Toeristische bedrijven en de illegale Israelische nederzettingen/Brief aan ANVR

Di 14 Mei 2019 00:47 | Astrid Essed | 536 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
TOERISTISCHE BEDRIJVEN EN DE ILLEGALE ISRAELISCHE
NEDERZETTINGEN/BRIEF AAN ANVR
ZIE OOK
AAN
ANVR [Algemene Vereniging van Reisbureaus]
HET BESTUUR
Onderwerp:
Uw toezegging tot het maken van onderscheid
tussen reizen in Israel en de Bezette Palestijnse Gebieden.
Uw inzet ten aanzien van de ontmaskering en
bestrijding van reizen naar de illegale Israelische
nederzettingen in bezet Palestijns gebied.
Geacht Bestuur,
De zomer staat er weer aan te komen.
Dus:
Het juiste moment om een onderwerp aan te kaarten, dat
direct samenhangt met een groot onrecht, namelijk de financiele betrokkenheid
van bepaalde reisbureaus bij de in bezet Palestijns gebied gelegen
Israelische nederzettingen, die, zoals u weet [of althans hoort te weten]
illegaal zijn volgens het Internationaal Recht. [1]
Daarnaast is het van het grootste belang, dat de bij uw organisatie aangesloten
reisbureaus bij de aanbieding van hun reizen naar Israel/Palestina een
duidelijk onderscheid maken tussen reizen naar Israel zelf of die naar
de Bezette Palestijnse Gebieden.
Heel vaak ook is het een gecombineerde reis, vooral
als de Heilige Plaatsen bezocht worden, zoals Bethlehem, Geboorteplaats
van Jezus Christus, dat gelegen is in de West Bank, Bezet Palestijns Gebied.
Het probleem is, dat reisbureaus dat onderscheid vaak niet maken,
waardoor zij aan de bezoekende toeristen misleidende informatie geven en
het niet duidelijk is, wanneer dezen in feite niet in Israel, maar
in de bezette Palestijnse gebieden reizen.
Daardoor krijgen toeristen/bezoekers niet de keuze, wellicht af te
zien van een dergelijk bezoek, omdat deze nu al 52 jaar durende Israelische
bezetting, compleet met [bij een bezetting horende] onderdrukking
en [oorlogs] misdaden [2], strijdig is met het Internationaal
Recht [zie VN Veiligheidsraadsresolutie 242!] [3]
UW TOEZEGGING 
Ik schrijf u deze brief niet alleen om dit onrecht aan te kaarten, maar
om u te herinneren aan uw toezegging aan de heer J.  Wijenberg, oud-ambassadeur en bevlogen verdediger van de naleving van het Internationaal
Recht inzake het Israelisch-Palestijnse conflict, die uw toenmalige voorzitter, de heer S. van der Heijden, op 4 december 2012, over deze kwestie heeft aangeschreven.
Ik citeer uit zijn brief:
''Via het officiële orgaan, GoIsrael, wordt de indruk gewekt dat vakantiegangers Israël bereizen, terwijl zij in feite deels de staat Palestina bezoeken. GoIsrael verwijst naar ca. 25 Nederlandse reisorganisaties voor het maken van boekingen. Een steekproef heeft uitgewezen dat een aantal, wellicht de overgrote meerderheid, de Israëlische misleiding overneemt. In ieder geval maken de volgende reisorganisaties zich aan misleiding schuldig: Arke, Corendon, Fox, Drie Tour Reizen, Beter Uit.''
......
.....
''De ANRV is een belangrijk ijkpunt voor vakantiegangers. Het logo staat borg betrouwbaarheid en biedt vertrouwen voor de klanten van uw leden. In dat licht vraag ik u erop toe te zien dat uw leden de valse Israëlische informatie niet overnemen dan wel onmiddellijk verwijderen. Hun reisinformatie dient nauwkeurig aan te geven wanneer de klanten zich in Israël zullen bevinden en wanneer in Palestina. De kaarten dienen de grenzen tussen beide landen nauwkeurig aan te geven.''
Naar aanleiding van de brief van de heer Wijenberg heeft uw organisatie, bij monde van uw directeur, de heer F. Oostdam, 
aan de heer Wijenberg de toezegging gedaan, uw leden op het
door hem geagendeerde punt te wijzen, waarmee u dus zijn
standpunt tot het maken van onderscheid in de reizen naar
Israel en/of de Bezette Palestijnse Gebieden hebt overgenomen.
Zie de correspondentie tussen de heer Wijenberg en uw organisatie
direct onder P/S [dus voor het notenapparaat], met de toestemming
van de heer Wijenberg hier vermeld.
Niet alleen de heer Wijenberg heeft dit onrecht fel aan de kaak gesteld:
Ook Amnesty International heeft hieraan aandacht besteed in haar rapport
''DESTINATION, OCCUPATION'' [4], dat met name de promoting van de
illegale Israelische nederzettingen door Airbnb, Booking.com, Expedia
en TripAdvisor aanklaagt, maar ook verwijst naar het ontbreken
van onderscheid tussen reizen naar Israel en de Bezette Palestijnse Gebieden.
Ik citeer uit het rapport van Amnesty"
'' “Every visitor to the land of Israel should definitely come visit this site. It can give you a better perspective of Israel. Fun place!”
 TripAdvisor review of archaeological site at Susya settlement.
EN
'' “Experience the tranquillity of the desert and get a taste of warm Israeli hospitality.” 
Airbnb listing in Kfar Adumim settlement. [5]
Ik dring er dus met klem bij u op aan, nogmaals bij uw lid-reisbureaus 
met klem duidelijk te maken, een helder onderscheid te maken tussen reisonderdelen
in Israel of in de Bezette Palestijnse Gebieden.
Ik citeer een deel van uw ANVR Nieuws, naar aanleiding van het
schrijven van de heer Wijenberg:
''Reisinformatie m.b.t. Israël en Palestina

Wij willen hierbij ANVR-leden die reizen naar Israël en Palestina organiseren en/of aanbieden  wijzen op  het belang van correcte en objectieve reisinformatie in hun diverse uitingen.

Wij adviseren U daarin duidelijk aan te geven welke onderdelen van de reis zich afspelen in Israël en welke in Palestina.

Het gaat dan om het nauwkeurig volgen van de internationaal erkende grenzen op kaarten en in de beschrijvingen.''

Ik verwacht, dat u uw toezegging, aan de heer

Wijenberg gedaan, niet alleen nakomt door een ANVR  Nieuws

circulaire, maar actief zware pressie gaat uitoefenen op reisbureaus,

dat onderscheid ook daadwerkelijk te maken.

NOG ERGER:

REISBESTEMMINGEN NAAR DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN

Maar ik ga nog een stap verder en wel naar toeristische

bedrijven, die openlijk zaken doen met de Israelische

nederzettingen!

Want een [gecombineerde] reis naar Israel en de Bezette Palestijnse

Gebieden is een ding en naar mijn mening al onaanvaardbaar, zolang

de Israelische Bezetting niet wordt beeindigd.

Maar het toppunt is, het aanbieden, door toeristische bedrijven,  van hotels, bed & breakfasts, toeristische attracties en wat dies meer zij, in de illegale Israelische nederzettingen! [6]

Daaraan hebben zich onder andere schuldig gemaakt

Booking.com, Trip Advisor

en Expedia [Airbnb heeft zich inmiddels gedeeltelijk teruggetrokken] [7] 

Terecht heeft Amnesty dat fel aangekaart in het reeds eerder

door mij genoemde rapport [8], maar Amnesty niet alleen!

Ook ik heb deze praktijken aan de kaak gesteld

in een mail aan Booking.com, dd 14 februari 2019.

Zie mijn mail onder het notenapparaat.

Overigens nooit een reactie ontvangen, wat ik hoogst onwellevend vind, maar dat daargelaten.

Zaken doen met nederzettingen, die illegaal zijn volgens het

Internationaal Recht en die ontstaan zijn door platte landdiefstal,

waarbij vele kolonisten [bewoners van de nederzettingen]

zich schuldig maken aan virulent geweld jegens de bezette

Palestijnse burgerbevolking [9], dat zijn maffia praktijken.

Verdienen aan de ellende van de bezette Palestijnse burgerbevolking,

waarbij ook  sprake is van etnische zuiveringen van de

Bedoeienenbevolking [10], is medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden

en het vergaren van bloedgeld!

Daaraan moet een einde komen.

PER DIRECT!

FOR GOOD!

EPILOOG

Het is duidelijk, Geacht Bestuur van de ANVR, dat er heel

wat mis is in de reisbranche, wat mensenrechten in het

Israelisch-Palestijns conflict betreft, waarbij een aantal van

uw leden niet alleen een loopje neemt met het Internationaal

Recht, maar bovendien moreel en financieel medeplichtig

is geworden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen

de menselijkheid.

Misdaden tegen de menselijkheid, ja!

Want wanneer toeristische bedrijven hotels, bed and breakfasts

en andere toeristische attracties hebben in de illegale Israelische

nederzettingen, tot stand gekomen door landdiefstal, in

bezet Palestijns gebied, in stand gehouden door terreur tegen

de bezette Palestijnse bevolking en etnische zuiveringen

van de Bedoeienenbevolking, is hier sprake van

misdaden tegen de menselijkheid [dat zijn etnische

zuiveringen volgens het Internationaal Recht] [11]

U raakt besmet, Bestuur van de ANVR, als u niet nu resoluut

optreedt en de toeristische bedrijven, die verdienen aan de

illegale nederzettingen, hetzij dwingt, ermee te stoppen, hetzij

royeert!

Ook dient u stante pede [Latijn/Op staande voet] uw aan de

heer Wijenberg gedane toezegging na te komen, erop te zullen toezien,

dat uw leden/toeristische bedrijven bij hun reisaanbod naar de

toeristen toe het onderscheid tussen Israel en de Bezette Palestijnse

Gebieden, ook daadwerkelijk maken.

Denk aan het Internationaal Recht!

Denk aan Amnesty International, die bedrijven, die zaken doen

met de illegale nederzettingen fel veroordeelt! [12]

Doet u dit niet, dan hebt  u, Geacht Bestuur, bloed

aan uw handen en dat zal consequenties hebben, moreel en 

internationaal-rechtelijk.

Ik reken er echter op, dat u uw morele plicht zult doen en

het Internationaal Recht zal naleven.

Amnesty International, ik, de heer Wijenberg en vele

andere human rights warriors rekenen op u!

Doe uw best!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN, CORRESPONDENTIE DE 

HEER WIJENBERG MET DE ANVR EN MIJN

ORIGINELE MAIL AAN BOOKING.COM

https://www.astridessed.nl/toeristische-bedrijven-en-de-illegale-israelische-nederzettingen-brief-aan-anvr/ 

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2019/05/14/toeristische-bedrijven-en-de-illegale-israelische-nederzettingenbrief-aan-anvr 

Meer van Astrid Essed