat tegendemonstranten geweld zouden gebruiken had reden moeten zijn om vreedzame demonstranten te beschermen, niet om hun vrijheid van meningsuiting in te perken.

Onrechtmatige aanhoudingen

Zelfs als er sprake is van overtreding van een demonstratieverbod of -beperking betekent dit niet dat de politie vreedzame demonstranten ‘automatisch’ moet of mag aanhouden. De demonstratievrijheid brengt met zich mee dat een besluit tot aanhouding noodzakelijk moet zijn. Amnesty is er niet van overtuigd dat zaterdag aanhouding van vreedzame demonstranten noodzakelijk was en vindt daarom veruit de meeste aanhoudingen onrechtmatig.

Disproportionele geweldstoepassing

Amnesty heeft videobeelden  bekeken van de aanhouding van de anti-Zwarte-Piet-activist Jerry Afriyie en meent dat daarbij sprake was van disproportioneel geweldgebruik. In ieder geval één agent gaf Afriyie een vuiststoot in zijn gezicht, zonder dat daarvoor een rechtvaardiging lijkt te zijn Amnesty vraagt de chef van de eenheid Rotterdam een onderzoek te doen naar de aanhouding van Afriyie.

Ontbreken van kennisgeving is geen reden voor demonstratieverbod

Amnesty onderschrijft het belang van tijdige kennisgeving door burgers die willen demonstreren. Dit is voor de autoriteiten een belangrijk instrument ter facilitering van demonstraties. Het ontbreken van een kennisgeving was één van de overwegingen voor de burgemeester om een algeheel demonstratieverbod op te leggen. Volgens internationale en nationale regels mag het ontbreken van een kennisgeving op zichzelf echter geen reden zijn voor een verbod of andere beperkende maatregel.

Status van het besluit van de burgemeester is onduidelijk

De burgemeester heeft op 11 november 2016 op grond van de Wet openbare manifestaties (Wom) een algeheel tijdelijk demonstratieverbod  opgelegd  voor 12 november, van 06.00 – 18.00 uur, in het hele centrum van Rotterdam. Maar de Wom biedt de burgemeester deze bevoegdheid helemaal niet.

Het besluit lijkt vanwege de gekozen bewoordingen en overwegingen op een noodverordening, maar is dit dus niet. Opmerkelijk genoeg gebruikten zowel de politie als de burgemeester  in contacten met demonstranten en media de term noodverordening als basis voor het demonstratieverbod. Hiermee creëren de autoriteiten veel onduidelijkheid en wekken ze de indruk de status van het door henzelf genomen besluit niet goed te begrijpen. Dat roept bij Amnesty de vraag op hoe serieus de autoriteiten de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de demonstratievrijheid nemen.

Amnesty heeft vandaag een brief gestuurd aan de Burgemeester van Rotterdam en de chef van de politie-eenheid in Rotterdam waarin zij haar zorgen toelicht.”

https://www.amnesty.nl/ nieuwsportaal/nieuws/ rotterdam-schond- demonstratievrijheid

AMNESTY INTERNATIONAL

BRIEF NAAR AANLEIDING VAN AANHOUDINGEN ZWARTE PIET

DEMONSTRANTEN IN ROTTERDAM OP 12 NOVEMBER 2016

”Aan: burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en de heer Paauw, chef politie-eenheid Rotterdam

Cc: gemeenteraad Rotterdam

Cc: Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie

https://www.amnesty.nl/sites/ default/files/public/amnesty_ brief_nav_demonstraties_ rotterdam_12_november_2016.pdf

