KLM medeplichtigheid aan uitzetting Sabir Nosheen naar onveilig Pakistan/Brief aan KLM

Za 18 April 2015 16:08 | Astrid Essed | 3409 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SABIR NOSHEEN NAAR

ONVEILIG PAKISTAN
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
 
UW VERLEENDE MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN SABIR NOSHEEN
OP VRIJDAG 17 APRIL 2015 NAAR ONVEILIG PAKISTAN
 
Geachte Directie
Geacht Management
In samenwerking met de Belgische authoriteiten hebt u afgelopen
vrijdag 17 april 2015 uw medewerking verleend aan de uitzetting
van mevrouw Sabir Nosheen naar Pakistan. [1]
Vluchtgegevens:
 KL 437
Tijd:
11.35

Dit ondanks de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in
Pakistan het algemeen en voor vrouwen in het byzonder.

Te uwer informatie:

VEILIGHEIDS EN MENSENRECHTENSITUATIE
IN HET ALGEMEEN

De algemene mensenrechtensituatie in Pakistan is
slecht tot zeer slecht.
Er vinden regelmatig aanslagen door allerhande gewapende groeperingen plaats met als gevolg een
hoge tol aan burgerslachtoffers, ontvoeringen, verdwijningen en politieke moorden, meestal geinstigeerd door veiligheidstroepen
eisen een hoge tol. [2]
Van eerlijke processen is vaak geen sprake en de behandeling
van gevangenen laat zeer te wensen over. 
Daarnaast veroorzaken door de VS uitgevoerde drone aanvallen
een groot aantal slachtoffers. [3]
Duidelijk mag zijn, dat er sprake is van een zeer onveilige situatie.

REISADVIES PAKISTAN

In het door de Rijksoverheid afgegeven reisadvies naar Pakistan 
staat het advies, alleen naar Pakistan te reizen als het noodzakelijk
is.
Ik citeer
''Reis alleen als het noodzakelijk is naar Pakistan. Aanslagen en ander geweld zorgen voor instabiliteit en een slechte veiligheidssituatie in het hele land.'' [4]
 
Duidelijk is, dat als het reizen naar Pakistan voor ''gewone'' reizigers zo
onveilig is, dat dat des te meer voor vluchtelingen geldt, die geen
ambassade hebben, die hen eventueel te hulp kan schieten.
Van deze zaken hoort u als vervoerder van uit te zetten vluchtelingen
niet alleen op de hoogte te zijn, maar ernaar te handelen, door geen medewerking aan de uitzetting te verlenen.
 
VEILIGHEIDS EN MENSENRECHTENSITUATIE VAN VROUWEN
 
De mensenrechtensituatie van vrouwen in Pakistan is slecht.
Ze krijgen te maken met veel huiselijk geweld, verkrachtingen
en eerwraak. [5]
 
 
UITZETTING SABIR NOSHEEN/RISICO OP EERWRAAK
 
Is bovenstaande al reden genoeg om niet aan uitzettingen naar
Pakistan mee te werken, in het geval van de door uw medewerking
uitgezette Sabir Nosheen komt nog bij, dat zij risico dreigt te worden
van eerwraak, omdat zij geweigerd heeft te trouwen met de man,
die haar familie voor haar heeft uitgezocht.
Mensenrechtenorganisatie Ligue des Droits de l'homme is
voor haar in de bres gesprongen. [6]
 
Van de persoonlijke situatie van Sabir Nosheen kon u 
misschien geen weet hebben, maar van de algemene onveilige en
slechte mensenrechtensituatie in Pakistan, voor mannen en vrouwen,
wel.
Dat u dan toch hebt meegewerkt aan haar uitzetting, reken ik u zwaar aan.
 
UW VERANTWOORDELIJKHEID
 
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [7]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [8]
Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect:
Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [9]
 
 
 
EPILOOG
 
Met de door u verleende medewerking aan de uitzetting van deze Sabir
Nosheen en andere Pakistaanse vrouwen en mannen, draagt u willens en wetens bij aan het gevaar
waaraan zij worden blootgesteld door de slechte veiligheids en
mensenrechtenorganisatie, waarbij bij vrouwen nog de grote
kans op geweld en eventueel in het byzonder eerwraak komt.
 
Een dringend verzoek aan u dus, verder af te zien van
deportaties naar Pakistan en andere gevaarlijke gebieden.
Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht 
Sabir Nosheen  en anderen iets overkomen.
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
[1]
 
''Op 15/04/2015  om 17 uur werd Mevrouw Sabir Nosheen ,een Pakistaans vrouw uit Peshawar, gehaald in het gesloten centrum van Brugge waar zij reeds 4 maanden opgesloten is,  en werd geisoleerd. Zij melden haar een uitzettingsvlucht binnen 2 dagen. Zij zou overgeplaatst worden om 7 uur naar het gesloten centrum de caricole om de volgende dag uitgezet te worden.''
......
.......
''Als er uitzetting is zal dat  met de vlucht naar Amsterdam zijn op vrijdag 17/04 om 06u15 KL 1720, en in Amsterdam vlucht KL 437 naar Abou Dabi om 11uur 35''
 
GETTING THE VOICE OUT
DE UITZETTING VAN EEN PAKISTAANSE VROUW BELETTEN
15 APRIL 2015
 

LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
EXPULSION: DIRECTION MARIAGE FORCE ET CRIME D'HONNEUR
 
 
 
[2]
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2014/15
PAKISTAN
 
 
 
 
 
[3]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
USA MUST BE HELD TO ACCOUNT FOR DRONE
KILLINGS IN PAKISTAN
 
 
 


AMNESTY INTERNATIONAL
REPORT
WILL I BE NEXT? US DRONE STRIKES IN PAKISTAN

 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
USA: END CIA DRONE ATTACKS
 
 
 
[4]
 
 
''

Algemeen

Reis alleen als het noodzakelijk is naar Pakistan. Aanslagen en ander geweld zorgen voor instabiliteit en een slechte veiligheidssituatie in het hele land.''

 
 
RIJKSOVERHEID
REISADVIES PAKISTAN
 
 
 
 
 
[5]
 
''Violence against women and girls-including rape, murder through so
called honor killings, acid attacks, domestic violence, and forced
marriage-remained routine. Pakistani human rights nongovernmental
organizations (NGOs) estimate that there are about 1.000 ''honor killings'' every
year''
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2015
 
 
 
 
 
[6]
 
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
EXPULSION: DIRECTION MARIAGE FORCE ET CRIME D'HONNEUR
17 AVRIL 2015
 
 
 
 
[7]
 
 
MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE
VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIE
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
 
[8]
 
 
REACTIE KLM
 
Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
 
 
Zie
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
SOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
[9]
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
SOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 

Meer van Astrid Essed