Proces tegen Joke Kaviaar/Elk woord een vonk/Statement Joke Kaviaar

Za 5 Januari 2013 06:27 | Astrid Essed | 2610 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 HET PROCES TEGEN JOKE KAVIAAR/ELK WOORD EEN VONK

 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Eerder al schreef ik over de arrestatie en vervolging van dichteres, schrijfster en activiste tegen het inhumane asiel en vreemdelingen
beleid Joke Kaviaar
 
Zie
 
 
 
 
 
 
Haar arrestatie dateert van 13 september 2011 met als directe aanleiding vier teksten, die ''opruiend'' zouden zijn
 
Te weten
 
RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET
 
 
NEEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGD
 
 
LEERS, HET VUUR EN DE DOOD
 
 
WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND
 
 
Toen schreef ik al, dat ik het frapperend en onacceptabel vond [en vind], dat Joke Kaviaar, die,  terecht, stelling neemt tegen het asielbeleid, dat vluchtelingen de meest elementaire rechten ontzegt [1],
wordt vervolgd, louter alleen om wat zij schrijft
 
Om terug te komen op haar vervolging en proces
Zij werd drie dagen na haar arrestatie vrijgelaten, haar website werd in december 2011 door het OM uit de lucht genomen [2],
maar verscheen opnieuw in de vorm van mirrors [3] en nu dient het proces tegen haar op dinsdag 8 januari, 13.45 voor de rechtbank
in Haarlem [Simon de Vrieshof 1]
Wie wil komen om Joke Kaviaar positieve support te geven is uiteraard van harte welkom
 
Velen vinden haar teksten [zie hierboven] ''heftig'', maar realiseren zich niet, dat dit een krachtige, maar verbale reactie is op
een beleid, dat er vanwege zijn inhumaniteit en ongeoorloofd onderscheid tussen mensen [Nederlanders en ''vreemdelingen'',
hier vluchtelingen en migranten], niet zou moeten zijn
 
Ik hoef u maar de situatie van de uitgeprocedeerde asielzoekers en hun in de vorm van de Tentenkampen Notweg en Den Haag
gepleegd [en nog te plegen] verzet tegen hun uitzichtloze situatie in herinnering te brengen [3]
 
Ter informatie nog even een overzicht van de humanitaire gevolgen van het vreemdelingenbeleid
Helemaal onderaan de repliek van Joke Kaviaar op de aanklacht door het OM
''Elk woord, een vonk''
 
Het lezen meer dan waard
 
Maar eerst direct onder een overzicht van enkele inhumane aspecten van het vreemdelingenbeleid
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
[1]
 
ARRESTATIE ACTIVISTE WEGENS OPRUIING/NED STAAT HOORT IN BEKLAAGDENBANK
ASTRID ESSED
 
 
[2]
 
''Drie maanden later, op 7 december 2011, liet het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie haar website ontoegankelijk maken. De website is op 8 december 2011, een dag later, door sympathisanten weer online gezet en staat er nog altijd “inclusief de opruiende teksten” aldus een proces-verbaal in het dossier.''

PERSBERICHT
STEUNGROEP 13 SEPTEMBER [Steungroep Joke Kaviaar/Toevoeging Astrid Essed][3]

 
 
HET VREEMDELINGENBELEID
 
BEERPUT OPEN 
ASIELBELEID VAN DE NEDERLANDSE STAAT 
 
Zie voor onderstaande tekst ook
 

http://www.ekudos.nl/artikel/320045/arrestatie_activiste_wegens_opruiing_ned_staat_hoort_in_beklaagdenbank''Welkom'' in Nederland 

''Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.'' 

Artikel 14, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Het recht op asiel is een universeel recht, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere door Nederland ondertekende internationale Verdragen 

Toch is de ontvangst van de doorsnee vluchteling in Nederland bepaald niet hartelijk te noemen 
Bij voorbaat al worden mensen door de politiek, IND  en grote delen van de maatschappij met wantrouwen bekeken en ervan uitgegaan, dat zij onbetrouwbaar, crimineel of erger zijn 
Vaak wordt een vluchtelingenverhaal met grote scepsis bekeken, ook als men afkomstig is uit landen zoals Afghanistan, Irak, Somalie, etc, die vanwege burger oorlog uiterst gevaarlijk zijn 
Wat wordt ondersteund door persberichten van Amnesty International en Human Rights Watch, en Ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

En dit gaat dan nog alleen over de mensen, die het RECHT hebben, asiel aan te vragen op grond van vervolging 

Want mensen, die gedreven door extreme armoede naar Nederland komen om hier een beter bestaan op te bouwen, hebben sowieso geen asielrecht en worden betiteld als ''economische vluchtelingen'' 
Sterker nog, als ''gelukszoekers'' 
Alsof niet iedereen het recht heeft, op zoek te gaan naar een beter bestaan, wat trouwens ook een universeel erkend grondrecht is 

Nog los van het feit, dat vaak het Westen met de plaatselijke regimes vaak verantwoordelijk is voor de situatie van deze mensen, hetzij door politiek-militair ingrijpen Afghanistan/Irak, hetzij door economische uitbuitingspolitiek 
Lijdensweg en procedures 
Rechten en rechteloosheid 

Eenmaal in Nederland aangekomen begint voor degenen, die asiel hebben aangevraagd een moeizame weg 
Wanneer het asiel door de IND is afgewezen en dat gebeurt in een groot aantal gevallen[ kan men verder procederen, hoewel dat ook steeds moeilijker wordt gemaakt  
Wanneer er men is uitgeprocedeerd, verliest men alle gangbare basisrechten, die legaal in Nederland verblijvenden WEL hebben 
Zoals recht op een dak boven je hoofd en eerste levensbehoeften 
Recht op medische zorg is er wel, maar de vergoeding voor de arts ligt lager dan bij legalen en illegalen kunnen zich niet verzekeren  

Kortom, de Staat probeert deze mensen met de meest misdadige middelen want zo noem ik de ontzegging van levensbehoeften, Nederland uit te krijgen 


Of deze uitgeprocedeerden ook daadwerkelijk terug KUNNEN naar het land van herkomst, daarmee wordt dan geen rekening meer gehouden 
De enige mogelijkheid is dan nog, dat minister Leers gebruik maakt van zijn discretionnaire bevoegdheid vergelijkbaar met gratie bij veroordeelden, al is er hier dan geen sprake van een strafbaar feit, maar gezien de hardheid van het beleid van minister Leers, kun je dat wel op je buik schrijven 

De hele verantwoordelijkheid van terugkeer ligt nu bij de ''vreemdeling'' zelf, ook al is de ambassade van het eigen land weigerachtig, een visum te verlenen, of kan zij dat niet, vanwege door oorlog heersende anarchie 

Wie in zo'n situatie belandt, heeft dus geen enkel recht meer op de meest elementaire voorzieningen: 
Geen dak boven je hoofd, geen eerste levensbehoeften. Altijd tot uw dienst/ 
Vreemdelingenbewaring 


Waar uitgeprocedeerden WEL recht op hebben is te belanden in vreemdelingenbewaring men is hier immers illegaal, waar een regime heerst, dat veel strenger is dan in de gemiddelde Nederlandse gevangenis  EN men bovendien onschuldig vastzit, omdat er immers geen sprake is van een strafbaar feit 
En alle beweringen ten spijt, belanden nog steeds ook kinderen in vreemdelingenbewaring 

De vreemdelingenbewaring kan natuurlijk worden aangevochten, maar alleen op grond, dat de ''vreemdeling'' niet binnen korte termijn uitzetbaar is 
Maar ook al wordt de uitgeprocedeerde door de rechter in het gelijk gesteld, dan wordt hij weliswaar vrijgelaten, MAAR ZONDER RECHT OP EERSTE LEVENSBEHOEFTEN 
En dan begint alle ellende natuurlijk opnieuw 

Want er hoeft maar een ID controle te zijn, waarbij men tegen de lamp loopt 
Bij een gewone burger is dat een boete, bij een uitgeprocedeerde back to the prison 
In aanraking met Justitie 
Enkele reis terug 

''Vreemdelingen'', die WEL met de strafrechter in aanraking komen, worden zonder pardon soms na de straf te hebben uitgezeten het land uitgezet 
Daarvoor hoeft geen sprake te zijn van een ernstig misdrijf 

Een overtreding is al voldoende 
Men is hier immers illegaal 
Dus niet rechtmatig? 

Of de uitzetting voor de vreemdeling veilig is of niet, speelt dan geen enkele rol meer 
Terwijl Nederland volgens de Verdragen toch verplicht is, niet tot uitzetting over te gaan, als vervolging of foltering dreigt 

Maar deze verplichting lapt de Nederlandse Staat regelmatig aan zijn laars 

Dit heeft een aantal keren de dood ten gevolge gehad 
In dat geval is Nederland medeverantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer 


JOKE KAVIAAR'S STRIJD 

Het is tegen al deze misstanden, dat Joke Kaviaar al een aantal jaren ageert 
Zij heeft de moed, de hypocrisie en de misdadigheid van de Nederlandse Staat te ontmaskeren 

Dat dit in confronterende taal gebeurt, is logisch 
Is immers het Overheidsbeleid niet confronterend en gewelddadig? 
Om maar 11 mensen te noemen, die levend zijn verbrand vanwege de brandgevaarlijkheid van de cellen Schipholbrand 

Al die getraumatiseerde asielzoekers, die jarenlang in procedure zijn 
Die zonder strafbaar feit in een zwaar vreemdelingendetentieregime verblijven 
Die omkomen bij een brand in een brandgevaarlijk detentiecentrum Schipholbrand 
Die tot zelfmoord worden gedreven uit angst voor wat hen bij terugkeer te wachten staat 
Die uitgezet worden naar oorlogsgebieden of folterkamers 
Kinderen, die getraumatiseerd zijn 

Er zijn geen woorden voor om daarover verontwaardiging uit te drukken! 

Dit was een overzicht van enkele inhumane aspecten van het vreemdelingenbeleid
Zie hieronder het statement van Joke Kaviaar

''Elk woord een vonk''

Vriendelijke groeten
Astrid Essed


STATEMENT JOKE KAVIAAR
ELK WOORD EEN VONK

Zie ook


 
 
 

Het Openbaar Ministerie meent het recht te hebben om mij te vervolgen wegens wat het noemt ‘opruiing’. Dit heeft geleid tot het politiek proces dat op 8 januari plaatsvindt vanwege mijn schriftelijke aanvallen op de vernietigingsmachine die vreemdelingenbeleid heet.

In een artikel in het Noord Hollands Dagblad van zaterdag 29 december 2012 zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket over de zaak die het tegen mij voert: “We vinden het vooral belangrijk dat ze terechtstaat en zich moet verantwoorden voor haar woorden.” Voor woorden dus… Woorden, waarvan ik er geen enkele terug neem, ook al zegt diezelfde woordvoerder: “De verdachte heeft er blijkbaar niets aan gedaan om te bewerkstelligen dat haar site verdween.”
Het is duidelijk: nog altijd wil het Landelijk Parket dat ik mijzelf censureer, omdat zij het niet kunnen, want “Er is geen beginnen aan om zulke mirrorsites tegen te gaan.” De macht voelt zich onmachtig, en zint op wraak.

Ik zeg hen: jullie zullen nooit in staat zijn om daadwerkelijk de aanklachten te doen verdwijnen. Geen woord neem ik terug. Sterker nog: ik zal de aanklachten herhalen en uitbreiden. Het lijkt mij vooral niet dat ik aan het OM, noch aan enige rechtbank, noch aan welke vertegenwoordiger van de staat dan ook, de verplichting heb mij te verantwoorden, of het nu voor woorden is die oproepen tot noodzakelijk verzet of voor feitelijke daden van noodzakelijk verzet. Het opgelegde gegeven dat er een wet is die iets strafbaar stelt, betekent nog niet dat deze wet rechtvaardig is en dat wij ons er aan zouden moeten houden. Als verzet ophield bij de grenzen van de wet, was het allang gestaakt.

Ik klaag aan, alle wetshandhavers en – uitvoerders!

Om te beginnen:

Laat het openbaar ministerie zich verantwoorden voor de spionagepraktijken die op verzoek van de inlichtingen- en veiligheidsdienst door hen werden uitgevoerd met de inval, huiszoeking en inbeslagnames van 13 september 2011;

Laat het openbaar ministerie zich verantwoorden voor de vrijheidsberoving die na die dag nog drie dagen voortduurde, die diende als intimidatie, om mij de mond te snoeren;

Laat het openbaar ministerie zich verantwoorden voor de censuur die werd gepleegd met het neerhalen van mijn website, mijn teksten, mijn mening op 7 december 2011.

Ik klaag aan, de ontwerpers van de wetten, de natiestaten en hun grenzen!

Om te beginnen:

Laat de vertegenwoordigers van de staat zich verantwoorden voor de stelselmatige vernietiging van mensen, gegoten in het geïnstitutionaliseerde racisme dat in hun wetten is vastgelegd.

Wat willen zij ondernemen tegen deze aanklachten? Laat elk woord een vonk zijn! Vonken in de dorre grond van het zwijgen toedoen. Elk woord een vonk. Elke zin een lucifer. Elke tong een vlam. Bommen. Granaten. Molotovcocktails. Vuur aan de fundamenten van de wet. Laat het verzet ontbranden! Mogen die woorden niet? Vreest de gevestigde orde welke wordt vertegenwoordigd door paternalistische officieren van justitie, door rechters voor wie het wetboek heilig is, door schietgrage politieagenten, en door op vluchtelingen jagende ministers en staatssecretarissen, vreest deze die woorden? Laat dan elk woord meer verzet aanwakkeren!

Hoeveel woorden zijn daarvoor nodig? Feitelijk geen enkele, want meer nog wordt het verzet aangewakkerd door de repressie van de staat zelf. Deze wordt steeds zichtbaarder. En nog trachten de beulen, die namens de staat optreden tegen demonstraties van vluchtelingen die het gewaagd hebben zichzelf zichtbaar te maken, om hun mishandelingen te verhullen. Zij gebruiken grof geweld en zorgen dat dit buiten de ogen van toeschouwers en media gebeurt, zoals dat ook steeds gebeurt in cellen en in vliegtuigen, in boeien en knevels, in slaan, schoppen en verstikken. Het geweld dat de staat elke dag pleegt om mensen hun recht op bestaan te ontzeggen is georganiseerd, gemechaniseerd, geperfectioneerd en gelegaliseerd.

En dan word ik beticht van het oproepen tot geweld?! Het geweld, dat komt van de staat. Verzet en sabotage zijn geen geweld, zij zijn noodzakelijk, oprecht, en bevechten de vrijheid. Zij raken geen mens in het bestaan, zij raken in het beste geval materieel, wapens en structuur die wordt ingezet om dat staatsgeweld uit te kunnen voeren. Zij raken de basis van de macht, en nog zijn het slechts speldenprikken. Voor de roep om vrijheid is geen woord onnodig of teveel. Te eisen dat ‘verantwoording’ dient te worden afgelegd voor woorden, is tirannie. Het is een tirannie die in het verlengde van de jacht op vluchtelingen te verwachten viel.

Elk woord een vonk! Onze verklaringen, onze getuigenissen, onze aanklachten! En dus worden de woorden verboden. Kan men de woorden niet verbieden, de schrijvers niet hun grote bek laten houden, dan volgen de onvermijdelijke intimidaties en verdachtmakerij. Dan spreekt men van terrorisme, terwijl de ware terreur uit de wapens van leger en politie komt. Dan spreekt men van oproepen tot geweld, terwijl de oproepen tot geweld in de rechtstaat verankerd zijn.

Wat is dat eigenlijk, geweld?

Is het in brand steken van een kantoor van de IND, waar men vluchtelingen registreert en beslissingen over hun leven neemt, geweld?
Is het geweld als ik een hek rond een grensgevangenis kapotknip, een muur beschrijf met leuzen?
Is het alles geweld alleen maar omdat de wet dat bepaald heeft?
Is geweld toegestaan en dus geen geweld als het bij wet geregeld is?
Is het opjagen en opsluiten van mensen geweld?
Is het deporteren van mensen geweld?
Is het geweld om mensen op straat te gooien, in de vrieskou, zonder eten?

Het geweld is zichtbaar aan de grenzen van het Fort Europa. Aan de hekken met prikkeldraad en camera’s. Aan de lichamen die aanspoelen van verdronken vluchtelingen. Het geweld is vloeibaar als de olie die uit de grond van ontwikkelingslanden wordt gepompt, vloeibaar als de zee die wordt leeggevist waarna men de hongerige bevolking van piraterij beschuldigt! Het geweld is het monopolie van de kapitalistische uitzuigerij, de slavernij, het geweld brengt geld in het laatje! Daar zijn de bronnen van geweld! Elk woord een vonk! Elke tekst een bom onder de stilte!

Als wat ik zeg geweld mag worden genoemd, wat noemt men dan het geweld van staat en kapitaal?

Joke Kaviaar, 31 december 2012

Meer van Astrid Essed