Respect en bewondering voor de vluchteling/Adhesiebetuiging aan Peter R De Vries

Ma 2 November 2015 01:01 | Astrid Essed | 3087 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
RESPECT EN BEWONDERING VOOR DE VLUCHTELING/ADHESIEBETUIGING
AAN PETER R DE VRIES
 
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
 
 
 
Na de hartverwarmende geluiden en solidariteitsacties
voor de vluchtelingen, [die er trouwens nog steeds zijn],
om vluchtelingen welkom te heten [1], de gevaarlijke tegenreactie.
Eerste voor mij zichtbare, akelige voorbeeld was de anti-vluchtelingen
hetze, die PVV Fuhrer Wilders in de Tweede Kamer startte. [2]
Gevolgd door een keten van nare gebeurtenissen::
 
Protesten tegen de komst van noodopvangen voor
vluchtelingen van inwoners in Purmerend, die de Gemeenteraad
bestormden, protesten in Enschede, xenofobe geluiden op
een inspraakavond in Tilburg, anti vluchtelingen
protesten in het dorp Oranje. [3]
En dan was er de poging  tot  intimidatie van de noodopvang
in Rotterdam Crooswijk. [4]
 
Veel gevaarlijker:
Een bestorming van een noodopvang voor vluchtelingen in Woerden, waarbij
lieden met bivakmutsen vuurwerkbommen naar binnen gooiden. [5]
Er zou ook een PVV kandidaat bij de bestorming betrokken zijn. [6]
Maar gelukkig kwam ook het tegengeluid:
Als reactie op die bestorming in Woerden vele
hartverwarmende steunbetuigingen aan
de vluchtelingen. [7]
En in het dorp Oranje, ook een initiatief van een inwoner
om barbecues voor vluchtelingen te organiseren. [8]
 
 
 
 
 
Terug naar de gevaarlijke kant:
Naast protesten tegen noodopvangen voor vluchtelingen,
die zelfs ontaarden in bestormingen, aangejaagd door
Wilders [9], maar ook door
xenofobe VVD beleidsnota’s [10, in daadwerkelijk beleid
omgezet [11], de protestmanifestatie van Islamofoob en
xenofoob Pegida, een verkapte neo nazi groepering. [12]
Dit griezelige gebeuren vond plaats op zondag, 11 october. [13]
 
Gelukkig was daartegen verzet in de vorm van een tegenmanifestatie
van de Internationale Socialisten en
een geslaagde actie van andere anti fascisten, die de Pegida nazi’s
het houden van hun xenofobe giftoespraken praktisch onmogelijk
maakten! [14]
De Kerken luidden de klokken uit protest tegen Pegida. [15]
 
Wat van de toespraken te verstaan was, was een hetzerige en
weerzinwekkende anti Islam toespraak van Raffie
Chohan, voortrekker van Dutch Defence League, een Islamofobe
en xenofobe club, zusterorganisatie van de English Defence
League [waarvan oprichter Tommy Robinson op de Pegida
demonstratie aanwezig was. [16]
Deze toespraak wordt door het OM op strafbaarheid onderzocht. [17]
 
Maar Pegida is hardnekkig, gaat door en heeft een nieuwe
demonstratie aangekondigd op 8 november. [18]
 
Dus zal het verzet aanwezig zijn!
 
 
 
In Steenbergen een gevaarlijke anti vluchtelingensfeer.
Wilders had eerst de boel van te voren al aardig opgestookt en er was een
nare confrontatie tussen vluchtelingentegenstanders en
voorstanders, met een gewelddadige reactie van de tegenstanders. [19]
Daarna volgde  een xenofobe anti vluchtelingendemonstratie [20], gevolgd door intimidatie van een vergadering over vluchtelingen,
waarbij Kop van Jut waren de vluchtelingen natuurlijk
en de burgemeester. [21]
Een moedig tegengeluid vormde Dasja Abresch, die een pro
vluchtelingenbetoog probeerde te houden, maar
werd uitgejouwd door een stel xenofoben onder het uitroepen
van xenofobe taal. [22] 
Toch hield ze stand.
Iemand met een dergelijke moed verdient een adhesiebetuiging en
die heb ik haar dan ook toegestuurd. [23]
 
 
HETZE EN PROTEST
 
Ondertussen gaat de anti vluchtelingenhetze door.
Op 31 october in Enschede een anti vluchtelingendemonstratie,
ook een soortgelijk anti vluchtelingenevent in Oss. [24]
Op 8 november een anti vluchtelingenhetze protest,
opnieuw door neo naziclub Pegida. [25]
 
 
Maar protest is er!
Vandaag, een landelijke demonstratie
''Refugees Welcome'' in Den Haag. [26]
Op zaterdag 7 november, een solidariteitsdemonstratie
met de vluchtelingen in Utrecht. [27]
 
 
Zolang er vluchtelingenhaat is, is er protest
 
WREEDHEID EN GOEDE WIL
 
Wreedheid en goede wil, twee krachten, die met elkaar
strijden in de wereldgeschiedenis
Hier: Vluchtelingenhaat versus vluchtelingensolidariteit
 
Die uit zich in woord en daad.
Daarom ben ik, na het nare anti vluchtelingenschotschrift
van zanger Gerard Joling, dat helaas nogal wat media aandacht
kreeg [28] en waarop ik fel heb gereageerd [29], blij
met een hartverwarmend en solidair stuk van een
andere BN'er, misdaadverslaggever Peter R de Vries, die
al eerder goed uit de verf is gekomen door zijn pittige
kritiek op Wilders. [30]
Het kwam hem-hoe kan het ook anders- op hatemail te staan [31],
maar daardoor laat iemand als Peter R De Vries zich niet
afschrikken.
Ik heb hem toen ook een adhesiebetuiging geschreven. [32]
 
Dit stuk van Peter R De Vries heet ''Respect en bewondering voor
de vluchteling'' [33] en gaat op moedige en niet mis te verstane wijze
in tegen de stroom van vluchtelingenhaat en xenofobie.
 
Een belangrijk en indrukwekkend tegengeluid, dat grote waardering
afdwingt.
Vandaar mijn adhesiebetuiging aan Peter R De Vries
 
Zie direct hieronder, voor het notenapparaat
Zie voor de tekst van het stuk van Peter R de Vries, geheel 
onderin.
 
SAY IT LOUD, SAY IT CLEAR, REFUGEES ARE WELCOME HERE!
 
 
Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
RESPECT EN BEWONDERING VOOR DE VLUCHTELING
PETER R DE VRIES
LINK
 
 
 
 
ADHESIEBETUIGING AAN PETER R DE VRIES
Toegezonden op 31 october 2015
 
 
 
 
 
ADHESIEBETUIGING MET UW HOUDING TEGENOVER
VLUCHTELINGEN
 
 
Geachte heer Peter de Vries,
 
 
Na de aanvankelijke solidariteitsinitiatieven met
de vluchtelingen- die trouwens nog in volle gang zijn, gelukkig
\maar, een verontrustende tegenreactie van xenofobie, Islamofobie
etc.
Het begon bij de tirade van PVV leider G Wilders over een ''asiweltsunami''
en ''testosteronbommen'' en zijn giftige ''oproep tot verzet'', die hij
al gauw in daden omzette door het land door te  reizen om de bevolking
tegen de vluchtelingen op te hitsen.
Gevolgd door lieden, die in allerlei Gemeenten, Purmerend, Oranje, Enschede,
Rotterdam  tegen de komst van vluchtelingen protesteerden
, met als dieptepunt de bestorming van een noodopvang in
Woerden.
En dan was er ook nog Steenbergen, met een nare anti vluchtelingendemonstratie
en een dreigende houding op de vergadering over vluchtelingen.
 
Bij al dat ''verzet'' zit een flinke portie neo nazi's, die het land doorreist, of
op straat demonstreeert, zoals anti Islambeweging Pegida in Utrecht [11 october en weer 8 november]
Maar ook zanger Gerard Joling liet zich in een Metro artikel
hetzerig en negatief uit over vluchtelingen.
 
 
Daarom vind ik het zo hartverwarmend en verademend om uw
positieve reactie over de vluchtelingen te lezen.
Juist van u, als een van de ''BN'ers'' is het belangrijk, omdat
u in het nieuws komt en zo toch mensen aan het denken kan zetten.
 
Ook heb ik respect voor u, dat u tegen de hetze durft in te gaan, net zo als
Dasja Abresch, de vrouw, die het tijdens de bijeenkomst in Steenbergen
voor de vluchtelingen opnam en werd uitgejouwd.
 
 
 


Nogmaals, meneer de Vries, bedankt.
Geluiden als de uwe zijn in deze tijd niet alleen welkom.

Maar broodnodig!


SAY IT LOUD, SAY IT CLEAR, REFUGEES ARE WELCOME
HERE!


Astrid  Essed
Amsterdam
 
 
NOTEN
 
 
 
 
 
 
 
NOTEN
 
 
 
[1]
 
 
 
EEN GREEP UIT DE VELE SOLIDARITEITSACTIES/
INITIATIEVEN VOOR VLUCHTELINGEN
 
”Een paar dagen is Marion op pad met de Nederlanders Dirk en Emma, die al jaren op het eiland wonen. “De vluchtelingenproblematiek gaat het duo aan het hart. Ze proberen zoveel mogelijk hulp te bieden door vluchtelingen bijvoorbeeld een lift te geven. Zo nemen we een jonge gesluierde vrouw mee in onze jeep. Met haar baby, huilend in haar armen, vertelt ze in gebrekkig Engels dat er werd geschoten op haar baby”, schrijft Marion.

Naast het vervoeren van de vluchtelingen nemen Emma en Dirk ook regelmatig zelf vluchtelingen in huis. ‘Ook al help je maar één iemand, dat is al beter dan helemaal niets doen”

 
DE TELEGRAAF
ZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONEER JE DEKEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE TELEGRAAF
ZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AT5
MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZO
BIJ MIJ NAAR BINNEN
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AT5
DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERS
HELPEN VLUCHTELINGEN
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AT5
HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN
14 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AT5
 
BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:
”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’
16 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AT5
 
WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEK
HEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AT5
ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROUW
WAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?
3 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2]
 
 
”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
 
 
 
 
 
VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEID
ASTRID ESSED
17 MAART 2014
 
 
 
 
 
 
[3]
 
 
 
XENOFOBIE JEGENS VLUCHTELINGEN
 
 
 
En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”
 
 
 
 
 
NRC
WOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMEN
RAADSVERGADERING OVER KOMST AZC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT
PURMEREND: BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERS
WEG
24 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RTV OOST
BEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE
7 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VAN
ERGERNIS
PETER STORM
25 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOS
BEWONERS ORANJE HOUDEN BUSSEN MET
EXTRA ASIELZOEKERS TEGEN
6 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RACISTISCHE MEUTE OPGEHITST OM STRENGER
MIGRATIEBELEID TE VERKOPEN
8 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
RIJNMOND NIEUWS
ARRESTATIE BIJ NOODOPVANG VLUCHTELINGEN
IN ROTTERDAM
10 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
 
RTV UTRECHT
NOODOPVANG WOERDEN BESTORMD
10 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS
VLUCHTELINGEN WOERDEN
16 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
[7]
 
 
RTV UTRECHT
TEVEEL STEUNBETUIGINGEN NA BESTORMDE OPVANG WOERDEN
10 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
[8]
 
 
 
Helaas wordt in dit artikel van de Europese Staatslieden ten
aanzien van hun vluchtelingenbeleid ten onrechte
een veel te welwillend beeld gegeven.
 
 
 
VRIJ NEDERLAND
IS DEZE BLOEMENKWEKER HET NIEUWE SYMBOOL
VAN DE VLUCHTELINGENCRISIS?
 
