Jacht op illegalen/Razzia's en etnisch profileren

Zo 26 Juli 2015 01:45 | Astrid Essed | 2823 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
JACHT OP ILLEGALEN/RAZZIA'S EN ETNISCH PROFILEREN
 
 
SAMENVATTING:
 
 
 
 
Ondanks beweringen van politici vindt in Nederland jacht op illegalen,
plaats. Kort geleden in Amsterdam en in Den Haag, maar ook in het
recente verleden in verschillende steden. Mensenhandel en Internet
fraude worden als excuus gebruikt, maar de werkelijke reden is deportatie
van ''illegalen'', die het recht hebben naar Europa te komen, op zoek naar
een beter bestaan. Een universeel grondrecht.
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
 
''Een razzia is een door de overheid (politieleger) georganiseerde, groots opgezette, opsporing en jacht op een groep mensen''

WIKIPEDIA 
 
 
AMSTERDAM, 1 JULI 2015
 
Een containerpark in het Westelijk Havengebied:
Daar ''stuitte'' de Vreemdelingenpolitie op 
 woensdag 1 juli bij twee bedrijven ''op zeventien illegalen'' [1]
, die werden aangehouden.
Ook werden, zo vermeldt AT5, nog eens 25 ''vermoedelijke
illegalen'' meegenomen ''voor nader onderzoek naar hun
identiteit en verblijfsstatus'' [2].
Met andere woorden:
Ook de 25 ''vermoedelijke illegalen'' werden gearresteerd.
Berichtgeving op Indymedia.nl vermeldt de inzet
van 50 agenten, die, met arrestantenbusjes gereed, de bedrijven binnenvielen, zonder verder een reden op te geven. [3]
Reden van arrestatie: onrechtmatig verblijf in Nederland.

Inmiddels zouden alle arrestanten zijn vrijgelaten op
twee ma, die in Den Haag werden vastgehouden [de anderen
zaten vast in Rotterdam en Zeist]
Maar deze politieoverval staat niet op zichzelf:


DEN HAAG, 24 JUNI 2015

Op die dag werden 29 migranten, onder wie 12 Fillippijnen en 
7 Indonesiers, om 6 uur 's morgens in hun woning gearresteerd
Ze werden 12 uur lang ondervraagd, geintimideerd en contact
met een advocaat, een basisrecht, werd geweigerd.
Bij de vrijlating eiste de politie dat alle opgepakte migranten zich zouden melden op 8 juli, met het doel om hen te deporteren. Als ze die dag niet zouden verschijnen bij de politie, dan zouden ze worden opgejaagd. [4]
Mensenjacht dus.
 CRIMINALISERING ILLEGALE MIGRANTEN
 
Je zou denken, dat mensen, die met zulk machtsvertoon 
werden opgepakt, 50 agenten met arrestantenbusjes, deur intrappen
om zes uur 's morgens, zware criminelen zijn.
En zo wordt er ook over hen gesproken:
Zie berichtgeving AT5 
De vreemdelingenpolitie ''stuitte'' op 17 illegalen [5]
Nog bizarrer het proces verbaal na de arrestatie in Den Haag
op 24 juni:
Er staat te lezen 
''dat er op een bepaalde plek in Den Haag “regelmatig illegale personen verzamelen van Indonesische afkomst” die zich zouden “verplaatsen” naar Wassenaar'' [6]
Ook het feit, dat ze voortdurend in een adem genoemd worden
met louche mensenhandelaars [die verdienen aan de ellende
van vluchtelingen] criminaliseert ze.
Sterker nog:
Vaak worden de mensenhandelaars [of correcter, diegenen
die daarvan verdacht worden] ontzien en hun slachtoffers
[de illegale migranten] gearresteerd en uitgezet.vaak uitgezet.
Dat gebeurde bij een politieinval in Den Haag in 2014:
De politie bleek op de hoogte, wie de dader was, ging niet
achter hem aan, maar arresteerde wel de slachtoffers. [7]

CRIMINELEN OF VLUCHTELINGEN

 
Gelukszoekers worden ze genoemd, de zogenaamde
''economische vluchtelingen'', die niet zozeer voor vervolging
vluchten [alleen dan heb je recht op het aanvragen van
asiel en een mogelijke verblijfsvergunning, die steeds moeilijker
te verkrijgen is], maar naar Europa komen op zoek naar een
beter bestaan.
Hoewel dat een grondrecht is, worden ze gecriminaliseerd, als
''gelukzoekers'' en nog erger ''profiteurs'', terwijl ze om een minimaal
bestaan te kunnen hebben, worden gedwongen, de slechtst betaalde
banen [illegaal natuurlijk] aan te nemen, waarin zij vaak schandalig 
worden uitgebuit en voor de rest volkomen rechteloos zijn.
It's the same old story:
Het rijke Westen wil wel op grove wijze de Derde Wereld uitbuiten [8]
en dictatoriale regimes in stand houden, waaraan het voordeel
heeft, maar de slachtoffers van deze uitbuiting en die van de
locale elite [al dan niet dictatoriaal], zo veel mogelijk buiten de
grenzen van Fort Europa houden.
Het EU agentschap Frontex, de militaire bewaker
van de buitengrenzen van Fort Europa, vervult daarin, met medewerking
van locale autoriteiten [zoals de Marokkaanse, maar ook
andere] [9] een vuile rol. [10]
Frontex/EU zijn medeverantwoordelijk voor
de vele Middellandse Zee doden.
Doordat er actief wordt gepoogd te verhinderen, dat
de vluchtelingen Europa bereiken [that's were Frontex comes in]
moeten ze wel hun toevlucht nemen tot louche kapiteins en
gammele bootjes, met alle tragische gevolgen van dien.....[11]
 
RAZZIA'S
ETNISCHE PROFILERING EN RACISME

Slagen ''economische vluchtelingen'' er dan toch in, Europa
te bereiken, dan worden zij op grove wijze uitgebuit door
louche bazen [12] en lopen een grote kans op politie razzia's.
Want mensenjacht en razzia's zijn het:
Lees de Wikipedia definitie van razzia's
''Een razzia is een door de overheid (politieleger) georganiseerde, groots opgezette, opsporing en jacht op een groep mensen'' [13]

Wel, dat is precies wat er gebeurt:

50 agenten vallen twee bedrijven in het Westelijk Havengebied [Amsterdam]
binnen en arresteren niet de mensenhandelaar [de uitbuiter dus] [14], maar
de slachtoffers, ''illegale'' migranten, die daar aan het werk waren.
Die naar Nederland gekomen zijn op zoek naar een beter bestaan.
Door er politieteams ''mensenhandel'' op af te sturen en hen sowieso
te arresteren [welk misdrijf hebben zij gepleegd?], worden ze gecriminaliseerd.
De inval in Den Haag in de huizen waar de migranten verbleven, de intimidatie
op het politiebureau, het lijkt wel, alsof het om zware criminelen gaat [in welks
geval ik intimidatie ook niet goedkeur, maar dat is punt twee] [15]
 
Daarbij komt dan nog de etnische profilering: [16]
Ongelooflijk maar waar, maar voorafgaande aan de politie inval in Den Haag
op 24 juni, bleek de politie reeds een half jaar maar liefst 112 personen
''met een Aziatisch uiterlijk van vermoedelijk Indonesische afkomst'' in
de gaten te hebben gehouden. [17]
 
De rechter gaf de politie echter een flinke tik en verklaarde de aanhoudingen
onrechtmatig. [18]
 
 
 
ETNISCHE PROFILERING EN RAZZIA'S
EERDERE GEVALLEN

Deze razzia's en etnische profilering  zijn geen '' incidenten'',
maar een patroon.
In 2014, twee politie invallen, een op 11 maart en een andere op
10 april. [19]
Bij die van 11 maart 2014 werden bij een politie inval in Den Haag tien
Indonesiers zonder verblijfspapieren [''illegalen'' dus] opgepakt,
wederom bij een onderzoek naar mensenhandel. [20]
Drie Indonesiers werden gedeporteerd en de anderen, vrijgelaten,
kregen de aanzegging, binnen 28 dagen ''vrijwillig'' Nederland te verlaten.
Naar bleek kende de politie het adres van de dader [of beter gezegd:
verdachte] van mensenhandel, maar in plaats van deze aan te houden 
werden de slachtoffers Kop van Jut. [21]
Kennelijk heeft deportatie van ''illegalen''  meer prioriteit dan
de bestrijding van de mensenhandel, alle gezwollen taal daarover
ten spijt. [22]
Sterker nog:
In de schoonklinkende oproep van de politie aan de slachtoffers,
om hulp te zoeken, wordt niet erbij verteld, dat de slachtoffers
vervolgens zelf Kop van Jut zijn.

Maar er is meer:

In 2011 werkten de vreemdelingenpolitie en busbedrijf
Connexion samen in de jacht op  vrouwen 
zonder verblijfspapieren, die als schoonmaakster werkten in villa's
in Bloemendaal. [23]
Ook hier etnische profilering, want zij waren aangehouden 
op grond van hun ''negroide uiterlijk'' en het ''betreden van
een villawijk. [24]
Ze waren afkomstig uit Ghana, Oeganda, Brazilie en de Filippijnen
en twaalf werden uitgezet. 
Een Afrikaanse vrouw, die was gearresteerd en overgebracht
naar een vreemdelingendetentiecentrum, spande
met succes een rechtszaak aan, die de vrouw in het gelijk
stelde.
Aan “de bekentenis” van de vrouw [had toegegeven ''illegaal'' te zijn] hechtte de rechter geen waarde, omdat het op straat lopen van de Afrikaanse vrouw onvoldoende aanleiding geeft “om een redelijk vermoeden van illegaal verblijf aan te nemen”. Ofwel: op grond van het hebben van “een Afrikaans uiterlijk” mag de politie een persoon niet oppakken en naar een vreemdelingendetentiecentrum overbrengen. [25]

Er valt nog veel te zeggen over die razzia's
In 2007 had er een plaats in een cafe in Amsterdam Zuid Oost,
waar een Afrikaans feest gaande was, totdat de politie
kwam met een grote overmacht van 80 agenten met paarden en 
honden, die beweerde, achter Nigeriaanse Internetfraudeurs aan
te zitten.
Van de 250 bezoekers werden er 111 gearresteerd (die dus niet beschikten
over geldige verblijfspapieren)
Achteraf bleek niemand te zijn vervolgd voor Internetfraude, maar velen 
werden uitgezet.(26)
Hier werd dus onder het mom van ´´Internetfraude´´ op illegalen
gejaagd.
Sowsieso was het ´´Internetfraude´´ verhaal onzin, want evengoed zouden
Nigerianen, die wel geldige verblijfspapieren hebben, daarbij betrokken kunnen
zijn.
Maar hier werden alleen de illegalen opgepakt.

 
 
EPILOOG

Ondanks de mooie verhalen van diverse politici, dat er geen
jacht op illegalen meer zal plaatsvinden of plaatsvindt, [27]
logenstraffen de feiten hun verklaringen. 
Jacht op ''vrouwen met een negroide uiterlijk'' [2011],
jacht op Afrikaanse illegalen in Zuid-Oost [2007],
razzia's op Indonesiers in Den Haag [2014, 2015],
razzia in Westelijk Havengebied Amsterdam.

Mensenjacht.

En op wie
Zware criminelen?

Welnee, mensen, die naar Europa gekomen zijn
in de hoop op een beter, menswaardig bestaan.
Of denken de heren politici en de rechts populistische,
ophitsende media soms, dat mensen voor hun
plezier de gevaarlijke reis over de Middellandse Zee maken? [28]
Het leuk vinden, zich voor een paar grijpstuivers te laten
uitbuiten in jobs onder vaak erbarmelijke omstandigheden?

Ze hebben, als ieder ander, recht op een menswaardig bestaan,
een grondrecht, dat wel erkend wordt, maar niet nageleefd.
''Economische vluchtelingen'', die ze zijn, worden ze
gecriminaliseerd als gelukszoekers, profiteurs en wat al niet
meer.

Ze zouden hier welkom moeten zijn en het recht hebben,
hier te blijven, net als politieke vluchtelingen, die het via
ontmoedigende asielprocedures steeds moeilijker wordt
gemaakt, in Nederland veiligheid te verkrijgen.

Alleen zo'n beleid [van open grenzen dus] getuigt van 
verdediging van mensenrechten waarvan de EU claimt
werk te maken, maar precies het tegenovergestelde doet.

Kijk maar naar de manier, waarop met vluchtelingen wordt
omgesprongen en zelfs met een eigen EU lidstaat als 
Griekenland. [29]
 
Griekenland
Moreel gezien is er maar een menswaardige  een oplossing:
De grenzen open. [30]
 
 

Voor een menswaardig bestaan voor iedereen.

 

Astrid Essed


 


NOTEN[1]

AT5
ZEVENTIEN ILLEGALEN AANGEHOUDEN BIJ CONTROLE
WESTELIJK HAVENGEBIED
1 JULI 2015
 
 
 
 
[2]
 
AT5
ZEVENTIEN ILLEGALEN AANGEHOUDEN BIJ CONTROLE
WESTELIJK HAVENGEBIED
1 JULI 2015
 
 
 
 
[3]
 
 
GROTE RAZZIA IN AMSTERDAM
1 JULI 2015
 
 
 
 
 
[4]
 
 
WOEDE OVER HAAGSE POLITIERAZZIA TEGEN MENSEN
ZONDER PAPIEREN
25 JUNI 2015
 
 
 
 
[5]
 
 
AT5
ZEVENTIEN ILLEGALEN AANGEHOUDEN BIJ CONTROLE
WESTELIJK HAVENGEBIED
1 JULI 2015
 
 
 
 
[6]
 
NOG MEER ETNISCHE PROFILERING: HAAGSE POLITIE HIELD 
HALF JAAR LANG 112 MENSEN ''MET EEN AZIATISCH UITERLIJK''
IN DE GATEN
15 JULI 2015
 
 
 
 
 
[7]
 
 
RAZZIA'S EN ETNISCHE PROFILERING TEGEN INDONESIERS
ZONDER VERBLIJFSRECHT
25 APRIL 2014
 
 
 
KLAAS DIJKHOFF KOMT OP STOOM: RAZZIA'S EN ENGELSE
GRENSWACHTEN IN HOEK VAN HOLLAND
JOKE KAVIAAR
2 JULI 2015
 
 
 
 
 
[8]
 
 
WELKOM IN DE WERELD VAN HET NIEUWE WESTERSE
KOLONIALISME
OLAF MESMAN
29 MEI 2015
 
 
 
[9]
 
 

''Frontex also works closely with the border-control authorities of non-EU/Schengen countries — mainly those countries identified as a source or transit route of irregular migration — in line with general EU external relations policy.''

FRONTEX
MISSION AND TASKS
 
 
 
[10]
 
 
 
But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
FRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVEN 
ON THE HIGH SEAS
6 JUNE 2013
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
THE EU'S DIRTY HANDS
FRONTEX INVOLVEMENT IN ILL TREATMENT
OF MIGRANT DETAINEES IN GREECE
21 SEPTEMBER 2011
 
 
 
''Frontex promotes, coordinates and develops European border management in line with the EU fundamental rights charter applying the concept of Integrated Border Management.

Frontex helps border authorities from different EU countries work together. Frontex’s full title is the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. The agency was set up in 2004 to reinforce and streamline cooperation between national border authorities. In pursuit of this goal, Frontex has several operational areas which are defined in the founding Frontex Regulation and a subsequent amendment. These areas of activity are:

Joint Operations — Frontex plans, coordinates, implements and evaluates joint operations conducted using Member States’ staff and equipment at the external borders (sea, land and air).

.......

........

''Frontex also works closely with the border-control authorities of non-EU/Schengen countries — mainly those countries identified as a source or transit route of irregular migration — in line with general EU external relations policy.''

FRONTEX
MISSION AND TASKS
 
 
 
 
 
''“I regret that within the EU policy context, irregular migration remains largely viewed as a security concern that must be stopped,” Crépeau said. “This is fundamentally at odds with a human rights approach, concerning the conceptualization of migrants as individuals and equal holders of human rights.” 
 
UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
EU BORDER MANAGEMENT: PROTECTING THE RIGHTS OF MIGRANTS
 
 
 
 
[11]
 
 
BRIEF VAN AMNESTY INTERNATIONAL  AAN
STAATSSECRETARIS TEEVEN
”REDDING VAN MIGRANTEN OP ZEE”
30 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
LIVES ADRIFT
REFUGEES AND
MIGRANTS IN PERIL IN
THE CENTRAL
MEDITERRANEAN
 
SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
FRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVEN 
ON THE HIGH SEAS
6 JUNE 2013
 
 
 
VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND
ZET REDDINGSOPEDRATIE MIDDELLANDSE ZEE VOORT
28 OCTOBER 2014
 
 
ARTSEN ZONDER GRENZEN
OPROEP AAN ITALIE EN DE EU: LAAT
VLUCHTELINGEN OP ZEE NIET IN DE STEEK
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
[12]
 
 
 
 
OMROEP WEST
HAGENAAR VEROORDEELD VOOR UITBUITING ILLEGALEN
12 MEI 2010
 
 
 
 
''De 46-jarige verdachte is door de Rechtbank tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld voor mensensmokkel, mensenhandel en het uitbuiten van illegaal in Nederland verblijvende Indonesiërs. Verdachte heeft zijn persoonlijk geldelijk gewin en dat van zijn partner uitdrukkelijk gesteld boven dat van de vrijheid en integriteit van zijn slachtoffers. Hij heeft zich niets gelegen laten liggen aan de omstandigheden waarin hij zijn slachtoffers liet wonen en werken, uitsluitend ten behoeve van zijn eigen verrijking.''

VEROORDELING VOOR MENSENSMOKKEL, MENSENHANDEL
VAN ILLEGAAL IN NEDERLAND VERBLIJVENDE INDONESIERS


[13]


WIKIPEDIA
RAZZIA
[14]


''Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit of onder mensonterende omstandigheden moeten werken. Anderen profiteren daarvan. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit''

MENSENHANDEL

''Mensensmokkel is mensen helpen om op illegale wijze in een land te komen en er eventueel te verblijven. De gesmokkelde mensen zijn meestal illegale vreemdelingen. Mensensmokkel hoeft daarom niet altijd gericht te zijn op een persoonsgerichte uitbuiting, zoals mensenhandel.''


WAARIN VERSCHILT MENSENHANDEL VAN MENSENSMOKKEL

[15]WOEDE OVER HAAGSE POLITIERAZZIA TEGEN MIGRANTEN
ZONDER PAPIEREN
25 JUNI 2015

[16]

 
 
 
 

Wat is etnisch profileren?

Amnesty verstaat onder etnisch profileren: het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.”

AMNESTY INTERNATIONAL
DOSSIER ETNISCH PROFILEREN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
RAPPORT
GELIJKHEID ONDER DRUK/DE IMPACT VAN HET ETNISCH
PROFILEREN
NOVEMBER 2013
 
 
 
 
[17]
 
 
 
NOG MEER ETNISCHE PROFILERING: HAAGSE POLITIE HIELD 
HALF JAAR LANG 112 MENSEN ''MET EEN AZIATISCH UITERLIJK''
IN DE GATEN
15 JULI 2015
 
 
 
 
[18]
 
 
 
 
 
 
NOG MEER ETNISCHE PROFILERING: HAAGSE POLITIE HIELD 
HALF JAAR LANG 112 MENSEN ''MET EEN AZIATISCH UITERLIJK''
IN DE GATEN
15 JULI 2015
 
 
 
 
[19]
 
 
RAZZIA'S EN ETNISCHE PROFILERING TEGEN INDONESIERS
ZONDER VERBLIJFSRECHT
15 APRIL 2014
 
 
 
 
[20]
 
 
 
 
 
RAZZIA'S EN ETNISCHE PROFILERING TEGEN INDONESIERS
ZONDER VERBLIJFSRECHT
15 APRIL 2014
 
 
 
 
 
[21]
 
 
RAZZIA'S EN ETNISCHE PROFILERING TEGEN INDONESIERS
ZONDER VERBLIJFSRECHT
15 APRIL 2014
 
 
 
 
 
[22]
 
''Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit of onder mensonterende omstandigheden moeten werken. Anderen profiteren daarvan. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit. Op deze pagina leest u meer over mensenhandel, wat u kunt doen als u slachtoffer bent geworden van mensenhandel, waar u hulp kunt zoeken en wat overheid en politie doen om mensenhandel te bestrijden.''