”Het demonstratieverbod dat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam instelde bij de intocht van Sinterklaas en het ingrijpen van de politie toen dit werd overtreden, waren disproportioneel, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie roept op tot onderzoek naar het geweld dat de politie gebruikte bij de aanhouding van ten minste één van de demonstranten.”
”In totaal werden zaterdag in Rotterdam 200 anti-Zwarte Piet-activisten opgepakt, omdat ze volgens de politie het demonstratieverbod overtraden. Op internet gaan filmpjes rond van de arrestaties. Volgens degenen die de video’s online hebben gezet is daarin te zien hoe agenten de activisten “aftuigen”. Ook NOS-verslaggever Robert Bas zegt dat er “flinke tikken werden uitgedeeld”.
NOS
AMNESTY: AANHOUDINGEN INTOCHT ROTTERDAM
ONRECHTMATIG
15 NOVEMBER 2016
Amnesty laakt niet alleen het optreden van de politie. De mensenrechtenorganisatie vindt ook dat Aboutaleb met een verbod de vrijheid van meningsuiting van de demonstranten ten onrechte heeft ingeperkt. Amnesty vindt dat de burgemeester de activisten juist had moeten beschermen tegen agressieve voorstanders van Zwarte Piet.”
NOS
AMNESTY: AANHOUDINGEN INTOCHT ROTTERDAM
ONRECHTMATIG
15 NOVEMBER 2016
[19]
ZIE OVER DE KRITIEK VAN AMNESTY OP HET POLITIEOPTREDEN,
NOOT 18
[20]
”PvdA, GroenLinks, de SP en de islamitische Rotterdamse partij NIDA vinden dat Aboutaleb onvoldoende zijn best heeft gedaan om de demonstratie door te laten gaan. Ze willen een grondig onderzoek en een hoorzitting met alle partijen. ”
NOS
ABOUTALEB KREEG AIVD AMBTSBERICHT VOOR
SINTERKLAASINTOCHT
17 NOVEMBER 2016
[21]
”Gelukkig was er wel wat tegenwind vanuit GroenLinks, de SP en NIDA. Zo stelde NIDA voorman Nourdin el Ouali in een vurig betoog het volgende:

“Stop het criminaliseren van deze vreedzame antiracisme demonstranten. Dit zijn pogingen om met negatieve beeldvorming democratische principes te ondermijnen. Wij zijn hier om de macht te controleren omwille van het vrije woord.”

IN NEDERLAND ZIJN WIJ VOOR VRIJE MENINGSUITING,
TENZIJ JE TEGEN ZWARTE PIET BENT
MITCHELL ESAJAS
27 NOVEMBER  2016
[22]
”Burgemeester Aboutaleb heeft donderdagavond een emotionele oproep gedaan om te blijven strijden voor de vrijheid. Hij sprak tijdens de demonstratie op Plein 1940 in Rotterdam voor een publiek van vierduizend mensen.”
……
……
”Wij laten ons niet de mond snoeren, want de Kalashnikov is niet het instrument dat leidt tot vrede en dialoog”, aldus Aboutaleb.”
RIJNMOND TV
ABOUTALEB: ”WIJ LATEN ONS DE MOND NIET SNOEREN”
8 JANUARI 2015
[23]
IN NEDERLAND ZIJN WIJ VOOR VRIJE MENINGSUITING,
TENZIJ JE TEGEN ZWARTE PIET BENT
MITCHELL ESAJAS
27 NOVEMBER  2016
[24]
AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS
RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2013
 
DE STRIJD ROND ZWARTE PIET(1): DEMAGOGIE, DROGREDENERINGEN,
DREIGEMENTEN
PETER STORM
25 OCTOBER 2013
DE STRIJD ROND ZWARTE PIET (2): PAGE, SCHELM, SLAAF EN KNECHT
PETER STORM
26 OCTOBER 2013
[25]
RACISTISCHE REACTIES ANTI ZWARTE PIET ACTIVISTEN:
RACISTISCHE REACTIES OP ANTI-ZWARTE PIET BETOOG
7 OCTOBER 2013
VOLKSKRANT
MENSEN SCHRIJVEN, DAT ZIJ MIJN STROT GAAN DOORSNIJDEN
28 AUGUSTUS 2015
RACISTISCHE REACTIES TEGEN MITCHELL ESAJAS:
” Vorig jaar ontving ik 10.000 racistische reacties, dit jaar werd mijn Facebook live video meer dan 20.000 keer bekeken en ontvingen ik weer honderden haatberichten, wederom een kleine greep uit de reacties:
  • Erik Giroldi 0:30 Kapot slaan moesten ze jullie
  • Tim van Grinsven 11:00 Hou erg schamen jullie ouders, he Gerda die hebben jou vroeger zo opgevoed en ga jij zo doen. Ga weg hier enkeltje Afrika en je hebt geen zwarte Piet meer. Alleen misschien zwarte kongo en om 11:36: Bom erop
  • Ricardo de Jong 0:06 Wat doen die blanken tussen die negers man man man kanker het land uit !”
IN NEDERLAND ZIJN WIJ VOOR VRIJE MENINGSUITING, TENZIJ JE TEGEN ZWARTE
PIET BENT
MITCHELL ESAJAS
27 NOVEMBER 2016
 
