Masale steun voor schietende Franse juwelier/Gebrek aan respect voor het recht op leven

Ma 16 September 2013 20:52 | Astrid Essed | 3191 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 

MASSALE STEUN VOOR FRANSE JUWELIER, DIE OVERVALLER DOODSCHOOT GETUIGT VAN GEBREK AAN HET RESPECT
VOOR MENSENLEVENS.
 
VERVOLGING JUWELIER DOOR JUSTITIE TERECHT
 
Zie ook
 
 
Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon
Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Dat ieder mens recht op leven heeft, zonder aanzien des persoons of al dan niet gepleegd strafbaar feit.
schijnen diegenen, die hun ''massale steun'' hebben uitgesproken voor de juwelier, die op woensdag 
11 september een overvaller doodschoot [1] , uit het oog te verliezen..
 
FEITEN/GEEN ZELFVERDEDIGING, MAAR  EIGENRICHTING
 
 
Laten we naar de feiten kijken:
 
Volgens de berichtgeving [2] kwamen twee mannen voor openingstijd de winkel van de juwelier binnen, zwaaiend met
een wapen.
Na de juwelier gedwongen te hebben, de kluis te openen, gingen ze er met de buit op een motor vandoor.
Waarna de juwelier hen achtervolgde en het vuur opende, met de fatale afloop van de dood van een der
overvallers ten gevolge.
 
Ervan uitgaande, dat de Franse wetgeving hierin grotendeels op de Nederlandse lijkt [anders
zou trouwens de juwelier uberhaupt niet zijn aangehouden]:
 
Van noodweer [wettelijke zelfverdediging, die is toegestaan bij directe bedreiging] was hier geen sprake, omdat de juwelier op
geen enkele manier meer bedreigd werd. [3]
De overvallers waren immers al gevlucht.
 
De keuze van de juwelier, ze te achtervolgen en het vuur te openen, met dodelijk gevolg, is puur eigenrichting [eigen rechter spelen] [4] geweest
en dus absoluut onacceptabel, zeker nu er een dode is gevallen.
Dat ''je je broodwinning verdedigt'', zoals een van diegenen, die het doodschieten van de overvaller
goedpraatte, op ''Facebook'' naar voren meende te moeten brengen [5], is nog geen excuus
om Wild West te spelen, mensen te achtervolgen en maar het vuur te openen.
 
Natuurlijk hebben de overvallers zich schuldig gemaakt aan criminele feiten.
Maar het is aan Justitie en politie om hen op te sporen, te vervolgen en ze
voor de rechter te brengen, waar ze een onafhankelijk en eerlijk proces
dienen te krijgen.
 
VERVOLGING JUWELIER DOOR JUSTITIE TERECHT
 
Een van de ondersteuners van de schietpartij door de juwelier schrijft op ''Facebook''
'',,De juwelier verdedigt zich, en justitie verdedigt de overvallers. Zoek de fout!'' [6].

GROTE ONZIN!
De juwelier verdedigde zich NIET, want hij werd niet [meer]  bedreigd.
Hij ging ze achterna en opende het vuur, puur eigen rechter spelen.
 
En Justitie verdedigt niet de OVERVALLERS, maar HUN RECHT OP LEVEN!
En dat hoort Justitie ook te doen, want zo gaat dat in een rechtsstaat.
 
RECHT OP LEVEN IS EEN MENSENRECHT VOOR IEDEREEN, OVERVALLER
OF ''BRAVE BURGER''
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
DE GELDERLANDER
MASSALE STEUN VOOR SCHIETENDE JUWELIER
14 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
[2]
 
FRANSE JUWELIER SCHIET OVERVALLER DOOD
11 SEPTEMBER 2013
 
 
 
[3]
 
''Zodra de aanranding is afgelopen, kan er geen sprake meer zijn van rechtvaardigende noodweer. Noodweer gaat dus niet op als men zijn aanvaller later tegenkomt en hem dan "terugpakt". Als de aanrander zich terugtrekt, is de aanranding afgelopen (onmiddellijkheidsvereiste). Ook als de oorspronkelijke verdediger een 'klap na' uitdeelt, is er geen sprake (meer) van noodweer.''

WIKIPEDIA
NOODWEER

 
 
[4]
 
WIKIPEDIA
EIGENRICHTING
 
 
 
[5]
 
,,Hij verdedigde zijn broodwinning, waar zijn gezin van leeft''

DE GELDERLANDER
MASSALE STEUN VOOR SCHIETENDE JUWELIER
14 SEPTEMBER 2013
 
 
 
[6]
 
DE GELDERLANDER
MASSALE STEUN VOOR SCHIETENDE JUWELIER
14 SEPTEMBER 2013
 

Meer van Astrid Essed