''Zeggen, dat moslimterreur niets met Islam te maken heeft, is niet voldoende''/Brief aan de Volkskr

Ma 25 Augustus 2014 15:38 | Astrid Essed | 2854 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 ''ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAM TE

MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE''/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT
 
 
 
AAN DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANT
UW PUBLICATIE VAN HET OPINIESTUK
''ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAM
TE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE''
 
ZIE
 
 
 
 
 
Geachte Redactie
 
Ik ben geschrokken van de inhoud van een door u gepubliceerd
opiniestuk van de journalist Sander van Walsum, 'Zeggen, dat moslim
terreur niet met de Islam te maken heeft, is niet voldoende'' [1]
Het stuk ademt de onwelriekende geur van discriminatie, aanzetten
tot haat jegens een religieuze groepering, selectieve verontwaardiging,
gebrek aan politiek inzicht en botte arrogantie.
Het had daarom nooit in uw krant mogen worden geplaatst.
 
Hoewel het stuk, eerder ''schotschrift'', wat mij betreft, de moeite
van een analyse niet eens verdient, ga ik toch enkele zaken op een
rijtje zetten.
 
ARROGANTIE
 
Ik begin met de arrogantie:
 
Wie is de heer van Walsum en waar haalt hij de verregaande 
arrogantie vandaan, ''moslims''
ter verantwoording te roepen over de geweldsdaden van abjecte
groeperingen als ISIS.
En sinds wanneer moeten mensen uit een geloofsgemeenschap
[of behorend tot een bevolkingsgroep] zich verantwoorden
voor iets, dat zij niet zelf hebben gedaan?
Dat in de eerste plaats.
 
ISLAM EN TERRORISME/ONVERENIGBAAR
 
Walsum's openlijke schoffering van de Islam is zo
bekrompen en stuitend, dat het mij verbaast, dat het
uberhaupt door een redactie correctie is gekomen.
Hij schrijft [ik citeer]
''De islam is niet de enige bron van terrorisme.'' [2]
 
Pardon?
Sinds wanneer is een religie een ''bron van terrorisme''
De Islam is, net zoals het Christendom en Jodendom,
een religie, gebaseerd op vrede, gerechtigheid en naasten
liefde, gelovend in een God van Liefde en Barmhartigheid.
Terrorisme is geworteld in allerhande politieke
oorzaken en heeft niets met religie als zodanig te maken.
 
Bovendien blijkt uit de opmerking van van Walsum
zijn totaal afwezige kennis van de Islam
Anders zou hij geweten hebben, dat in de Koran
staat:
''Wie iemand doodt, anders dan voor doodslag
of wegens verderf zaaien op aarde, het is alsof
hij de mensen gezamenlijk heeft gedood'' [3]
 
DISCRIMINATIE VAN RELIGIE EN RELIGIEUZE
GROEPERINGEN
 
De openlijke discriminatie van van Walsum
is pijnlijk en stuitend.
Hij lamenteert over de Islam als ''een bron
van terrorisme'', omdat politieke groeperingen en
individuen zich bij hun handelingen op de Islam
beroepen, maar evenzeer gewapend met feiten,
kan ik dat ook van Jodendom en Christendom beweren.
 
Torquemada, man van de Inquisitie, die
zich in de tijd van de koningen Ferdinand en
Isabella, op het christendom beriep in
zijn vervolging van Joden [4]
Terug naar deze tijd beriep massamoordenaar
Breivik zich ook op het christendom.[5]
De Joodse religieuze extremist Baruch Goldstein 
pleegde een aanslag in de bezette Palestijnse Westbank,
waarbij 29 Palestijnen werden gedood [6] en regelmatig
terroriseren Joodse fundamentalistische kolonisten
de bezette Palestijnse bevolking [7]
 
Moeten dan alle christenen en Joden voor
dergelijke wandaden ter verantwoording worden geroepen
zoals van Walsum dat doet met moslims? [8]
Nee, natuurlijk niet.
 
Maar redenerend vanuit van Walsum, waarom eist hij
dat wel van moslims en niet van christenen en Joden?
 
Juist, omdat hij discrimineert.
En daarvoor geeft uw krant hem een podium.
 
MOSLIMS
 
Bizar en dwaas is Walsums aanduiding ''moslims'', omdat
het op het eerste gezicht nergens op slaat.
Moslims aanspreken op het gedrag van enkele groeperingen
is discriminatie en een gevaarlijke generalisering, maar ook
''It makes no sense'', omdat er miljoenen moslims ter wereld zijn.
Roept van Walsum die allemaal ter verantwoording"
 
Nee, al gauw blijkt het addertje onder het gras en dat maakt
zijn betoog nog gevaarlijker:
Hij heeft het over de moslims in Nederland, dat blijkt
uit zijn betoog
Ik citeer
''Wel beklagen moslims zich erover dat zij op het duivels werk van hun radicale geloofsgenoten worden aangekeken, of poseren zij als slachtoffers van de oppositiepoliticus Geert Wilders.'' [9]
En niet alleen moslims in Nederland, ook praat hij over
''in eigen kring''
In die context kan hij niet anders bedoelen dan  ''niet westerse'' allochtonen,
uit Marokkaanse, Turkse, Somalische of andere hoek.
 
Daarmee maakt hij zich schuldig aan discriminatie en racisme. [10]
Zeer kwalijk.
 
En dwaas.
Want ''of hij het nu leuk vindt of niet'' [ik gebruik zijn terminologie]
er is een groeiend aantal bekeerde moslims uit
autochtone hoek.
Roept hij die ook ter verantwoording,
Ik krijg niet de indruk.
 
Maar dat is niet het belangrijkste.
Ik val over het leggen van de collectieve verantwoordelijkheid
bij een religieuze groep voor misdaden, die zij niet hebben gepleegd.
 
TERRORISME/ACHTERGRONDEN
 
Terrorisme houdt in het plegen van aanslagen op burgers en
burgerdoelen, om paniek en angst aan te jagen, met een 
politieke doelstelling.
Dat kan zijn onvrede met de binnenlandse of buitenlandse 
politiek van het eigen land of bijvoorbeeld verzet tegen buitenlandse
bemoeienis [militair ingrijpen/bezetting etc]
 
Het is dus bijna altijd reactief [reactie op echt/beleefd onrecht]
 
Met andere woorden
 
Terrorisme is dus  een gewelddadige  reactie 
op eerdere gebeurtenissen, waarbij betrokkenen zich al dan niet
beroepen op een religie.
 
De door van Walsum genoemde IS [ISIS], is meer dan ''macabere IS video's
[11], dat is de intimidatie.
De diepere oorzaak is gelegen in de gevolgen van de VS bezetting van
Irak en in de achterstelling van de Soennietische minderheid door
de [door de VS gepromote] Sjietische regering. [12]
 
IS is in dit overigens terechte Soennitische verzet helaas komen
bovendrijven en beroept zich inderdaad op de Islam.
 
Maar dat is hun verantwoordelijkheid en heeft niets met de Islam
als zodanig te maken.
Noch hoeft geen enkele moslim, die niet medeverantwoordelijk is
voor IS gewelddaden, enige verantwoording af te leggen.
 
Sterker nog, moslims mogen IS aanhangers zijn, dat past binnen
de vrijheid van meningsuiting, net als Joodse Nederlanders, zoals
Likoed Nederland, mogen staan
achter de oorlogsmisdaden plegende Israelische regering. [13]
 
Abject?
Zeker, maar dat maakt ze nog niet medeschuldig.
 
Medeschuldig ben je pas, als je zelf misdaden begaat.
 
Maar dat was een zijspoor.
 
Zoals van Walsum zelf schrijft, wijzen vrijwel alle moslims IS
af.
 
 
 
EPILOOG
 
Van Walsums eis aan ''moslims'' om ''binnen de eigen kring''
moslimterreur te bestrijden, is verregaand arriogant.
Want wie is meneer van Walsum?
Bovendien discrimineert hij openlijk, niet
alleen door de Islam [en niet andere religies] als ''bron van
terrorisme'' aan te wijzen, maar een belachelijke distanciering
van moslims van groeperingen als IS te eisen, zonder dat  ook
te doen bij christenen en Joden, van uit naam van
Christendom en Jodendom gepleegde terreurdaden.
 
Het eisen van collectieve verantwoordelijkheid voor wandaden
van enkelen is onzinnig, oneerlijk en discriminerend.
Bovendien is het haatzaaiend, zeker tegen het licht van
de nog steeds voortwoedende anti Islamhetze. [14]
 
Dat een dergelijk schotschrift door de redactie correctie is gekomen
vind ik een groot schandaal.
 
Ik eis dan ook van uw krant, dat dergelijke haatstukken
niet meer worden geplaatst.
 
Ook zijn publieke excuses aan alle moslims in Nederland op zijn plaats.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
 
 
[1]
 
VOLKSRANT
ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAM
TE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE
21 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[2]
 
VOLKSRANT
 
 
[3]
 
 
BIJBEL EN KORAN
 
 
Bron
 
BIJBEL EN KORAN
 
 
 
ZIE OOK
 
ZET DE KORAN AAN TOT GEWELD
 
 
 
Bron
 
 
 
[4]
 
WIKIPEDIA
TOMAS DE TORQUEMADA
 


[5]

WIKIPEDIA
ANDERS BEHRING BREIVIKTROUW
KERK MOET PRATEN MET EXTREMISTEN
29 JULI 2011


 
 
 
BREIVIK VOELT ZICH CONSERVATIEF CHRISTEN
12 APRIL 2012
 
 
 
[6]
 
 
WIKIPEDIA
BARUCH GOLDSTEIN
 


[7]


''On 15 Nov. 2008, after the Federman Farm outpost was evacuated, Eliezer Melamed, the rabbi of the Har Bracha settlement, was quoted on the NRG website as saying, "the price tag policy appears to be very effective and the security establishment is doing everything it can to break it."


SETTLER VIOLENCE

 
 
[8]
 
 
VOLKSRANT
ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAM
TE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE
21 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[9]
 
 
VOLKSRANT
 
 
 
 
 
[10]

 
''1. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.

Artikel 1, Internationaal Verdrag tot Uitbanning van Alle Vormen van
Rassendiscriminatie

 
 
[11]
 
 
VOLKSRANT
ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAM
TE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE
21 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[12]
 
 
IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIE
PETER STORM
 
 
IRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIE
PAUL VAN DEN BAVIERE
15 JUNI 2014
 
 
 
 
[13]
 
 
DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNSE DEMOBNSTRATIE/
GEWELD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/EU/GEEN
WOORDEN, MAAR DADEN
ASTRID ESSED
 [14]

MOSLIMHAAT
UPDATE VAN LIJST MET GEWELDSINCIDENTEN ROND
MOSKEEEN
22 AUGUSTUS 2014

Meer van Astrid Essed