Pegida in Eindhoven/Pure provocaties!/Burgemeester, verbied Pegida demonstraties!

Do 27 Juni 2019 04:29 | Astrid Essed | 461 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
PEGIDA IN EINDHOVEN/EINDELOZE PROVOCATIES/AANVAL OP
DE MOSLIM-GEMEENSCHAP/BURGEMEESTER, VERBIED PEGIDA DEMONSTRATIES!
BRIEF!
ZIE OOK

 
AAN
DE BURGEMEESTER VAN EINDHOVEN
De heer J. Jorritsma
Onderwerp:
De voortdurende demonstraties en provocaties van de extreem-rechtse groepering
Pegida in Eindhoven.
Geachte Burgemeester,
De laatste ontwikkelingen rond de Pegida demonstraties in Eindhoven
hebben getoond, dat u uw poot [met alle respect, maar zo is die uitdrukking
nu eenmaal] stijf kunt houden, waarvoor waardering.
Zo hebt u een door Pegida geplande demonstratie op zondag 2 juni
verboden [1] en [zoals gezegd] de poot stijf gehouden, toen de Ombudsman
ervoor pleitte, een daarna opnieuw door u verboden demonstratie van Pegida, op 6 juni [de laatste dag van het Suikerfeest] toch door te laten gaan. [2]
GOED ZO!
En dat zeg ik NIET zonder reden!
Maar voordat ik doorga, eerst een overzicht [ik ga ervan uit, dat u dit weet en
anders zou u het MOETEN weten] van wie en wat Pegida als Beweging is:
PEGIDA:
Deze club, Pegida Nederland, kloon van het uit Duitsland afkomstige Pegida [Patriotische Europaer gegen die Islamiserung des Abendlandes,
”Abendland” staat voor Europa] (3), presenteert zich als ”bezorgde burgers”, maar is
in werkelijkheid een griezelige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben en
racisten [4].
Leider is de u bekende Edwin Wagensveld [komt straks aan bod]
een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,
, wapenhandelaar en nazi vriend. [5]
Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwanten
zijn die met mensen  als Raffie Chohan [extreem-rechtse Dutch
Defence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormalig
voorman van de extreem-rechtse English Defence League]en andere neo
nazi organisaties en individuen. [6]
Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog  genoemd worden Lutz Bachmann,
oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingen
gedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [7],
waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tot
haat. [8]
En in 2016 veroordeeld wegens het aanzetten tot
haat tegen vluchtelingen vanwege zijn ”ongedierte” uitspraak
op Facebook.  [9]
Een dergelijke Beweging is gevaarlijk, zaait haat en zou niet op
straat moeten zijn
Goed, zult u zeggen, maar er is iets als demonstratierecht en als burgemeester moet ik dat waarborgen.
U had het zelfs over een ''enorm dilemma'', bij uw verbod van de
Pegida demonstratie op zondag 2 juni. [10]
Ook ik hou het demonstratierecht hoog, maar er zijn demonstraties
en bewuste provocaties.
En wanneer je je als extreem-rechtse beweging op straat vertoont
en keer op keer de grens van het acceptabele overschrijdt, met andere
woorden, WEL verwacht, dat je moet kunnen demonstreren, maar
tegelijkertijd de rechten van anderen niet respecteert, dan moet daaraan
paal en perk worden gesteld.
En dat moet u als burgemeester doen!
PEGIDA'S PROVOCATIES
U weet het als geen ander, want u was de directe en hoogste betrokkene:
Vanaf het begin van de Ramadan was Pegida de boel aan het, populair gezegd, zieken.
Keer op keer probeerden zij te demonstreren en bepaald geen ''gewone''
demonstratie:
Neen, bij een Moskee, de Al-Fourqaan Moskee, tijdens de Ramadan en steeds weer met de
zieke optie, met varkensvlees [verboden voor moslims] te barbecueen
voor die Moskee.
Gelukkig bleef u in zoverre standvastig, dat u dat barbecueen verbood, maar ik verwijt u ten zeerste, dat u een aantal van die demonstraties toch toestond, nog los van wat Pegida daarmee deed [dan kwamen ze wel, dan bliezen ze de zaak weer af] [11], terwijl u had kunnen grijpen naar het argument ''ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden'' [12]
Want als je maar doorgaat met provoceren en uitlokken, komt
er een keer een reactie.
En die kon natuurlijk niet uitblijven!
Een Pegida demonstratie van 26 mei jongstleden liep helemaal uit
de hand, omdat boze jongeren zich tegen Pegida en de politie keerden,
waarna u de demonstratie afbrak. [13]
Dat had u kunnen weten, want u liet  toe, dat Pegida bij genoemde Al-Fourqaan Moskee demonstreerde en dat tijdens de Ramadan.
Op een gegeven ogenblik pikt men dat niet meer en terecht.
Jammer, dat het uit de hand liep, maar nogmaals, dit had u
kunnen voorkomen door NIET toe te laten, dat tijdens de Ramadan, voor
een Moskee, door de extreem=rechtse Bende van Pegida werd gedemonstreerd!
Maar daar bleef het niet bij!
Op zaterdagmiddag 15 juni, bij een flyeractie van Pegida in uw stad
[ik weet niet, of u hiervoor toestemming gegeven hebt], liep het weer
uit de hand, braken er [door Pegida geprovoceerde] vechtpartijen uit en
werd Wagensveld himself belaagd. [14]
En NOG geeft Wagensveld niet op en kondigde hij aan, door te
willen gaan! [15]
 
EPILOOG
De maat is vol, burgemeester Jorritsma!
Pegida komt niet om te demonstreren [waarmee ook al een probleem is gezien hun haatzaaiende,Islamofobe en polariserende standpunten], maar om te provoceren, uit te dagen, ruzie te zoeken en de veiligheid en godsdienstvrijheid van moslims te bedreigen.
Het is een Gangsterbende, die wat mij betreft op de lijst vancriminele
organisaties mag staan, maar dat terzijde.
Waar het mij om gaat is veiligheid, godsdienstvrijheid en respect voor anderen.
En daaraan heeft de club van Wagensveld geen boodschap aan!
Met varkensvlees barbecueen voor een Moskee tijdens de Ramadan, Mohammed cartoons [trachten] op te hangen bij een Moskee.
Dat is provocatie.
Dat is eng,
Dat is gevaarlijk.
Ik weet, dat u bij de afweging van een demonstratie niet inhoudelijk mag
toetsen, maar wat u WEL mag, daarvan moet u gebruik maken:
De Maatschappelijke Onrust, die Pegida veroorzaakt [16]
De kans op ''wanordelijkheden'' [17] [anders gezegd: Verzet tegen Pegida.
Ze gaan maar door en ze gaan maar door.
Door ze toestemming te verlenen, toont u, er niet voor alle inwoners
in Eindhoven te zijn, want de moslim-gemeenschap wordt door deze
gevaarlijke clowns bewust geziekt, geprovoceerd, bedreigd.
Er staat u maar een ding te doen:
Pegida demonstraties verbieden.
En geloof mij, het KAN, iedere keer weer, want Edwin Wagensveld maakt
het u heel gemakkelijk. [18]
Ik reken op u.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed