5 Mei, Bevrijdingsdag/Behandeling vluchtelingen in ''Vrij'' Nederland

Di 5 Mei 2015 14:30 | Astrid Essed | 3780 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

5 MEI, BEVRIJDINGSDAG/DE BEHANDELING VAN VLUCHTELINGEN IN  ''VRIJ'' NEDERLAND
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
Vandaag wordt ''Bevrijdingsdag'' gevierd.
Oja?
 
Is het symbolisch, dat het vandaag, 5 mei, Bevrijdingsdag, op het]
moment van schrijven van dit stuk, zo regent?
Voor mij niet, want het laat de ironie zien van ''Bevrijdingsdag'', terwijl
een groep mensen in dit land, vluchtelingen, niet vrij zijn.
Terwijl discriminatie tegen moslims en minderheden van ''niet
Nederlandse Stam'', hand over hand toeneemt. [1]
Schrijfster Joke Kaviaar heeft daarover een treffend stuk
geschreven. [2]
 
 
Vandaag is het 5 mei, Bevrijdingsdag en het doet bijna bizar aan,
te schrijven over een groep mensen in de Nederlandse samenleving,
die NIET vrij is en zelfs moest vluchten vanwege die onvrijheid en hier
van de regen in de drop is gevallen.
Uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen naar hun land
van herkomst en zij, die eigenlijk een asielstatus zouden moeten krijgen,
maar ten onrechte zijn uitgeprocedeerd.[3]
 
Hoe er met deze mensen door de Nederlandse Staat is gesold, daar zijn
geen woorden voor en druist tegen iedere normale en beschavingsregel in.
Sinds zij nog langer weigeren, onzichtbaar te zijn en zowel in Amsterdam als
in Den Haag in actie zijn gekomen, wordt er met hun levens en waardigheid
gesold, alsof ze dominostenen zijn. [4]
 
Verdreven van de ene gekraakte locatie naar de andere, gechanteerd
door burgemeester van der Laan, die in de ;''Vluchthaven'' alleen
opvang wilde verlenen bij ''meewerking aan terugkeer'', die niet
mogelijk is. [5]
 
De groep uitgeprocedeerden en andere vluchtelingen, die
buiten de boot zijn gevallen, maar niet terecht kon in
de Vluchthaven, omdat zij niet bij Vluchtelingenwerk waren
geregistreerd, hebben zo'n anderhalf jaar lang in de Vluichtgaragre
gezeten, zonder enige ondersteuning van Gemeente of Stadsdeel
Zuid-Oost, en schande voor Nederland, de locatie werd
mensonwaardig verklaard door Amnesty en het College voor de Rechten
van de Mens. [6]
 
Ook de mensen uit de Vluchtgarage zijn inmiddels weer verdreven en dankzij
solidaire krakers nu ondergebracht in Amsterdam West. [7]
 
Uitgeprocedeerd raak je trouwens vrij makkelijk.
Nederland kent geen eerlijke asielprocedure, dus een juridische
kans op beroep tegen een negatieve beslissing van de IND is vaak
tot mislukken gedoemd en een zogenaamde ''buitenschuldcriterium
regeling'' [verkrijgen van een verblijfsvergunning als je aantoonbaar onuitzetbaar bent,
doordat het land van herkomst duidelijk niet wil meewerken aan
terugkeer of vanwege de oorlogsomstandigheden] is nagenoeg in de
praktijk niet te verkrijgen. [8]
 
En dan:
Zonder enig recht op eten, drinken en een dak boven je hoofd
op straat gezet.
 
ECSR
 
 
Daarin is een kentering gekomen door een klacht van de PKN
[Protestantse Kerk Nederland] bij het ESCR [Europees Comite
voor Sociale Rechten], dat uiteindelijk besliste, dat Nederland uitgeprocedeerden
eten, drinken en onderdak moest verschaffen. [9]
Dit werd overgenomen door de Nederlandse rechter, die de bed, bad en brood
regeling [nachtopvang] voor uitgeprocedeerden verplichtte aan de Gemeente
en het Rijk. [10]
 
 
COMITE VAN MINISTERS EN BED, BAD EN BROOD AKKOORD
 
Om een lang verhaal kort te maken, Teeven stemde na veel obstructie 
toe om de Gemeenten toch geld voor de ''bed, bad en brood regeling''
ter beschikking te stellen, zoals hij motiveerde, door de uitspraak
van de rechter. [11]
Tot dan had hij volgehouden, dat hij de uitspraak van het Comite van Ministers
zou afwachten.
 
En de beslissing van dat Comite van Ministers kwam! [12]
En volkomen schimmig.
Volgens sommigen stond erin, dat Nederland zich moest houden aan
bad, bed en brood voor ongedocumenteerden,  anderen weer zeiden,
dat Nederland dat niet verplicht zou zijn en daarin werd vrijgelaten. [13]
 
Enfin, geruzie tussen PvdA en VVD, maar niet de door velen
[waaronder ondergetekende] gehoopte val van het kabinet.[14]
 
Neen, ze kwamen met een onzalige en duivelse regeling:
Het bad, bed en broodakkoord.
 
Opvangen van de Gemeenten werden opgeheven, er komen nu
op een aantal locaties centrale opvangen voor bad, bed en brood,
maar op voorwaarde, dat de uitgeprocedeerden zich inzetten voor terugkeer.
 
Dus  bad, bed en brood, in het voorportaal van de hel,
zoals schrijfster Dhjana snoeihard en glashelder schreef. [15]
 
Je moet wel ver zijn afgedwaald als regering, dat je het lef
hebt een dergelijk walgelijk akkoord als ''compromis''
of ''oplossing'' te presenteren.
 
Protesten alom natuurlijk, waarvan vooral treffend die van
VN rapporteur Philip Ashton, die opmerkte
 
''Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood, niet
voorwaardelijk mag maken: ik geef jou de basis, als......
de Nederlandse Overheid zou beter openlijk kunnen
toegeven, dat ze mensenrechten afwijzen'' [16]
 
 
En, beschamend en wel, zo is het
 
 
BEVRIJDINGSDAG/VRIJHEID GEEF JE DOOR
 
En ditzelfde kabinet, dat het chanteren van mensen in een
hopleloze situatie met brood en onderdak, niet schuwt, staat
met een schijnheilig gezicht de doden van een racistische
politiestaat te herdenken en ''viert'' vandaag de vrijheid.
 
Vrij Nederland ja
Maar voor wie
 
Niet voor vluchtelingen, die weer dreigen te worden uitgezet
naar dezelfde onvrijheid waartegen door moedige verzetsstrijders
eens is gevochten.
Niet voor moslims en minderheden van ''niet Nederlamdse Stam'',
die door dezelfde regering, die beweert op te komen voor
''vrijheden'' diezelfde vrijheden vrolijk schendt, door racisme
steeds meer salonfahig te maken. [17]
 
Niemand kan dat mooier verwoorden dan de vluchtelingen zelf
 
''
”Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?”  [18]

Zolang dat recht van vluchtelingen, hier in veiligheid en vrijheid
te leven, zo grof wordt geschonden, is er geen vrijheid hier.
En het vieren van Bevrijdingsdag een wassen neus.

Nu ik dit stuk beeindig, is de zon weer opgekomen, al
waait het nog stevig.
En die zon is symbolisch voor de hoop, de strijd die
doorgaat.
 
Totdat alle vluchtelingen vrij zijn.
 
 
Astrid Essed
 
 
[1]
 
 
PVV WIL NU ALLE MOSKEEEN SLUITEN/
DE DUISTERNIS VAN ISLAMOFOBIE EN RACISME
KENT GEEN EINDE
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[2]
 
 
WIENS VRIJHEID EIGENLIJK?
JOKE KAVIAAR
5 MEI 2015
 
 


JOKE''S WEBSITE

 
 
 
[3]
 
 
''Door de overheid wordt vaak opgemerkt dat het merendeel van de Vluchthavenbewoners niet meewerkt aan hun terugkeer en hierdoor zelf verantwoordelijk is voor hun situatie. Amnesty International constateert echter dat de Rijksoverheid zelf substantieel bijdraagt aan dit probleem door te blijven miskennen dat terugkeer naar een fragiel of instabiel land als Somalië, of een notoire mensenrechtenschender als Eritrea, niet aan de orde zou moeten zijn. Desondanks blijft de eis van de overheid ook aan hen dat ze meewerken aan ‘vrijwillige’ terugkeer. Volgens een evaluatie van de gemeente komt bijna de helft mogelijk uit Somalië of Eritrea.''
.......
.......
''Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.''


AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN AMSTERDAM
 
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/
CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
 
STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN DEN HAAG
 
 
 
RECHT OP BESTAAN
 
 
 
OMROEP WEST
VLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK
17 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
RECHT OP BESTAAN
ALARM VOOR VLUCHTELINGEN DEN HAAG
 
 
 
 
 
STRIJD IN DEN HAAG
 
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[5]
 
 
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
 
 
 
 
 
[6]
 
 
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014
 
 
 
PAROOL
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE
18 DECEMBER 2013
 
 
 
 
 
 
 
STROOM  BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/
BRIEF AAN LEDEN STADSDEELRAAD ZUID-OOST
ASTRID ESSED
 
 
 
''De omstandigheden in de Vluchtgarage zijn naar de mening van Amnesty International van dien aard dat niet gesproken kan worden van een ‘adequate levensstandaard’ zoals in mensenrechtenverdragen is vastgelegd.''


