Decembermoorden 2017/35 jaar geleden/Sandew Hira's kwalijke rol

Vr 8 December 2017 07:15 | Astrid Essed | 1090 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
DECEMBERMOORDEN 2017/35 JAAR GELEDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/
HIRA'S KWALIJKE ROL/A HORROR STORY
INLEIDING
''Vandaag, 8 december 2017, is het 35 jaar geleden, dat onder de militaire dictatuur van D. Bouterse
[huidig president van Suriname] en consorten, 15 tegenstanders van zijn regime zijn geexecuteerd zonder'
vorm van proces, na eerst te zijn gefolterd. Alle reden om daarbij stil te staan, zeker omdat de verantwoordelijken
nog steeds niet zijn berecht. Vermoord, niet vergeten! Sandew Hira, verdienstelijk als antiracist, heeft met zijn straffeloosheidsproject
tav Bouterse een zeer kwalijke rol gespeeld. Belangrijk om dat vooral ook te benadrukken! ''
''Onrecht tegen een is onrecht tegen allen''
Anoniem
ZIE OOK
8 DECEMBER 2017/TIJD VOOR EEN HORROR STORY......
WAAR IS DE TIJD GEBLEVEN?
We hebben allemaal weleens momenten, waarop wij dit verzuchten.
Nu, aan de vooravond van de herinnering aan de 8 decembermoorden,
1982, toen onder verantwoordelijkheid van legerbevelhebber D Bouterse,
15 tegenstanders van zijn militair regiime zonder vorm van proces werden
geexecuteerd, na eerst gefolterd te zijn [1], heeft deze zin ''waar is de tijd
gebleven'' voor mij een pijnlijke en bittere betekenis.
Want het is dit jaar 35 JAAR GELEDEN, dat deze schanddaad plaatsvond
EN de verdachten zijn door allerlei villeine 
manoevres, NOOIT BERECHT!
En zoals u zult lezen, hebben ze uit onverdachte hoek ''bondgenoten''
opgedaan, zoals de broer van een van de Decemberslachtoffers [ja, u
leest het goed, BROER], Dew Baboeram, beter bekend als Sandew Hira,
die tot het uiterste is gegaan om de straffeloosheid van hoofdverdachte D Bouterse
rond te krijgen.
Daarover zometeen.
Eerst een overzicht van wat geleid heeft tot gruwelijke gebeurtenissen,
35 jaar geleden.
BEGIN VAN EEN HORROR STORY...
MISDADEN OP EEN RIJ:
EEN OVERZICHT
Een terugblik op de mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, waaraan  [nu president] D. Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid van de Nationale Militaire Raad [2], bevelhebber van het Surinaamse leger [3]
en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft, samen met de kliek om hem
heen:
MILITAIRE COUP
Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestienmilitairen, waaronder Bouterse De Groep van Zestien [4] werd deNationale Militaire Raad geinstalleerd [5], waar Bouterse een belangrijk lid van was.
Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd.
Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee dedemocratische rechten steeds meer werden ingeperkt [6]

Er zouden trouwens pas weer vrije verkiezingen komen in 1987, metals resultaat de eerste democratisch gekozen regering sinds demilitaire coup in 1980.

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE

VOOR DE DECEMBERMOORDEN:

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair

verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten

schendingen

Bouterse:

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en

vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden

en de slechte detentieomstandigheden/mishand elingen van arrestanten onder

detentieomstandigheden onder voormalige politici

de zogenaamde oude politiek en ”dissidente” militairen [7]
MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE:
STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER
DECEMBERMOORDEN
ONOPGEHELDERDE DOOD HORB
MASSASLACHTING MOIWANA
BETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL
De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden

Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse

A

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker

In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus

Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog

van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [8]

Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime

De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort

Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [9]

Het officiele verhaaltje, dat zij ”op de vlucht waren neergeschoten”, werd al gauw ontkracht.

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede

man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid

Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen

Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen

Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is

opgehelderd [10]

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle

Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [11] een groot aantal mensenrechtenschendingen

en oorlogsmisdaden gepleegd

De beruchtste is de door het Nationaal Leger onder leiding van Bouterse aangerichte massaslachting

onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname,

van wie tientallen werden gedood [12]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname

in 2005 voor de massamoord [13]

Zowel de Decembermoorden als de massaslachting in

Moiwana zijn gekwalificeerd als misdaden tegen de menselijkheid. [14]

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot

11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [15]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn

geweest in de drugshandel [16]

Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde criminaliteit nu een groot probleem in Suriname
Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten Suriname heeft gemaakt.
HIRA, PLEITBEZORGER VAN STRAFFELOOSHEID
Dat de hoofdverdachte in het Decembermoordenproces [17], 
president D Bouterse, op allerlei manieren heeft getracht, de rechtsgang
te frustreren, was gezien zijn evil track record te verwachten.
Hij heeft het geprobeerdvia de zogenaamde ''amnestiewet'' [18] en toen
dat niet afdoende bleek [19], door te trachten in te grijpen in het rechtsproces
met verwijzing naar de Staatsveiligheid [20].
Veel heeft hem dat niet opgeleverd, want het proces gaat-althans
voorlopig- [weet ik veel, wat D.B. en aanhang later weer bedenken-door. [21]
Er is tegen zes verdachten in het Decemberproces, waaronder Bouterse,
zelfs 20 jaar gevangenisstraf geeeist! [22]
Goed!
Maar what about een nabestaande van een van de Decemberslachtoffers,
die straffeloosheid voor de verdachten van moord en foltering heeft bepleit?
Als iemand mij voor 2015, toen this HUGH BETRAYAL plaatsvond,
had verteld, dat een broer van een van de slachtoffers van de Decembermoorden
zou proberen, Bouterse voor een rechtszaak te behoeden en zelfs met hem
op een boomstronk in de buurt van zijn buitenhuis, Brokobaka, zoiu gaan
zitten keuvelen [23], zou ik diegene voor gek hebben verklaard!
En toch is het een feit:
Dew Baboeram, beter bekend als Sandew Hira, de broer van 8 Decemberslachtoffer
de advocaat John Baboeram [24] heeft in 2015 via een ''brief aan president
Bouterse'' [25] met president D Bouterse aangepapt met maar een doel:
Een rechtszaak tegen hem frustreren via zijn zogenaamde ''Getuigenisproject
president Bouterse. [26]
Het begon dus allemaal met Hira’s ”Open Brief aan president Bouterse [27],
waarin deze werd opgeroepen,  ”getuigenis” af te leggen van alle
[ik citeer Hira] ”gebeurtenissen waarbij u betrokken bent geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest” [28]
Zonder juridische consequenties, vandaar mijn term ”straffeloosheidsproject”.
Vervolgens, ter promoting van zijn straffeloosheidsproject, ging Hira
de wereld  lastigvallen met ellenlange ”persconferenties” [29],
als ware het ”Koninklijke Proclamaties” [30] en Hira een absoluut vorst. [31]
Met als voor mij bizar dieptepunt:
De persconferentie van 8 December 2016, herdenkingsdag van de slachtoffers van de Decembermoorden [32], waaronder Hira’s eigen broer, John Baboeram. [33]
Dat Hira bij een aangekondigde ontmoeting met president en ex dictator
D. Bouterse, voorafgaande aan zijn interview, gezellig een boswandeling ging
maken en een biertje dronk op een boomstronk [34], is natuurlijk zijn eigen keuze en zaak.
Ware het niet, dat hij zijn straffeloosheidsproject aan het Surinaamse volk
opdringt, hij groepen nabestaanden tegen elkaar uitspeelt en met modder gooit naar
naar diegenen, die WEL ijveren voor berechting van [oorlogs] misdaden
en misdaden tegen de menselijkheid [35], waaronder [het kan niet genoeg gezegd]
Hira’s eigen broer, John Baboeram. [36]
Om tenslotte het ultieme verraad [ik ben boos!] te plegen door
ondanks alle aantoonbare bewijzen van het tegendeel [37]
de oude leugen van Bouterse en consorten over ''coupplannen''
[38] op te rakelen en zijn eigen broer te beschuldigen,
dat deze betrokken zou zijn geweest bij de door Bouterse en
Hira gelogen ''tegencoup'' [39]
En waarop baseert Hira deze ''wijsheden''?
Op grond van wat ''mensen'' tegen hem zeiden
Ik citeer Hira [bron: De Ware Tijd Online]
''Het is pijnlijk om dat te horen van mensen, die erbij waren,
dat hij erbij zat'' [40]
Lekker wetenschappelijk...
En dan rest MIJ de vraag, wie ''die mensen'' dan wel niet waren
Want volgens mij waren dat alleen de aanwezige beulen en hun handlangers.
Maar dat daargelaten:
Ook al ZOU Hira's bewering[tegen alle bewijzen in!] waar zijn, rechtvaardigt dat
dan buitengerechtelijke executies, foltering en moord?
Ga je er dan voor ijveren, dat de beulen van ongewapende mensen,
van je eigen broer, NIET voor de rechter komen?
Het is ongehoord.
Zie de felle kritiek op Hira door deskundige en Bouterse criticus
van het eerste uur, Theo Para. [41]
Ook ik heb ik hem bekritiseerd in eerdere stukken. [42] 
Echt pijnlijk voor Hira is geweest, dat zijn familie in een verklaring
openlijk afstand van zijn acties heeft genomen. 
Zij schrijven onder andere
''"Gefaald in zijn pogingen om respect af te dwingen bij zijn omgeving, is Sandew Hira afgegleden tot spreekbuis van de man aan wiens handen bloed kleeft, ook het bloed van zijn broer" [43]
Pijnlijk voor Hira [en de familie], maar het directe gevolg van zijn villeine
aanpapperij van de hoofdverantwoordelijke voor de misdaden tijdens
zijn regime, de Decembermoorden en andere.
Moreel failliet zijn diegenen, die de rechtsgang van de 8 Decembermisdaden
frustreren, ex dictatoren en hun consorten uit de wind willen houden
en leugens en verdachtmakingen over anderen, die WEL gerechtigheid nastreven, rondstrooien.
Meer woorden ga ik hieraan niet vuilmaken.
De geschiedenis zal afrekenen met Hira en co. [44]
GESCHIEDENIS?
Het is al zolang geleden, die Decembermoorden,
zullen sommigen zeggen
Een VERHAAL, ontsnapt uit een andere tijd, die voor velen
geschiedenis is.
De Geschiedenis der Mensheid is vol van deze verhalen, Verhalen
met een ''happy ending'' en Verhalen zoals deze, Horror Stories.
Waarom blijven wij elkaar deze verhalen vertellen?
Om te laten zien, dat het verleden nooit echt verleden is, zolang
er geen recht gedaan is, de boosdoeners niet gestraft zijn
en de slachtoffers en hun nabestaanden geen gerechtigheid gedaan is. [45]
En daarom blijven we ervoor ijveren, ook al wordt
het met de dag onwaarschijnlijker.
Berechting en bestraffing van de verantwoordelijken
voor de Decembermoorden en alle andere misdaden onder
het militaire regime.
Zodat woorden uit  het [oude] Surinaamse Volkslied 
in ere hersteld kunnen worden.
''RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ''
DUS lezers, VERGEET NOOIT DE DECEMBERMOORDEN!
Want ontrecht tegen een is onrecht tegen allen.
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF