Coronamaatregelen alleen voor Coronabestrijding, voorkom politiestaat!

Vr 10 April 2020 06:43 | Astrid Essed | 207 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
CORONAMAATREGELEN ALLEEN VOOR CORONABESTRIJDING/VOORKOM POLITIESTAAT
ZIE OOK
Beste lezers
Van het levensgevaarlijke Coronavirus en de aanpak door de Nederlandse Overheid zijn we zo langzamerhand wel op de hoogte
Zie voor een overzicht geheel onderin
Dat dit angstwekkende en onzekere Tijden zijn, is evident.
Dat er Overheidsmaatregelen nodig zijn ter indamming van dit levensgevaarlijke virus, ook.
MAAR-en dat schreef ik al in een eerder artikel- wij moeten WEL alert blijven.
Want-hoewel dat in Nederland nog niet zover is en misschien komt het ook niet zover-het is mogelijk, dat de huidige beperkende maatregelen verder uitgebreid kunnen worden, richting noodtoestand.
En ja, dat klinkt net zo angstwekkend als het is
Op Wikipedia lees ik daarover
''De noodtoestand of de staat van beleg is een buitengewone rechtstoestand op grond van een publiekrechtelijke bekendmaking van een overheid dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is.

Tijdens een noodtoestand kan een overheid zeer slagvaardig handelen, zonder eerst toestemming over iets te vragen of overleg met inwoners te voeren'' [1]

Juist ja:

Natuurlijk is van het instellen van een noodtoestand [althans, dat hoort zo te zijn- alleen sprake als er byzondere omstandigheden zijn, zoals natuurrampen en eventuele oorlogen [2]

Geen lichtvaardig middel dus, waarvan -en dat zal u niet verbazen- dictaturen maar al te graag gebruik maken. [3]

Nu zijn extreme maatregelen als noodtoestanden daarom zo gevaarlijk, omdat ze de neiging hebben, te beklijven

Of anders gezegd:

Wanneer het de autoriteiten goed uitkomt, houden ze of die noodtoestand in stand, als de directe aanleiding er niet meer is, of ze zetten die noodtoestand [gedeeltelijk] om in wetgeving.

Dat laatste is in Frankrijk gebeurd:

Na de aanslagen in 2015 werd de noodtoestand ingesteld, die weliswaar in 2017 werd opgeheven, maar een groot deel van die noodtoestand kwam terug in een ruimere wetgeving. [4]

Dat is gevaarlijk en staat op gespannen voet met rechten en vrijheden.

Nu is Frankrijk veel autoritairder in Nederland, maar natuurlijk is het niet uit te sluiten, dat een deel van die Coronamaatregelen in de wet terugkomt, als het Coronavirus is bestreden.

Gevaarlijk is ook, dat door die byzondere toestand rond het Coronavirus, de burgers in de toekomst gemakkelijker extreme maatregelen van de Overheid gaan slikken, als die Overheid vindt, dat dat noodzakelijk is, omdat men toch gewend raakt aan een dergelijke situatie.

Om hiertegen te waarschuwen, heb ik recentelijk onderstaand artikel geschreven.

https://www.astridessed.nl/coronamaatregelen-nederlandse-overheid-nu-van-levensbelang-wat-na-coronacrisis-over-avondklok-noodtoestand-en-politiemacht/ 

MET BIJBEHORENDE NOTEN

https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-29-behorende-bij-artikel-coronamaatregelen-nederlandse-overheid-nu-van-levensbelang-wat-na-coronacrisis-over-avondklok-noodtoestand-en-politiemacht/  

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/coronamaatregelen-nederlandse-overheid-nu-van-levensbelang-wat-na-coronacrisis-over-noodtoestand-en-politiemacht/

Maar dat vond ik nog niet genoeg!

Daarom heb ik onderstaand Ingezonden Stuk naar een aantal Nederlandse en Belgische kranten toegestuurd.

Een Ingezonden Stuk, dat ik hier graag met u deel.

Dus direct onder het notenapparaat:

Eerst mijn eerdere artikel [A]

Daarna mijn Ingezonden Stuk [B]

En tenslotte de Coronamaatregelen, zoals tot nu toe genomen door de Nederlandse Overheid [C]

VEEL LEESPLEZIER!

STAY SAFE

STAY ALERT

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN EN OVERHEIDSMAATREGELEN

https://www.astridessed.nl/coronamaatregelen-alleen-voor-coronabestrijding-voorkom-politiestaat/ 

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/coronamaatregelen-alleen-voor-coronabestrijding-voorkom-politiestaat/ 

Meer van Astrid Essed