Het morele dieptepunt van de ''linkse'' wethouder Rutger Groot-Wassink/Zijn houding tegen de ongedoc

Wo 1 Mei 2019 07:43 | Astrid Essed | 474 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ONGEDOCUMENTEERDEN PROTESTEREN IN HAL STOPERA VOOR SLAAPPLEK/MOREEL
DIEPTEPUNT VAN ''LINKSE'' WETHOUDER GROOT-WASSINK/BRIEF!
ZIE OOK
BRIEF!
 

AAN
DE HEER R GROOT-WASSINK
WETHOUDER SOCIALE ZAKEN, DIVERSITEIT
EN DEMOCRATISERING
Onderwerp:
De ruim vijftig zwervende Ongedocumenteerden in Amsterdam
Waar is uw solidariteit?
Geachte heer Groot Wassink,
Wat bent u door de mand gevallen!
Uw mooie linkse Verhalen over solidariteit, die u als
Groen Links fractievoorzitter deels ook inderdaad
waarmaakte [waarvoor respect] [1], zijn als sneeuw
voor de Zon verdwenen, nu u op het comfortabele pluche van de 
''Wethouder'' zetelt!
U weet waarop ik doel:
Uw bejegening van de  50 ongedocumenteerden, die momenteel
door Amsterdam zwerven, zonder dak boven hun hoofd!
24 UURS OPVANG:
In februari 2019 werden u en Staatssecretaris Harbers van Justitie
en Veiligheid het eens over een 24 uurs opvang voor uitgeprocedeerde
asielzoekers, waarvan zij maximaal anderhalf jaar gebruik mogen
maken, onder voorwaarde, dat zij verplicht meewerken aan
[ik citeer de Volkskrant] ''een toekomst in en buiten Nederland'' [2]
Dit is, uiteraard ook, in wervende taal, op de website van Groen-Links
te lezen. [3]
Nou zie ik niets in die 24 uurs opvang, omdat er -evenals bij eerdere
opvangtrajecten] [4] een chantage element in zit, namelijk dat
mensen gedwongen zijn mee te werken aan terugkeer, ook
al weten u en andere politici heel goed, dat de meeste ongedocumenteerden/uitgeprocedeerden om uiteenlopende
redenen niet terug KUNNEN keren [5]
Maar hoewel ik u dat ook wil inpeperen [komt nog wel een andere keer!] is dat
niet de belangrijkste reden voor deze brief, die een aanklacht is tegen
bestuurlijke onwil, morele karakterloosheid, botheid en harteloosheid:
Namelijk:
Dat u geen gat dicht vanaf de sluiting van de winteropvang voor daklozen [op 1 april] tot de opening van uw 24 uren opvang project op 1 juli,
waardoor ruim 50 ongedocumenteerden, van wie een deel al jaren door Amsterdam
zwerft [6], letterlijk in de regen en kou komen te staan, waarover u
nog laconiek doet ook!
Terwijl het uw morele en bestuurlijke plicht is [ik wijs u hier op
de zorgplicht van de Gemeente Amsterdam], hen een dak boven het hoofd te bieden!
NOG EENS VOOR U UITGESPELD:
Het zou niet nodig moeten zijn, maar nog eens voor u uitgespeld:
Toen de winteropvang op 1 april jongstleden sloot [7], viel een aantal
ongedocumenteerden tussen Wal en Schip.
Ze konden nergens terecht, omdat uw 24 uurs opvang pas
in juli van dit jaar wordt geopend! [8]
Terecht protesteerde deze Groep in de Stopera om een opvang
voor hen te regelen, waarbij u met de volgens AT 5 gemaakte opmerking
kwam, dat de groep ''het recht had om te demonstreren in de Stopera [9]
maar niet om daar te slapen. [10]
Waarom eigenlijk niet, als u en uw College niet voor een oplossing zoeken?
Ze kunnen toch niet onder de blote hemel blijven bivakkeren, blootgesteld
aan de nog steeds actieve regen.
Zou u dat willen?
Daarbij:
U hebt deze situatie zien aankomen.
Sinds vorig jaar onderhandelde u met Staatssecretaris Harbers over
die 24 uurs opvang, u wist, dat de winteropvang per 1 april sloot,
dat daar kwetsbare ongedocumenteerden in zitten.
