Astrid Essed versus de Stichting PC Hooft

Di 5 April 2022 11:05 | Astrid Essed | 76 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
DE ZAAK JAN WIJENBERG/ARNON GRUNBERG/REACTIE PC HOOFTSTICHTING ''VODJE PAPIER''/ASTRID ESSED ZET PC HOOFTSTICHTING OP HAAR PLAATS
ZIE OOK
VOORAF:
Zoals de oplettende lezer wellicht nog weet, ben ik, ten behoeve van
de heer Wijenberg, oud ambassadeur en bevlogen verdediger van het Internationaal Recht inzake het Midden-Oostenconflict [1], partij geworden
naar aanleiding van de uit de hand gelopen correspondentie/discussie tussen Wijenberg
en de schrijver Arnon Grunberg
Lees er onder noot 2 alles over.
Uit wat er in noot 2 staat, zal de lezer ongetwijfeld ook constateren,
dat de heer Grunberg al gauw het zakelijke in de discussie inruilde
voor het persoonlijke en ronduit grof werd tegen Wijenberg [na
een beschuldiging van anti-semitisme, suggereerde Grunberg , dat
Wijenberg sympathie zou hebben voor de Waffen SS en zelfs de vader'
van Wijenberg kreeg een trap na. [3]
Aangezien Grunberg dit jaar [2022] de PC Hooftprijs ontvangt, heeft ondergetekende de PC Hooftstichting aangeschreven nav de Wijenberg/Grunberg kwestie [4]
Na bijna anderhalve maand gewacht te hebben, stuurde ik deze Stichting
een rappel, waarop eindelijk een reactie van de ambtelijk Secretaris
van de Stichting kwam, namens het Bestuur.
De reactie was een ''vodje papier'':
Kortaf, onwellevend en zonder op enigerlei wijze in te gaan
op mijn aan de Stichting geschreven uitgebreide brief.
Ik nam daar geen genoegen mee en heb hen-voor de laatste maal- een
reactie op Poten geschreven!
Zie onder de noten mijn oorspronkelijke Brief aan de Stichting, daarna
de uiteindelijke reactie bij monde van haar ambtelijke secretaris en tenslotte,
mijn Brief.
Ik ben met de Stichting uitgeschreven, maar of hiermee de Zaak is
afgedaan, laat ik in het midden.
Wellicht hoort u daarover in de toekomst nog van mij.
Maar misschien ook niet
Belangrijk is, dat ik mijn stem heb verheven en dit met u heb gedeeld, lezers!
ASTRID ESSED
NOTEN
[1]
BRIEF VAN OUD AMBASSADEUR JAN WIJENBERG OVER
ABP'S ONFRISSE BETROKKENHEID BIJ DE ILLEGALE
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN
[2]
TER HERINNERING: CORRESPONDENTIE TUSSEN JAN WIJENBERG,
OUD-AMBASSADEUR EN SCHRIJVER ARNON GRUNBERG
ASTRID ESSED
[3]
ZIE NOOT 2
[4]
JAN WIJENBERG EN ARNON GRUNBERG/CONTINUING STORY/
BRIEF ASTRID ESSED AAN STICHTING PC HOOFT
EINDE NOTEN
ZIE VOOR MIJN VERDERE CORRESPONDENTIE MET DE PC HOOFT STICHTING
OF

Meer van Astrid Essed