Introdans op tournee door Israel/Brief aan Introdans

Za 15 Maart 2014 06:36 | Astrid Essed | 3655 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 INTRODANS OP TOURNEE DOOR ISRAEL/BRIEF AAN INTRODANS

 

 

ZIE OOK

 

 

http://www.astridessed.nl/boycot-israelintrodans-op-tournee-door-israelbrief-aan-introdans/

 

 

AAN HET BESTUUR VAN INTRODANS
VERZOEK TOT AFZEGGING VAN UW 
UW TOURNEE DOOR ISRAEL VANAF 17 MAART T/M 27 MAART
 
REDEN:
SYSTEMATISCHE EN GECONTINUEERDE ISRAELISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN
 
 
Geacht Bestuur,
 
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Van uw voornemen, vanaf maandag 17 maart t/m donderdag 27 maart op tournee
te gaan door Israel en aldaar de steden Tel Aviv, Beer Sheeva, Haifa en Modiin aan te doen,
heb ik geschokt kennisgenomen.
Dit vanwege uw kennelijke blindheid voor de jarenlange en gecontinueerde
Israelische mensenrechtenschendingen en de onmiskenbare trots, waarmee u op uw website,
zonder een spoor van kritiek, uw tournee aankondigt [1]
Ik beschouw dit als een klap in het gezicht van de slachtoffers van de decennialange
Israelische bezettingspolitiek en daaraan gerelateerde mensenrechtenschendingen en
oorlogsmisdaden.
 
ISRAEL BEZETTINGSSTAAT
 
Het zou niet nodig moeten zijn, maar te uwer informatie enige feiten.
Sinds 1967 is Israel bezettende macht in de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoever,
Oost-Jeruzalem, Gaza [2] en de Syrische Golanhoogte, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242,
die Israel in 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden.
Tot op de dag van vandaag, weigert Israel hieraan te voldoen en schendt daarmee op grove wijze 
het Internationaal Recht en heeft zich als bezettende en dus onderdrukkende macht schuldig gemaakt
en maakt zich nog schuldig aan systematische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [3]
Hierop kom ik nog terug
Maar nu eerst de nageboorten van de bezetting, de illegale nederzettingen en tevens illegale
Muurbouw, die ook weer mensenrechtenschendingen ten gevolge hebben.
 
NEDERZETTINGEN
 
De destructieve gevolgen van de Israelische bezetting zijn talrijk
Een van deze zijn de nederzettingen, die zoals u zult weten, illegaal
zijn volgens het Internationaal Recht, volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve
en het Haags Verdrag van 1907. [4]
Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [5],
de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegale
Israelische Muur [6] en talloze malen door de EU [7]
Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [8]
zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.
 
 
ILLEGALE MUURBOUW
Een ander destructief Israelisch wapenfeit  is de bouw van de Israelische Muur, die voor een belangrijk deel loopt
door bezet Palestiijns gebied [9]
Om die reden is deze dan ook illegaal verklaard in een uitspraak van het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 [10]
De humanitaire ramp van die Muurbouw voor de bezette Palestijnse bevolking is groot:
Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deel
van bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogsten
moeilijk en ook het verkopen van producten.
Dit gaat hier om duizenden mensen [11]
Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.
 
ONDERDRUKKING, MENSENRECHTENSCHENDINGEN EN OORLOGSMISDADEN
 
Aan iedere bezetting zijn inherent onderdrukking, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Die zijn verweven in de nederzettingen en Muurbouw, maar vooral ook in het Israelische militaire
optreden in de bezette gebieden, waarvan voor een groot deel de burgerbevolking slachtoffer is geworden [12]
en nog steeds wordt.
Voor de meest recente informatie over de oorlogsmisdaden van het Israelische leger verwijs ik u naar het rapport van Amnesty International  van februari dit jaar [2014 dus] ''Trigger Happy, Israel's use of excessive force in the West Bank'' [13]
 
Dan heb ik nog niet eens genoemd de slechte detentieomstandigheden van Palestijnse gevangenen, die met
regelmaat slachtoffer zijn van folterpraktijken [14]
Ook administratieve detentie [detentie zonder vorm van aanklacht en proces] van Palestijnse gevangenen
zijn beproefde Israelische methoden [15]
 
UW MORELE PLICHT
 
 
Misschien kent [kende] u niet alle details, maar ik kan mij niet voorstellen, dat
u in het geheel niet op de hoogte bent [geweest] van de nu al 47 jaar durende Israelische
bezetting en de aan Israel gerelateerde mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Zeker die oorlogsmisdaden zijn in de loop der jaren uitgebreid in het nieuws via TV, Internet
en mensenrechtenorganisaties aan de orde gesteld.
 
Maar in ieder geval weet u het nu.
En ik verwacht dan ook, dat u daarnaar handelt en uw toernee naar Israel niet laat doorgaan.
 
Graag wil ik u in herinnering brengen, dat er in de dagen van de Zuid Afrikaanse apartheid
een culturele boycot tegen dit weerzinwekkende bewind geweest is en dat iedere kunstenaar
of cultureel gezelschap, dat zichzelf respecteerde, niet naar Zuid-Afrika ging omdat zij niet
wilden worden geassocieerd met een misdadig regime.
 
Welnu, het Israelische regime is een misdadig regime vanwege de nu 47 jaar durende bezetting,
de oorlogsmisdaden, folterpraktijken en etnische zuiveringen, die de laatste jaren hebben
plaatsgehad ten koste van de Bedouinen [16]
 
U kunt natuurlijk beweren, dat u zich hiervan niets aantrekt ''omdat u niet aan politiek
doet'', maar dat is, met alle respect, onzin, omdat u, door wel op toernee naar Israel te gaan,
ook een politiek signaal afgeeft van impliciete steun aan het Israelische bezettingsregime.
 
Want een cultureel bezoek aan een land is nooit neutraal.
 
Aan u de keus waar u bij wilt horen
 
Bij een regime, dat sinds 1967 het Internationaal Recht aan zijn laars lapt en
oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad stapelt of aan de kant van diegenen, die onverbloemd
stelling nemen tegen dit onrecht.
Zoals u weet beginnen ook Nederlandse bedrijven wakker te worden en hun financiele belangen
terug te trekken of te heroverwegen [17]
 
En u hoeft niet eens een dergelijk financieel ''offer'' te brengen.
 
EPILOOG
 
Dans is een universele taal, zo staat er op uw website [18]
 
En dat is juist.
De vreugde van de dans is universeel en kan dus appelleren aan universele
emoties en waarden, zoals Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
 
Maar vrijheid kan slechts bestaan zonder onderdrukking en bezetting.
Dat geldt ook voor gelijkheid.
En er kan geen Broederschap bestaan zonder Vrijheid en Gelijkheid.
 
Dat houdt in, dat ieder volk zich zonder onderdrukking moet kunnen 
ontplooien.
 
Wanneer het oude Zuid Afrikaanse apartheidsbewind er nog zou zijn denk
ik, dat u een tournee zou weigeren, evenals waarschijnlijk nu naar
Noord Korea.
 
Wees dan ook consequent en werk ook wat
 Israel betreft niet mee aan het
cultureel faciliteren van de onderdrukking.
 
Doet u dat toch, dan zal er een kwalijke reuk blijven hangen aan uw gezelschap
en culturele boodschap.
 
Uw dans is dan geen universele taal meer, maar de taal van tyrannie en misdaad.
 
Distantieer u daarvan.
 
Ik reken op uw medewerking.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 


ZIE OOK VOOR NOTEN


 
 
[1]
 
INTRODANS OP TOURNEE DOOR ISRAEL
 
 
 
[2]
 
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
 
 
 
 
 
 
Bron:
 
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
 
 
 
 
 
 
[3]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
[4]

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
 
 
 
 
 
 
 
 
HAAGS VERDRAG VAN 1907
 
 
 
 
 
[5]
 
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
 
 
 
 
 
 
 
 
VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
 
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
 
 
 
 
 
[7]
 
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
 
 
 
 
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
 
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
 
 
 
 
[8]
 
 
 
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
 
 
 
 
[9]
 
”Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.”
 
THE SEPARATION BARRIER
 
 
 
 
[10]
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
 
 
 
 
[11]
 
THE SEPARATION BARRIER
 
 
 
 
[12]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
[13]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER-HAPPY
ISRAEL'S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANK
FEBRUARY 2014
 [14]
 
BTSELEM
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
 
 
 
 
[15]
 
 
BTSELEM
ADMINISTRATIVE DETENTION
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: STOP JAILING PEOPLE WITHOUT CHARGE OR TRIAL
2 MAY 2012
 
 
 
 
[16]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
OFF THE MAP
LAND AND HOUSING RIGHTS VIOLATIONS IN ISRAEL'S UNRECOGNIZED BEDOUIN
VILLAGES
MARCH 2008
 
 
 
[17]
 
 
 
NOS
PGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN
8 JANUARI 2014
 
 
 
 
VITENS BLIJFT BIJ STOPPEN ISRAELISCHE SAMENWERKING
8 JANUARI 2014
 
[18]INTRODANS
INTERNATIONALISERING


Meer van Astrid Essed