NOS Teletekst, verdoezel de Israelische agressie niet!

Za 10 Februari 2024 04:56 | Astrid Essed | 300 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
''SAUDI-ARABIE: GEEN BANDEN MET ISRAEL''/NOS TELETEKST, WAAROM
ZET U ''ISRAELISCHE AGRESSIE'' IN GAZA TUSSEN AANHALINGSTEKENS?
ZIE OOK

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

NOS Teletekstredactie,

Uw berichtgeving dd 7 februari 2024

''Saudi-Arabie: Geen banden met Israel''

Wanneer u in Tijdnood bent, lees dan de Epiloog 

Geachte Redactie,

Ja, om de bovenstaande Passage uit de onvergetelijke Klassieker

''Alice in Wonderland'' [1] te parafraseren:

De Tijd is daar om uw redactie opnieuw te kapittelen.

Want kennelijk kunt u het niet laten en vervalt u Keer op Keer weer

in dezelfde fout.

Opzettelijk of niet, dat laat ik hier in het midden.

Want herinnert u zich nog, dat ik u op 17 januari anno Domini 2024 [niet zo lang geleden dus] een mail stuurde naar aanleiding van uw

berichtgeving ''Speler Israel opgepakt in Turkije? ''

Zie de link onder noot 2 en de gehele mail helemaal onderin.

In die mail wees ik u erop, dat u in uw berichtgeving -en niet alleen

in deze berichtgeving dd 15 januari -, maar structureel verwijst naar de

''terreur'' van Hamas, hetzij Hamas aanduidt als een ''terreurgroep'',

terwijl welke militaire actie Israel ook uitvoert, ook in deze zogenoemde

''oorlog tussen Israel en Hamas'' [sowieso een foute term, het is niet meer of minder dan een gelegitimeerde strijd tegen de Israelische Bezetter] [3],

u nooit refereert aan ''Israelische terreur'' of ''Israelische schendingen

van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht'', terwijl daar wel degelijk

door mensenrechtenorganisaties bevestigde voorbeelden van zijn. [4]

EN NU DOET U HET WEER!

UW BERICHTGEVING: ''SAUDI-ARABIE: GEEN BANDEN MET ISRAEL''

Ik laat de move van Saudi-Arabie nu even voor wat het is [eigenlijk

had deze wel wat steviger kunnen zijn, maar dat valt nu buiten deze discussie] en concentreer mij op uw berichtgeving:

In uw berichtgeving vermeldt u o.a.

''Behalve een onafhankelijke staat-met Oost-Jeruzalem als

hoofdstad-moet er volgens Saudi-Arabie ook een eind komen aan de
''Israelische agressie'' in Gaza en moeten alle Israelische troepen weg zijn
van de Gazastrook voordat er over diplomatieke banden met Israel
kan worden gesproken.''
WAAROM ''ISRAELISCHE AGRESSIE'' TUSSEN AANHALINGSTEKENS?
U leest het al:
Wat mij in uw berichtgeving stoort is het feit, dat u ''Israelische agressie''
tussen aanhalingstekens plaatst.
Nu kunt u ernaar verwijzen, dat u alleen maar citeert uit het nieuwsbericht
hierover [waarschijnlijk hebt u de Reuters bron gebruikt, zie noot 5], maar ik
denk, dat het dieper gaat.
Want u meet met twee maten en bedrijft ergo [Latijn voor ''dus''] geen
objectieve en evenwichtige journalistiek in dezen.
Een recent voorbeeld is uw weergave van de reactie van Netanyahu
op het Hamas voorstel tot een Staakt het Vuren:
Ik citeer u:
''Hamas had een staakt-het-vuren in drie fases voorgesteld waarbij
de gijzelaars vrij zouden komen net als Palestijnse gevangenen.
Ook zou Israel uit Gaza moeten vertrekken.
Netanyahu noemde de eisen van Hamas waanzinnig.'' [6]
Nog afgezien van het feit, dat ik van die ''waanzin'' niets snap-
vrijwel iedere humanitaire organisatie heeft opgeroepen
tot een Staakt het Vuren [ik noem hier Amnesty International]  [7]-valt het mij op,
dat u de opmerking van Netanyahu weergeeft zonder aanhalingstekens!
En dat is geen toevallige verschrijving of in de haast gebeurd,
maar een weloverwogen keuze, omdat u standaard [behoudens
misschien enkele uitzonderingen waarbij u beter uw best doet] Hamas
in de positie van boosdoener plaatst [terreurbeweging, terreur van Hamas]
en Israel in de positie van de Staat, die daarop slechts reageert.
Hoeveel doden er ook in Gaza vallen, hoezeer de
Israelische Blokkade van Gaza ook dood en verderf zaait, consequent
blijft u refereren aan ''Israelische militaire acties''
Israel heeft een extreem-rechtse regering, zoals nieuwsbronnen
terecht ook vermelden [8], maar nergens hoor ik
u daarover!
WEL te pas en te onpas over Hamas als ''terreurbeweging''
'ISRAELISCHE AGRESSIE'' TUSSEN AANHALINGSTEKENS?
CHECK DE FEITEN, REDACTIE!
U plaatst dus in uw berichtgeving ''''Saudi-Arabie: Geen banden met Israel'' [9]
ISRAELISCHE AGRESSIE tussen aanhalingstekens.
Niet alleen meet u dus met twee maten [want waarom de opmerking
van Netanyahu ''waanzinnig' [10]', ook niet tussen aanhalingstekens
gezet, wanneer het echt alleen om het citeren van opmerkingen
van Staatslieden gaat?], ook ontkent u daarmee willens en wetens
de oorverdovende werkelijkheid.
Want niet alleen is Israel Gaza binnengevallen [wat tegenwoordig zelfs
een kind van zes jaar weet, dus hierbij geen noot], wat agressie heet, bovendien heeft Israel vanaf het moment van binnenvallen dood en verderf gezaaid onder de Palestijnse burgerbevolking!
En u kent het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht [hopelijk]
''Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.” [11]

JUIST

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen combatanten [militairen

en strijders] en non-combatanten [burgers]

Uithongering van de burgerbevolking als oorlogswapen is

verboden! [12]

Eens op een Rijtje, wat Israel daarvan bakt:

In dit Israelische militaire Gaza Offensief stapelt Israel Oorlogsmisdaad

op Oorlogsmisdaad [13], door de totale Gaza Blokkade wordt de Gazaanse

burgerbevolking uitgehongerd [14] waardoor de mensen hun toevlucht moeten

nemen tot niet drinkbare waterbronnen [15]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

Bij  Israelische militaire aanvallen is

het voor burgers uiterst gevaarlijke Witte Fosfor gebruikt [16]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING

De Israelische militaire bombardementen dus, zijn willekeurig [17], waardoor er hele dorpen van de kaart zijn geveegd [18]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

Hele families zijn uitgewist [19]

Zelfs de Amerikaanse president Biden, Israel’s

trouwste bondgenoot, noemt de Israelische bombardementen ”lukraak”

[20]

Ziekenhuizen werken niet meer door die uithongeringsblokkade [21].

Erger nog, ziekenhuizen worden zelfs aangevallen, waardoor de gezondheids

en medische crisis nog is verergerd! [22]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

Ook zijn er hulpverleners, medisch personeel, gedood bij aanvallen! [23]

Daarbij wordt er een sadistisch spelletje gespeeld met de Gazaanse bevolking!

Aanvankelijk verordonneerde het Israelische leger Gazanen naar het Zuiden te

gaan, vanwege de Israelische militaire operaties in het Noorden.

Om dan in het Zuiden aan te komen en ook daar getroffen te worden door

Israelische bombardementen! [24]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

Het is nu zelfs ZO erg, dat het Leefgebied in Gaza volgens VN waarnemers

[lees uw eigen  NOS berichtgeving] is gekrompen tot een derde! [25]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

Volgens recente berichtgeving zijn er tenminste 27.947 mensen omgekomen bij Israelische bombardementen [26] en de BBC

vermeldt recentelijk, dat onder de doden meer dan 11.500 kinderen zijn [27]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

EPILOOG

Ik heb u er al eerder op gewezen:

Uw berichtgeving is onevenwichtig, niet objectief [enkele

uitzonderingen daargelaten] en meet met twee maten.

U refereert aan de ''terreur van Hamas' op 7 october'', maar over

de Israelische aanvallen in Gaza en de uithongering van Gaza refereert

u slechts als ''Israelische bombardementen of Israelische militaire aanvallen'' [28]

U zet de in uw berichtgeving ''''Saudi-Arabie: Geen banden met Israel''

[zie onder P/S] Israelische agressie tussen aanhalingstekens, maar wanneer in een ander Teletekstbericht de Israelische premier Netanyahu

de voorstellen van Hamas voor een Staakt het Vuren waanzinnig noemt,

komen daarbij GEEN aanhalingstekens [29]

En dat zijn geen toevallige verschrijvingen:

Keer op keer, structureel doet u dit!

Keer op keer wordt hierbij de suggestie [al dan niet opzettelijk]

gewekt, dat Hamas de Boosdoener is en Israel slechts de Staat,

die reageeert.

Houdt u daar nu eens mee op en breng tenminste het journalistieke

fatsoen op om niet met twee maten te meten.

Spreekt u over de ''terreur'' van Hamas?

Prima

Maar dan ook over het ''dood en verderf zaaien'' van het Israelische leger

Noemt u Hamas een ''terreurbeweging?''

Dat is aan u

Maar benoem dan ook de Israelische regering tot wat zij is:

Extreem-rechts en een Bezettings en Apartheidsregime [30]

Neem dit ter Harte!

Ik blijf u volgen!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN, BOVENGENOEMD TELETEKSTBERICHT

EN EERDERE MAIL

https://www.astridessed.nl/saudi-arabiegeen-banden-met-israel-nos-teletekst-waarom-zet-u-israelische-agressie-in-gaza-tussen-aanhalingstekens/

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/saudi-arabie-geen-banden-met-israelnos-teletekst-waarom-zet-u-israelische-agressie-in-gaza-tussen-aanhalingstekens

Reacties

    Teletekst...?

    Za 10 Februari 2024 10:15 | Frank |

    Was dat niet hoe mensen in 1800 aan hun dagelijkse nieuws kwamen? Volgens mij ben jij nog de enige die dat nog leest ;-)


Meer van Astrid Essed