Brief aan de Echo over Islamofoob stuk Marcel Duyvestijn/Ramadan zonder God

Ma 13 Juni 2016 17:28 | Astrid Essed | 1323 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
BRIEF AAN STADSBLAD DE ECHO OVER ISLAMOFOOB
STUK VAN MARCEL DUYVESTIJN/RAMADAN ZONDER GOD
ZIE OOK
AAN
REDACTIE STADSBLAD DE ECHO
Onderwerp: Column van Marcel Duyvestijn
''Ramadan zonder God''
Geachte Redactie,
Ik lees wel vaker groffe of hele en halve xenofobe stukken
in Nederlandse kranten, maar het stuk,
dat ik afgelopen week in uw krant gelezen heb, spant wel de kroon.
Voor het feit, dat het uberhaupt in uw krant is verdwenen, verdient
u een high profile plaats in de journalistieke ''Hall of Shame''.
Het betreft hier een stuk van uw columnist Marcel Duyvestijn
en is getiteld
''Ramadan zonder God'' (1)
Dit schotschrift- een column wil ik het eigenlijk niet eens
noemen staat bol van Islamofobe en groffe opmerkingen jegens
de moslims, die deelnamen aan de ere dienst in de Nasr Moskee,
waar Duyvestijn op dat moment te gast was. (2)
Denigrerende opmerkingen over hun Gebedshoudingen, de
wijze van preken van de Imam en het Vasten in het algemeen.
Gebedshoudingen vergelijkt Duyvestijn met een ''soort van
gymnastiek'' (3), de preek van de Imam met ''murmelen van een
oude man in een microfoon'',(4) Vasten ziet hij als ''hongerlijden''(5)
en een ''poppenkast''. (6)
Alsof dat nog niet stuitend genoeg is, maakt hij de denigrerende
opmerking ''Je kunt toch wel zelf nadenken'' (7), waarbij hij
de Gebedsdienst verstoort en er kennelijk vanuit gaat, dat hij,
als autochtone meneer, ''niet westerse allochtonen'' (want dat zijn
de meeste moslims in Nederland] moet vertellen, wat ''nadenken''
is.
Dat een dergelijk Islamofoob stuk uberhaupt in uw krant is
geplaatst!
Zou u het ook geplaatst hebben, als Duyvestijn in een Synagoge
geweest was en gezegd had, dat Gebedshoudingen van
Joden ''een soort van gymnastiek'' waren, dat de preekdienst van
de Rabbi ''murmelen in een microfoon'' was, dat Grote
Verzoendag (8) ''hongerlijden'' en een ''poppenkast'' was?
Ik wed van niet!
Waarom dan wel, wanneer het moslims zijn?
Waarom mogen moslims wel te pas en te onpas beledigd,
gestigmatiseerd worden?
Want met een dergelijk denigrerend stuk beledigt
Duyvestijn meer dan 1 miljard moslims wereldwijd,
voor wie de Ramadan een Heilige Vastenmaand is (9)
In Nederland zijn dat ruim 1 miljoen mensen,
van wie de meesten ''niet westerse'' allochtonen
zijn.
En dan dat toontje
''Je kunt toch wel zelf nadenken'' (10)
Dat riekt sterk naar weer dat Westerse dedain, dat
Westerse superioriteitsdenken naar 'niet westerse
mensen (het aantal Nederlandse en andere Westerse
bekeerlingen is een minderheid)
En als krant anno 2016 (we leven niet in 1816!) past
het u niet, een dergelijk stuk met dergelijke
denigrerende bejegeningen op te nemen.
Zeker niet in deze tijd met steeds toenemende
Islamofobie en vreemdelingenhaat. (11)
Ik hoop, dat u hieruit lering trekt en dergelijke
Islamofobe schotschriften niet meer plaatst.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
(1)
RAMADAN ZONDER GOD
STADSBLAD DE ECHO
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
(2)
'' Ik keek onwillekeurig naar boven, naar het systeemplafond in de Nasr moskee in de Celebesstraat, waar ik te gast was. ''
RAMADAN ZONDER GOD
STADSBLAD DE ECHO
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
(3)
''De mannen stonden en knielden als waren ze met een soort gymnastiek bezig. Vaak sloegen ze op hun hart en riepen ze dat Allah de akbarste was.''
RAMADAN ZONDER GOD
STADSBLAD DE ECHO
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
(4)
'' Verderop zat een oudere man met een snorloze baard te murmelen in een microfoon.''
RAMADAN ZONDER GOD
STADSBLAD DE ECHO
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
(5)
''Het is Ramadan. Dat betekent hongerlijden''
RAMADAN ZONDER GOD
STADSBLAD DE ECHO
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
(6)
''Ik keek naar de hemel. Wat zou het toch fijn zijn als God nu naar beneden komt om iedereen te vertellen dat het allemaal een poppenkast is die door mensenhersens bedacht is.
RAMADAN ZONDER GOD
STADSBLAD DE ECHO
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
(7)
''Hoe langer ik daar op dat oosterse tapijt zat, hoe benauwder ik me voelde. ‘Je kunt toch wel zelf nadenken’, flapte ik eruit. Enkele gelovigen draaiden zich om en mijn begeleider deed zijn hand op mijn onderarm, ten teken dat ik stil moest zijn.''
RAMADAN ZONDER GOD
STADSBLAD DE ECHO
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
(8)
WIKIPEDIA
JOM KIPOER
(9)
REDENEN VOOR HET VASTEN TIJDENS DE RAMADAN
´´
  • Het vasten ziet men als een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God.
  • Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam en is dus verplicht.
  • Het is mogelijk door het vasten zelfdiscipline te ontwikkelen.
  • Het vasten laat voelen hoe het is om honger te hebben.
  • Het vasten is een manier om aan zwakheden in het karakter te werken.´´
  • WIKIPEDIA
 
 
 
BRON
 
WIKIPEDIA
RAMADAN
 
 
 
(10)
'' Hoe langer ik daar op dat oosterse tapijt zat, hoe benauwder ik me voelde. ‘Je kunt toch wel zelf nadenken’, flapte ik eruit.''
RAMADAN ZONDER GOD
STADSBLAD DE ECHO
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
(11)
MELDPUNT ISLAMOFOBIE PUBLICEERT HEFTIG RAPPORT
27 NOVEMBER 2015
RAPPORT MELDPUNT ISLAMOFOBIE
PERIODE JANUARI-JUNI 2015
ANNE FRANK STICHTING
ISLAMOFOBIE NEEMT TOE, TOENAME EXTREEM-RECHTS
STRAATACTIVISME, RADICALER WORDENDE PVV
MONITOR RACISME EN EXTREMISME, ACHTSTE RAPPORTAGE
ISLAMOFOBIE NEEMT TOE IN DEN HAAG
24 MEI 2016
ISLAMOFOBIE
ZIE MIJN WEBSITE

Meer van Astrid Essed