Waarom er niet voor gezorgd, dat die 24 uurs opvang per 1 april
opende?
En kom me niet aan met bestuurlijk-logistieke kanten.
Het is uw taak als Wethouder om dat goed te laten verlopen en
nogmaals, u wist niet van vandaag, dat er een te overbruggen gat'
was tussen de sluiting van de winteropvang [per 1 april] en de opening
van de 24 uurs opvang [per 1 juli]
Dat Kerken deze mensen moeten opvangen [11], omdat u uw morele
en zorgplicht niet vervult, een schande is het!
Maar er is meer:
Niet alleen komt uw zorgplicht niet na, was uw reactie op de ongedocumenteerden, die protesteerden, laconiek en lomp [12], hier
is ook nog eens sprake van politieke onwil!
CHRISTEN-UNIE
Want volgens berichtgeving van AT5 vroeg de Christen-Unie
tijdens de raadsvergadering aan uw collega en politieke partijgenoot mevrouw Touria Meliani [Wethouder Vastgoed] naar de mogelijkheid, 
de deuren van een van de Gemeentelijke gebouwen te openen
voor de Groep van 50 ongedocumenteerden.
Dat werd geweigerd, omdat mevrouw Meliani naar berichtgeving van
AT 5 ''daarover niet ging'' [13]
Grote onzin en riekend naar politieke onwil.
Terecht twitterde Christen Unie fractievoorzitter Don Ceder hierover:
''Ons verzoek om een van de vele leegstaande panden van de Gemeente
tijdelijk te gebruiken, zodat de groep zwervende daklozen daar kan overnachten, is afgewezen door het (linkse] College.
Dit gaat niet meer over wetgeving, geld of capaciteit.
Dit is simpelweg politieke onwil. '' [14]
Ik ben het roerend met hem eens.
Politieke onwil.
Daarin verschilt uw collega mevrouw Meliani, en in het verlengde u,
in niets van de door voormalig burgemeester Van der Laan ten toon
gespreide politieke onwil, om de ongedocumenteerden zelfs maar
een Gemeentelijk pand, wat zeg ik, niet eens een chemisch toilet
[zie tentenkamp Notweg] ter beschikking te stellen. [15]
Burgemeester van der Laan, die de ongedocumenteerden zelfs uit
een Gemeentelijk pand liet ontruimen, na aangifte tegen de ongedocumenteerden gedaan te hebben en zelfs tijdelijk het water
te hebben afgesloten [uitroken dus....] [16]
En u, met uw botte opstelling tegenover de Groep van 50
ongedocumenteerden, noemt zichzelf ''links College''?
Laat me niet lachen.
EPILOOG
Mooie linkse Verhalen, linkse solidariteit, jezelf een ''links-progressieve
partij'' noemen, dat kunnen we allemaal.
Het waarmaken is een andere zaak.
Meneer Groot Wassink, uw opstelling tegenover de ongedocumenteerden,
waarbij u niet eens de moeite gedaan hebt, ze voor de overbruggingstijd van
drie maanden [1 april, sluiting winteropvang tot 1 juli], opening 24 uurs opvang] een opvangplek te bieden,  zegt genoeg.
Zelfs het  voorstel van de Christen Unie, die WEL medemenselijkheid
toonde,  tot gebruik van een van de vele
leegstaande Gemeentelijke panden, werd door u afgewezen. [17]
Is dat linkse solidariteit?
U moet zich schamen.
Duidelijk is, dat er een verschil is tussen het Groen Links fractievoorzitterschap
en het afleveren van Wethouders en als zodanig zitting nemen in
het Gemeentebestuur.
Wat bent u door de mand gevallen.
Wat levert u uw idealen makkelijk in, zeg.
Het enige, dat u kunt doen om u beschadigde imago te herstellen,
maar vooral om weer medemenselijkheid en solidariteit te tonen is
een voorziening regelen voor deze ongedocumenteerden, die al vanaf
2012 door Amsterdam zwerven en nu weer, voor drie maanden,
worden blootgesteld aan regen en wind.
Zou u zo willen leven?
Denk daar maar eens over na, meneer de ''linkse'' Wethouder.
Ik verwacht van u actie.
Zo snel mogelijk.
Deze brief gaat per copie naar de Gemeenteraadsleden van alle
politieke partijen
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed