Vluchtelingen/Wegwerpartikelen/Armoedzaaiers/Slaven

Ma 20 September 2021 04:53 | Astrid Essed | 98 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
VLUCHTELINGEN, VAN ARMOEDZAAIERS, WEGWERPARTIKELEN,BEHEERSBARE GETALLEN EN SLAVEN
EU BLOED AAN JE HANDEN!
ZIE OOK
https://www.astridessed.nl/vluchtelingen-van-armoedzaaiers-wegwerpartikelen-beheersbare-getallen-en-slaven/
''

“The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”

 
ALBERT EINSTEIN, OOIT VLUCHTELING VOOR HET DUITSE
NAZI REGIME
Als mensen van buiten komen-en niemand in Nederland is e r misschien op die meneer met dat gekke programma na-is er op tegen, dat je vluchtelingen opvangt, mits die aantallen beheersbaar zijn-…..''''
3.55-4.04

YOUTUBE.COM 

ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTE 

https://www.youtube.com/watch?v=Mx04YMtMDZs

INLEIDING

HET DRAMA VAN DE AFGHAANSE EVACUEES

Velen zullen het onderwerp ''vluchtelingen'' juist nu weer actueel vinden, vanwege de evacuatie van Afghaanse vluchtelingen naar Nederland, nu de Taliban het eigen land weer heeft heroverd op
de neo-koloniale bezetter, die er twintig jaar heeft geheersd.
En wat mij daarbij dan zo treft is de hypocrisie van de Nederlandse
en andere Westerse regeringen. [1]
Nu wel ''ach en wee'' roepen over het bittere lot van Afghaanse vluchtelingen [die by the way ook alleen maar worden geevacueerd
omdat zij hand en spandiensten hebben verleend aan de Westerse
bezetter, die daar bepaald geen peach is geweest] [2], maar ondertussen WEL al die jaren Afghanen terugsturen naar een
gevaarlijke situatie [3], waarbij dat terugsturen zelfs aantoonbaar
mensen het leven gekost heeft! [4]
In ieder geval heeft de Nederlandse Staat nu de ''decency'' ''in principe'' asiel toe te kennen aan hen, die voor ''De Nederlanders'
[ambassade of militairen[ gewerkt hebben en, niet geheel ten onrechte, door de Taliban en waarschijnlijk ook andere Afghanen, als
landverraders worden beschouwd. [5]
Hand en spandiensten verlenen aan een bezetter, weet u nog, lezers!
Maar HOHO, ZO decent is de Nederlandse Staat nu ook weer niet ten
aanzien van de geevacueerden.
Want krijgen de direct aan Nederland verbonden betrokkenen, zoals
tolken, voor wie misschien anders Bijltjesdag dreigt, hoogstwaarschijnlijk welzeker asiel [6], dat geldt minder voor een groep,
die niet direct voor Nederland werkte, maar daar ook niet zonder risico is, bijvoorbeeld journalisten en mensenrechtenactivisten.
Want zij moeten alsnog nog door een lastige asielprocedure [7]
Getuigt een dergelijke houding tegenover mensen in nood, niet
van een keiharde mentaliteit?
Dat wisten we al, maar toch.......
En natuurlijk [bijna hoe kan het ook anders] kon [ik wachtte daar al op!] verzet tegen de komst van de Afghaanse evacuees niet uitblijven, waarbij xenofobie zijn lelijke kop weer opstak!
steekt hierbij xenofobie weer zijn
Lelijke Kop op [Harskamp] [8]
Xenofobie, al jarenlang aangewakkerd door politieke partijen als
de PVV en Forum voor Democratie, vooral de PVV [9], maar ook door VVD demissonair
premier Rutte, want wie had het ook alweer over ''beheersbare getallen''
[10] zo een gevoel van onveiligheid creerend?
Toch is het dubbel:
Want enerzijds de xenofobie en die is verontrustend
Anderzijds is het niet helemaal onzin, wat een Harskamp's stel beweerde
bij een anti-vluchtelingen demonstratie, die [al nuanceerden zij het niet zoals
ik nu en kwam er veel xenobobisch getier uit] een deel van die Afghaanse vluchtelingen neerzetten als ''landverraders'' [11]
Want face it:
Een deel heeft ook de buitenlandse bezetter geholpen [12] wat overigens
niet betekent, dat mensen [ook ''landverraders''] die in gevaar zijn, niet
moeten worden gered en dan hier [terecht] door diezelfde bezetter voor wie ze hebben gewerkt.....
MAAR WE DWALEN AF
Want ik wilde het hebben over de de manier waarop vluchtelingen worden behandeld en gezien:
Als armoedzaaiers, beheersbare getallen, wegwerpartikelen.
VLUCHTELINGEN, I
ARMOEDZAAIERS
Dat vluchtelingen in de loop der jaren bepaald niet met open armen
ontvangen zijn, behoeft, denk ik, geen betoog.
Genoeg grote en kleine Bloggers, die daaraan aandacht schenken, zoals
de activisten en schrijvers Joke Kaviaar en Peter Storm, uw ondergetekende. 
maar ook andere strijders tegen het onrecht [aantal neemt af, maar er zijn er
nog over] [13]
Wij schrijven over de be en mishandeling, het naargeestige beleid
[daarop kom ik nog terug] de dehumanisering, overgoten door de
giftige dampen van racisme en vooral ook Islamofobie, waarvan het
laatste vooral pijnlijk naar voren is gekomen sinds de aanslagen
van 11 september 2001 [14]
Toch geloof ik niet, dat racisme, uitsluiting en xenofobie [hoe belangrijk die
ook zijn in de nare anti vluchtelingenhouding van zowel Overheid, politieke
partijen en grote delen van de bevolking] de belangrijkste factoren zijn, die het vluchtelingen in Nederland en andere Europese landen [maar ook de VS en andere delen van de wereld, ik beperk mij hier tot het Europa van de EU}, moeilijk maakt en hun toegang tot een vaak veiliger situatie probeert te frustreren.
Het is de armoede.
En dat sentiment is ouder dan menigeen denkt!
Want toen Joodse vluchtelingen na de Kristallnacht in 1938 massaal 
uit Nazi Duitsland trachtten te ontvluchten [en de nood echt heel hoog was],
gingen alle Europese en Amerikaanse deuren dicht.! [15]
Potdicht!
Ik citeer een artikel uit de Groene, die de motivatie van de ongastvrije
landen beschrijft:
''‘Het ging om een verpauperde groep vluchtelingen, ze kwamen met duizenden tegelijk. Ook vreesde men voor een aanzuigende werking op joden in Polen en Hongarije’ [16]
En let op de redenering ''aanzuigende werking'' [17]
Hoe vaak gebruiken hedendaagse politici die term niet.
Hoe vaak is dat niet een argument om het vluchtelingenbeleid
zo restrictief mogelijk te maken! [18]
Hoewel bij het weren van Joodse vluchtelingen [met zulk dramatisch gevolg] anti-semitisme zeker ook een rol gespeeld zal hebben, was de hoofdzaak toch:
Die armoedzaaiers willen we hier niet.
Want wie, die hals over kop moet vluchten kan [als hij/zij dat al zou hebben] een  zak goud meenemen, tenzij je ''dictator'' heet [19] en die zijn wel welkom,
omdat ze met [gestolen] rijkdom aan komen zetten......
VLUCHTELINGEN II
BEHEERSBARE GETALLEN
Ik gaf het al aan:
ECHTE[en wat ''echt'' is, kan erg beperkt worden.....] vluchtelingen zijn 
wel welkom, mits de getallen beheersbaar zijn
Ons premier Rutte heeft dat duidelijk gezegd [20] en met hem zo veel andere
politici.
Daarmee laten ze zich leiden door de mantra:
''We kunnen niet de hele wereld naar Nederland [Europa] halen.''
Alsof alle vluchtelingen naar Europa komen!
De meesten worden al opgevangen in de eigen regio [21].
Wat Afghaanse vluchtelingen betreft:
Pakistan en Iran zitten
al vol met Afghaanse vluchtelingen en toch wil de EU, tegen betaling van een
leuk Bedrag, ervoor zorgen, dat de huidige Afghaanse vluchtelingenstroom,
na de terugkeer van de Taliban, eindigt in de buurlanden. [22]
Zie ook het gezamenlijke EU Statement [23]
Wat daarbij opvalt is dat, zoals altijd, de menselijke maat totaal
uit het oog wordt verloren, het recht op asiel is niets meer waard dan een vodje papier.
Maar was dat niet allang zo?
Remember de Turkije deal [24]
Vluchtelingen worden niet gezien als mensen, die recht hebben op veiligheid,
maar als een Ergernis, een Last, die je ergens moet dumpen.
Wegwerpartikelen, rijp voor de Koehandel.
Het recht op asiel is niet alleen uitgehold, het wordt steeds meer een Lachertje!
REMEMBER DENMARK!
Denemarken heeft een Wet aangenomen, die het mogelijk maakt, asielzoekers buiten Europa op te vangen! [25]
Dat houdt in [ik citeer de NOS]
''Migranten die zich melden aan de grens kunnen straks naar een locatie buiten Europa worden gevlogen. Als hun asielaanvraag daar wordt goedgekeurd, krijgen ze het recht om in dat gastland te blijven, maar een verblijf in Denemarken behoort niet tot de mogelijkheden.'' [26]
Ik weet niet, of de volgende ''gastlanden'' uiteindelijk
realiteit geworden zijn, maar [niet lachen] het ging
om landen als Egypte, Eritrea en Ethiopie. [27]
Landen, die bepaald geen Paradijs zijn op het gebied van mensenrechten, to put it mildly [28]
Het zal, mark my words, een kwestie van tijd zijn, voordat andere landen dit Deense idee overnemen.
De Deense Staat ging nog een stukje verder:
Zij is van plan, vluchtelingen terug te sturen naar het door oorlog verscheurde Syrie [29]
''Gewetenloos'' noemt Amnesty International deze beslissing [30] en zij hebben
gelijk.
Maar regeringen luisteren zelden naar het Geweten......
VLUCHTELINGEN III
KOEHANDEL IN MENSEN
DE KINDERPARDON DEAL
Vluchtelingen worden niet beter behandeld dan dieren, die worden
op de koeien of paardenmarkt worden verhandeld.
Herinneren jullie je nog het Kinderpardon?
De regeringscoalitie in de Nederlanden was weer eens ''ruimhartig''
Ontroerend, toch?
Deze ''menslievende'' regering met de hoog te houden ''Onze Waarden'' [31],
besloot dus tot een Kinderpardon.
Maar eigenlijk was het een Lachertje!
Want het Kinderpardon, dat werd ''verruimd'' met enkele tientallen, misschien
honderden kinderen [32], werd daarna direct definitief opgeheven! [33]
Het was dus het laatste kinderpardon!
Daarbij werd de discretionnaire bevoegdheid van de toen Staatssecretaris Harbers [weet u wel, die leuke man, die een vluchteling naar gevangenschap
terugstuurde] [34], ook per direct opgeheven. [35]
En raad eens, wie NU die ''discretionnaire bevoegdheid'' kreeg
.....De IND! [36]
Dezelfde instantie dus, die de vluchteling al eerder had beoordeeld en
afgewezen. [37]
Ik noem het niet voor niets ''een Koehandel''
Het gemeenste vond ik nog, dat met dat ontroerende ''Kinderpardon''het aantal door de VN Vluchtelingen
geselecteerde ”uitgenodigde vluchtelingen” van wie
Nederland er jaarlijks 750 opnam, teruggebracht werd
tot 500. [38]
DIT ZIJN KWETSBARE MENSEN, DIE KOMEN UIT OORLOGSGEBIEDEN! [39]
Zijn dat ''Onze Waarden?'' [40]
DE MORIA DEAL
Dezelfde Vuile Streek haalde de Nederlandse Staat uit bij de
Moria deal''
Weten jullie nog, die mensonwaardige toestanden in dat Moria
vluchtelingenkamp op Lesbos? [41]
Na een hoop druk en heen en weer getrek, onder andere door ondergetekende
[als een van de velen] [42], kwam de regering dan met The Offer you can't refuse
DE MORIA DEAL!
En wat hield die in?
Heel veel en nog wat, maar het vuilste was WEER een Koehandel in
kwetsbare mensen:
In ruil voor het ophalen van honderd kwetsbare mensen uit vluchtelingenkamp
Moria, worden er volgend jaar honderd kwetsbare mensen MINDER opgehaald. [43]:
''In praktijk betekent het namelijk dat honderd andere vluchtelingen die vaak al jaren wachten in troosteloze vluchtelingenkampen in Turkije, Niger, Bangladesh of Libanon nog langer moeten wachten tot ze aan hun nieuwe leven kunnen beginnen.'' [44]
Gewetenloze vluchtelingenmeppers!
En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, want
de misdaden tegen de vluchtelingen zijn talrijk en teveel om op te noemen.
Aan ondergetekende om er enkele uit te lichten
VLUCHTELINGEN IV
DE LIBIE DEAL
Net als je denkt, dat EU, dar monsterverbond van Europese landen,  moreel niet dieper
kan zinken, wordt je verrast.
Onaangenaam, vandaar die morele diepte
JA HOOR!
Deugde die Turkije deal al van geen meter [45] nog
erger is die EU-Libie deal:
Die houdt in, dat vluchtelingen en migranten, die
via Libie de oversteek naar Europa proberen te
wagen, worden tegengehouden door de Libische kustwacht.
In ruil daarvoor ondersteunen en financieren de EU landen de Libische kustwacht en nemen ze kwetsbare vluchtelingen van Libie over. [46]
Wat deugt daar niet aan?
Nou, in de eerste plaats weer die schending van het
recht op asiel, gecombineerd met de schending van
het recht op vrijheid van beweging.
Dat was zo bij die EU Turkije deal, dat is zo bij die EU Libie deal.
Erger nog:
Libie is een onveilig tot zeer onveilig land!
Er woedt een aanhoudende burgeroorlog, centraal
gezag, ho maar en migranten, die daar in detentiecentra zitten worden slecht tot zeer slecht behandeld. [47]
En welkom in de 21 ste eeuw:
Er zijn SLAVENMARKTEN! [48]
Logisch, dat Libie dan ook niet op de lijst ''veilige landen'' van de Nederlandse Overheid staat [49]
En toch heeft de EU de guts, met een dergelijk
land, waar mensenrechten minder waard zijn dan
een oude krant, die in de kattenbak gelegen heeft, een deal te sluiten? [50]
Gewetenloos wordt hierdoor bijna spreekwoordelijk
voor het migratiebeleid!
War on migrants, DAT is het!
VLUCHTELINGEN V
FRONTEX, PUSHBACKS EN SLAVEN
En dan Frontex
Dat Europees Agentschap, dat de '' buitengrenzen van Europa bewaakt'' [50]
Klinkt al dubieus
Want wat doet Frontex nou eigenlijk?
Op hun eigen site lees ik:
''Frontex, het Europees Grens- en kustwachtagentschap werd opgericht in 2004 om de EU-lidstaten en de met Schengen geassocieerde landen bij te staan om de buitengrenzen van de ruimte van vrij verkeer van de EU te beschermen'' [51]
En verderop
''In 2016 is het Agentschap uitgebreid en omgevormd tot het Europees Grens- en kustwachtagentschap, waarbij het takenpakket werd verbreed van migratiebeheersing naar grensbeheer en het Agentschap meer verantwoordelijkheden kreeg bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. '' [52]
AHA!
MIGRATIEBEHEERSING!
NU komt de Aap uit de Mouw!
Bedoeling is, vluchtelingen [en nu laat ik even in het midden
of het economische, oorlogs of politieke zijn, kan soms samengaan]
bij de buitengrenzen van Europa tegen te houden.
Welk vuile rol Frontex daarbij speelt, komt aanstonds aan het licht.
Zie onder noot 53 meer informatie over deze Club
Frontex is trouwens ook impliciet verantwoordelijk voor het
grote aantal Middellandse Zee doden, omdat vele vluchtelingen op
zoek gaan naar gevaarlijkere routes om Europa te bereiken, vanwege
alles wat ze ontvluchten [kan divers zijn, vervolging, oorlog, de Libische
Hel van detentiekampen, etc] [54]
Dat de ontvangst in Europa bepaald niet hartelijk is, de kans op
een verblijfsvergunning etc ongeveer nihil en dat door het Gevaar van 
het oprukkende fascisme [55] Europa steeds meer een unfriendly place wordt, wordt
of onderschat of de omstandigheden zijn zo slecht, dat men het er dan toch maar op waagt
Maar verstandig of niet om Europa als bestemming te kiezen doet er
eigenlijk niet veel toe
Wel, dat mensen verdrinken, die slachtoffer zijn van gewetenloze 
bootjeseigenaren, die hen op gammele bootjes plaatsen en een even gewetenloze EU/Frontex, die voor de mensen iedere hoop afsnijdt. [56]
Dat is MIJN War met criminele Clubs [want dat blijkt uit wat ik verder
schrijf] als Frontex!
PUSHBACKS
Definitie van Pushbacks:
''Push-backs are a set of state measures by which refugees and migrants are forced back over a border – generally immediately after they crossed it – without consideration of their individual circumstances and without any possibility to apply for asylum or to put forward arguments against the measures taken. Push-backs violate – among other laws – the prohibition of collective expulsions stipulated in the European Convention on Human Rights.'' [57]
In ''begrijpelijk'' Nederlands:
Het terugsturen [letterlijk: terugduwen] van vluchtelingen en
migranten naar het gebied waar ze vandaan gekomen zijn, zonder
rekening te houden met hun veiligheid en uiteraard zonder de gelegenheid, asiel aan te vragen in het gebied waar ze naartoe willen gaan
Grove schendingen dus van hun recht op asiel en veiligheid.
Officieel zal de EU die pushbacks niet goedkeuren, in de
praktijk werken ze er vrolijk aan mee, wat leidde tot de dood
van vele vluchtelingen.
De Britse krant The Guardian [die er onderzoek naar gedaan heeft]
schrijft:
''EU member states have used illegal operations to push back at least 40,000 asylum seekers from Europe’s borders during the pandemic, methods being linked to the death of more than 2,000 people, the Guardian can reveal.'' [58]
EU Schurken waren onder andere:
Italie, Malta, Griekenland, Croatie en Spanje [59]
Het ergste van die pushbacks is, dat het mensenlevens gekost heeft en soms gewoon verzoeken om hulp werden genegeerd.
Hieraan waren Italie en Libie schuldig. [60]
Vluchtelingen worden mishandeld [61] en een Afghaanse vrouw zou het slachtoffer geweest zijn van sexueel geweld. [62]
Dat is de manier waarop vluchtelingen ontvangen worden in Europa.
Leuk voorland....
Wat zeg ik:
Ontvangen?
Welnee!
Ze worden immers gepushbacked!
Het zal de lezer inmiddels niet heeel erg verbazen, dat
GrensAgentschap Frontex was betrokken bij deze illegale
pushbacks! [63]
Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch verwoordt het als volgt:
''Human Rights Watch has examined in detail the situation in three countries where Frontex has major operations and where it failed to act promptly or at all in the face of credible evidence of abuse. On June 8, 2021, Human Rights Watch wrote to Frontex with its findings with the intention of including its response in the report but has yet to receive a response.

European and international nongovernmental groups, including Human Rights Watch, and media outlets have consistently reported abuses— by officials from EU member states against people arriving at EU borders where Frontex is operating. These include violence, illegal pushbacks, and denial of access to asylum by countries including BulgariaCroatia, Cyprus, Greece, Hungary, and Malta. '' [64]

HET VERENIGD KONINKRIJK!

Pushbacks nemen steeds openlijker vormen aan!

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, heeft de kustwacht opdracht gegeven om boten met vluchtelingen die Het Kanaal oversteken terug te brengen naar Franse wateren, ''als dat op een veilige manier kan.''

[65]

Frankrijk moet niets van dat plan hebben [onder het mom

van het scheppen van gevaarlijke situaties voor vluchtelingen, wat ook zo is, maar ik verdenk Frankrijk ervan, dat ze allang blij zijn, als ze van die vluchtelingen af zijn en daarom dwars liggen], waardoor het nu een

competitiestrijd wordt tussen Engeland en Frankrijk. [66]

Over de ruggen van de vluchtelingen!

VLUCHTELINGEN VI

DE WERELD OP ZIJN KOP/MENSEN REDDEN

STRAFBAAR!

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Ongerijmd, deze Passage uit het wereldberoemde Alice in Wonderland? [67]

Niet ongerijmder dan de misdadige Omkering van de Werkelijkheid

door EU landen, de Omkering der Waarden.

Met Shakespeare's Macbeth te spreken:

Fair is Foul and Foul is Fair. [68]

Goed is Slecht en Slecht is Goed.......[69]

Want wie zou denken, dat het nobel is, mensenplicht, om

drenkelingen in nood te redden, vergist zich, a la Logica van Europese

vluchtelingenwerende landen.

Want in een aantal gevallen [Amnesty International beschrijft dat]

worden hulpverleners, NGO en kapiteins, die [Middellandse Zee] vluchtelingen, die dreigen te

verdrinken, redden, of die gewoon een beetje medemenselijkheid tegenover vluchtelingen tonen, vervolgd! [70]

Wat hadden ze dan moeten doen?

Ze laten verzuipen?

Zo moest Franse berggids Pierre Mumber voor de rechter komen,

omdat hij thee en warme kleren had aangeboden aan vier West-Afrikaanse

asielzoekers!

Hij werd in eerste instantie veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke

gevangenisstraf, maar in Hoger Beroep vrijgesproken. [71]

Aanklacht?

'' ‘het faciliteren van illegale binnenkomst’ [72]

Nee, dat is geen Grap! 

Amnesty International heeft er een heel rapport aan gewijd! [73]

Daarin worden een aantal landen genoemd  waarin moedige mensenredders werden

vervolgd, namelijk  Kroatië, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. [74]

Ook de Helden Carola Rackete en Tommaso Stella, beiden

actief in het redden van Middellandse Zee vluchtelingen,

werden lastiggevallen door de Italiaanse ''Justitie'' [75] 

Om hen te eren, heb ik destijds een stuk geschreven [76]

Ze verdienen het ruimschoots.

En in Nederland hebben we de Held Anne Paul Lancel,

die Middellandse Zee vluchtelingen redde en ook zo

het nodige over zich heen kreeg.

Zie mijn artikel [77]

Ik hecht eraan, hem hier te citeren, omdat hij de

essentie weergeeft

''Maar het doet pijn om te horen dat wij het probleem zijn, al ben ik de eerste om te erkennen dat wij niet de oplossing zijn. Ik heb de antwoorden ook niet. Alles wordt nu teruggebracht tot een paar schepen. Ik ben niet in Afrika aan het flyeren: kom alsjeblieft naar Europa. Het lijkt mij stug dat iemand voor zijn hut in Mali zit en denkt: Sea Watch is er, laten we het maar gaan doen. Als ze op een zeewaardige boot zouden varen, zou je mij daar ook niet zien. Maar het zijn geen vrachtwagens waar boeken uit vallen, het gaat om mensenlevens. Het zou kunnen dat smokkelaars misbruik van ons maken. Als iedereen dood gaat op zee ligt hun business op z’n gat. Maar mensen aan hun lot overlaten, omdat dit op langere termijn wellicht beter is, kan ik simpelweg niet. Uiteindelijk hoop ik aan de goede kant van de geschiedenis te staan.” [78]

En daar staat hij.

Aan de Goede Kant van de Geschiedenis [79]

In tegenstelling tot de EU Schurken!

DE LAAT ZE VERZUIPEN MOTIE

Op 11 november werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept zich te verzetten tegen een bepaling in het nieuwe EU-migratiepact. In de bepaling staat dat het tegen internationaal recht in gaat om ngo’s strafbaar te stellen die zoek- en reddingsoperaties op zee uitvoeren. [80]

Die bepaling in dat nieuwe EU migratiepact [81] is natuurlijk juist.

Volgens het Zeerecht immers is een kapitein verplicht een schip in nood te helpen. [82]

Het werd natuurlijk niet zo gezegd, maar in feite wordt met de aanname van de motie uitgestraald:

''Laat ze maar verzuipen''

Inhumaan, misdadig, barbaars.

Als het alleen Forum voor Democratie was, de motie indiener, die met zulke bizarre ideeen rondliep, was dat Een Ding.

We kennen het fascistische en anti vluchteling gedachtegoed van Forum voor Democratie wel zo'n beetje

[83]

Maar deze motie is aangenomen en voorstemmers

waren VVD, PVV, CDA en SGP [84]

Dat zegt wel iets over het griezelige politieke

klimaat in Nederland.

Maar niet alleen Nederland!

Ik had het over de pushbacks, die de Britse

regering wil uitvoeren [85], het uitbesteden van

het asiel door Denemarken, aan Afrikaanse landen [86]

En zo gaat het door.

VLUCHTELINGEN VII

WE ARE HERE AMSTERDAM/EVIL GAMES

Ik kan zo nog lang doorgaan, over die misdaden tegen vluchtelingen

door de EU/Nederland.

Want de lijst is lang.

Over de We Are Here vluchtelingen, die al sinds 2012 door Amsterdam

zwerven en nu over de stad verspreid en versplinterd zijn.

Mensen, die niet uitgezet kunnen worden, maar toch vrijwel

geen basale rechten hebben [behalve spoedeisende medische hulp dan].

Mensen, die uit oorlogsgebieden gevlucht zijn, niet terug kunnen [87], maar

toch heen aanspraak kunnen maken op het buitenschuldcriterium,

waardoor je alsnog in Nederland kan blijven. [88]

Maar zoals Stichting Vluchtelingenwerk terecht opmerkt:

De Overheid past dit veel te strict toe, waardoor in de

praktijk maar weinig mensen er gebruik van kunnen maken. [89]

Al jarenlang speelden de nu overleden burgemeester van der Laan

en huidig burgemeester Halsema een bizar spelletje met en ten

koste van deze mensen. [90]

True, een verblijfsvergunning konden/kunnen de burgemeesteren  hen niet

geven, maar what about een fatsoenlijk onderdak in de stad?

Nu zijn ze gedwongen in vervallen lokaliteiten en garages te bivakkeren. [91]

Gaat een zich beschaafd noemend land, waarvan de premier te pas

en te onpas leutert over ''Onze Waarden'' [92] zo met mensen om?

Beschamend is niet het woord, dat ik zou kiezen.

Eerder misdadig!

TEGENOVER HET GROTERE KWAAD: HET KLEINERE GOED

'Gandalf: 
Saruman believes it is only great power that can hold evil in check, but that is not what I have found.
 I found it is the small everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay. Small acts of kindness and love.'' [93]
[TOVENAAR GANDALF IN DE FILM ''THE HOBBIT]
Tot  nu toe heb ik geschreven over misdaden tegen de vluchtelingen, van EU landen, waaronder Nederland.
Over de pushbacks, mensen uitzetten naar gevaarlijke
situaties, deals met Schurkenstaten als Libie, de meer dan twintig duizend vluchtelingen, die zijn verdronken in de Middellandse Zee tussen 2014 en 2020  [94], de horribele omstandigheden in Kamp Moria (Lesbos) [95] en ga zo maar door.
Maar tegenover dat grotere Kwaad en het wrede spel van grootmachten staan de gewone mensen, die vluchtelingen helpen!
Gewone mensen, die vaak niet bekend zijn, maar het verdienen
om genoemd te worden.
Ik noem er een paar om te laten zien, dat solidariteit wel
degelijk bestaat:
[In willekeurige volgorde en natuurlijk is deze lijst niet
compleet, dus excuses aan alle Helden en Heldinnen, die
ik niet genoemd heb, maar door mij hogelijk gewaardeerd]
WIETSE POTIJK, 
Strijdbare Fries [helaas overleden in 2006], die zich jarenlang, met veel persoonlijke offers en dapperheid, heeft
ingezet voor vluchtelingen [96]
Goede vriend van ondergetekende:
Hij bestormde toenmalig minister Verdonk van Vreemdelingenzaken met mails [daarvan heeft ondergetekende
voorbeelden gezien[, hielp vluchtelingen onderduiken en had zelfs een systeem om uitgezette vluchtelingen terug te halen!
Bij zijn dood heb ik een eulogie [97] geschreven op een site,
die zich inzet voor vluchtelingen.
Ook dichteres, schrijfster en activiste Joke Kaviaar liet zich
niet onbetuigd en schreef een prachtig gedicht voor Wietse. [98]
HULDE WIETSE POTIJK!
SIENIE MEERING UIT OUDE PEKELA [GRONINGEN]
Haar ken ik niet persoonlijk, maar groot respect voor haar inzet voor vluchtelingen! [99]
HULDE, SIENIE MEERING!
EELKE EN ZWANNY VISSER UIT MUSSELKANAAL [GRONINGEN]
Eelke en Zwanny Visser ken ik persoonlijk.
Ook zij hebben zich jarenlang ingezet voor vluchtelingen,
vooral kinderen.
Zij namen ze in huis, bezochten ze in vreemdelingendetentie.
Mensen uit een stuk [100]
HULDE, EELKE EN ZWANNY!
SIEPY ZIJLSTRA DE ROOS [UIT FRIESLAND]
Ook weer een dappere vluchtelingenwerkster, die ondergetekende het genoegen heeft, te hebben gekend.
Zij en haar man hebben zich jarenlang belangeloos ingezet
voor vluchtelingen! [101]
HULDE, SPIEPY DE ROOS EN ECHTGENOOT!
JOOST BROUWER, ONVERMOEIBARE VLUCHTELINGEN
ACTIVIST
Ook mag de mij bekende jurist Joost Brouwer niet ontbreken,
die zich sinds jaar en dag voor vluchtelingen inzet!
Hij was het, die mij inspireerde, mij in te zetten om de uitlevering
van Rwandese genocideverdachte Venant R tegen te gaan, omdat hem in Rwanda geen eerlijk proces wachtte. [102]
Hij is helaas toch uitgeleverd [103], maar de strijd gaat
onverminderd door!
HULDE, JOOST BROUWER!
ANDEREN
Genoemd had ik al Anne Paul Lancel, de Sea Watch held [104]
Nog niet genoemd de mensen van de site ''Voorvluchtelingen''
die zich sinds jaar en dag inzetten voor vluchtelingen, de mensen
van No Borders, die ook hulde verdienen voor hun inzet.
Ik noem de mooie Solidariteitsactie in Glasgow [Schotland], waarbij enkele honderden mensen een deportatie voorkwamen [105], en nog veel, veel meer.
In dit Verhaal mag dichteres, schrijfster en activiste Joke Kaviaar
niet ontbreken, die gevangenisstraf over had voor haar inzet
voor vluchtelingen. [106]
En de helaas in 2020 overleden activiste Dhjana Samshuijzen,
die zich heeft ingezet voor gelijkheid, rechtvaardigheid, vluchtelingen. [107]
Laten we ook werk en acties van schrijver en activist 
Peter Storm niet vergeten [108]
VAN GOEDEN WIL
Aan de lijst is nog lang geen einde:
Gelukkig maar
Sommigen ken ik persoonlijk of via de media
Nog veel meer ken ik niet.
Toch-ik kan het niet laten- nog enkelen genoemd:
Zoals het echtpaar Jumelet uit Yerseke [Zeeland], dat zich inzette
voor de komst van vluchtelingen naar hun dorp. [109]
En dan de actievoerders, de Kerken, mensen, die
bloemen schenken aan een bedreigd vluchtelingengezin, de vele
vrijwilligers, die hulp boden en nog bieden.....[110]
 
Goede Tegenkrachten, mensen van Goeden Wille, zijn meer dan aanwezig
EPILOOG
Ik heb jullie meegenomen op een reis door Vluchtelingenland,
over drijfveren van vluchtelingen, die niet zelden worden misverstaan, naar de Onwil van Bastion Europa, de partijen, die vreemdelingenhaat aanhitsen en
de werkelijke, geopolitieke redenen van vluchtelingenafkeer.
Het kost gewoon geld en het zijn armoedzaaiers.
Want niemand vlucht met een dikke zak met Goud.
En natuurlijk steken racisme en xenofobie ook hun Lelijke Kop
op, zoals al geschreven
Maar vooral ook:
Het kost geld........
Deze gevaarlijke redenering is vele Joden fataal geworden [111], door deze redenering zijn vele vluchtelingen in de Middellandse Zee verdronken. [112]
WAT TE DOEN?
Doorgaan met protesteren tegen onmenselijkheid, aanklagen van deportaties en
pushbacks, blijven vechten voor het elementaire recht van iedereen op
veiligheid.
Ik eindig met de treffendste woorden, die ik nu kan bedenken en ze zijn van een Joodse geleerde, die eens moest vluchten voor de rassenwaan van het nazi regime
''

“The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.” [113]

Aan iedereen de oproep om uit de Comfort zone te komen en daarnaar te handelen
ASTRID ESSED
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed