Gaza oorlog/Brief aan NOS Journaal over berichtgeving dd 20 augustus 2014

Vr 22 Augustus 2014 10:34 | Astrid Essed | 2746 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 GAZA OORLOG/BRIEF AAN NOS JOURNAAL OVER

BERICHTGEVING DD 20 AUGUSTUS 2014
 
AAN DE REDACTIE VAN HET NOS JOURNAAL
UW NIEUWSUITZENDING DD 20 AUGUSTUS 2014
OVER DE OORLOG IN GAZA
 
Geachte Redactie
 
ZIE OOK
 
 
In uw nieuwsuitzending dd 20 augustus
jongstleden over de oorlog in Gaza [1] bent u ernstig tekort geschoten.
Het geheel had een pro Israelisch karakter,
uw berichtgeving was onvolledig, ademde een
''waar twee kijven hebben beiden schuld'' karakter 
en werd er geen enkele inzage gegeven in de oorzaken
van het conflict.
Advies:
Nodig een deskundige Internationaal Recht uit
voor een kort commentaar.
 
Maar er waren ook pluspunten
Zo liet u duidelijk het leed van Palestijnse slachtoffers zien,
de verwoesting van Gaza en u liet [en dat is in het verleden weleens
anders geweest] zowel een verslaggeefster in Gaza als Israel aan
het woord.
 
OVERZICHT UW BERICHTGEVING:
 
 
U begint uw berichtgeving met de mededeling, dat Israel de onderhandelingen
heeft beeindigd, omdat de raketaanvallen op Israel werden hervat.
 
Daarna maakt u melding van een Israelisch bombardement op
het huis van een militaire  topman van Hamas, Mohammed Deif, 
met de bedoeling hem te doden, waarbij niet de man
 [hij was niet thuis]
maar zijn vrouw en jongste zoon werden gedood. [2]
 
Volgens een in de rokende puinhopen
geinterviewde man zouden ook een buurmeisje en
buurjongen ''nog onder het puin liggen'' [zei hij letterlijk]
 
Vervolgens toont u beelden van de begrafenis en toont een man 
met zijn gewonde kinderen, slachtoffers van een recent  Israelisch
bombardement.
 
Daarna switcht u over op ''de andere kant van het verhaal' [zoals
u dat noemt] en laat Israeli's zien, die in schuilkelders rennen na
een luchtalarm
U laat een Israelische vrouw aan het woord met het verhaal,
dat zij vrede wil met de Palestijnen, die dat niet willen [haar
woorden] en alleen maar ''Israel willen bezetten'' [dat laatste zegt zij
letterlijk]
 
Vervolgens brengt u de verslaggeefster in Gaza in beeld, die uitlegt, dat de raketbeschietingen op Israel
waarschijnlijk zijn hervat, omdat de onderhandelingen zijn afgesprongen.
 
Hamas wil immers de opheffing van de blokkade in Gaza en Israel wil
de ontwapening van Hamas.
 
Daarna een interview met de verslaggeefster in Israel, die bericht,
nog geen officiele reactie te hebben van de Israelische regering omtrent
nieuwe militaire acties en dat het merendeel van de bevolking achter de
oorlog staat.
Ze willen een beeindiging van de raketaanvallen op Israel.
 
Zij voegt er nog aan toe, dat de bevolking van Zuid Israel
''iedere dag onder raketvuur ligt''
 
Dat is in grote lijnen de samenvatting van uw berichtgeving
 
Enkele punten ga ik er nu uit lichten
 
SCHENDING TWEE BESTANDEN DOOR ISRAEL
 
U begint uw berichtgeving met de mededeling, dat Israel de onderhandelingen
heeft beeindigd, omdat de raketaanvallen op Israel werden hervat.
Daar zijn twee dingen mis mee.
 
U wekt zo de indruk (en dat is steeds het algemene beeld), dat Hamas
de bestanden schendt.
In werkelijkheid heeft Israel in deze door haar gestarte Gaza oorlog
´´Protective Edge´´ reeds twee maal het bestand geschonden. ¨(3)
Door dat niet ook te vermelden, ontstaat een vertekend beeld.
 
Ten tweede lijkt de hervatting van die raketaanvallen volgens de
verslaggeefster in Gaza direct samen te hangen met het mislukken
van de onderhandelingen.
Hier is dus geen schending van het bestand, maar hervatten van
de gevechten na mislukte onderhandelingen.
Dat is wat anders.
 
MISLUKKEN ONDERHANDELINGEN
BEEINDIGING GAZA BLOKKADE VERSUS ONTWAPENING
HAMAS
GEEN GELIJKE EISEN
 
In uw interview van de verslaggeefster in Gaza merkt zij op,
dat Israel en Hamas er niet uitkwamen, omdat Hamas de
beeindiging van de Blokkade van Gaza eiste en Israel de
ontwapening van Hamas.
U behoort in uw berichtgeving de redelijkheid van de eis van Hamas
en de onzinnigheid van de Israelische eis duidelijk te maken.
Dat kunt u doen door een deskundige Internationaal Recht in
uw programma uit te nodigen.
 
Dat hebt u niet gedaan, dus zal ik het hierbij gratis en voor
niets voor u doen.
 
Blokkade Gaza/Uithongering en collectieve straf bevolking
 
De eis van Hamas tot beeindiging van de Blokkade van Gaza is
niet alleen heel redelijk, Israel had het allang moeten doen.
De Blokkade van Gaza (vanaf 2007) houdt in een systematische
uithongering van de Gazaanse bevolking, omdat allerlei elementaire
basisproducten niet kunnen worden ingevoerd.
Het schendt de vrijheid van beweging, omdat mensen het gebied
niet mogen verlaten, wat het tot een open gevangenis maakt. (4)
VN ambassadeur Richard Falk heeft het een ´´misdaad tegen
de menselijkheid´´ genoemd ¨(5) en onafhankelijk van hem,
ik ook in een artikel (6)
Ook heeft Amnesty International herhaaldelijk Israel opgeroepen
die blokkade te beeeindigen. (7)
 
Ontwapening Hamas en het recht op verzet
 
De Israelische eis van ontwapening van Hamas is 
onzinnig.
Ik hoef u er niet op te wijzen, dat Israel de Palestijnse gebieden,
ook Gaza (8) nu al 47 jaar bezet houdt, ondanks VN Veiligheidsraads
resolutie 242 (1967), die u ongetwijfeld kent. (9)
Bezetting brengt onderdrukking, mensenrechtenschendingen en
terreur met zich mee en daartegen heeft iedere Palestijnse groepering
dus ook Hamas, het recht, zich te verzetten volgens het Internationaal
Recht. (10)
Wel moet dat verzet gericht zijn tegen het bezettingsleger.
Burgerdoelen zijn verboden (11)
 
Maar los daarvan, ontwapening van Hamas is dus ridicuul en
dat hoort u in uw berichtgeving mee te nemen.
Anders onstaat er een raar en vertekend beeld.
 
ONDERDRUKKER EN ONDERDRUKTE
 
Dat is dan ook direct mijn bezwaar tegen het ''waar twee kijven hebben
beide schuld'' beeld, dat u schetst door uw opmerkingen
''Geweld tussen Israel en Hamas''
Dat is niet juist.
 
Het is de strijd tussen onderdrukker en onderdrukte.
 
ISRAELISCHE BUITENGERECHTELIJKE EXECUTIES
 
U noemde in uw berichtgeving het Israelische bombardement,
dat aan de vrouw en zoon van de Hamasleider Mohammed Deif
het leven heeft gekost.
U moet dat niet alleen noemen, maar duidelijk maken,
dat het oorlogsmisdaden zijn, want dat zijn  bombardementen
op burgerdoelen [het huis van de man] en de burgerslachtoffers, die
erbij vallen. [12]
En het militair targetten van deze Hamasleider, terwijl hij
niet aan een gevecht deelnam, is een buitengerechtelijke
executie en geen gewone oorlogshandeling.
Dat moet in uw berichtgeving duidelijk worden.
 
RAKETAANVALLEN EN ISRAELISCHE MILITAIRE
ACTIES
 
In uw berichtgeving legt u wel erg de nadruk op de raketaanvallen
van Hamas en andere groeperingen (lang niet altijd pleegt
Hamas ze namelijk. Er zijn in Gaza meer Palestijnse groeperingen actief)
Begrijpt u me niet verkeerd, ze zijn niet legitiem verzet als het
burgerdoelen betreft.
Maar Israel maakt ze vrijwel altijd onschadelijk door een geavanceerd
rakertafweerschild.
 
De Israelische militaire acties in Gaza, die duidelijk gericht
zijn op burgerdoelen (ziekenhuizen, scholen, woonhuizen,
noem maar op] maken duizenden slachtoffers.
Doden en gewonden.
Op het moment dat ik dit commentaar schrijf, zijn er al 2076 
Palestijnse doden gevallen, van wie 80 procent burger. (14)
Aan Israelische zijde drie burgers. (15)
 
Mensen zijn mensen en ieder slachtoffer is er een teveel, maar de
grote ongelijkheid is wel stuitend.
 
Daarom zou het van uw kant een goede vraag geweest zijn
aan de verslaggeefster in Israel.
 
Maar de Israelische bevolking
 heeft zo'n ''saamhoeigheidsgevoel'' over de oorlog en leeft
zo mee met Zuid-Israel.
 
Maar hoe staan ze dan tegenover zovele Palestijnse burgerslachtoffers.
Hoe staan ze tegenover de oorzaak van dit alles.
 
De Israelische bezetting.
 
UW JOURNALISTIEKE VERANTWOORDELIJKHEID
 
U zult waarschijnlijk zeggen
''Maar al die feiten kunnen we toch niet in zo'n kort
journaal verwerken''
Mijn antwoord
''Dat kunt u wel, want slechts de kernpunten
de bezetting, de illegaliteit van de nederzettingen,
de structurele Israelische schendingen van het Oorlogsrecht
[bombardementen op huizen,ziekenhuizen, scholen, vernietiging van huizen,
verdrijving van de bevolking, blokkade Gaza etc] , hoeven genoemd te worden.
 
Doet u als bij uw berichtgeving over ISIS [nu IS] en nodig
een deskundige Internationaal Recht uit om een aanvullend
commentaar te geven.
 
Dat komt aan de duidelijkheid over het conflict en de kwaliteit
van uw programma ten goede.
 
En dan hoeven we niet meer te luisteren naar onzin als
van die Israelische vrouw, die beweerde, dat de Palestijnen
''Israel willen bezetten'' (16)
Het is omgekeerd.
 
Maakt u dat uw kijkers duidelijk.
 
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
 
Van harte beterschap bij uw berichtgeving toegewenst.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
[1]
 
NOS JOURNAAL 20 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[2]
 
 
 
 
¨(3)
 
ISRAEL SCHIET EIGEN BESTAND AAN FLARDEN
30 JULI 2014
 


BESTAND IN GAZA VRIJWEL METEEN GESCHONDEN
4 AUGUSTUS 2014

 
 
(4)
 
 
GAZA STRIP
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
GAZA, A NEVER ENDING EFFORT TO RELIEVE SUFFERING
28 JULY 2011
 
 
 
(5)
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
 
 
(6)
 
 
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
 
 
 
(7)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
 
 
 
 
(8)
 
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 
 
 
(9)
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10)
 
 
 
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
 
UN GA RESOLUTION 3246
 

(11)


´´ - Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´
Article 7,
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS
 
(12)
 
ZIE NOOT 11
 
(13)
 
ZIE NOOT 11
 
(14)
 
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
(15)
 
NRC 
STAAKT HET VUREN VOORBIJ NA NIEUWE RAKETAANVALLEN
UIT GAZA
19 AUGUSTUS 2014
 


(16)


Meer van Astrid Essed