Metropoolregio in zaken met besmet busbedrijf EBS/Tijd voor een Brief!

Wo 11 Juli 2018 05:39 | Astrid Essed | 813 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
METROPOOLREGIO IN ZAKEN MET BESMET
BUSBEDRIJF EBS/BRIEF AAN METROPOOLREGIO
ZIE OOK
AAN:
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

T.a.v. de leden van:
– Algemeen bestuur
– Bestuurscommissie Vervoersautoriteit
– Adviescommissie Vervoersautoriteit 
Onderwerp:
Stop met uw voornemen, in zee te gaan met busmaatschappij
EBS [Egged Bus Systems], dochter van het Israelische
Bedrijf Egged Group!
Mijn bezwaar:
Moederbedrijf Egged Group's betrokkenheid bij de
illegale Israelische nederzettingen

Geacht Bestuur
Geachte Bestuurscommissie Vervoersautoriteit
Geachte Adviescommissie Vervoersautoriteit
Volgens mijn informatie heeft u als Bestuur [ MRDH] vrijdag 
jongstleden een vergadering gehad en bent aan de vooravond daarvan,
hopelijk, bestookt met een groot aantal mails en brieven, die u
hebben opgeroepen, af te zien van samenwerking met busmaatschappij 
EBS [1], vanwege de betrokkenheid van Moederbedrijf Egged Group bij de
illegale Israelische nederzettingen '[2] en daarvoor op een voorlopige
''zwarte lijst'' staat  [3] die op verzoek van de VN-Mensenrechtenraad door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) wordt samengesteld. 
Mocht u gehoor gegeven hebben aan die mails/brieven, des te beter
en een stap in de goede richting.
Bent u toch koppig en halsstarrig gebleken, dan ga ik u nu met
virtuele munitie bestoken en dring ik er fel opaan, dat u niet met een
besmet bedrijf als EBS in zee gaat, waarmee u niet alleen opnieuw medeplichtig
wordt aan mensenrechtenschendingen, maar bovendien de reizigers
compromitteert.
Dit is onverteerbaar!
En u hebt nog tijd, want, weer volgens mijn onmisbare informatie, wordt
de definitieve beslissing over welk bedrijf [Connexion en Keolis Nederland
zijn ook in de race], op woensdag 11 juli genomen! [4]
NIET UW EERSTE BETROKKENHEID BIJ EEN INTERNATIONALE
MISDAAD!
Waarom schrijf ik, dat u ''opnieuw'' medeplichtig 
wordt aan mensenrechtenschendingen?
Simpel en om deze reden:
Eind december 2017 werd bekend dat EBS vanaf eind 2018 het busvervoer mag uitvoeren  in een ander deel van de uw uw Metropoolregio: de eilanden Rozenburg en Voorne-Putten.  [5]
En om het nog erger te maken:
Daarnaast verzorgt EBS sinds eind 2011 het vervoer in  
Waterland, een vergunning, die in 2021 afloopt. [6]
Daar is dus niets meer aan te doen, helaas, maar
DEZE KEER GAAT U NIET IN ZEE MET EBS, ALS
HET AAN MIJ EN VELE ANDEREN LIGT!
UW BETROKKENHEID BIJ ILLEGALE NEDERZETTINGEN
Ja, ontkent u het maar niet!
Door in zee te gaan met EBS, dochter van Moederbedrijf Egged,
dat directe banden heeft met de illegale Israelische
nederzettingen [7], bent u medeplichtig aan een internationale
misdaad!
Even uitleggen in ''gewoon'' Nederlands:
Stel, u bent boer/kleine landbezitter:
Dan kent u de waarde en de betekenis van
grond en vooral land als levensader:
Stel, uw land is bezet, u bezit een stukje land en de bezettingsautoriteiten
bepalen, dat mensen uit bezet gebied naar uw land mogen komen, het
afpakken zonder een cent schadevergoeding en daar hun bedrijf
[of wat ze er ook mee doen] kunnen vestigen.
Van de ene op de andere dag is dus uw land afgepakt en u
brodeloos gemaakt.
Maar dat is nog niet alles:
De nieuwe bevolking gedraagt zich als een stelletje [neo]
kolonialen uit niet zo lang vervlogen tijd [ze worden niet
voor niets ”kolonisten” genoemd], ze terroriseren u en
uw andere landslieden [8], vaak geholpen
door bezettingssoldaten [9]  en stelen ook nog eens uw
water. [10]
Op zijn zachtst gezegd
Not right.
But to say it like it is:
Een misdaad tegen de burgerbevolking.
U en uw familie hebben nauwelijks genoeg water, terwijl de kinderen
van deze lieden lekker in zwembaden zwemmen!
Protesteren heeft natuurlijk geen zin, want deze kolonisten
zijn er met directe toestemming van de bezetter.
Ze zouden er niet eens zijn, ALS er geen bezetting was!
Dat is de realiteit van de nederzettingen en dat weet u!
Wat u ook weet, is dat deze Israelische nederzettingen
illegaal zijn volgens het Internationaal Recht! [11]
EPILOOG
Ik heb genoeg gezegd.
Het is nu aan u, mijn brief en die van vele anderen,
ter harte te nemen en PER DIRECT een einde te
maken aan iedere betrokkenheid bij en
samenwerking met een besmet busbedrijf als
EBS, dochteronderneming van nederzettingen-
busbedrijf Egged.
Want door betrokkenheid bij Israelische nederzettingen
raakt u medeplichtig aan landdiefstal, het stelen van water en
het mishandelen en terroriseren van de bezette Palestijnse
burgerbevolking.
Ook helpt u indirect, de Israelische bezetting in stand te
houden, want zonder bezetting waren er geen illegale
nederzettingen!
En wat nog erger is:
U compromitteeer ook de reizigers, die gebruik maken van uw
reisroute, vaak zonder dat ze hiervan weten!
U weet, wat u te doen staat:
STOP MET HET IN ZEE GAAN MET BUSMAATSCHAPPIJ EBS,
DIE VIA HET MOEDERBEDRIJF BETROKKEN IS BIJ
DE ILLEGALE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN!
STOPPEN!
NU!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed