Israel nog steeds bezettende macht in Gaza!

Zo 20 November 2022 17:26 | Astrid Essed | 97 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
NOS, BLOKKADE GAZA IS ILLEGAAL EN ISRAEL IS NOG STEEDS
DE BEZETTENDE MACHT IN GAZA!
ZIE OOK

AAN

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp:

Uw berichtgeving dd 18 november:

''Veel doden bij brand in Gazastrook''

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND


https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Geachte Redactie,

[Mocht u in tijdnood zijn, spring dan direct over naar de

Epiloog

Daarin staat de essentie van mijn Betoog]

Ik moet zeggen:

''Never a dull moment with the NOS Teletekstredactie''

Want in EEN enkel bericht slaagt u erin onjuiste en onvolledige

berichtgeving te vermelden, misdaden tegen de burgerbevolking te vergoeilijken en zodoende de lezer op het verkeerde been te zetten

KUDOS!

Het gaat hier om uw berichtgeving dd 18 november ''''Veel doden bij brand in Gazastrook'', waarin u zich, beroepend op een BBC bericht [1], vermeldt,

dat er bij een woningbrand in de Gazastrook, in een appartement in de

stad Jabalia, 21 doden zijn gevallen, waaronder tien kinderen.

Zie onder P/S

Op de rest van uw berichtgeving kom ik nu terug.

I

STATUS GAZASTROOK

Uw berichtgeving lezende, zou men de indruk kunnen krijgen,

dat de ''Gazastrook'' een zo niet onafhankelijk, dan in ieder

geval autonoom gebied zou zijn, dat zijn eigen zaken regelt.

Maar niets is minder waar!

Want volgens het Internationaal Recht, is de Gazastrook

nog steeds een door Israel bezet gebied, aangezien Israel

de grenzen en het luchtruim van Gaza controleert. [2]

In het licht van uw berichtgeving, maar ook bij nog

volgende berichtgevingen over Gaza is het van belang de

internationaalrechtelijke status van Gaza te vermelden.

Anders doet u aan onvolledige en ook onjuiste berichtgeving

II

ONJUISTE WEERGAVE BERICHTGEVING VAN UW BRON, DE BBC

In uw berichtgeving beroept u zich op een BBC bericht:

Daarover vermeldt u:

''Het vuur woedde in een appartement in de stad Jabalia op de

derde verdieping, volgens de BBC vermoedelijk na een
gaslek in de keuken.''
Zie onder P/S
Wanneer u echter een bericht overneemt van een ander
nieuwsmedium, is het wel zaak, daarin exact te zijn.
Want wat blijkt bij het lezen van dat BBC bericht?
Dat het er wel wat anders staat, dan u vermeldt:
Want weliswaar klopt uw berichtgeving in zoverre,
dat Jabalia inderdaad een stad is [3], maar volgens
de BBC heeft de brand niet DAAR gewoed, maar in het
vluchtelingenkamp, dat grenst aan die stad.
Ik citeer de BBC berichtgeving:
''At least 21 people - including 10 children - have been killed by a fire in a building in a densely populated refugee camp in the Gaza Strip, a hospital director has told the BBC.'' [4]
Het lijkt mij niet alleen van groot belang, dat er hier wordt vermeld,
dat de brand heeft gewoed in een gebouw binnen een vluchtelingenkamp,
sowieso moet u in uw berichtgeving de juiste berichtgeving vermedlden.
En het is al helemaal zo sneu, als een lezer u moet betrappen op
verkeerd weergegeven bronnen, in casu de BBC [5]
Let daar dus op in het vervolg
III
IMPLICIETE VERGOEILIJKING BLOKKADE GAZA
NIET HET HELE VERHAAL VERTELD!
Wat mij echter het meest heeft gestoord aan uw berichtgeving, is uw
impliciete vergoeilijking van de Israelische Blokkade van Gaza
Ik citeer u:
''Israel, dat de Gazastrook al jarenlang blokkeert om aanslagen
te voorkomen, zegt dat gewonden voor behandeling in Israelische ziekenhuizen terechtkunnen'' [Zie onder P/S]
En dan gaat het mij natuurlijk om de zinsnede voor de comma.
Op de rest van de zin kom ik ook nog terug gedurende dit schrijfproces
Wat betreft uw citaat merk ik het volgende op:
Als u het over de Israelische Blokkade van Gaza hebt, vertel dan ook het
hele Verhaal.
Om te beginnen:
Die Gaza Blokkade is vooral het Israelische antwoord op de installatie
van de eerste Hamas regering in 2007, die trouwens via vrije en eerlijke
verkiezingen aan de macht is gekomen. [6]
Trouwens, van het Israelische argument [door u herhaald], dat die Gaza Blokkade een
reactie is op Palestijnse aanslagen, maakt de mensenrechten
organisatie Human Rights Watch gehakt door in een brief aan de toenmalige
Israelische premier Olmert op te merken:
''Your government states that this latest blockade was in response to Palestinian rocket attacks on Israel, in which two Israel civilians were injured (on November 14 and 16), and over a dozen others treated for shock
.....................................................................................................
However, violations of the laws of war by one party to a conflict do not justify violations by the other.....[7]
Maar er is meer:
Want de Gaza Blokkade, waarbij Israel dus
na de Hamas overwinning Gaza afsloot van de
buitenwereld, waardoor de mensen niet meer vrij konden reizen en de import en export van goederen
verbood dan wel beperkte [8] is als collectieve straf
[wat in gewoon Nederlands betekent dat de ''goeien'' onder de ''kwaaien lijden] onacceptabel en internationaalrechtelijk verboden [9]
De gevolgen van die Blokkade [door deSpeciale  VN Rapporteur ''calculated strangulation of the Gaza Strip genoemd] [10] zijn rampzalig:
Vernietiging van de economie, almaar toenemende armoede en groot lijden van
de Palestijnse bevolking, niet in de laatste plaats vanwege het afsnijden van
de mogelijkheid, te vissen of bij hun land te komen en
gebrek aan toegang tot onderwijs en gezondheidszorg [11]
''ISRAEL'S OPEN AIR PRISON'', zo noemt Human Rights
Watch Gaza [12]
En dat alles, terwijl Israel, als bezettende Macht,
nog steeds verantwoordelijk is voor welzijn en
welvaart van de bezette Gazaanse bevolking [13]
[Ik heb u in bovenstaande al uitgelegd, waarom Israel
nog steeds de bezettende macht is]
GEZONDHEIDSZORG EN DESASTREUZE GEVOLGEN
UW CITAAT
Dan kom ik nu op het citaat uit uw berichtgeving, zinsnede na de comma:
''''Israel, dat de Gazastrook al jarenlang blokkeert om aanslagen
te voorkomen, zegt dat gewonden voor behandeling in Israelische ziekenhuizen terechtkunnen'''
Eigenlijk vind ik het wel lef hebben, dat u deze bewering van de Israelische Staat neerschrijft zonder enige toelichting.
Want als u uw journalistieke werk goed had gedaan, dan had u niet alleen
geweten, dat door de Israelische Blokkade de gezondheidszorg voor
Gazaanse Palestijnen sowieso een ernstige knauw heeft gekregen [14]
Maar waarom ik het Gotspe vind van Israel, maar vooral ook van u
als redactie, die deze bewering van Israel zo kritiekloos overneemt is,
dat die Blokkade van Gaza aan Palestijnse kant al tot doden geleid heeft!
ZO HEBBEN ZEKER AL TWEE PALESTIJNSE BABY'S HET
LEVEN GELATEN, omdat vanwege de verd.....Israelische Blokkade dringende
medische hulp werd geweigerd!
Ik verzin dit niet, het staat in het AD! [15]
Zover is het dus al gekomen
EPILOOG
Ik heb u uitgebreid uiteengezet, hoe het werkelijk gesteld
is met de Blokkade van Gaza en de destructieve gevolgen
daarvan voor de Palestijnen
Ook heb ik u erop gewezen, dat Israel internationaalrechtelijk,
nog steeds bezettende macht is in Gaza en daardoor dus verantwoordelijk
is voor het welzijn van de bevolking.
Dergelijke elementen mogen in uw berichtgeving over Gaza niet ontbreken,
zeker als u het over de Blokkade van Gaza hebt
Ik hoop, dat u daarvan geleerd hebt en in het vervolg hierover beter
en evenwichtiger zal berichten
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN EN ORIGINELE MAIL AAN DE NOS TELETEKSTREDACTIE
OF

Meer van Astrid Essed