Winteropvang voor 135 asielzoekers op twee locaties/Doekje voor het bloeden/Permanent verblijfsrecht

Wo 17 December 2014 00:12 | Astrid Essed | 2777 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OP TWEE LOCATIES/

OPVANG DOEKJE VOOR HET BLOEDEN/VOOR BLIJVENDE OPVANG EN PERMANENT VERBLIJFSRECHT
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
De tragedie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die sinds
2012 in Amsterdam actie voeren voor de normaalste zaak van de
wereld, de kans om een leven in veiligheid en relatieve welvaart op
te bouwen, sleept zich voort.
Ontruimd uit het Tentenkamp Notweg [1], van hot naar her verdreven[2],
levend in door Amnesty International  en het College voor de Rechten van de Mens
tot mensonwaardig verklaarde locaties als de Vluchtgarage, waarvoor
het Stadsdeel Zuid-Oost niet eens basisvoorzieningen wilde
regelen [3], het is ten hemelschreiend, evenals de hypocriete rol
van burgemeester van der Laan, die beweert een ''vriend van de vluchtelingen'' [4]
te zijn, maar ze vervolgens geen enkele Gemeentelijke opvang biedt en wanneer
hij dat tenslotte wel doet met de ''Vluchthaven''  locatie, er de eis tot
terugkeer aan verbindt, wetend, dat deze mensen niet terug KUNNEN. (5)
Chantage dus. (6)
 
A friend indeed, dat is van der Laan.
Toen de vluchtelingen,ongeveer 159 [de door Vluchtelingenwerk geregistreerde]
 in de Vluchthaven uiteraard ''niet meewerkten aan
terugkeer'', dreigde de Gemeente met een keiharde ontruiming, waarbij
gedreigd werd, de kosten op de vluchtelingen te verhalen. [7]
Ze hebben de ontruiming niet afgewacht en begonnen te lopen,
op zoek naar onderdak.
Nadat de politie [natuurlijk in opdracht van de burgemeester] had
gedreigd, de in der haast opgezette tentjes in het Oosterpark
te ontruimen liepen ze door in de stromende regen 
tot de Muiderkerk haar deuren opende. [8]
Daarna een tijdelijk onderkomen gevonden [9], maar steeds weer
verdreven [10] totdat ze neerstreken in het Vluchtgebouw 
waar ze voorlopig mogen blijven zitten. [11]
 
 
VLUCHTGARAGE
 
Maar dat was niet de hele groep.
 
Eerder noemde ik al de Vluchtgarage. 
Daar zit een groep uitgeprocedeerden, die niet op
de lijst van Vluchtelingenwerk staan [die Vluchtelingenwerk 
lijst bestaat uit  de voormalige
Tentenkamp Notweg/Vluchtkerk groep] en dus niet in aanmerking
kwamen voor de Gemeentelijke opvang Vluchthaven. [12]
 
Volgens informatie bestaat de hele groep uitgeprocedeerden
uit zo'n 250 vluchtelingen. [13]
 
 
SITUATIE UITGEPROCEDEERDEN/TUSSEN WAL EN SCHIP
 
Ik heb het al eerder benoemd.
De uitgeprocedeerde vluchtelingen kunnen niet terug naar
hun land vanwege de onveilige en/of oorlogssituatie. [14]
Toch maken ze hier in Nederland geen aanspraak op de
meest elementaire basisvoorzieningen zoals eten, drinken,
een dak boven je hoofd. [14]
Los van het feit, dat in internationale Verdragen [artikel
11, Internationaal Verdrag voor Economische, Sociale
en Culturele Rechten] [16] dat recht op basisvoorzieningen
ligt verankerd, zou het in een land, dat zich een rechtsstaat
noemt, vanzelfsprekend zijn, dat iedereen eten, drinken en
een behuizing heeft, zolang hij/zij in dat land vertoeft.
 
Maar neen, er moest een uitspraak van het Europees Comite
voor Sociale Rechten aan te pas komen om Nederland op haar
verantwoordelijkheid, mensen menswaardig te behandelen, 
te wijzen. [17]
 
 
Maar Staatssecretaris Teeven, alias Fred de Vluchtelingenjager [18]
is niet voor een blijk van menselijkheid te vangen.
Hij weigert de uitspraak van het ECSR, die niet bindend, maar
wel gezaghebbend is vooralsnog uit te voeren en wacht de
bijeenkomst van het Comite van Ministers af, dat in
februari bij elkaar komt, af. (19)
Tsja, tegen die tijd zijn die uitgeprocedeerden allang doodgevroren.......
 
Want de nachtopvang, die nu door de Gemeente Amsterdam is
geregeld, biedt wel een slaapplaats 's nachts, maar hoe zit
dat met overdag, in de kou? (20)
 
 
WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OP
TWEE LOCATIES
 
Het is dan ook geen wonder, dat de uitgeprocedeerden het met
de winteropvang, vanaf het einde van de middag tot
de volgende ochtend niet eens zijn. [21]
 
De groep op te vangen asielzoekers is te klein [er is voor
135 plaats, terwijl er 250 zijn], zij moeten overdag toch de kou in,
zonder voorzieningen,zonder locatie waar ze heen kunnen,
 dreigen te worden gearresteerd [ze hebben immers
geen papieren] en voor getraumatiseerde mensen is het iedere
dag op straat zwerven een chaotische en onrustige situatie.
 
Maar vooral ook:
 
Het lost het probleem niet op, want nu hebben mensen
nog geen recht op een permanente verblijfplaats.
Die winteropvang duurt immers maar drie maanden.
 
En wat dan?
Wat als zij de Vluchtgarage en het Vluchtgebouw ook
uit moeten.
Dit is toch een weerzinwekkend gesol met mensen.
 
Die evenveel recht op een goed bestaan hebben als 
''mensen met papieren''
 
Als er een prijs voor inhumaniteit zou bestaan, zou ik
die aan Teeven en co toekennen.
 
 
TENSLOTTE
 
Mensen hebben recht op een humane en behoorlijke behandeling.
Dat zou niet afhankelijk moeten zijn van het bezit van wel of geen
papieren.
Weerzinwekkend genoeg gebeurt dat met het asielbeleid wel en niet
alleen in Nederland, maar in de gehele EU.
 
Kijk maar de vluchtelingendoden in de Middellandse Zee als gevolg
van een beleid van onmenselijkheid en uitsluiting. [21]
 
De uitgeprocedeerden verdienen een permanente opvang in Nederland,
in veiligheid en de kans, een behoorlijk bestaan op te bouwen.
Iedere vluchteling verdient zo'n kans.
 
En zo lang dat niet zo is, gaat de strijd door.
 
 
Astrid Essed
 
 
NOTEN
 
 
 
(1)
 
 
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID
OVERHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
(2)
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/
DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
 
 
 
(3)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNESTY/GEMEENTE, ZORG VOOR OPVANG 
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS/
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014
 
 
 
HET PAROOL
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE
18 DECEMBER 2013
 
 
 
(4)
 
AT5
FELLE BURGEMEESTER/
´´IK BEN ER VOOR DE VLUCHTELINGEN´´
2 MAART 2014
 
 
 
(5)
 
´´Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.´´
 
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
 
 
 
(6)
 
 
ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHT
JOKE KAVIAAR
 
3 JUNI 2014
 
 
 
(7)
 
 
´´ In totaal worden 159 vluchtelingen, zij die geregisteerd staan bij Vluchtelingenwerk Nederland, opgevangen.´´
 
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
 
 
 
 
´´Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.´´
 
AT5
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
 
 
 
(8)
 
 
AT5
POLITIE ZAL VLUCHTELINGEN WEGSTUREN UIT PARK
9 JULI 2014
 
 
 
´´VLUCHTOPVANG´´ GEOPEND/WIJ ZIJN HIER KRAAKT
LINNAEUSHOF 4
 
 
 
(9)
 
´´VLUCHTOPVANG´´ GEOPEND/WIJ ZIJN HIER KRAAKT
LINNAEUSHOF 4
 
 
 
(10)
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
(11)
 
 
WIJ ZIJN HIER VINDT NIEUW ONDERKOMEN IN
VLUCHTGEBOUW
24 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
 
 
HET PAROOL
VLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD
27 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
(12)
 
 
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
 
 
 
 
(13)
 
 
´´De groep uitgeprocedeerde asielzoekers die al twee jaar protesteert, breidt zich nog altijd uit. De groep van 250 is inmiddels verdeeld over vijf plekken in de stad, de omstandigheden op de ene plek zijn nog slechter dan de andere.´´

AT5
´´SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOOR
VROUWELIJKE VLUCHTELINGEN´´
(14)


AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
(15)


AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
(16)


Article 11

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL RIGHTS
(17)


NRC
RAAD VAN EUROPA/NEDERLAND MOET ILLEGALEN 
ONDERDAK BIEDEN
10 NOVEMBER 2014
(18)


MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGER
JOKE KAVIAAR
9 JANUARI 2014


 
 
 
(19)
 
 
NRC
TEEVEN WIL GEMEENTEN GEEN GELD GEVEN VOOR
OPVANG ILLEGALEN
20 NOVEMBER 2014
 
 
 
(20)
 
 
AT5
WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OP
TWEE LOCATIES
4 DECEMBER 2014
 
 
WIJ ZIJN HIER
BRIEF AAN GEMEENTERAAD, BURGEMEESTER EN PERS
OVER PLANNEN NACHTOPVANG
2 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
 
(21)
 
 
TEEVEN REIKT PRIJS UIT BIJ SYMPOSIUM
GRENSDODEN EN MENSENRECHTEN/BRIEF AAN VU
ASTRID ESSED
 

Meer van Astrid Essed