 
 
 
 
 
 
 
[9]
 
 
 
”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
 
 
 
 
VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEID
ASTRID ESSED
17 MAART 2014
 
 
 
 
 
[10]
 
 
´´Iedere vluchteling heeft recht op eten, zorg en onderdak. Maar dat wordt wat ons betreft wel beperkt tot de basis. Geen volledige bijstand meer, maar een zuinig leefgeld voor eten en kleding. Geen voorrang meer voor een sociale huurwoning, maar een sober dak boven het hoofd´´
 
 
 
VVD BELEIDSSTUK
”GRENZEN AAN DE OPVANG”
 
 
 
 
VVD
LINK
GRENZEN AAN DE OPVANG
 
 
 
 
 
 
 
[11]
 
 
 
BELEIDSSTUK VVD ”GRENZEN AAN DE OPVANG”,
IN DADEN OMGEZET
 
AD
HUISVESTING ASIELZOEKERS WORDT VERSOBERD
12 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
ZIE VVD BELEIDSNOTA
´GRENZEN AAN DE OPVANG´´
 
 
´´Iedere vluchteling heeft recht op eten, zorg en onderdak. Maar dat wordt wat ons betreft wel beperkt tot de basis. Geen volledige bijstand meer, maar een zuinig leefgeld voor eten en kleding. Geen voorrang meer voor een sociale huurwoning, maar een sober dak boven het hoofd´´
 
 
”GRENZEN AAN DE OPVANG”
 
VVD
GRENZEN AAN DE OPVANG
 
 
 
 
 
 
 
[12]
 
 
 
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
 
 
 
 
 
 
 
 
KAFKA
NEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAR
EN NAZIVRIEND
 
 
 
 
 
 
 
 
VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND/XENOFOBIE/
WAAKZAAMHEID
ASTRID ESSED
17 OCTOBER 2015
 
 
 
 
[13]
 
 
 
AD
PEGIDA MARS DOOR UTRECHT VERBODEN: TE
GEVAARLIJK
7 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[14]
 
 
UTRECHT OVERSTEMT PEGIDA
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTI-PEGIDA PROTEST IN UTRECHT: DE WERELD
IS VAN IEDEREEN
12 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROEPEN, RENNEN, ADRENALINE: IN ACTIE TEGEN PEGIDA
PETER STORM
11 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[15]
 
 
”Kerken zullen de klokken luiden en zetten hun deuren open.”
 
 
 
RTV UTRECHT
UTRECHT KLAAR VOOR MANIFESTATIE PEGIDA EN
SOCIALISTEN
11 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[16]
 
NRC
OM ONDERZOEKT ANTI-ISLAM TOESPRAAK
VAN PEGIDA IN UTRECHT
12 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
” Hij slaat zijn vleugels uit in Nederland en vindt in Raffie Chohan van de Dutch Defence League (DDL) een geestverwant. Chohan vormt samen met haar man Maarten Hoekwater de drijvende kracht achter deze organisatie, die zich keert tegen ‘de EU, Islamisering en Sharia in Nederland’.
 
 
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
 
 
 
 
 
 
 
 
”Een andere spreker op de demonstratie is Stephen Yaxley-Lennon, beter bekend onder zijn pseudoniem Tommy Robinson. Tot twee jaar geleden was hij de voorman van de English Defence League (EDL), een hooligan-organisatie die zich met hand en tand verzet tegen de aanwezigheid van moslims en de Islam in Groot Brittannie.”
 
 
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
 
 
 
 
 
 
 
 
[17]
 
 
 
NRC
OM ONDERZOEKT ANTI-ISLAM TOESPRAAK
VAN PEGIDA IN UTRECHT
12 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[18]
 
 
VOLKSKRANT
PEGIDA WIL IN NOVEMBER WEER IN UTRECHT PROTESTEREN
15 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
TELEGRAAF
PEGIDA DEMONSTREERT 8 NOVEMBER WEER
12 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[19]
 
 

” Geert Wilders komt donderdagmiddag niet naar Steenbergen. Hij is verhinderd vanwege uitgestelde stemrondes in de Tweede Kamer. Dat meldt Alexander van Hattem, fractievoorzitter van de Brabantse PVV. Wilders wil snel een nieuwe datum prikken voor een bezoek. ‘Uitstel is geen afstel’, meldt hij op Twitter.”

 
 
OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTREREN
TEGEN AZC
 
 

 

 
OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS GAAT IN STEENBERGEN FLYEREN TEGEN
KOMST ASIELZOEKERSCENTRUM
 
 
 
 
 
 
Mijn grote vriend is er vandaag helaas niet“, reageert een van de tegenstanders van het azc. “Aan de ene kant staat nu de gemeenteraad en aan de andere kant staat de gewone burger.”
 
 
 
OMROEP BRABANT
GRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN
 
 
 
 
ZIE VOOR DE AFWEZIGHEID VAN GENOEMDE ”GROTE VRIEND”
 
OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTREREN
TEGEN AZC
 
 
 
 
 
Na een aantal verhitte discussies en schreeuwpartijen werd de sfeer grimmig en gooiden de tegenstanders van het azc met eieren. Daarna vertrokken de voorstanders omdat zij de boel niet wilden laten escaleren. De politie hield de twee groepen met ongeveer tien agenten uit elkaar. ”
 
 
OMROEP BRABANT
GRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN
 
 
 
 
[20]
 
 
 
”Eerst vond er een optocht plaats van tegenstanders van het AZC, voorzien van Nederlandse vlag en alles.”
 
 
STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKT
PETER STORM
22 OCTOBER 2015
 
 
 
 
”Voorafgaand aan de bijeenkomst liep een groep mensen onder het scanderen van leuzen van het centrum van Steenbergen naar de sporthal.”
 
 
KLACHTEN OP VERGADERING ASIELOPVANG STEENBERGEN
21 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
[21]
 
 
”De meesten van de ongeveer twintig sprekers die aan het woord kwamen, waren tegen het azc en voerden daar allerlei argumenten voor aan. Zo werd gezegd dat de vluchtelingen economische motieven hebben en dat Nederland zelf net uit de crisis komt. Ook veronderstellen sommigen dat de veiligheid zou afnemen.

Volgens Omroep Brabant vrezen bewoners onder meer de andere normen en waarden van asielzoekers. Maar ook is er veel angst over het niet kunnen verkopen van huizen als er een asielzoekerscentrum in het stadje komt. Sommigen geven openlijk toe dat ze tegen de komst van moslims zijn.”

 
 
KLACHTEN OP VERGADERING ASIELOPVANG STEENBERGEN
21 OCTOBER 2015
 
 
 
 
OMROEP BRABANT
ASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN: 
AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS
 
 
 
 
 
”Bij aanvang van de bijeenkomst kreeg burgemeester Vos amper de kans om uit te praten. Boegeroep klonk. 21 burgers maakten gebruik van de inspraakmogelijkheid.”
……
…….
”Tegenstanders reageerden boos op de politiek. Zo wilde een inspreker van burgemeester Vos weten of hij het accepteert als de veiligheid in Steenbergen afneemt. Toen Vos zei dat hij niet verwacht dat het onveilig wordt, kreeg hij luid boegeroep over zich heen. Middelvingers gingen de lucht in.”
 
 
OMROEP BRABANT
ASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN: 
AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS
 
 
 
 
 
 
 
[22]
 
 
 
RTL NIEUWS
UITGEJOUWDE INWOONSTER: ”IK MOEST HET DOEN”
22 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
TROUW
ONRUSTIGE VERGADERING STEENBERGEN OVER ASIELOPVANG
21 OCTOBER 2015
 
 
 
 
''Dasja Abrech wist dat ze een risico nam. Er was al eens een steen door haar ruit gegaan, en anderen hadden haar geadviseerd om op deze avond haar mond te houden.  Dat deed ze dus niet, en ze verdient hiervoor enorme dankbaarheid en hulde. Meer mensen zoals zij, dan waren we sterker tegenover de fascistische dreiging.''

STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKT
PETER STORM
22 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
[23]
 
 
 
ADHESIEBETUIGING
Adhesiebetuiging, die ik op 25 october aan Dasja Abresch heb
toegestuurd:
 
 
Geachte mevrouw Abresch,
 
 
Ik wil graag langs deze weg mijn waardering ervoor uitspreken,
dat u de moed hebt gehad, op de Gemeente vergadering in Steenbergen,
tegen een stroom van xenofoben in, uw stem van humaniteit
ten behoeve van de vluchtelingen te laten horen.
 
Daarom heb ik u graag genoemd in mijn artikel:
 
VLUCHTELINGENHAAT IN WERKING/OVER XENOFOBIE, STEENBERGEN EN
MOEDIG TEGENGELUID DASJA ABRESCH
 
 
LINKS
 
 
 
 
OF
 
 
 
 
BRAVA!
 
 
Ik wens u veel succes en sterkte met al uw activiteiten
Blijf hoorbaar en laat u niet intimideren!
 
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
[24]
 
 

 
 
TUBANTIA
REPORTAGE: RUST KEERT TERUG NA BEWOGEN VERLOPEN
DEMONSTRATIE IN ENSCHEDE
31 OCTOBER 2015
 
 
 
 
TIJDLIJN ENSCHEDE
 
 
 
 
OMROEP BRABANT
DERTIG MENSEN DEMONSTREREN IN OSS TEGEN VLUCHTELINGEN
 
 
 
 
[25]
 
 
 
 
VOLKSKRANT
PEGIDA WIL IN NOVEMBER WEER IN UTRECHT PROTESTEREN
15 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
TELEGRAAF
PEGIDA DEMONSTREERT 8 NOVEMBER WEER
12 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[26]
 
 
1-11-2015 LANDELIJKE DEMONSTRATIE: REFUGEES WELCOME!
STOP DE RECHTSE HETZE!
 
 
 
 
 
[27]
 
 
ZATERDAG 7 NOVEMBER, 2015, UTRECHT
DEMONSTRATIE: VLUCHTELINGEN WELKOM, RACISME NIET!
 
 
 
 
 
 
 
 
[28]
 
 
 
METRO
GERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM
1 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
[29]
 
 
GERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM/
WEERZINWEKKENDE XENOFOBIE
ASTRID ESSED
2 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
INGEZONDEN STUK AAN MEDIA/GERARD JOLING OVER
VLUCHTELINGEN/XENOFOBIE
ASTRID ESSED
3 OCTOBER 2015
 
[30]
 
 
''.'Ik vind Geert W. zelf een gevaarlijk man, een demagoog met de potentie van een volksmenner. W. is ronduit kwaadaardig,' aldus de televisiemaker.''
 
 
AD
PETER R DE VRIES: VOOR WILDERS MOET JE STRAKS
ONDERDUIKEN
20 JANUARI 2010
 
 
 
 
 
[31]
 
 
 
 
HATEMAILS VOOR PETER R DE VRIES NA KRITIEK OP
''VOLKSMENNER'' WILDERS
 
 
 
 
 
 
 
[32]
 
 
Adhesiebetuiging aan Peter R De Vries op 21 januari 2010
 
ADHESIEBETUIGING MET UW UITSPRAKEN TAV PVV VOORMAN, DE HEER WILDERS
 
Geachte heer de Vries,
 
Bij dezen wil ik u van harte mijn grote waardering doen toekomen voor de in uw dagboek dd 20-1 gedane uitspraken tav PVV voorman, de heer G Wilders.
 
Zie
 
 
 
Met u deel ik van harte het principe, dat ieder mens, ongeacht het misdrijf, waarvan hij/zij wordt verdacht, recht heeft op een eerlijk proces, conform het u bekende EVRM en de internationale Verdragen, waaronder het BuPo Verdrag
Hieronder ressorteert als een van de voornaamste principes een hecht doortimmerde bewijslast en het principe ''onschuldig tot schuld bewezen''
 
Uiteraard geldt dit ook de heer Wilders.
 
Anderszijds deel ik volledig uw mening, dat de heer Wilders een demagoog van een gevaarlijk karakter is
 
In de eerste plaats  laat Wilders zich systematisch en structureel in discriminerende zin  uit over de Islam in het byzonder en moslims in het algemeen, waarmee hij het recht op godsdienstvrijheid schendt
Ten tweede is zijn gedachtegoed racistisch, aangezien hij zich bij voortduring in negatieve en discriminerende zin uitlaat over Marokkanen en andere  ''niet westerse''  allochtonen
 
Hiermee zaait hij haat en verdeeldheid tussen ''autochtonen'' en ''allochtonen'', zeker in het sinds 11-9-2001 in Nederland [en Europa] verharde klimaat jegens allochtonen in het algemeen en moslims in het byzonder.
 
Als politicus heeft hij een zeer gevaarlijk effect, juist vanwege zijn grote landelijke, politieke en media-bereik
 
Meneer de Vries,
 
Juist in de sinds 11-9-2001 steeds meer toenemend racisme en verharding in Nederland en Europa, getuigt uw opstelling van grote moed.
 
Dat dit niet zonder effect is gebleven, is gebleken uit de ronduit minderwaardige reacties van een aantal PVV aanhangers, waarvan u enkele in uw vervolg column ''De aanhangers van Geert Wilders zij boos'',bekend hebt gemaakt
 
Zonder enige vergelijkingen met het verleden te willen maken, hou ik staande, dat het gedachtegoed van Wilders elementen in zich draagt van het begin van een politiestaat [zijn voorkeur voor administratieve detentie voor terreurverdachten, landelijk preventief fouilleren, zijn hetze tegen moslims, allochtonen en asielzoekers, zijn voorstel tot afschaffing van artikel 1, Grondwet, etc] 
 
Beangstigend is dan ook de wijze, waarop hij met ''succes'' lijkt in te spelen op bestaande onlustgevoelens, HET handelsmerk van een populist en demagoog
 
Dat u daartegen uw stem hebt verheven, is dan ook van grote betekenis, zeker vanwege uw grote bekendheid en maatschappelijke invloed.
 
Nogmaals mijn grote waardering voor uw moedige en humanitaire opstelling
 
Onder P/S een link naar een destijds door mij geschreven artikel over Wilders
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
[33]
 
 

 
 
RESPECT EN BEWONDERING VOOR DE VLUCHTELING
PETER R DE VRIES
LINK
 
 
 
 
 
TEKST
 

RESPECT EN BEWONDERING VOOR DE VLUCHTELING!

Genoeg is genoeg… De grens is voor mij letterlijk en figuurlijk bereikt.

Ik schrijf dit niet alleen om vluchtelingen, asielzoekers en andere ontheemden een hart onder de riem te steken, maar ook omdat ik me kapot schaam voor de manier waarop er in ons land door een gedeelte van de bevolking over hen wordt gedacht en gesproken. Steenbergen is geen incident.

– GEEN MENSEN MAAR DOSSIERS –

Het lijkt soms wel alsof het in de publieke discussie niet meer over mensen gaat, maar alleen over aantallen, percentages, quota en dossiers.

vluchtelingenEr wordt vaak op een afstandelijke manier en op een onverdraagzame toon over het vluchtelingenvraagstuk gesproken.

Alsof asielzoekers en vluchtelingen profiteurs zijn, gelukszoekers en welzijnsavonturiers.

Soms denk ik wel eens dat het ons na de tweede wereldoorlog zó goed is gegaan dat we uit het oog zijn verloren wat begrippen als ‘nood’ en ‘hulp’ echt betekenen.

Wij zijn in de bevoorrechte positie dat we geen oorlog hebben, niet geteisterd worden door natuurrampen of dagelijks blootstaan aan terrorisme, rebellie of guerrilla’s.

We weten niet meer uit eigen ervaring hoe fijn het is als je in nood door anderen wordt geholpen, letterlijk een toevluchtsoord hebt.

– WAAR STOND JE WIEG? –

En het gevolg lijkt wel dat juist de mensen die het zo goed hebben, die bevoorrecht zijn, het moeilijk vinden anderen die hulp te bieden.

tegenstandersAlsof het je eigen verdienste is dat je wieg in het veilige, beschermde Holland stond – en dat het, omgekeerd, dus ook de eigen schuld van de vluchteling is dat zijn wieg zich in Somalië, Afghanistan of een andere brandhaard bevond.

Opvallend is dat Engelandvaarders – Nederlanders die in oorlogstijd naar Groot-Brittannië wisten over te steken – in ons land nog altijd worden geprezen en meestal ook hoog gedecoreerd zijn.

Maar als je onder hachelijke omstandigheden en met veel ontberingen – vaak met achterlating van familie, geliefden en bezittingen – duizenden kilometers vanuit Somalië, Congo, Iran, Irak of Afghanistan naar Europa, naar Nederland, naar Ter Apel of Amsterdam hebt weten te vluchten, wachten je geen medailles, maar vooral uitputtende gerechtelijke procedures, lange verhoren en veel cynisme en argwaan.

– UITDAGING OF NOODZAAK? –

Het heeft me altijd verbaasd hoe lichtvaardig er door veel mensen over wordt geoordeeld dat vluchtelingen hun vaderland hebben achtergelaten.

Alsof het een aanlokkelijke uitdaging is om in een ander land, met een onverstaanbare taal, vele andere gewoonten en een bar klimaat een nieuw bestaan op te bouwen. Alsof zo’n beetje iedereen dat voor zijn lol doet.

Ik heb veel gereisd.

Ben veel in arme landen geweest. En eerlijk gezegd ben ik die houding daar eigenlijk nooit tegengekomen.

Als mensen de keus hebben, kiezen ze vrijwel allemaal voor een menswaardig, gelukkig bestaan in hun eigen land, met hun eigen familie en vrienden, met hun eigen taal en cultuur.

Maar ze hebben vaak geen keus. Als je tenminste wilt overleven. Vrij wilt zijn. Te eten wilt hebben. Medische verzorging nodig hebt.

– HAGELSLAG, PINDAKAAS EN DROP…. –

En het gekke is ook dat juist de Nederlanders die over de motieven van veel vluchtelingen nogal makkelijk oordelen, zelf nauwelijks de grens over durven.

venzAls ze twee weken op vakantie naar de Costa Brava gaan – ja op vakantie, niet ‘op de vlucht’ – worden ze op Schiphol door familie uitgezwaaid alsof ze een enkele reis hebben geboekt.

In de koffer zitten hagelslag, pindakaas en drop. Op de bestemming bestellen ze louter Heinekenbier, want dat kennen ze tenminste.

En ze verzamelen zich ’s avonds allemaal bij het restaurant van een Nederlandse expat dat vertrouwde Hollandse kost serveert, in plaats van zich eens te wagen aan de lokale gerechten.

En op de terugreis zeggen ze in het vliegtuig dat ze thuis eerst een bruine boterham met kaas gaan klaarmaken, een glas melk willen drinken en dat ze snakken naar een haring met uitjes.

Maar de meeste asielzoekers en vluchtelingen die weigeren zich aan te passen. De ontwikkelingshulp moet omlaag, want die kan veel beter worden besteed. En de grenzen moeten dicht want de ‘quota’ zijn bereikt…

Het zijn dat soort dingen die me mateloos irriteren.

– RESPECT EN BEWONDERING –

Ik ben vaak genoeg in verre oorden geweest om te weten hoe onaangenaam het voelt als je niet welkom bent, als de bevolking je met argusogen bekijkt, als je wordt uitgesloten of gediscrimineerd.

opvangEn dan was ik er nog met geld in mijn achterzak, geldige papieren, perfecte communicatiemiddelen en het geruststellende vooruitzicht dat ik weer snel comfortabel naar huis zou vliegen.

En daarom hecht ik er aan nog eens te beklemtonen dat ik voor mensen die huis en haard hebben verlaten, die in verre landen in arren moede voor noodlot en onheil op de vlucht zijn geslagen omdat hun bestaan, hun toekomst, hun leven bedreigd werd, en die met veel moeite, tegen de stroom in, in een vreemd land toch weer iets proberen op te bouwen, heel veel respect en bewondering heb.

Ik herhaal: heel veel respect en bewondering.

Wat mij betreft hoeven zij nooit te schuilen, zich te verbergen of te schamen. Nee, zij kunnen fier, met opgeheven hoofd over straat. Want wat zij hebben gepresteerd, wat zij hebben getrotseerd, wat zij hebben opgeofferd is meer dan de meesten van ons zouden kunnen of zouden durven.

En dat mogen we ons wel eens wat meer realiseren.

Dat wilde ik zeggen.

Peter R. de Vries

Meer van Astrid Essed