MENSENHANDEL


[23]

 
CONNEXION HELPT BIJ HET OPSPOREN VAN DOMESTIC
WORKERS IN VILLAWIJKEN
25 FEBRUARI 2011
 
 
 
 
 
[24]
 
 
CONNEXION HELPT BIJ HET OPSPOREN VAN DOMESTIC
WORKERS IN VILLAWIJKEN
25 FEBRUARI 2011
 
 
 
 
ILLEGALE WERKSTERS AANGEHOUDEN VANWEGE
NEGROIDE UITERLIJK
16 DECEMBER 2011
 


VOLKSKRANT
DE KLOPJACHT OP DE NEGROIDE WERKSTER
16 DECEMBER 2011
POLITIE: NEGERS IN VILLAWIJKEN ZIJN ALTIJD VERDACHT
16 DECEMBER 2011

 
 
TWAALF ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET/RACISME
EN DISCRIMINATIE
ASTRID ESSED
2011
 
 
 
 
 
Door: Heleen Essed, 22 dec 2011 02:34
TWAALF ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET/RACISME EN MENSENJACHT

Zie

http://www.ekudos.nl/artikel/329570/twaalf_illegale_werksters_land_uitgezetracisme_en_mensenjacht

Hoewel alleen politieke vluchtelingen [op grond van vervolgingsrisico] het recht hebben asiel aan te vragen en zich in Nederland te vestigen, ben ik van mening, dat dat recht ook zou moeten gelden voor ''economische'' vluchtelingen

Het recht op vrijwaring van armoede is immers ook een grondrecht!

De maandenlange bespionering door de Vreemdelingenpolitie [in samenwerking met busonderneming Connexxion!] vanaf de busreis tot het werkadres is ronduit minderwaardig , om nog niet te spreken over de racistische aanhouding ''op grond van een negroide uiterlijk''

Economische vluchtelingen, die hier hard werken om een bestaan op te bouwen, moeten het recht op een verblijfsvergunning krijgen in plaats te worden opgejaagd!

Astrid Essed
 
 
 
 
[25]
 
CONNEXION HELPT BIJ HET OPSPOREN VAN DOMESTIC
WORKERS IN VILLAWIJKEN
25 FEBRUARI 2011
 
 
 
 
 
(26)
 
 
WOEDE OVER GROTE RAZZIA TEGEN ILLEGALEN
IN AMSTERDAM
2007
 
 
 
 
 
 
VOLKSKRANT
POLITIE VAN AMSTERDAM JAAGT TOCH OP ILLEGALEN
19 JUNI 2007
 
 
 
 
 
[27]
 
 
AD
TEEVEN: NU EN IN DE TOEKOMST GEEN JACHT OP ILLEGALEN
28 OCTOBER 2013
 
 
 
''De vreemdelingenpolitie gaat niet op illegalen jagen. Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) verzet zich tegen het beeld dat er een jacht op illegalen wordt geopend.''
 
 
GEEN JACHT OP ILLEGALEN
21 MAART 2012
 
 
 
 
''n oktober 2006 vreesden de linkse partijen voor een zogenoemde ‘illegalenjacht’ in Amsterdam. Aanleiding was het nieuwe prestatiecontract voor politie waarin stond dat de politiekorpsen extra geld zouden krijgen indien de identiteit van 12 duizend illegalen kon worden vastgesteld. Cohen zei toen dat er geen jacht op illegalen is en dat dat ook nooit zou gebeuren.''


VOLKSKRANT
POLITIE VAN AMSTERDAM JAAGT TOCH OP ILLEGALEN
19 JUNI 2007
 
 
 
 
 
 
 
[28]
 
 
TROUW
ZIJ ZIEN GEEN ANDERE UITWEG DAN DE DOOD
 
 
 
 
 
DE HEL AAN DE OVERZIJDE VAN DE ZEE
 
 
 
 
[29]
 
 
 
EU DEAL MET GRIEKENLAND/CAPITULATIE TSIPRAS
VERRAAD AAN OXI IDEAAL
ASTRID ESSED
14 JULI 2015
 
 
 
 
 
GRIEKENLAND GERED VAN FAILLISSEMENT/BEZUINIGINGEN
MISDAAD JEGENS GRIEKSE VOLK
ASTRID ESSED
2012
 
 
 
 
 
 
[30]
 
VRIJ NEDERLAND
WAAROM WE ONZE GRENZEN JUIST OPEN MOETEN
GOOIEN
11 JUNI 2015
 
 

Meer van Astrid Essed