Zwarte Piet is racisme/Verkoop Pieten Schmink sets niet okay/Weg ermee/Brief aan Intertoys

Vr 11 November 2016 16:41 | Astrid Essed | 1272 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ZWARTE PIET IS RACISME/VERKOOP PIETEN SCHMINK SETS NIET
OKAY/WEG ERMEE/BRIEF AAN INTERTOYS
ZIE OOK
AAN DE DIRECTIE
MANAGEMENT
MEDEWERKERS VAN INTERTOYS
Onderwerp: Pietenschminkset in uw
folderaanbieding week 45
Geachte Directie
Management
Medewerkers
Ik begin met een simpele vraag:
In welke tijd leeft u eigenlijk.
In 1850
Of in 2016?
Hoewel u zich, naar mijn oordeel en alle wetten van de logica,
onder ons in deze tijd bevindt, bewijst uw grote dwaasheid het
tegendeel.
Of:
U bent u soms stil blijven staan in 1850?
Wat is nu uw grote dwaasheid, om niet te zeggen, schande:
Uw reclamefolder van week 45, waarin u, behalve de obligate
Sinterklaasartikelen [leuk, behalve de zak waar Zwarte Piet op staat],
reclame maakt voor.........een Pieten Schminkset.
Waarmee u dus, Blackface Zwarte Piet, een racistisch karikatuur,
niet alleen in stand houdt, maar promoot en er nog geld aan
verdient ook!
Hebt u soms, sinds 1850, een aantal belangrijke historische
ontwikkelingen gemist, zoals de afschaffing van de slavernij [1],
de dekolonisatie in de wereld, het Internationale Verdrag ter
Uitbanning van Rassendiscriminatie [2] en wat dies meer zij.
Te uwer informatie
Het zou niet nodig moeten zijn, maar toch maar even achtergrondinfo
over ''Zwarte Piet''
Zwarte Piet deed zijn intrede als knecht van de Goedheiligman in 1850
in het boek van onderwijzer Jan Schenkman ”Sint Nicolaas en zijn Knecht” [3],
in een tijd,  toen
slavernij,  kolonialisme en de vermeende ”superioriteit” van blanken over zwarten
gemeengoed waren.
Vandaar mijn vraag, of u nog in 1850 leeft.
Piet's ondergeschikte en dommige rol was dan ook voorspelbaar.
Het boeman karakter [wat later overging in de ”gezellige ”Zwarte Piet”]
paste  in het autoritaire tijdsbeeld van toen [children should listen, want anders…..], maar hing ook
samen
met de associatie van zwarte mensen [naast ”minderwaardig”] met eng, gevaarlijk  en onbekend.
Een beeld, dat met de Pieterbaasknecht cultus werd geactiveerd [4]
Zwarte Piet werd naast onderdanig [onacceptabel] niet alleen een ”komisch figuur” [waar nog mee
te leven zou zijn], maar kreeg kroeshaar, sprak een krom Nederlands taaltje [vaak vergezeld van een namaak
Surinaams accent]  en werd steeds duidelijker een dommige
en dwaze figuur [5]
Nu is er tegenwoordig wel [nog even los van de ”regenboog” of
”Gouden Pieten”’, goedbedoelde pogingen om de figuur Zwarte Piet
van het racisme te ontdoen] iets veranderd aan de figuur van Zwarte Piet:
Hij praat [vaak, niet altijd], minder dommig en maakt wat minder
rare grimassen, maar hij is nog steeds een zwarte knecht, ondergeschikte
van de blanke Goedheiligman, waarmee het inferieure 1850 karakter
in stand is gehouden. [6]
Het kan niet anders of een dergelijke negatieve stereotypering van
”zwart zijn”, had zijn weerslag op zwarte mensen, die in Zwarte Pieten
land [Nederland dus] woonden.
En helaas, heel vaak waren en zijn zij in de Sinterklaastijd Kop van Jut:
Varierend van flauwe grappen, pesterijen, scheldpartijen,
met een impliciet en soms ronduit expliciet racistisch karakter.
Houdt u nog vol, dat het ''alleen maar een kinderfeest'' is?
Dan zal ik u nog wat vertellen, wat u trouwens al hoorde te weten:
Zwarte kinderen [toch ook een deel van uw doelgroep
als speelgoedwinkel] zijn heel vaak gedurende de
Sinterklaastijd Kop van Jut, doelwit van pesterijen. 
Slecht voor het zelfbeeld ook:
Menig zwart kind, dat zowel racistische pesterijen als het negatieve
beeld van de ”domme” Zwarte Piet heeft meegekregen, is thuis
gekomen met de vraag ”Mama, ben ik dom. Want Zwarte Piet is het ook” [7]
Ouders hebben dit aangekaart bij de Kinderombudsman [8], die 
heeft verklaard, dat Blackface ''Zwarte Piet'' in strijd is met het
Kinderrechtenverdrag. [9]
De VN heeft zich tegen Zwarte Piet als Blackface uitgesproken. [10]
Winkels en scholen rekenen af met Blackface Zwarte Piet. [11]
En nog steeds gaat u geen licht op en blijft u dergelijke
rommel verkopen?
INTERTOYS, WORD WAKKER IN DE 21STE EEUW!
Ik verwacht, dat u per direct alle Blackface ''Zwarte Piet''
Schmink rommel uit uw assortiment haalt en publiekelijk
verklaart, zich verder te distancieren van alle Blackface ''Zwarte Piet'' producten.
Dus ook van de zakken met Blackface ''Zwarte Piet'' erop.
Uw verklaring dient via de pers te worden bekendgemaakt.
Draag ertoe bij, dat Sinterklaas weer alleen opereert, zoals hij
voor 1850 ook deed.
Laat Sinterklaas weer een feest zijn voor ALLE kinderen.
Ik reken op uw medewerking.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
[1]
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/ MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013
[2]
INTERNATIONAAL VERDRAG TOT UITBANNING VAN RASSENDISCRIMINATIE
''In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.''
ARTIKEL 1
[3]
''De vroegst bekende afbeeldingen van een zwarte knecht als metgezel van Sinterklaas komen voor in prentenboekjes, waarvan Sint Nikolaas en zijn knecht uit 1850, geschreven door de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman, de oudste is.[38]''
WIKIPEDIA
ZWARTE PIET
[4]
”Die  negatievere  kijk  op
donkergekleurde mensen begint vanaf diezelfde jaren 1860 zichtbaar te worden ook in
de  plaatjes  van  Zwarte  Piet.  Hij  wordt  steeds  angstaanjagender  en  schept  er  een zichtbaar  genoegen  in
om  kinderen  te
 bestraffen.”
JAN HELSLOOT
NAAR EEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET
Lezing op de bijeenkomst van het Sint Nicolaas Genootschap
in Montfoort, 31 maart 2012
[5]
“Na de oorlog ging Zwarte Piet onbeholpen praten en kreeg hij kroeshaar met dikke lippen. Dat kan best met het koloniale verleden te maken hebben. In de hoofden van mensen is de knechtenrol meer voor zwarten dan voor blanken.” Met andere woorden: volgens de historicus heeft de figuur Zwarte Piet na de Tweede Wereldoorlog nog een extra racistisch tintje gekregen.”
DOORBRAAK
ZWARTE PIET? AFSCHMINKEN!
14 DECEMBER 2009
DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT
[6]
DE STRIJD ROND ZWARTE PIET(1): DEMAGOGIE, DROGREDENERINGEN,
DREIGEMENTEN
PETER STORM
25 OCTOBER 2013
DE STRIJD ROND ZWARTE PIET (2): PAGE, SCHELM, SLAAF EN KNECHT
PETER STORM
26 OCTOBER 2013
[7]
”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.
ANTIRACISME OP VIER FRONTEN
PETER STORM
30 APRIL 2015
[8]
ZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMAN
HUIVEREN
1 APRIL 2016
[9]
''De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ''
KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING
30 SEPTEMBER 2016
NOS
KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET IS IN STRIJD MET HET
KINDERRECHTENVERDRAG
[10]
VN WIL DAT NEGATIEVE KENMERKEN ZWARTE PIET WORDEN
AANGEPAST
28 AUGUSTUS 2015
RTL NIEUWS
VERENIGDE NATIES WIL DAT NEDERLAND ZWARTE PIET AANPAST
28 AUGUSTUS 2015
[11]
VOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORF
IN AMSTERDAM
10 AUGUSTUS 2015
AD
KLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN
23 SEPTEMBER 2015
GEEN ZWARTE PIET MEER OP OPENBARE SCHOLEN IN UTRECHT
30 SEPTEMBER 2015

Meer van Astrid Essed