AMNESTY INTERNATIONAL
GEMEENTE, ZORG VOOR OPVANG MENSEN
VLUCHTGARAGE  EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014

[7]


ASIELZOEKERS VLUCHTGARAGE IN GEKRAAKT PAND
WEST/ADHESIEBETUIGING AAN KRAKERS
ASTRID ESSEDWij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM'DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2 

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/27714

 

 

[8]

 

NOS
D’66
INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
9 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
GROENLINKS
BELOFTE MAAKT SCHULD: HET BUITENSCHULDBELEID
MOET WORDEN VERRUIMD
2 JULI 2013
 
 


[9]


KLACHT VAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND BIJ

RAAD VAN EUROPA TEGEN NEDERLANDSE STAAT

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Klacht-namens-Protestantse-Kerk-bij-Raad-van-Europa-tegen-Nederlandse-Staat.aspx

 

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

 
 
[10]
 
 

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

 

 

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

 

[11]

 

 

NU.NL

TEEVEN GEEFT GEMEENTEN TIJDELIJK GELD

VOOR OPVANG ASIELZOEKERS

20 JANUARI 2015

 

http://www.nu.nl/politiek/3976301/teeven-geeft-gemeenten-tijdelijk-geld-opvang-asielzoekers.html[12]RESOLUTIE COMITE VAN MINISTERS BEKENDGEMAAKT
[16-04-15]
VAGE FORMULERING DOET NIET AF AAN OORDEEL ECSR
 
 
 
 
 
[13]
 
 
NRC
ONDUIDELIJKHEID OVER BED, BAD EN BROODVERPLICHTING
15 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
[14]
 
VOLKSKRANT
CRISISBERAAD COALITIE DUURT TOT 3.30 UUR-ZONDER RESULTAAT
16 APRIL 2015
 


[15]


BED, BAD EN BROOD, SLECHTS IN HET VOORPORTAAL
VAN DE HEL
DHJANA
23 APRIL 2015
[16]


NRC
VN RAPPORTEUR: AKKOORD OVER ILLEGALEN ''BUREAUCRATISCHE
ROMMEL''
23 APRIL 2015NIEMAND BLIJ MET BBB AKKOORD
22 APRIL 2015
AMNESTY INTERNATIONAL
AKKOORD BED, BAD, BROOD DRUIST IN TEGEN UITSPRAAK
EUROPESE COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN
22 APRIL 2015
KERK IN ACTIE
KABINET LEGT MET AKKOORD MENSENRECHTEN NAAST
ZICH NEER
23 APRIL 2015

[17]


''Racisme, xenofobie, Islamofobie en een hetze tegen
vluchtelingen, die vaak worden gecriminaliseerd,
neemt hand over hand toe.
En niet alleen door de extreem-rechtse PVV van Wilders
[16], ook door de reguliere politieke partijen, die komen
met discriminerende voorstellen, waarbij mensen
van Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfde
premies hebben betaald een lager niveau aan
kinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]
zouden ontvangen in hun land van herkomst of in
het geheel niet, met een
naar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [17]
Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premier
Asscher.
En dan was er nog uit de koker van de VVD een
initiatiefwetsvoorstel, de ”Antillianenwet”, waarbij aan de
komst van ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” aan hun komst naar Nederland voorwaarden
zouden worden gesteld. [18] Terwijl zij als deel van het Koninkrijk
der Nederlanden dezelfde rechten hebben als andere
Nederlanders.
Pure discriminatie dus.
Gelukkig stuitte dit initiatief op veel verzet in de Kamer. [19]
Maar het feit, dat een fractielid van een reguliere Nederlandse
partij met een dergelijk wetsvoorstel kwam, is al
gevaarlijk genoeg.
Dat er in het Nederlandse Parlement een ‘debat”
is gehouden over het ”Marokkanenprobleem” [20],  is
niet alleen racistisch, maar een klap in het gezicht van
alles waarvoor de Februaristakers hebben gestreden.''

HERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AAN DE
MOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NU
ASTRID ESSED
[18]


”Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan”
 
 
WIJ ZIJN HIER
ILLEGAAL, UITGEPROCEDEERD, ONGEDOCUMENTEERD, GELUKSZOEKERS EN ASIELZOEKERS
23 APRIL 2015
 
 

Meer van Astrid Essed