 
 
RACISTISCHE REACTIES TEGEN SYLVANA SIMONS
´´Jankneger, Zwarte Piet, Kutpiet, verrader, Zwarte doos, Negermongool
en Aap´
NOS
HOE RACISTISCH IS NEDERLAND
[26]
ZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMAN
HUIVEREN
1 APRIL 2016
”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.
ANTIRACISME OP VIER FRONTEN
PETER STORM
30 APRIL 2015
ZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMAN
HUIVEREN
1 APRIL 2016
[27]
VN WIL DAT NEGATIEVE KENMERKEN ZWARTE PIET WORDEN
AANGEPAST
28 AUGUSTUS 2015
RTL NIEUWS
VERENIGDE NATIES WIL DAT NEDERLAND ZWARTE PIET AANPAST
28 AUGUSTUS 2015
”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”
KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING
30 SEPTEMBER 2016
NOS
KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET IS IN STRIJD MET HET
KINDERRECHTENVERDRAG
[28]
ZWARE BEPERKINGEN VOOR ANTI ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN
AHOY
24 NOVEMBER 2016
AD
ANTI PIET DEMONSTRANTEN LATEN STEM HOREN BIJ AHOY
27 NOVEMBER 2016
[29]
”,Ik wil de confrontatie voorkomen en sta niet toe dat de activisten folders uitdelen aan ouders en hun kinderen”
AD
ACTIEVOERDERS SINTFEEST IN AHOY ”OP GEPASTE
AFSTAND”
24 NOVEMBER 2016
[30]
NOS
ZWARTE PIET ACTIVISTEN ACHTERVOLGD ALS ”TERRORISTEN”
13 NOVEMBER 2016
[31]
URBAN DICTIONARY
SELL OUT
''One who betrays a cause for personal advancement. ''
[32]
NOS
PVV WIL ZWARTE PIET BESCHERMEN
15 SEPTEMBER 2014
PVV KONDIGT ''ZWARTE-PIETEN WET'' AAN
15 SEPTEMBER 2014
''De PVV heeft woensdag in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat moet garanderen dat Zwarte Piet zwart blijft. De 'Zwarte Piet-wet' bepaalt dat gemeenten alleen mogen meewerken aan sinterklaasvieringen, waaronder de traditionele intocht, als Zwarte Piet ook echt zwart is - of donkerbruin. Daarmee worden anderskleurige pieten verboden.
TELEGRAAF
PVV DIENT WET IN OM ZWARTE PIET TE
BESCHERMEN
12 NOVEMBER 2014
DOOR DE SCHOORSTEEN/KAMER MAAKT KACHEL
AAN MET ZWARTE PIET WET PVV
1 MAART 2016
OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
VOORSTEL VAN WET VAN LEDEN BOSMA EN DE GRAAF
TER BESCHERMING VAN DE CULTURELE TRADITIE
VAN HET SINTERKLAASFEEST (ZWARTE PIET WET)
[33]
''
''De PVV komt binnenkort met een 'Zwarte Pieten-wet'. Die moet overheden als gemeenten die iets doen met bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas verplichten ervoor te zorgen dat Zwarte Piet dan ook echt zwart is.''
PVV KONDIGT ''ZWARTE-PIETEN WET'' AAN
15 SEPTEMBER 2014
[34]
URBAN DICTIONARY
SELL OUT
''One who betrays a cause for personal advancement. ''
[35]
WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE
KROMME HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016
[36]
WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEEN
EN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERT
ASTRID ESSED
18 OCTOBER 2016

Meer van Astrid Essed