KLM medeplichtigheid aan mishandeling en intimidatie gezin Zarifi bij deportatie naar Afghanistan

Za 5 Augustus 2017 18:42 | Astrid Essed | 934 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN MISHANDELING, INTIMIDATIE
EN EXTREME VRIJHEIDSBEROVING VAN HET GEZIN ZARIFI BIJ
HUN DEPORTATIE NAAR AFGHANISTAN
ZIE OOK
AAN:
KLM, DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp: Uw medeplichtigheid aan intimidatie, mishandeling
en deportatie van het gezin Zarifi, naar Afghanistan
Geachte Directie
Geacht Management
Zoals u bekend heb ik u op 31 juli jongstleden een brief gestuurd over
uw medewerking c.q. medeplichtigheid aan de deportatie van het gezin
Zarifi naar onveilig Afghanistan.
Zie de brief, geheel onderin.
Dat was niet de eerste keer, dat ik u aanschreef:
In het verleden heb ik u regelmatig over uw medewerking aan
deportaties naar onveilige landen/gebieden de oren gewassen. [1]
U wist dus heel goed, hoe de situatie, vaak bevestigd door mensen
rechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights
Watct, alsmede door het Ambtsberichten van de Rijksoverheid en negatieve reis
adviezen, aldaar is en was/bent dus verplicht, op humanitaire en
morele gronden, daarvan af te zien!
Alles aan dovenmansoren gezegd!
Ook nu weer hebt u uw minderwaardige medewerking verleend!
Toegegeven:
Mijn brief van 31 juli was een ''achteraf'' brief, u kon er niet meer van
afzien, maar u bent, nogmaals, in het verleden vaak genoeg door
mij en anderen gewaarschuwd en ook deze keer had u van anderen
op tijd signalen opgevangen!
Inmiddels is bekend geworden, hoe het bij deze deportatie aan toe gegaan is!
De familie Zarifi werd vorige week zaterdag 29 juli APART VAN ELKAAR
AAN HANDEN EN VOETEN VASTGETAPED MET ELK TWEE 
MARECHASSEES ''ESCORT'' [OOK DE KINDEREN] gedeporteerd
op uw vlucht. [2]
Met uw medeweten.
Onder uw medeverantwoordelijkheid!
Niet alleen gaat uw argument, dat u deze mensen vervoert
''”in opdracht van de autoriteiten” niet op, omdat ''Befehl ist Befehl''
sinds de processen van Neurenberg niet meer geldig is [ja, zo hard
zeg ik dat!] [3], in dit geval ziet u wat er in UW vliegtuig
gebeurt en had u een dergelijke behandeling van mensen, in uw
vliegtuig, moeten weigeren!
Dat hebt u niet gedaan.
U hebt zichzelf schuldig gemaakt aan [kinder] mishandeling,
geestelijke en lichamelijke foltering en extreme vrijheidsberoving.
Nogmaals roep ik u op, van alle deportaties naar Afghanistan en
andere onveilige landen af te zien.
Om van een dergelijke inhumane behandeling nog maar
te zwijgen.
GA U SCHAMEN!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN EN DAARONDER MIJN EERDERE BRIEF
[1]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN DE HEER
R JYAQOBE NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING VAN
DE HEER FEDA MOHAMMED AMIRI NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/
BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN DE HEER A NAAR
ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN 24 JARIGE
AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/
BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN
OP MAANDAG 29 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.N. NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN
OP 28 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAWAD HUSSEINI
OP ZATERDAG 15 JUNI NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF
AAN DE KLM
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIG
AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLM
ASTRID ESSED
UITZETTING PARWAIS SANGARI NAAR AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLM
ASTRID ESSED
[2]
''De familie Zarifi werd vorige week zaterdag apart van elkaar en met handen en voeten vastgetaped met elk twee marechaussees ‘escort’ (dus ook de kinderen!) gedeporteerd per KLM vlucht. Nu in Kabul 14 dagen in opvang. En zoek het daarna maar lekker zelf uit met je kinderen. Over een week staan ze op straat. Dit is de verantwoordelijkheid van Neederland en Fort Europa!''
GEZIN MET KINDEREN GEDEPORTEERD: ALLEN AAN HANDEN
EN VOETEN GEBONDEN
[3]
''"The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him".
This principle could be paraphrased as follows: "It is not an acceptable excuse to say 'I was just following my superior's orders'".''
WIKIPEDIA
NUREMBERG PRINCIPLES/PRINCIPLE IV
BRON
WIKIPEDIA
NUREMBERG PRINCIPLES
ZIE VOOR EERDERE BRIEF AAN KLM

Meer van Astrid Essed