Homeless World Cup 2015 Amsterdam/Samenwerking met G4S/Brief aan organisatoren

Vr 11 September 2015 06:18 | Astrid Essed | 2934 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 HOMELESS WORLD CUP 2015  AMSTERDAM/SAMENWERKING MET

G4S/BRIEF AAN ORGANISATOREN
 
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
Organisator is Stichting Life Goals, in samenwerking met
Sportsgen, Het Leger Des Heils en de Gemeente Amsterdam. 

Zie andere partners


Zie Stichting Life Goals
 
 
 
 
 
 
AAN 
STICHTING LIFE GOALS
 
Onderwerp
Organisatie van Homeless World Cup 2015
Samenwerking met besmet bedrijf G4S
 
 
 
Geacht Bestuur,
 
 
Lofwaardig vind ik het, dat u zich middels byzondere
sportprogramma´s inzet voor kwetsbare mensen
aan de onderkant de samenleving om via sport weer mee te doen, zoals op
uw website te lezen is. (1)
Ook waardeer ik het zeer, dat voor deze groepen, wereldwijd, Homeless
World Cup 2015 door u wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeente
Amsterdam, Het Leger des Heils en SportsGen  (en anderen, die
hier niet zijn genoemd), die deze brief cc krijgen
doorgestuurd (voor de Gemeente, de Wethouder van Sport, via zijn partij). (2)
Ook voor uw samenwerkingspartners veel waardering, wat dit betreft.
 
 
Uw World Cup 2015  evenement brengt mensen wereldwijd bij elkaar en geeft
kansen aan onderliggenden in de samenleving, die zij anders waarschijnlijk niet
gekregen hadden.
 
Dat tot zover.
 
 
Waarover ik echter allerminst te spreken ben is uw samenwerkingsverband
met een beveiligingsorganisatie, die haaks staat op waarden als mensenrechten,
humaniteit en solidariteit, namelijk het beveiligingsbedrijf G4S (3), dat bovendien
door haar ´´kosteloze´´ beveiliging ten onrechte de kans krijgt, goede sier
te maken. (4)
Een ander bezwaar (maar zoals u zult zien, aan het eerste gekoppeld) is, dat er
ook een Israelisch team op het World Cup 2015 aanwezig zal zijn.
 
Maar nu eerst
G4S
 
G4S BETROKKEN BIJ MENSENRECHTENSCHENDINGEN
BEWAKING ISRAELISCHE GEVANGENISSEN EN ILLEGALE
NEDERZETTINGEN
 
G4S is als beveiligingsbedrijf actief  in door Israel bezet Palestijns gebied.
Zoals u ongetwijfeld zult weten is er sprake van de nu al 48 jaar durende Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever,
Oost Jeruzalem en Gaza [5].
Dit zou al voldoende reden voor u moeten zijn, niet in zee te gaan met G4S, die opereert in Palestijns bezet gebied.
Maar er is meer:
 
Beveiligingsbedrijf G4S beveiligt en bewaakt onder andere de in bezet Palestijns gebied
 gebouwde Israelische nederzettingen, die, zoals u uiteraard weet, in strijd
zijn met het Internationaal Recht [6]
Bovendien hebben die nederzettingen geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige financiele
compensatie, waarvan dan honderdduizend Palestijnen in de loop der jaren slachtoffer geworden zijn.
Daarnaast is G4S betrokken bij de facilitering van de bewakingsapparatuur
voor Israelische gevangenissen, zowel in de bezette Palestijnse gebieden
als in Israel zelf, waar een groot aantal Palestijnse gevangenen zijn gedetineerd. [7]
 
Dat G4S hierbij vuile handen maakt is evident, aangezien de rechten van Palestijnse gevangenen op alle mogelijke manieren worden geschonden.op alle mogelijke manieren worden geschonden, door het ongelijke rechtssysteem
voor Palestijnse gevangenen ten opzichte van Israeli's [8] en de systenatische
foltering van Palestijnse gevangenen. [9]
Dan heb ik het nog niet eens gehad over de administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces] waaraan vele Palestijnse gevangenen onderworpen
zijn. [10]

Alsof dit alles nog niet bezwarend genoeg is, bewaakt G4S ook Nederlandse
detentiecentra voor uit te zetten asielzoekers [11], wier enige ''misdaad''
is, te zijn gevlucht voor oorlog en/of vervolging of armoede.
Onschuldige mensen dus, die niet in een gevangenis thuishoren.

En met een dergelijk bedrijf, dat geen enkel respect heeft voor mensenrechten,
gaat u in zee.


DEELNAME ISRAELISCH TEAM AAN HOMELESS WORLD CUP 2015
 
Ik heb reeds genoemd mijn bezwaar tegen de deelname van het
Israelische team aan Homeless World Cup 2015.
Uiteraard niet, omdat ik geen solidariteit zou voelen met Israelische
daklozen en onderliggenden, zoals met alle andere daklozen, maar vanwege
de positie van Israel als bezettingsstaat van de Palestijnse gebieden, waarbij
sprake is van onvrijheid, onderdrukking, mensenrechtenschendingen, [oorlogs]
misdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
Ik noemde de landroof door de illegale nederzettingen [12] en de systematische
schending van de rechten van Palestijnse gevangenen. [13]
Daarnaast zijn er de oorlogsmisdaden in de vorm van bloedige militaire
operaties in Gaza, zoals vorig jaar ''Protective Edge'' [14], het misdadige
optreden van het Israelische leger in het algemeen [15] en dan die misdaad
tegen de menselijkheid, de uithongeringsblokkade van Gaza. [16]
 
Een Staat, die zich aan dergelijke misdaden schuldig maakt en  heeft gemaakt,
dient geboycot te worden op economisch, cultureel en sportgebied.
Aan u de taak, daaraan op sportgebied vorm te geven, zoals vroeger met
het apartheidsregime in Zuid Afrika [waarvan Israel trekken heeft, door
een discriminerend rechtssysteem en een groot aantal discriminerende wetten] [17]
het geval was.
 
 
TENSLOTTE
 
Om op G4S terug te komen:
 
Door zijn bewaking van Israelische gevangenissen, waar de rechten
van Palestijnen worden geschonden EN de bewaking van de illegale
nederzettingen is G4S een besmet bedrijf.
EN door de bewaking van die gevangenissen waar onschuldige
mensen, op de vlucht voor armoede en oorlog, gevangen gehouden
worden, de zogenaamde vreemdelingendetentiecentra.
 
Het had niet eens aan u gezegd moeten worden.
 
Met een dergelijk bedrijf ga je niet in zee.
 
Ronduit een schande, dat u en uw partners dat wel gedaan hebben.
 
Ik reken er dan ook op, dat u in het vervolg geen samenwerking
meer aangaat met G4S en soortgelijke, besmette bedrijven.
 
Denk eraan:
 
''Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet''
 
Vriendelijke groeten 
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
NOTEN
 
 
 
 
 
 
(1)
 
 
´´Stichting Life Goals helpt kwetsbare mensen aan de onderkant
van onze samenleving om via sport weer mee te doen´´
 
STICHTING LIFE GOALS 
 
 
 
 
(2)
 
 
 
SPORTSGEN
HOMELESS WORLD CUP 2015
 
 
 
 
 
LEGER DES HEILS
HOMELESS WORLD CUP 2015
 
 
 
 
 
GEMEENTE AMSTERDAM
HOMELESS WORLD CUP 2015
 
 
 
 
 
(3)
 
 
 
 
G4S PARTNER HOMELESS WORLD CUP AMSTERDAM 2015
 
 
 
 
 
(4)
 
 
 
 
G4S PARTNER HOMELESS WORLD CUP AMSTERDAM 2015
 
 
 
 
 
(5)
 
 
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED
 
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 
 
 
 
 
 
 
Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.
 
 
 
 
(6)
 
 
WHO PROFITS
THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY
 
THE CASE OF G4S
PRIVATE SECURITY COMPANIES
AND THE ISRAELI OCCUPATION
 
MAART 2011
 
 
 
 
LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
(7)
 
 
WHO PROFITS
THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY
 
THE CASE OF G4S
PRIVATE SECURITY COMPANIES
AND THE ISRAELI OCCUPATION
 
MAART 2011
 
 
 
 
 
(8)
 
 
BTSELEM
DETAINEES AND PRISONERS
MINORS IN DETENTION
 
 
 
 
 
WHO PROFITS
THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY
 
THE CASE OF G4S
PRIVATE SECURITY COMPANIES
AND THE ISRAELI OCCUPATION
 
MAART 2011
 
 
 
 
 
(9)
 
 
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
 
TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS
1 JANUARI 2011
 
 
 
 
 
ADDAMEER
PRISONERS SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
TORTURE AND ILL TREATMENT
 
 
 
 
 
(10)
 
 
ADMINISTRATIVE DETENTION
 (11)


''Ondersteuning politie en Justitie

G4S begrijpt wat de verschillen zijn tussen de diverse justitiële instellingen in het Nederlandse gevangeniswezen, werken in detentie- en vreemdelingencentra is anders dan werken in een penitentiaire inrichting of in een cellencomplex voor arrestanten.''G4S NEDERLAND
POLITIE EN JUSTITIE

(12)


LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
 
(13)
 
 
 
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
 
TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS
1 JANUARI 2011
 
 
 
 
(14)
 
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERATIE PROTECTIVE EDGE
 
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
 
 
 
 
 
 
 
 
(15)
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16)
 
 
 
THE SIEGE ON GAZA
 
 
 
 
 
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008
 
 
 
 
 
(17)
 
 
DISCRIMINATORY LAWS IN ISRAEL
 
 

Meer van Astrid Essed