Internationale Dag van de Mensenrechten/Brief aan de Vries en Verburg over gezinsgevangenis Kamp Zei

Do 10 December 2015 04:08 | Astrid Essed | 2574 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF AAN

DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW GESLOTEN GEZINSLOCATIES
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
In het kader van de Online actie, op de Dag van de Mensenrechten
[10 december] tegen de bouwer van vluchtelingengezinsgevangenis
De Vries en Verburg heb ik dit bouwbedrijf voor de vierde keer aangeschreven
over hun bouw van de ''gesloten gezinslocaties'', waar vluchtelingengezinnen
worden vastgezet om op korte termijn te worden uitgezet naar oorlog,
vervolging en/of onzekerheid.
Hiermee zijn zij medeplichtig aan het misdadige deportatiebeleid van
de Nederlandse Overheid.
 
 
ZIE ONLINE ACTIE
 
 
 
Ik wil u, lezers, oproepen, ook mee te doen aan deze 
Online actie, vandaag, 10 December, Internationale Dag van de 
Mensenrechten.
Bij voorbaat hartelijk bedankt!

ZIE MIJN EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURGZIE HIERONDER MIJN BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG


Astrid Essed


BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG
 
 
AAN
DE VRIES EN VERBURG
Onderdeel van de Burgland Groep
 
Onderwerp:
Oproep tot stop bouw gesloten gezinslocaties
Reden:
Uw schending van fundamentele mensenrechten
 
 
 
 
 
''Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.''

Artikel 3
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Geacht Bestuur,
 
 
 
 
 
Vandaag, op donderdag 10 december, Dag van de Mensenrechten,
doe ik een dringend beroep op u.
Dat is niet de eerste keer.
Eerdere brieven aan u [1] waren aan dovemansoren gericht,
omdat u gewoon doorging op uw ingeslagen weg, de Mammon
[afgod van de materiele hebzucht] te dienen in plaats van te
luisteren naar de christelijke principes, waarop u beweert uw
bedrijf te funderen. [2]
Zelfs een reactie op mijn brieven bleef uit.
 
Nu, op deze Dag van de Mensenrechten, wederom een poging
gewaagd, in de hoop, dat uw geweten [dat u de afgelopen maanden
doeltreffend het zwijgen hebt opgelegd] toch gaat spreken.
 
Het gaat hier om uw bouw van de zogenaamde ''Gesloten Gezinslocaties''
op Kamp Zeist, vreemdelingendetentiecentrum. 
 
 
GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENISSEN
 
 
U bouwt ''gesloten gezinslocaties'', waarin verblijven 
vluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,
in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land van
herkomst.. [3]
Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks een
Overheidspropagandafimpje, waarin wordt gesuggereerd
dat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwen
in en uit kunnen lopen. [4]
De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgeven
door 
een hoge muur, schrikdraad en camera's. [5]

Met andere woorden:
Een gevangenis , al is die dan belichaamd
door aardige ''huisjes''
 
En daar werkt u aan mee.
 
Ik zal u eens een inkijkje geven in het leven in zo'n gesloten
gezinslocatie, die door de Overheid ''kindvriendelijk''
genoemd wordt. [6]
 
Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster:
 
''Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan. 
Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden? 
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.''
.....
......
''Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ' [6]

Schande, Geacht Bestuur, dat u hieraan meewerkt en er
nog een dikke boterham aan verdient ook!


UITZETTEN NAAR GEVAAR DAAR
ANGST EN PSYCHISCHE SCHADE HIER

Hoe je het ook wendt of keert en hoe eufemistisch het
ook wordt gebracht, deze ''gesloten gezinslocaties'' zijn
en blijven gevangenissen, van waaruit wordt uitgezet naar
oorlog/vervolging en/of onzekerheid.
Dat is het ergste.
Dan wordt er tijdens het verblijf in die ''wooneenheden''
ook nog eens psychische schade aangebracht aan volwassenen
en kinderen.
Dat hebt u kunnen lezen uit het relaas van bewoonster Mary.

Maar ook zonder dat helaas had u wel kunnen bedenken,
hoe vluchtelingen in angst zullen zitten te wachten op het
moment [wanneer het precies is, is nooit zeker], dat
zij worden uitgezet naar een ellendige situatie.
Precies waarvoor zij nou juist gevlucht zijn.

En daaraan werkt u mee, met de bouw van die gezinslocaties

Daarom schrijf ik u aan, op deze Dag van de Mensenrechten.

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat
immers in artikel 3

''''Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.'' [7]


Zijn deze vluchtelingen vrij?
Zijn ze veilig?

Nee dus.

Hebben ze recht op veiligheid en bescherming?

Ja.

Wie ontzegt ze dat recht op bescherming?

De Nederlandse Overheid, met u als medeplichtige.


U handelt dus volkomen in strijd met de fundamentele
christelijke principes en in strijd met de mensenrechten,
hoe behulpzaam u zichzelf met uw Afrika projecten ook
presenteert. [8]


HET KIND

Een vader, een moeder en een Kind.
Op de vlucht voor vervolging en dood.
Ze vinden een veilig heenkomen , waardoor ze
gespaard worden.
Waardoor het Kind wordt gespaard.

Dit Verhaal kent u maar al te goed, want ieder
jaar, in december, wordt de geboorte van het Kind,
het Heilig Kind, gevierd.

En ook wordt ons verteld, dat Hij met Zijn Familie moest
vluchten naar Egypte, waardoor Zij in veiligheid waren.

Was het in deze tijd, in Nederland, in Europa geweest,
dan waren Zij teruggestuurd naar dood en verderf.
Na verbleven te hebben in een ''kindvriendelijke''
bewoning, gebouwd door lieden als u.

Denk daaraan bij de bouw van deze gezinslocaties en besef
uw medeplichtigheid en het bloed aan uw handen.

Want sinds de Neurenberger processen kan niemand zich
meer verschuilen achter bevelen of een Overheid.
U bent en blijft zelf verantwoordelijk, dat u een schakel
bent in een misdadig deportatiebeleid, dat met recht
op veiligheid en recht op leven geen rekening houdt. [9]


DRINGEND APPEL

Een dringend appel op u, om alsnog te stoppen
met de bouw van deze gezinslocaties.

Als u de werkelijke christelijke principes wilt
naleven en niet slechts de Mammon [afgod van materiele
hebzucht] dient, zult u dat doen.

Zo niet, dan bent u medeplichtig aan dood en verderf.

Ik heb u dit nu voor de vierde keer geschreven en ben
benieuwd, of u nu eindelijk luistert.

In ieder geval kunt u niet zeggen.

Ich habe ess nicht gewusst.

Ik wens u van harte morele beterschap toe en ben
benieuwd, wat voor u belangrijker is.

Geldzucht of uw geweten.


Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam 


NOTEN[1]
 
 
BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW
VAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/
PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
28 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
[2]
 
 
”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
 
BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE
 
 
 
 
 
 
[3]
 
 
Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST

 
[4]
 
 
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
 
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”
VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
 
 
 
 
 
[6]
 
 
21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE
 [7]


'Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.''

Artikel 3
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS


[8]


BURGLAND CHARITAS
OVERZICHT PROJECTEN[9]
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
 
 
 

Meer van Astrid Essed