Benoem ook het Positieve!

Wo 19 Juli 2023 03:00 | Astrid Essed | 55 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

''MIGRATIEDEAL TUNESIE SCHANDALIG''/JUISTE

BERICHTGEVING NOS TELETEKST OVER DESTRUCTIEVE DEAL

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/migratiedeal-tunesie-schandalig-juiste-berichtgeving-nos-teletekst-over-destructieve-deal/

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

NOS Teletekstredactie,

Uw berichtgeving dd 16 juli 2023:

''Migratiedeal Tunesie schandalig''

Geachte Redactie,

Daar ben ik weer om ''over allerlei te praten'' [1]

Maar waar ik in mijn recente mail [dd zondag 16 juli] fikse

kritiek heb uitgedeeld over uw berichtgeving ''”Rutte zondag opnieuw naar Tunesie” [lees maar onder noot 2], is het nu tijd voor een bescheiden

compliment aan uw adres!

Let wel:

Bescheiden, want Astrid Essed zou Astrid Essed niet zijn, als er niet

toch een paar puntjes op de i moesten worden gezet!

Het compliment geldt het feit, dat u in deze berichtgeving ''Migratiedeal

Tunesie schandalig'' [zie geheel onderin], nu ook de schaduwzijden

van de EU Tunesie migratiedeal hebt belicht, door aandacht te schenken aan de statements van diverse mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International,Vluchtelingenwerk en Stichting Vluchteling [niet ''Stichting

Vluchtelingen'', zoals u in uw Teletekstbericht vermeldde]

Zie onder noot 3 nog eens voor alle duidelijkheid hun verklaringen.

Hiermee hebt u, al dan niet rechtstreeks, gehoor gegeven aan

de in mijn mail dd 16 juli gedane Oproep [4], die destructieve,

negatieve kanten van de EU Tunesie deal ook te belichten.

Waarmee ik impliciet, u raadt het al, ook mijzelf een

compliment maak [dat mag ook weleens, vind ik, HAHAHA]

Blijf dat dus doen, NOS teletekstredactie, naast de asielbesluiten

in de Nederlandse Politiek, aandacht te schenken aan voor vluchtelingen

nadelige aspecten/gevolgen en/of de openlijke schending van hun rechten,

zoals zowel uit mijn Mail als uit de Verklaringen van genoemde mensen

rechtenorganisaties duidelijk wordt [5]

WEL had u, zoals ook uit de verklaringen van de mensenrechten

organisaties blijkt [6], wat duidelijker kunnen benadrukken,

dat de Tunesische president Saied [en dan druk ik het nog vriendelijk

uit] verre van democratisch is en onderdrukkend jegens de eigen bevolking

EN dat hij op racistische wijze de aanval had geopend op in Tunesie

verblijvende Afrikaanse migranten/vluchtelingen.

Maar in ieder geval hebt u een journalistieke Stem gegeven aan

de mensenrechtenorganisaties, die het feit bekritiseren, dat er een

deal is gesloten met een president, die lak heeft aan de mensenrechten.

En hiermee heeft het lezend Publiek een evenwichtige berichtgeving gekregen over het wel en wee betreffende het EU-Tunesie Migratiepact.

Ga zo voort, NOS Teletekstredactie!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN EN NOS TELETEKSTBERICHT

https://www.astridessed.nl/migratiedeal-tunesie-schandalig-juiste-berichtgeving-nos-teletekst-over-destructieve-deal/

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/migratiedeal-tunesie-schandaligjuiste-berichtgeving-nos-teletekst-over-destructieve-deal

Meer van Astrid Essed