Netanyahu spreekt Amerikaans Congres toe over Iran/Ruzie tussen oorlogsmisdadiger en medeplichtige

Wo 4 Maart 2015 07:44 | Astrid Essed | 3218 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
NETANYAHU SPREEKT AMERIKAANS CONGRES TOE
OVER IRAN/RUZIE TUSSEN OORLOGS
MISDADIGER EN MEDEPLICHTIGE/ISRAELISCH TERRORISME TEGEN PALESTIJNEN MET AMERIKAANSE STEUN
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
Historicus-Journalist Dirk Jan van Baar,  verdediger van de Israelische bezettingspolitiek en
zijn misdaden [1], heeft in een recentelijk Volkskrantartikel ''Netanyahu maakt
zich terecht zorgen'' [2], een nieuwe poging gedaan, kampioen van Israel 
te zijn.
 
Deze keer gaat het over een dreigende ''ruzie'' tussen de Verenigde Staten
en Israel over een door de VS gewenste ''atoomdeal'' met Iran, die
erop neer zou komen, dat Iran zich gedurende tien jaar van nucleaire 
activiteit zou moeten onthouden. [3]
Op zich al vreemd als je bedenkt, dat nooit enig bewijs geleverd is,
dat Iran zich zou richten op nucleaire activiteit voor niet vreedzame
doeleinden [4] en dat het enige land, dat ooit nucleaire wapens gebruikt
heeft voor de oorlog, de Verenigde Staten zelf is. [5]
Maar dat even daargelaten.
 
ACHTERGROND RUZIE NETANYAHU/OBAMA
UITNODIGING DOOR REPUBLIEKEINSE VOORZITTER VAN 
HET AMERIKAANSE CONGRES
 
De achtergrond van de ruzie tussen Netanyahu en Obama is eigenlijk
wel vermakelijk, omdat zowel Israel als bondgenoot de Verenigde
Staten de laagst denkbare morele score hebben. [6]
Daarom is zo'n ruzie alleen maar in het voordeel
van mensen, die 
vrijheid voor de Palestijnen en andere volkeren
een goed hart toedragen.
 
Maar nu de ruzie zelf:
 
Netanyahu is niet op uitnodiging van de Amerikaanse regering
naar de VS gekomen, maar van de Republiekeinse voorzitter van het Congres,
voor een toespraak tot het Amerikaanse Congres, waarin hij het zou
hebben over de op handen zijnde Amerikaanse atoomdeal
met Iran, waar Netanyahu en de Republiekeinen op tegen zijn. [7]
De democraten hebben  dan weer bezwaren geuit tegen 
Netanyahu's toespraak omdat het een verkiezingsstunt zou zijn. [8]
Dan bestaat ook nog de zorg [bij de Amerikaanse regering]
, dat Netanyahu uit de school zou klappen, door het Congres
''te waarschuwen'' voor  details over  vertrouwelijke informatie
rond die atoomdeal wat weer gezichtsverlies
voor de Amerikaanse regering zou zijn. [9]
Kortom, een heus moddergevecht.
 
ARTIKEL DIRK JAN VAN BAAR
 
Het artikel van Dirk Jan van Baar, dat over deze controverse tussen de
VS [die de deal met Iran wil] en Netanyahu  [die erop tegen is] gaat,
staat natuurlijk weer bol van de Israelverdediging.
Zo zou er een ''reele Iraanse nucleaire dreiging'' voor Israel
zijn [dat zelf een nucleaire macht is, kennelijk even vergeten door'
van Baar] [10]
En verder geklaag over de ''veiligheid'' van Israel, die
zou worden ondergraven door eerst Iran en nu de ciontroverse
tussen Obama en Netanyahu. [11]
 
Inmiddels heeft Netanyahu zijn redevoering voor het Congres
gehouden met de verwachte retoriek tegen Iran en de ''veiligheid''
van Israel. [12]
Volgens nieuwssite Nu.nl zou Netanyahu hebben
opgemerkt
'' IS strijdt met hakmessen en Youtube, Iran wellicht binnenkort met atoombommen'' [13]
En dat uit de mond van een regeringsleider van een land met een 
geavanceerd nucleair programma en, zonder IS te willen
vergoeilijken om zijn oorlogsmisdaden, Israelische wapens
als fosforbommen en F'16's , die worden afgeschoten op
een weerloze Palestijnse burgerbevolking. [14]

''RUZIE'' TUSSEN ISRAEL EN DE VERENIGDE STATEN
CONFLICT TUSSEN OORLOGSMISDADIGER EN MEDEPLICHTIGE
 
Men zou in de verleiding kunnen komen, veel waarde te hechten
aan deze controverse tussen Israel en loyale bondgenoot de VS.
Maar hoewel er soms wat controverses zijn, zoals over
de voortgaande bouw van illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse
Westelijke Jordaanoever [15] en deze Iran atoomdeal is crux van
het verhaal de voortgaande politieke en militaire 
steun aan de Israelische bezetter [16] en daarmee
de door die bezetter gepleegde misdaden. 
 
NOG EENS OP EEN RIJTJE
DE ISRAELISCHE BEZETTING EN ZIJN OORLOGSMISDADEN
 
BEZETTING EN ONDERDRUKKING
 
 
Hier, ten overvloede, 
enkele feiten over de Israelische bezettings en onderdrukkings
politiek:
Sinds 1967 bezet Israel de Palestijnse gebieden, De Westelijke
Jordaanoever, Gaza [17] en Oost Jeruzalem, ondanks
VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [dd 1967], die Israel opriep
en nog oproept, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog
[1967] veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.
U hoort te weten, dat daaraan nul comma nul gehoor
is gegeven, waardoor Israel reeds 47 jaar bezetter is.
Aan deze bezetting is inherent, onderdrukking, vernederingen
en mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, zoals
gepleegd in bloedige militaire operaties in de Westelijke
Jordaanoever en Gaza. [18]
In juli en augustus heeft de Israelische militaire operatie
in Gaza, Protective Edge in Gaza, nog geleid tot 2137 dodelijke slachtoffers.
[19]
 
 
NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
LANDDIEFSTAL
BEROVING VAN WATER
 
 
Een rampzalig neveneffect van deze bezetting zijn de in bezet
Palestijns gebied gebouwde nederzettingen, die niet alleen
in strijd zijn met het Internationaal Recht [20], maar zich regelrecht
schuldig maken aan landdiefstal van Palestijnen [21] en het beroven
vande Palestijnen van water. [22]
 
 
GAZA BLOKKADE
 
 
Niet de minste, is de Israelische
uithongeringscampagne tegen de bezette Gazaanse bevolking,
de zogenaamde ”Blokkade van Gaza”, die vanaf 2007 van kracht is,
Hierdoor wordt Gaza van de buitenwereld afgesloten, bepaalt Israel
welke goederen en producten binnenkomen [de ene keer is de
bezetter ”soepeler”, dan weer stricter], waarmee Gaza feitelijk
een gevangenis is. [23]
Het op een dergelijke manier terroriseren van de burgerbevolking
is een collectieve straf en als zodanig een ernstige schending van het
Internationaal Recht. [24]
 
 
BLOEDIGE GAZA MILITAIRE EXPEDITIE REVISITED
 
De bloedige Israelische militaire strafexpeditie
in Gaza, ''Protective Edge'' staat natuurlijk niet op zich,
maar is onderdeel van een reeks vuile oorlogen,
die Israel regelmatig voerde en nog zal voeren. [25]
 
Dit zijn enkele waarheden, die je niet vindt in de artikelen
van Dirk Jan Baar, die bewust Israel de slachtofferrol
in drukt, terwijl de werkelijke slachtoffers de onderdrukte
Palestijnen zijn.
Het is hun veiligheid, die op dagelijkse basis wordt
bedreigd, niet die van bezettings en terreurstaat Israel. [26]
 
En het is de VS, die met zijn politiek-militaire steun
de misdaad van bezetting en onderdrukking in stand houdt.
Ondanks het ''minor conflict'' tussen Netanyahu en Obama
over die Amerikaanse ''atoomdeal'' met  Iran. [27]
 
 
EPILOOG
 
Dit ''minor conflict'' tussen Israel en loyale bondgenoot over
de VS ''atoomdeal'' met Iran is niet onbelangrijk.
Netanyahu komt naar de Verenigde Staten om
het Congres toe te spreken, zonder uitnodiging van
de Amerikaanse regering en gooit olie op de
golven door de Congres leden te ''waarschuwen''  
tegen ''gevaarlijk Iran'' [28], waarmee hij welbewust
stookt tegen het beleid van Obama.[29]
Maar hoe moot het ook zou zijn, ik vrees, dat
een echte verkoeling tussen Israel en de VS zal
uitblijven.
Daarvoor lopen de belangen van beide landen
teveel parallel, al is natuurlijk iedere controverse
meegenomen.
 
Laten we ons daarom niet laten afleiden door deze
Netanyahu en Obama ruzie en niet vergeten,
dat oorlogsmisdadiger Israel nog steeds van harte militair
wordt ondersteund door partner in crime, de VS. [30]
 
En zolang dat het geval is, is er nog geen reden tot juichen.
 
 
Astrid Essed
 
 
 
 
[1]
 
 
VOLKSKRANT
PALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATEN
DIRK JAN VAN BAAR
13 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
KRITIEK OP VAN BAAR:
 
PALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATEN/
BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER DENIGREREND ARTIKEL
ASTRID ESSED
 


''TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE ZELFBEELD''/
BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER RACISTISCH EN DENIGREREND
ARTIKEL
ASTRID ESSED[2]

VOLKSKRANT
NETANYAHU MAAKT ZICH TERECHT ZORGEN
DIRK JAN VAN BAAR
1 MAART 2015[3]

ELSEVIER
IRAN: VOORWAARDE VAN OBAMA VOOR ATOOMDEAL
IS ''ONACCEPTABEL'' 
3 MAART 2015
[4]

NRC
NETANYAHU OVERDREEF NUCLEAIRE DREIGING IRAN
TEGEN  VN
23 FEBRUARI 2015


AL JAZEERA
MOSSAD CONTRADICTED NETANYAHU ON IRAN NUCLEAR
PROGRAMME

 
 
[5]
 
 
WIKIPEDIA
ATOOMBOMMEN OP HIROSHIMA EN NAGASAKI
 

''Zij die tegen de atoombommen zijn zeggen dat het gebruik van zulke massavernietigingswapens een misdaad tegen de menselijkheid is. Albert Einstein and Leo Szilard waarschuwden in hun brief aan president Roosevelt over de immoraliteit van de atoombom:

I think it made it very difficult for us to take the position after the war that we wanted to get rid of atomic bombs because it would be immoral to use them against the civilian population. We lost the moral argument with which, right after the war, we might have perhaps gotten rid of the bomb.

Let me say only this much to the moral issue involved: Suppose Germany had developed two bombs before we had any bombs. And suppose Germany had dropped one bomb, say, on Rochester and the other on Buffalo, and then having run out of bombs she would have lost the war. Can anyone doubt that we would then have defined the dropping of atomic bombs on cities as a war crime, and that we would have sentenced the Germans who were guilty of this crime to death at Nuremberg and hanged them?

But, again, don't misunderstand me. The only conclusion we can draw is that governments acting in a crisis are guided by questions of expediency, and moral considerations are given very little weight, and that America is no different from any other nation in this respect''


MEDIAWIKI.ARTS.KU LEUVEN.BE

 

http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php/Atoombommen_op_Hiroshima_en_Nagasaki_in_1945#Waren_de_atoombommen_echt_nodig.3FBron:


MEDIAWIKI.ARTS.KU LEUVEN.BE

ATOOMBOMMEN OP HIROSHIMA EN NAGASAKI IN 1945


http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php/Atoombommen_op_Hiroshima_en_Nagasaki_in_1945[6]


VERENIGDE STATEN/MISDADEN/OBAMA SPECIFIEK


HUMAN RIGHTS WATCH
REPORT
A WEDDING THAT BECAME A FUNERAL
US Drone attack on Marriage Procession in Yemen
20 FEBRUARY 2014
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
WILL I BE NEXT/US DRONE STRIKES
IN PAKISTAN
22 OCTOBER 2013
 
 
OSAMA BIN LADEN KILLED BY US FORCES/NO JUSTICE
WITHOUT A TRIAL
ASTRID ESSED
 

OF


VERENIGDE STATEN/MISDADEN/ALGEMEENIRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
 
 
 
 
 
 
 
 
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014
 
 
 
 
MISDADEN/ISRAEL
 
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
VOLKSKRANT
NETANYAHU MAAKT ZICH TERECHT ZORGEN
DIRK JAN VAN BAAR
1 MAART 2015[8]

VOLKSKRANT
NETANYAHU MAAKT ZICH TERECHT ZORGEN
DIRK JAN VAN BAAR
1 MAART 2015JAFFADOK [NIEUWS VAN 2 MAART 2015]
ISRAEL STOOKT TUSSEN PRESIDENT EN CONGRES
[9]

JAFFADOK [NIEUWS VAN 3 MAART 2015]
VS WAARSCHUWT: VERRAAD GEEN GEHEIME INFORMATIE
[10]

 
NUCLEAR WEAPONS
ISRAELWIKIPEDIA
NUCLEAR WEAPONS AND ISRAEL[11]


VOLKSKRANT
NETANYAHU MAAKT ZICH TERECHT ZORGEN
DIRK JAN VAN BAAR
1 MAART 2015[12]


NETANYAHU SPREEKT AMERIKAANS CONGRES TOE
OVER IRAN
4 MAART 2015[13]


NETANYAHU SPREEKT AMERIKAANS CONGRES TOE
OVER IRAN
4 MAART 2015[14]
 
HUMAN RIGHTS WATCH]
ISRAEL: WHITE PHOSPHORUS USE EVIDENCE OF WARCRIMES
25 MARCH 2009
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
RAPPORT
RAIN OF FIRE
ISRAEL'S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUS
IN GAZA
 
 
 
NRC
ISRAEL REAGEERT MET RAKETTEN OP BESCHIETINGEN UIT GAZA
8 AUGUSTUS 2014
 
 
 
'De raket die een Israëlische F16 op Gaza-stad afvuurde trof niet alleen de woning van Hamas-topman Salah Sjehada, maar reduceerde in totaal vijf panden waarin tientallen families woonden tot puin. Sjehada, zijn vrouw en lijfwacht kwamen om het leven, samen met twee andere volwassenen en negen kinderen. Volgens Palestijnse artsen vielen er minstens 174 gewonden en kunnen er nog meer doden onder het puin vandaan komen.''


TROUW
SCHERPE KRITIEK OP AANVAL ISRAEL
24 JULI 2002
[15]


''Internationaal kwam er de afgelopen dagen forse kritiek op de ‘strafmaatregel’ van Israël. De VS noemden de bouw van de nederzettingen schadelijk voor het vredesproces.''

NRC
ISRAEL ZET OMSTREDEN BOUWPLANNEN ONDANKS
INTERNATIONALE KRITIEK DOOR
5 DECEMBER 2012AL JAZEERA
US SHARPLY CRITICISES ISRAELI SETTLEMENT PLAN
2 OCTOBER 2012''De internationale gemeenschap, inclusief de Verenigde Staten, beschouwt de bouw van Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied als illegaal.''

NRC
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED
UIT
30 JANUARI 2015[16]


HAARETZ
US MILITARY AID TO ISRAEL EXCEEDS $100 BILLION
18 AUGUST 2014[17]

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT
 
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 
 
 
 
 
 
[18]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[19]
 
 
 
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
 
 
[20]
 
 
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
 
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
 
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[21]
 
LANDDIEFSTAL
 
SETTLEMENTS
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
 
 
 
 
[22]
 
WATERDIEFSTAL
 
”De waterproblematiek in de Palestijnse gebieden is zeer ernstig. De hoofdoorzaak is de Israëlische bezetting. Het grootste deel van het water op de Westelijke Jordaanoever neemt Israël de Palestijnen af. Terwijl de illegale nederzettingen veel en voordelig water krijgen, lijden veel Palestijnen onder een ernstig watertekort. ”
 
 
 
RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
 
 
 
 
 
 
[23]
 
RIGHTS FORUM
DE GAZA STROOK
BLOKKADE
 
 
 
 
 
 
[24]
 
VERBOD OP COLLECTIEVE STRAFFEN
Artikel 33, 4e Conventie van Geneve
 
ARTICLE 33 No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

 

 
 
 
 
[25]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/ A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE
BURGERBEVOLKING
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2009
 
 
 
 
 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[26]
 
HAARETZ
US MILITARY AID TO ISRAEL EXCEEDS $100 BILLION
18 AUGUST 2014
[27]


VOLKSKRANT
NETANYAHU MAAKT ZICH TERECHT ZORGEN
DIRK JAN VAN BAAR
1 MAART 2015JAFFADOK [NIEUWS VAN 2 MAART 2015]
ISRAEL STOOKT TUSSEN PRESIDENT EN CONGRESJAFFADOK [NIEUWS VAN 3 MAART 2015]
VS WAARSCHUWT: VERRAAD GEEN GEHEIME INFORMATIE
[28]


NETANYAHU SPREEKT AMERIKAANS CONGRES TOE
OVER IRAN
4 MAART 2015

[29]


JAFFADOK [NIEUWS VAN 2 MAART 2015]
ISRAEL STOOKT TUSSEN PRESIDENT EN CONGRES
[30]


HAARETZ
US MILITARY AID TO ISRAEL EXCEEDS $100 BILLION
18 AUGUST 2014

Meer van Astrid Essed