Niet alleen herdenken/BESTRIJDEN dat Fascisme!

Zo 25 Februari 2024 17:54 | Astrid Essed | 111 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
83 JAAR HERDENKING FEBRUARISTAKING/HERDENKING TOEN/BESTRIJD HET FASCISME NU!
ZIE OOK

LEZERS!

Ik heb het hier over de door de toenmalige CPN [CommunistischePartij Nederland] georganiseerde tweedaagse staking tegen de Duitse Nazi Bezetter. [1]

Een moedige staking van Amsterdamse arbeiders tegen de beginnende Jodenvervolging, een staking, die later door anderen werd overgenomen en zich uitbreidde naar andere steden.

De staking duurde twee dagen [25 en 26 februari] voordat de door de staking verraste Duitsers en hun handlangers met grof geweld ingrepen.
Aanleiding dus:

Het begin van de Jodenvervolging.

Razzia’s tegen de Joodse bevolking. [2]Het was het GVB personeel [trampersoneel], dat begon.Gaandeweg breidde de staking zich als een olievlek uit inAmsterdam en ook in de Zaanstreek en andere steden werd gestaakt. [3]

STA STILBIJ DE TEKST VAN HET STAKINGSMANIFESTLEZERS, LAAT HET OP U INWERKEN!

”De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.

Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.
D A T I S D E N A Z I – W R A A K

Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!
De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.
Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??

N e e n , d u i z e n d m a a l N E E N ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??

J a , d a t h e b t g i j ! ! !

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!
In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!
LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!”

ZIE NOOT 4

ACHTERGROND/HET BEGIN

Vanaf de Duitse nazi bezetting van Nederland werden langzaam, maar zeker steeds meer anti Joodse maatregelen ingevoerd [5], waarbij de nazi’s in hun terreur tegen de Joden werden geholpen door de WA, de paramilitaire knokploeg  van de pro Duitse NSB. [6]

Deze WA terroriseerde en intimideerde Joden, sloeg ze in elkaar en intimideerde weigerachtige niet Joodse winkeliers, het door de bezetter verplichte bord ´´Voor Joden verboden´´op te hangen. (7)

Maar de Joden en niet Joodse solidaire mensen, vooral communisten en hun organisaties (stevig in het verzet geworteld)kwamen in het geweer en richtten zelfverdedigingsgroepen op, die de strijd met deze gangsters aangingen. [8]Dat escaleerde vanwege de toenemende WA provocaties(vaak geholpen door Duitse militairen), waarbij een WA man, Koot, om het leven kwam. (9)

Deze dood werd door de Duitse bezetter aangegrepen  om de anti Joodse maatregelen te intensiveren.

De Joodse buurt in Amsterdam werd op 12 februari 1941 hermetisch van de buitenwereld afgesloten [10] (een dag na de confrontatie tussen WA gangsters en de Joodse en door hen gesteunde communistische verdedigingsploegen, waarbij Koot om het leven kwam) en onder druk van de bezetter werd de Joodse Raad opgericht, die in feite het vuile werk van de bezetter moest opknappen. (11)

Bij een Duitse inval in een door Duits-Joodse vluchtelingen gedreven ijssalon Koco, waarbij behoorlijk werd gevochten, werden de eigenaren en enkele verdedigers van de ijssalon gearresteerd. [12]

Dit was voor de bezetter aanleiding, helemaal los te gaan.

De mensenjacht begon.

Op 22 en 23 februari werden de eerste twee grote razzia´s onder

de Joodse bevolking gehouden, waarbij 427 Joodse mannen werden opgepakt en naar het concentratiekamp Mauthausen werden gedeporteerd. [13]

FEBRUARISTAKINGSTAAKT! STAAKT! STAAKT!

En toen was de maat vol!

De door de bezetter illegaal verklaarde CPN [Communistische Partij Nederland] besloot in actie te komen en de staking, die toch al gepland was [maar niet doorgegaan op 18 februari] nu massaal op te zetten, om zo te protesteren tegen de Jodenvervolgingen. Het landelijke partijbestuur en het bestuur van het District Amsterdam besloten vervolgens over te gaan tot een staking op 25 en 26 februari 1941.

Ter voorbereiding op de staking organiseerde de ondergrondse CPN op 24 februari een korte openluchtvergadering van ongeveer 400 Amsterdamse leidinggevende verzetsfunctionarissen op de Noordermarkt in de Jordaan. 

