VVD: Criminaliteit in probleemwijken harder straffen/Discriminatie Award voor Klaas de Allochtonenja

Ma 24 September 2018 04:51 | Astrid Essed | 756 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
VVD: CRIMINALITEIT IN PROBLEEMWIJKEN DUBBEL HARD
BESTRAFFEN/DE/DISCRIMINATIE-AWARDS VOOR KLAAS DE ALLOCHTONENJAGER EN MEDESTRIJDERS
ZIE OOK
''Een draaikolk is een sterke wervel in een vloeistof, gewoonlijk water, die naast een draaiende stroombeweging tevens een neerwaartse stroom kent. In een oppervlaktewater kan een sterke draaikolk daardoor gevaar opleveren voor zwemmers en zelfs voor de scheepvaart.''
Dat is de Wikipedia definitie voor het begrip ''Draaikolk'' [1]
Maar het natuurverschijnsel ''draaikolk'' heeft in de
Nederlandse politiek [en niet alleen hier, maar tot Nederland beperk
ik mij hier, omdat wij hier leven] al jaren een eigen dimensie gekregen
In de openlijke GUTS, die Nederlandse politici hebben, om hun
racisme, Islamofobie, discriminatie en whatever uitsluitings
mechanismen tegen niet westerse allochtonen, moslims
en vluchtelingen te ventileren en propageren.
Ik ga ze echt niet allenaal opnoemen, die racistische  voorstellen, uitspraken
en geheel of gedeeltelijk uitgewerkte plannen, soms
afgeserveerd door de Kamer, om dan in mildere vorm
weer op te duiken, maar omdat ik steeds meer een
NEERWAARTSE SPIRAAL zie, die kort geleden weer
heilloze ruk naar onderen maakte, ga ik er wer eens op in,
zoals ik al talloze keren heb gedaan.
Kijk maar onder noot 2 voor enkele voorbeelden.
VOORSTEL DIJKHOFF/ABOUT ''PROBLEEMWIJKEN''
Nu ben ik wel wat gewend, maar het recente VVD voorstel,
vanaf nu te noemen het ''voorstel Dijkhoff [fractieleider VVD]
deed mij toch even op mijn ''grondvesten'' schudden vanwege
de schaamteloze en openlijke discriminatie
Voorstel luidde om criminaliteit in de zogenaamd ''probleemwijken''
[lees, wijken, voornamelijk bevolkt door niet-westerse allochtonen]
zwaarder te bestraffen dan in andere wijken [3], terecht door
Denk fractieleider Tunahan Kuzu ''postcoderacisme'' genoemd. [4]
Maar daarover zo meer
Want het zou niet ''fair'' zijn, aan Klaas Dijkhoff alleen de eer toe te kennen,
zich te wentelen in het standaard politieke racisme en uitsluitings
werk, dat sinds
het begin van deze Eeuw steeds meer en openlijk gemeengioed
begint te worden.
Laten we het eens hebben over enkele ''medestrijders''
van Klaas de Allochtonenjager, die hierin ook hun sporen
hebben verdiend EN dus in aanmerking komen voor de uitreiking
van de door hedendaagse Nederlandse politici felbegeerde
DISCRIMINATIE EN UITSLUITINGS AWARDS!
DISCRIMINATIE AWARDS AAN.......
Vooraf:
Politici, die hier niet genoemd worden, moeten zich niet tekort
gedaan voelen hoor!
Bijvoorbeeld onze premier Rutte [5], zijn partijgenoot minister
van Buitenlandse Zaken Blok, recentelijk in
opspraak gekomen [6], natuurlijk Islamofobe haatzaaier
G Wilders en zijn hele politieke bende de PVV [7], ook de
geniepige Farizeer Buma [CDA] [8] en nog een aantal anderen,
die ik-helaas- niet allemaal kan noemen [meer dan u denkt!]
Maar enkelen, die recentelijk iets meer mijn aandacht getrokken hebben, wil ik er even uitlichten:
Naast Klaas Dijkhoff dus, onze Allochtonen en ook vluchtelingenjager, weet u nog [9]
wil ik de volgende politici/ae [vrouwelijke uitgang, Latijn] graag in
aanmerking laten komen voor de awards:
THIERRY BAUDET
The life and times van deze fascistische voorman van Forum
voor Democratie zijn wel zo'n beetje bekend.
Lees wat ik en anderen daarover schrijven onder noot 10
Maar wat ik u speciaal onder de aandacht wil brengen zijn
twee uitspraken van Baudet, een over het feit, dat hij ''niet wil,
dat Europa ''Afrikaniseert'' [11] en een ander, waar hij
[excusez let mots] raaskalt over de ''homeopathische verdunning
van de Nederlandse bevolking'' met zowat alle volkeren in de wereld
[12]
Beide verschijnselen zijn een schrikbeeld voor hem
Ik citeer Baudet:
''

''Omdat ik niet wil, dat Europa afrikaniseert.”
.....
......
''”Ja, ik wil dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is'' [13]
EN
''Dat fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij hebben in
onze cultuur, die zelfhaat....de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen
met alle volkeren van de wereld, doordat er nooit meer een Nederlander
zal bestaan.....heeft allemaal een oorzaak en die oorzaak is onze
cultuur van zelfhaat'' [14]
WAARDIGE WINNAAR VAN DE DISCRIMINATIE EN UITSLUITINGS AWARD OF NIET!
ANNABEL NANNINGA
Een politica, die de Discriminatie Award ten volle verdient!
In haar pre-politieke periode 'verklaarde zij, na de aanslagen op
het kantoor van Charlie Hebdo al de oorlog aan de Islam, waarmee
zij alle moslims stigmatiseerde [15], zij sprak
over  ''Dobbernegers'' [16]
en over Ebola als Endlosung der Migrantenfrage [17].
Als Forum politica en [nu] fractieleider in de Gemeenteraad,
gaat zij vrolijk voort op de ingeslagen Weg:
Ze zette [zet] haar anti-vluchtelingen oorlogshetze voort tegen de We are Here vluchtelingen,
een groep niet uitzetbare uitgeprocedeerde vluchtelingen, die al suinds
2012 door Amsterdam zwerft om aandacht te vragen voor hun
rechteloze situatie [18]
Het offensief van Nanninga bestaat uit stemmingmakerij, haatzaaierij
[19], waar overigens haar hele partij, Forum voor Democratie
[met Baudet en Hiddema aan top] in excelleert [20]
Ook moslims neemt deze dame graag te grazen, met name salafisten,
die geen strafbare feiten gepleegd hebben......[21]]
En daarin vindt zij, zoals we gaan zien, een bondgenote in
Amsterdam's nieuwe burgemeester, voormalig Groen Links
partijleider Femke Halsema.
Overigens schrikt Annabel Nanninga er ook niet voor terug,
de meest vuige anti-semitische opmerkingen te maken
onder het mom van ''het Vrije Woord''', terwijl zij
zich anderszijds opwerpt als voorvechster van de rechten
van Joden..........[22]
MADAME NANNINGA, U EVENALS UW PARTIJGENOOT
THIERRY BAUDET, VAN HARTE DE DISCRIMINATIE EN UITSLUITINGSAWARD
UITGEREIKT.!
FEMKE HALSEMA
Hoewel goed op weg, zou ik Femke nog niet de Award zelf uitreiken,
maar eerder een soort EREWARd, net zoals schrijver en activist
Peter Storm haar terecht het ERE lidmaatschap van de PVV
wilde toekennen.
Waarom, dat is te lezen onder noot 23!
Nu verder met Femke
Een geharnaste racist, zoals bij Thierry Baudet en Annabel Nanninga
WEL het geval is, zou ik Halsema [nog] niet willen noemen.
Inderdaad heeft zij in de Tweede Kamer wel geageerd tegen vreemdelingenhaat,
I'll grant her that, maar zij heeft OOK een achterbakse rol gespeeld
als ''enabler'' [gedoger] [24] van racisme en vreemdlingenhaat.
Bij verschillende gelegenheden heeft zij PVV Fuhrer Wilders [25]
de hand boven het hoofd gehouden:
Zo  boycotte Halsma, samen met andere ”linkse” partijen
 in 2008 de onder andere door haar partijgenoten Mohammed Rabbae [26]
en Rene Danen [Nederland Bekent Kleur] [27] georganiseerde anti racisme demonstratie [28],
omdat ze haar collega, racist en Islamofoob G Wilders [29], niet buiten de Kamer wilde bekritiseren.
Aan wiens kant sta je dan?
Een leuk cadeautje gaf ze Wilders bij haar afscheid van de Tweede Kamer:
Het Halsema idee was de uitbreiding van de parlementaire
onschendbaarheid, die wat haar betreft ook moest gelden
buiten de Tweede Kamer, overal waar een Kamerlid
uit hoofde van zijn functie het woord voerde. [30]
Juist voor de ”de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen” sprong ze in de bres. [31]
Halsema [citaat]":
''Veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit.'' [32]
Haatzaaierij en straatintimidatie door racisten/fascisten dus.........
Maar dat was nog toen:
Als kersverse burgemeester glijdt zij NU AL op bedenkelijke wijze af.
Ageerde ze in het verleden al  hoogst eenzijdig tegen de Islam [33], nu
maakt ze het helemaal bont door stappen te willen ondernemen
tegen ''radicale imams'', die BINNEN DE WET OPEREREN! [34]
Ik heb het al in een eerder artikel geschreven [35]
Dit gaat tegen Grondwet en rechtsstaat in!
Schending van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van 
Godsdienst!
Want er worden geen strafbare feiten gepleegd/uitingen gedaan,
alleen vindt ''De Gemeente'' de uitingen onwenselijk.
Dat is  totaal ongerijmd en bizar.
Maar Halsema gaat NOG verder in haar hysterische aanval
op standpunten, die haar niet aanstaan, maar wel binnen
de wet opereren:
Ze wil zelfs Moskeeen sluiten als daar ''haatdragende boodschappen
worden verkondigd'' [36]
Wie is zij om een Godshuis te sluiten?
Om gelovigen daartoe de Toegang te ontzeggen, omdat er wellicht een
''haatdragende boodschap'' zou worden geuit?
En wat mij ook zo stoort en ik al eerder schreef [37] is iedere keer weer
die eenzijdige aanval op de Islam! 
Want over de SGP bijvoorbeeld, de inentingsweigering van duizenden kinderen in de Biblebelt [38], wat wel meer is dan een onwenselijk standpunt
en ernstige medische gevolgen kan hebben, hoor ik Halsema niet.
Deze ongezonde obsessie met de Islam, in een reeds Islamofobisch
klimaat in Nederland, riekt niet naar Islamofobie.
Het IS Islamofobie!
Alles bij elkaar opgeteld echter reik ik Halsema [nog] niet het
Discriminatie en Uitsluitingsaward uit, maar wel het Ere Discriminatie
en Uitsluitingsaward, net zoals activist en schrijver Peter Storm haar, terecht,
wil voordragen voor het Ere lidmaatschap van de PVV [39]
Ze past dus in het rijtje van Thierry Baudet en Annabel Nanninga,
die dankbaar gebruik heeft gemaakt van Halsema's obsessie
met de Islam [40], maar is [nog] steeds een graadje minder
erg dan genoemde dame en heer.
ABOUT
KLAAS DIJKHOFF
HET KWAAD VERPAKT IN ''NAASTENLIEFDE''
We zijn nu toe aan Klaas de Allochtonenjager.
Een eretitel, die ik hem van harte gun.
Want ook vluchtelingen zijn [niet westerse] allochtonen
en op hen heeft hij ook gejaagd in zijn hoedanigheid als
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
[2015  tot  2017]  [41]
Nu, als fractievoorzitter van de VVD, jaagt hij nog steeds
op vluchtelingen en had een bizar idee om hun rechten
uit te hollen.
Laat ik Dijkhoff eens citeren:
Ik vind, dat mensen, die vluchten voor oorlog, die moeten
we veiligheid bieden.
Dat is menselijk en dat is een gunst, die ik graag verleen
Maar ik wil wel af van een automatisme, dat een oorlogsvluchteling
na vijf jaar altijd mag blijven

Er zijn ook mensen bij, die onze normen en waarden niet delen,

die niet zo goed bij ons passen en ik vind, dat je heel zorgvuldig moet
zijn in wie je tot onze samenleving toelaat

Daarom vind ik dat oorlogsvluchtelingen drie tot vier jaar

moeten kunnen blijven en daarna, als het veilig is, terug naar huis
en als het niet veilig is,. terug naar opvang in de regio

en in de periode, dat mensen hier zijn, helpen we ze, we bieden

ze veiligheid en onderdak, maar ook scholing, zodat ze het land
van herkomst kunnen opbouwen of in de regionale opvang
een steentje kunnen bijdragen om die beter te maken en ben je
iemand, een vluchteling, die wel onze waarden deelt en meteen als
hij hier is, in die jaren, zijn best doet er wat van te maken en een steentje
bij te dragen, nou dan vind ik, dan kunnen we ook mogelijkheden creeren,
dat je toch mag blijven, omdat je bij ons past.
Voor de rest van de vluchtelingen geldt dat het verblijf tijdelijk is
en als zij weer terug zijn naar de opvang in de regio, kunnen er
anderen naar Nederland komen en zo houden wij controle over wie er
in Nederland mogen blijven en wie niet.

Zo zie ik het het liefst en dat is geen belofte, dat het ook gaat lukken.... [42]

In zijn betoog valt op, dat Dijkhoff, als ware hij een Absoluut Monarch,

vluchtelingen, die uit een oorlogsgebied vluchten, graag als ''gunst''

wil toestaan, dat zij naar Nederland mogen komen.

Maar is dat nog ridicuul, minder kan ik erom lachen, dat hij

een verblijfsvergunning wil koppelen aan het feit of zij

''onze normen en waarden'' omhelzen. [43]

Zo niet, dan moeten ze wat Dijkhoff betreft terug

en als het niet veilig is, opvang in de regio.[44]

Alleen als ''je bij ons past'' [45], mag je als

vluchteling blijven.

Nogal bizar en laten we hopen, dat zoiets bespottelijks,

wat vluchtelingenrechten nog verder uitholt, geen wetgving wordt.

Dat hij daarbij van de toetsing van dit standpunt aan

het publiek nog een soort ''lollige avond'' heeft gemaakt met

een cabartetier, alsof vluchten een lollige zaak is [46] toont

wel zijn kennelijke onverschilligheid aan met het lot van vluchtelingen.

Nog hinderlijker is, dat de man het lef heeft, zich bij zijn beleid

te baseren op het christelijke begrip Naastenliefde!

Ik citeer uit een brief, die Klaas Dijkhoff aan Bisschop Eijk

heeft geschreven naar aanleiding van het feit, dat Dijkhoff

uit de Katholieke Kerk treedt:

''Ik leef mijn leven met en voor anderen.

Alleen in en door mijn omgang met anderen heeft mijn leven zin. Waarbij in mijn geval de liefde voor mijn naasten zelfs geen concurrentie kent in de liefde voor een God.'' [47]
Of Dijkhoff al of niet gelooft, moet hij zelf weten.
Ronduit lef hebben vind ik het feit, dat hij zich-herhaald- beroept op christelijke Naastenliefde!
LET OP!
Dijkhoff is dus de man, die vluchtelingen opjoeg,
toen hij nog Staatssecretaris van Justitie
en Veiligheid was [48], die graag de ''gunst''
verleent [alsof Nederland hierover geen Internationale
Verdragen heeft getekend], vluchtelingen uit oorlogsgebieden toe te laten en vervolgens zo
bezield is door ''Naastenliefde'', dat hij ze weer
Nederland uit wil knikkeren, als ''ze niet bij
ons passen'' [49]
Hoe durft hij, zou ik zeggen!
STRAFFEN IN ''PROBLEEMWIJKEN''
Maar het hoogtepunt, of beter gezegd: het 
dieptepunt moet nog komen:
Dijkhoff had recentelijk een Plan, weer
uit de Goedheid zijns Harten [net zoals de
''gunst'', die hij oorlogsvluchtelingen
verleent om naar Nederland te komen],
namelijk om misdrijven in probleemwijken
dubbel zo streng te straffen......[50]
Mensen, die echt rechtvaardigheid voorstaan
of tenminste wat er nog over is van de Nederlandse
rechtsstaat [als die al ooit gewerkt heeft, maar dat
is een andere discussie] respecteren, zullen wijzen
op de discriminatie, de rechtsongelijkheid en
het postcoderacisme, zoals Denk fractievoorzitter
Tunahan Kuzu terecht opmerkte [51]
Met een  verbijsterende en bizarre creativiteit,
een betere zaak waardig, presenteerde Dijkhoff
dit voorstel FROM HELL als iets, dat in
het voordeel zou zijn van de mensen
in ''probleemwijken''
[lees wijken waar overwegend niet westerse
allochtonen wonen]
Ik citeer wat het AD hierover schrijft
'',,Ik vind dat we in Nederland tekortschieten om mensen de vrijheid te geven waar ze recht op hebben'' zegt Dijkhoff. Hij doelt in het bijzonder op gezinnen waarin vrouwen worden achtergesteld en waarvan de kinderen kampen met een taalachterstand op school. ,,Wij zijn geen vrij land als die vrijheid er niet voor iedereen is.'' [52]
In debat met Denk Kamerlid Tunahan Kuzu merkt Dijkhoff op,
nadat Kuzu hem aan de tand heeft gevoeld:
DIJKHOFF:
'Nee dat is gefocust op wijken, die al niet
zoveel kunnen hebben .
Waar de mensen elke dag al gebukt gaan onder meer
criminaliteit dan anderen.
Als mensen, die zich daaraan willen ontworstelen aan de slechte
sfeer en slechte omstandigheden en slechte kansen in zo'n wijk,
die het daardoor al veel moeilijker hebben.
Dus je beschermt die mensen juist door te zeggen
als er in uw buurt weer de wet wordt overtreden, dan is
dat een zwaardere straf. [53]
JUIST JA
Mensen worden zwaarder gestraft dan in andere wijken, gediscrimineerd
dus, kan ook niet volgens de Grondwet [zie artikel 1, is Dijkhoff
waarschijnlijk ontgaan] [54] en het wordt gepresenteerd als
''bescherming'' en om ''gettovorming tegen te gaan'' [55]
Let op dat beladen woord 'ghetto''
Terecht wijdt Grutjes daaraan en aan dit Dijkhoff voorstel
een scherp artikel, met een onheilspellende knipoog
naar de dertiger jaren van de vorige Eeuw, de opkomst
van het Nazi Rijk.......[56]
Hoe dan ook, dat voorstel was waanzin en is ook
direct afgeserveerd door Dijkhoff's partijgenoot premier
Rutte, zij het niet op erg principiele gronden [57] en door de Tweede
Kamer.
Tevens weggehoond door rechters. [58]
EPILOOG:
GEVAARLIJKE TIJDEN
Waarom dan toch hierover geschreven, terwijl het Dijkhoff voorstel
duidelijk als een Tang op een Varken slaat en is afgeserveerd door
de politiek en de rechters? [59]
OMDAT het mogelijk geweest is, een dergelijk voorstel uberhaupt
te doen, zonder dat Dijkhoff moest aftreden en het een groot maatschappelijk
schandaal werd, wat het WEL had moeten worden.
Want de GOTSPE, mensen in ''probleemwijken'', zwaarder te
willen straffen voor eenzelfde misdaad, had de algemene
woede moeten opwekken.
Ziet u enig maatschappelijk Tumult, ,lezers?
Ikke niet.
En dat is gevaarlijk!
Want nu nog is dit onzalige Voorstel afgeserveerd, maar de toon voor ''legale''
rechtsongelijkheid-binnenkort geen contradictio in terminis/
''tegenstrijdigheid'' [60] meer-is gezet!
Daarbij worden de Dijkhoven van Nederland geholpen door
andere Islamofobe en/of racistische Aanjagers als
Baudet, Nanninga en Halsema.
En zo meer
Sluit het extreem-rechtse Net zich om Nederland
en worden Rechtsongelijkheid en Racisme het Nieuwe
Recht, of wordt het Tij op Tijd gekeerd?
Dat kan alleen van de strijdende mensen komen, u en ik,
ieder op zijn eigen Wijze en Plaats.
Wie toekijkt wordt medeplichtig.
Wie meedoet, misdadig.
Wat gaat het worden?
Surrender or fight?
Ik weet wat IK ga doen.
U ook?
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed