KLM medeplichtigheid aan uitzetting vluchteling naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

Vr 7 Februari 2014 05:22 | Astrid Essed | 2983 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
 
ZIE OOK
 
 
 
 
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
UW MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING 
VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEE
DD 30 JANUARI 2014
 
 
Geachte Directie
Geacht Management
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u op 30 januari jongstleden uw medewerking
hebt verleend aan de uitzetting van een 20 jarige vluchteling
naar Guinee [1]
 
 
Gegevens:
 
Vertrekdatum: 30 januari 2014
Tijd 6.45
Vluchtnummer KL 1223
 
Dit ondanks het feit, dat de rechter kort geleden  heeft beslist, dat een andere
vluchteling, die ook met uitzetting werd bedreigd, niet mag worden uitgezet [2]
EN ondanks de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee [3]
 
En vooral die veiligheids en mensenrechtensituatie diende voor u een reden
te zijn, niet mee te werken aan de uitzetting.
 
MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE
 
 
 
Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij
op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie in
een land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen van
de Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de
mensenrechtensituatie in Guinee:
 
 
Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guinee
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.
Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht.
Zie blz 21 t/m 33, Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [4]
 
VEILIGHEIDSSITUATIE
 
 
Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolge
van politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapende
groepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is
letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]
Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht [5]
 
REISADVIES GUINEE
 
 
Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer
eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ''alle reizen naar bepaalde gebieden
en niet essentiele reizen'' worden ontraden  [6]
 
Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”
Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.
Ik ga er vanuit, dat u zich daarvan bewust bent.
 
Het is overigens niet de eerste keer, dat ik u over de onveilige en slechte mensenrechtensituatie
in Guinee in verband met uw [verleende] medewerking aan uitzetting gewezen heb.
Zie eerdere correspondentie [7]
 
 
UW VERANTWOORDELIJKHEID
 
 
In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts
de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op het
uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [8]
 
Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op!
 
 
Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid.
 
Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchteling van dien.
 
Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.
 
 
TENSLOTTE:
 
 
De feiten zijn u opnieuw gepresenteerd, zoals reeds eerder in correspondentie met u [9]
 
Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.
 
 
 
Aan u dus het dringende verzoek, in het vervolg niet meer mee te werken aan de uitzetting
door de Nederlandse Overheid.
 
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.
 
U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.
 
 
Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van de
Nederlandse Overheid naar Guinee en andere onveilige en oorlogsgebieden [10]
draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat deze vluchteling
en anderen overkomt.
 
 
Dan hebt u bloed aan uw handen.
 
 
Een vriendelijk verzoek dus om af te zien van verdere medewerking aan de uitzetting
van deze vluchteling en anderen.
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
[1]
 
''Nog geen vier dagen nadat een rechter de deportatie van een Guinese vluchteling verbood, wil de Dienst Terugkeer en Vertrek nu wéér een vluchteling naar Conakry deporteren. Morgen om 06:45u vertrekt het KLM-vliegtuig vanaf Schiphol.''

DEPORTATIEVERZET
30 JANUARI: OPNIEUW DEPORTATIE NAAR GUINEE
29 JANUARI 2014 
[2]
 
DEPORTATIEVERZET
RECHTER: DEPORTATIE GAAT NIET DOOR
27 JANUARI 2014
 
 
 
[3]
 
''Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guinee
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.
Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht''
.........
.........
''Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolge
van politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapende
groepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is
letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]''
 
Bron:
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J.
NAAR ONVEILIG GUINEE DD 23 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 


[4]


RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT[5]


RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013
PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT
[6]


RIJKSOVERHEID
REISADVIES GUINEE
ALLE REIZEN NAAR BEPAALDE GEBIEDEN WORDEN ONTRADEN


 
 
 
[7]
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIG
GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[8]
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/
REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[9]
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIG
GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[10]
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN
 

Meer van Astrid Essed