Stratenmaker Willem Kraan verkondigde hier het besluit tot staken, wat werd ondersteund door mede initiatiefnemers tot destaking,  de verzetsmannen  Piet Nak en Dirk van Nimwegen .[14]

Massale steun kreeg deze staking, die begon met het Openbaar Vervoer en de Gemeentereiniging en oversloeg naar andere sectoren. [15]

Van Amsterdam sloeg de staking over naar ZaandamHaarlemVelsen, Hilversum (waar werknemers van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek het voortouw namen), BussumWeespMuiden en de stad Utrecht. [16]

Ze hebben het twee volle dagen opgenomen tegen de bezetter.Toen werd de staking met geweld neergeslagen, vooral CPN’ers[die een groot aandeel in de staking hadden] vervolgd, gearresteerden een aantal geexecuteerd. [17]

Ze streden tegen antisemitisme, racisme en de uitsluitingvan mensen op grond van hun afkomst.

HULDE!

TOEN EN NU

''HYENA'S, OMVOLKING, ''ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE ZANDBAKLANDEN'', ''AFRIKAANSE INDRINGERS'', ''DRIE BEESTEN

VAN SURINAAMSE AFKOMST'', ''DOBBERNEGERS'', ''ZIN OM 

JODEN TE VERGASSEN''

MEER

HET OPRUKKENDE FASCISME

Hulde dus aan de dapperen, die zich niet neerlegden bij rassenwaan, vervolging en tirannie.

MAAR:

Waarom die Herdenking door te trekken naar deze Tijd?

Omdat het Hoog nodig is

Omdat het fascisme hard om zich heen grijpt, in Europa, in Nederland

In deze Tijd waarin wij leven!

De Zondebokken van nu zijn moslims, Marokkanen, vluchtelingen,

niet-westerse allochtonen.

Maar ook de Joden.

Laten we bij de eerste Zondebokken-targets beginnen [ik probeer het kort

te houden]

Er is een Partij, de PVV, met haar Leider Wilders, die er vanaf haar oprichting haar Levenswerk van gemaakt heeft, haat en angst te zaaien tegen de Islam als religie [18], Marokkanen [19], niet westerse

allochtonen, vluchtelingen.

Het voert te ver alle voorbeelden daarvan te noemen, maar enkele in de titeltekst heb ik al genoemd:

PVV Leider Wilders noemde destijds 3 verdachten van een taximoord

''drie Beesten van Surinaamse afkomst'' [20] en fulmineerde in diezelfde

Column tegen ''Criminele Allochtonen'' [21], alsof er geen criminele autochtonen

zouden bestaan.

Deze zelfde Wilders is trouwens ook een groot voorstander van ''administratieve detentie'' [detentie zonder vorm van proces'' [22]

tegen potentiele terreurverdachten.

Ook de verwijzing naar ''omvolking'' van Nederland [23], een fascistische

term, is uit Wilders'' koker, zoals veel, veel meer.

Zoals ''achterlijke islamitische zandbaklanden'' [24]

Zijn PVV Tweede Kamergenoot en Compaan Markuszower kan

er ook wat van:

Zo sprak hij over ''buitenlandse indringers uit Afrika en 

het Midden-Oosten'' [25] en dat Nederland is volgepropt met

''”de verkeerde buitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masse

niet te werken en onze Bijstandspotten op te eten,

die onze straten onveilig maken, die de gewone

Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de

kwaliteit van het onderwijs aantasten…..”[26]

Ook is Markuszower Kampioen bangmaken:

Een uitspraak van hem

''”En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika

en het Midden-Oosten nog naar onze regio willen komen, de komende jaren?

Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een

miljard mensen'' [27]

Niet alleen een complete leugen [28], maar leidend

tot bangmakerij.

Haatzaaierij

Zelfs van de kant van Caroline van der Plas [BBB], die nu maar al te

graag met de fascistische PVV in zee wil [29], is

daartegen, terecht, destijds geprotesteerd [30]

Dat deze Markuszower ook nog wel eens iets goeds doet

[zo kwam hij op voor een door racistische jongeren belaagde 

Surinaamse onderneemster] [31] maakt zijn valse

haatzaaierij natuurlijk niet goed.

Vluchtelingen zijn door Wilders ook al voor ''hyena's uitgemaakt [32--waar doet DAT nou aan denken [33] en dan nog niet te vergeten Wilders'' ''Minder-minder'' uitspraak [34] en het neerzetten van Syrische vluchtelingen als ''testosteronbommen'', die kennelijk geen ander Levensdoel zouden
hebben dan Europese vrouwen en meisjes aanranden en verkrachten [35]
Geen wonder, dat deze PVV terecht extreem rechts en fascistisch genoemd wordt. [36]
Fascisme is een Ziekte, die de samenleving aantast:
Geen wonder, dat Wilders en co navolgers krijgen, van wie de ene weer
gevaarlijker is dan de andere:
Zo verwees vluchtelingenhater en anti-semiet Annabel Nanninga [voormalig
politica van het eveneens fascistische Forum voor Democratie van leider Thierry Baudet [37] en huidig politica van het tegen fascisme aanleunende JA 21,
dat zij mede heeft opgericht [38] naar Afrikaanse vluchtelingen als ''Dobbernegers'' [39] en liet ze zich onversneden anti-semitisch uit
met de volgende uitspraak ''Mein Kampf, je leest 6 bladzijden en hebt
meteen zin om Joden te vergassen [40]
TSJAAAA....................
PVV GROOTSTE PARTIJ!
En dat zou allemaal [hoe eng ook] nog niet zo'n ramp zijn,
als al die hatelijkheden waren geuit door splinterpartijtjes
VERGEET HET MAAR
Bij de 22 november verkiezingen anno Donini 2023 kopte de PVV in
met maar liefst 36 Kamerzetels, waarmee ze de grootste politieke Partij in
Nederland werd! [41]
En of nu alle PVV stemmers onversneden racisten zijn of niet [42], doet
er eigenlijk niet zo toe,
Ze namen in ieder geval de vreemdelingenhaat van de PVV
op de koop toe.
Trouwens, uit onderzoek is gebleken, dat de meeste PVV kiezers wel
degelijk vanwege ''afkeer van migranten'' op de PVV
hebben gestemd. [43]
 
WILDERS EN ''WIT'' NEDERLAND
Maar wat is nou de BIJNA Grote Grap hier?
Wilders, de ''Eigen Volk Eerst'' PVV Leider, heeft het bepaald
NIET goed voor met het ''Nederlandse Volk"
Want wie niet in de PVV pas loopt, wie kritisch is
of anderszins buiten de Boot valt, mag zo wit zijn als
Sneeuw.
Die ziet een andere kant van Wilders en GEEN aangename
Lees Noot 44!
DE NIEUWE ''MILDERS/WILDERS/JUST FORGET IT!
Na de uitglijder van Yesilgoz [lees 45], dus nog voor de Wilders
verkiezingsoverwinning , profileerde Wilders zich ineens van
een niet bestaande ''gematigdere'' kant jegens de Islam [46]
En na zijn Monsterverkiezingsoverwinning [47] ging hij NOG
verder:
Ineens wilde hij NU ''premier van alle Nederlanders zijn, ongeacht
afkomst en geloof'' [48]
Wie DAAR in trapt is wel ERG onnozel [of doet zich zo voor] en heeft
zijn Verkiezingspriogramma voor de 22 november verkiezingen
nooit gelezen......[49]
Op een humoristische manier heeft PvdA Timmermans, die zich trouwens
direct na de PVV verkiezingsoverwinning in een wat mij betreft indrukwekkende
speech [50] strijdbaar opstelde [ik hoop, dat dat zo blijft....]
gehakt gemaakt van de zogenaamd
''veranderde Wilders'' [51]
Ik kan het niet laten te citeren, wat Timmermans ''Milde'' Wilders
toevoegde:
''U doet mij echt denken aan, ik weet…ik zal een klassieker noemen

eh eh Nemo…[Wilders tussendoor ”ja”] in Nemo komt eh Bruce voor 

en Bruce is een Grote Witte Haai, die eh heeft afgesproken met zichzelf,

ik ben nu vegetarier, ik eet geen vis meer.

Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de Haai zoals hij altijd is geweest.

[0.50]

Zo zie ik u, meneer Wilders.

[0.53] ”Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtsstaat

van dit land ondermijnen.

Ik wil u die kans ontzeggen. [0.59] [52]

EN ZO IS HET!

NAWOORD

En daarom is het zo belangrijk, die Februaristaking te herdenken

Niet alleen om de Helden te eren, die het Hoogste Offer hebben gebracht

in de strijd om Vrijheid en Gelijkheid ongeacht afkomst of geloof, maar

vooral ook om die Strijd te blijven voeren, nu Nederland steeds meer in

de Greep van het Fascisme lijkt te komen. [53]

Maar ik zeg DIT tegen de fascist Wilders en degenen, die nu al
openlijk met hem heulen [54] of hem wellicht in
de toekomst gaan ''gedogen'' [55] [laten we hopen van niet]
Onze Strijd gaat door, welke Regering, Welk Kabinet, Welke Factie,
Welk Regime dit land ook gaat regeren!
Waar onderdrukking is, is Verzet
Bereid jullie daarop voor, Fascisten en Fascistenvrienden!
WE WILL NEVER SURRENDER!!!!
Gedenk de Februaristaking
Voer de Strijd
ASTRID ESSED
NOTEN
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed