PVV en leider Wilders/Vijanden van de vrije samenleving/Ingezonden Stuk

Zo 25 Oktober 2020 15:11 | Astrid Essed | 150 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
PVV EN LEIDER WILDERS/VIJANDEN VAN DE VRIJE SAMENLEVING
ZIE OOK
''Invoke a terrifying internal and external enemy''
TEN STEPS TO CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
NAOMI WOLF
[Zie gehele tekst onderin]
VOORAF
Beste lezers,
Zoals een aantal van u hebben gezlen/gelezen, heb ik recentelijk alle Tweede Kamerleden [behalve het fascistische Forum voor Democratie [1], maar met cc  naar Forum voor Democratie en PVV] aangeschreven om nu eens eindelijk fel en radicaal in actie te komen tegen de PVV en haar leider Wilders. [2]
Niet verrassend is, dat ik tot op heden [25 october 2020] van geen enkele partij of Tweede Kamerlid een reactie heb ontvangen, wat wel tekenend is voor de politieke halfslachtige houding tegenover de PVV.
WEL verrassend is, dat de PVV, als enige heeft gereageerd
Zie onder 3 de reactie van de PVV en mijn antwoord.
Maar dat was mij nog niet genoeg:
Ik besloot ook een Ingezonden Stuk te sturen naar de redacties van een aantal
Nederlandse en Belgische kranten, om toch het mijne eraan gedaan te hebben, om deze fascistische partij en haar leider te bestrijden.
Zie direct onder de noten, mijn Ingezonden Stuk
En daaronder de tekst van het onnavolgbare:
''Ten Steps to close down an open society'' [4]
VEEL LEESPLEZIER
Astrid Essed
NOTEN
[1]
[2]
PVV EN LEIDER WILDERS BEDREIGING VOOR DE RECHTSSTAAT/
BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN
ASTRID ESSED
10 OCTOBER 2020
[3]
DE HAATZAAIERIJ VAN DE PVV EN LEIDER WILDERS/ANTWOORD ASTRID ESSED AAN DE PVV
ASTRID ESSED
13 OCTOBER 2020
[4]
HUFFINGTON POST
TEN STEPS TO CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
NAOMI WOLF
EINDE NOTENAPPARAAT
INGEZONDEN STUK
PVV EN LEIDER WILDERS/VIJANDEN VAN DE VRIJE SAMENLEVING
Ingezonden Stuk
Geachte Redactie,
Naast de dreiging van het coronavirus, middels de tweede Coronagolf en het gebrek aan adequate Overheidsmaatregelen [nog steeds geen totale lockdown] is er een andere, meer permanente, niet te onderschatten dreiging.
Namelijk het gevaar van de oprukkende xenofobie en Islamofobie, met de PVV en leider Wilders in de hoofdrol.
En het begon al in een vroeg stadium
Vanaf het moment van de oprichting van de PVV zijn deze partij en haar leider in de aanval tegen de Islam, moslims, Marokkanen, andere ''niet-westerse'' allochtonen en vluchtelingen.
In 2007 drong Wilders aan op het verbieden van de Koran, in datzelfde jaar pleitte hij voor administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces of aanklacht] van potentiele terreurverdachten, ook in 2007 noemde hij drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur ''drie beesten van Surinaamse afkomst''
Een drielaagse cocktail van onrecht, schending van godsdienstvrijheid [artikel 6, Grondwet], het promoten van racisme [mensen van een bepaalde afkomst met ''beesten'' vergelijken] en het bepleiten van een politiestaat [het vastzetten zonder vorm van aanklacht en proces]
Dit was nog slechts het begin:
In 2013 sprak de PVV in de Tweede Kamer over een ''Marokkanenprobleem'',wat resulteerde in het beruchte ''Marokkanendebat''.  in 2014 maakte PVV Tweede Kamerlid Machiel de Graaf de opmerking, dat ''de Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur via immigratie en de baarmoeder om zeep geholpen werden''
Pure en gevaarlijke haatzaaierij.
In 2015-2016 startte Wilders een ware hetze tegen vooral mannelijke vluchtelingen, die hij neerzette als verkrachters [testosteronbommen, de zogenaamde ''sexuele Jihad''] en riep hij de mensen op, zich te verzetten tegen de komst van AZC's.
Wederom gevaarlijke haatzaaierij, met name omdat die zogenaamde verkrachtingscultuur onder vluchtelingen totaal niet op waarheid berustte.
Voeg daaraan toe de ''minder Marokkanen uitspraak van Wilders [2014], waarvoor hij ook in Hoger Beroep is veroordeeld, en zijn uit 2019 daterende uitspraak waarin Marokkanen het ''gif'' van de Nederlandse samenleving werden genoemd en hij bovendien nog eens fijntjes herhaalde, dat Nederland een ''Giga'' Marokkanenprobleem had.
En tenslotte Wilders' recente Tweet in 2020, waarin kort samengevat, gesteld werd, dat door de IC bedden bezetting van ''niet westerse allochtonen'', zijn fictieve ''Henk en Ingrid'' geen reguliere medische ziekenhuiszorg meer kregen.
Giftig, xenofoob, haatzaaiend en fascistisch is het verzamelde PVV/Wilders gedachtegoed.
Hoog tijd voor iedereen om zich dat te realiseren en ervoor te zorgen, dat de PVV bij de volgende verkiezingen met een storm uit de Tweede Kamer wordt weggeblazen.
Astrid Essed
Amsterdam 
EINDE INGEZONDEN STUK
ZIE VOOR TEKST TEN STEPS TO CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
OF

Meer van Astrid Essed