Racistische en antisemitische uitspraken/voorstellen Ned politici

Do 31 Oktober 2019 11:56 | Astrid Essed | 425 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
RACISTISCHE, DISCRIMINERENDE, ISLAMOFOBE EN ANTISEMITISCHE UITSPRAKEN/VOORSTELLEN VAN NEDERLANDSE POLITICI
[Volledige teksten van de uitspraken geheel onderin, maar zie ook
''1. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.''
Article 1
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION
Er wordt vaak gezegd, ook door mij, dat de reguliere politieke partijen
het racistische en de Islamofobe discours van de extreem-rechtse PVV
leider Wilders overnemen [1], of hebben overgenomen.
Soms worden daarbij voorbeelden genoemd, maar niet altijd.
Ik probeer dat altijd wel te doen, maar noem dan lang niet alle bij mij bekende voorbeelden.
Hier nu een poging gewaagd, met nadrukkelijk erbij gezegd, dat dit lijstje lang niet compleet is en misschien nog in een tweede post door mij wordt aangevuld, al beloof ik niets.
Hierbij dus het lijstje, dat belangrijk is, omdat het het politieke klimaat, de samenleving verziekt EN de indruk kan geven bij de publieke opinie, dat het ''gewone'' uitspraken zijn, die moreel verdedigbaar zijn.
En er zijn nu eenmaal genoeg mensen, die zich er toch laten beinvloeden door wat ''gezagsdragers'' zeggen.
En deze gezagsdragers hebben dus een politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid!
Door onbekommerd discriminerende, racistische en/of Islamofobe uitspraken te doen, wordt het politiek-maatschappelijke klimaat verziekt, nemen de spanningen toe en gaan we naar een samenleving, die niemand uiteindelijk wil.
Je achter Wilders en collega racist Thierry Baudet verschuilen uit angst voor electoraal verlies, slaat nergens op.
Hun standpunten moeten niet worden overgenomen, maar bestreden!
Hieronder dus een aantal racistische en discriminerende uitspraken/voorstellen van Nederlandse politici.
Ze staan niet in chronologische volgorde en zijn ook niet naar partij gerangschikt.
Zomaar een aantal uitspraken, die ik de laatste jaren ben tegengekomen en die mij hebben geschokt.
Geheel onderin een aantal uitspraken van de racistische hoofdophitsers, PVV leider G Wilders en Forum voor Democratie leider Thierry Baudet en hun consorten.
Lees en huiver.
Astrid Essed
NOTEN
[1]
[Geschreven in 2007]/HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED

INDYMEDIA UK
A TSUNAMI OF RACISM/POLITICAL VIEWS  MR WILDERS

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED

5 MAART 2018


https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

ZIE OOK


https://www.afafryslan.nl/2018/02/15/pvv-en-forum-voor-democratie-het-is-vijf-voor-1200u/

''Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken.''

COLUMN WILDERS [IN GEEN STIJL]
CRIMINELE ALLOCHTONEN


https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html  

TEKST ''CRIMINELE ALLOCHTONEN''

COLUMN WILDERS [IN GEEN STIJL]
CRIMINELE ALLOCHTONEN


https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

Geschreven: 27 juli 2007Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken. Dat het geen toeval is dat het om niet-Westers allochtone daders gaat, blijkt uit het recent verschenen onderzoeksrapport ‘Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport beantwoordt onder andere de vraag in welke mate autochtonen en niet-Westers allochtonen zich schuldig maken aan misdaad, en vergelijkt daarbij beide groepen. De uitkomsten zijn huiveringwekkend.Uit het onderzoek blijkt dat van circa een derde van alle gepleegde delicten de vermeende dader een niet-Westers allochtoon is, terwijl deze groep ‘slechts’ ongeveer elf procent van onze bevolking omvat. Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers zijn fors oververtegenwoordigd binnen alle onderzochte misdaadgebieden. Zowel diefstal met geweld, vernieling en verstoring van de openbare orde als gewelds-, vermogens-, verkeers-, drugs- en wapendelicten worden relatief veel vaker door leden van deze vier grote allochtone groepen gepleegd dan door autochtone Nederlanders. Deze gegevens zijn op zichzelf al schrikbarend, maar enkele specifieke cijfers betreffende Antillianen en Marokkanen zijn nog veel schokkender.Vergeleken met autochtone Nederlanders is de kans dat volwassen Marokkanen van de tweede generatie van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn, verdacht worden van vernieling en verstoring van de openbare orde acht keer zo groot. Voor bedreiging is dat elf keer, voor een vermogensdelict vijftien keer en voor diefstal met geweld maar liefst vierendertig keer. De kans dat volwassen Antillianen van de eerste generatie verdacht worden van een zedendelict is zeven keer zo groot dan dat een autochtoon hiervan wordt verdacht, voor een wapendelict is dat veertien keer en voor diefstal met geweld is dat zelfs tweeëntwintig keer.Met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren is het minstens zo erg gesteld De kans dat 12 tot 17 jarige Marokkanen en Antillianen van de tweede generatie van wie beide ouders niet in Nederland geboren zijn, verdacht worden van diefstal met geweld is vergeleken met autochtone leeftijdsgenoten zesentwintig respectievelijk drieëntwintig keer zo groot, en de kans dat eerste generatie Marokkaanse en Antilliaanse jongeren verdacht worden van dat misdrijf is zelfs eenendertig dan wel tweeëndertig keer zo groot.Met deze horrorcijfers in de hand zou je denken dat het kabinet de misdaad onder met name Antillianen en Marokkanen nu eens eindelijk echt gaat aanpakken. Maar niets is minder waar. Zowat het eerste besluit van dit kabinet was het intrekken van het wetsontwerp ‘Terugzending criminele Antillianen’, waarmee Antilliaanse misdadigers naar hun boeveneilanden teruggestuurd zouden kunnen gaan worden. Wel strooit dit socialistenkabinet met extra miljoenen voor met name softe preventieprojectjes én er zal aangaande de misdaad onder allochtonen zelfs een heuse werkconferentie met een paar wetenschappers belegd worden… Grotere lamlendigheid is nauwelijks voorstelbaar.Anders dan dit kabinet weet men in de Verenigde Staten wél hoe misdaad aangepakt moet worden. Tussen 1990 en 2000 daalde in New York het aantal autodiefstallen, inbraken, berovingen en moorden stuk voor stuk met maar liefst minstens zeventig procent. Tussen 2000 en 2005 daalde de criminaliteit nog eens met bijna een derde. Deze spectaculaire daling van de misdaad werd niet met welzijnswerkers, maar met meer politie en met langere celstraffen tot stand gebracht.De Partij voor de Vrijheid heeft de ambitie om in Nederland minstens dezelfde duizelingwekkende criminaliteitsvermindering te realiseren. De misdaad in ons land kan zeer fors teruggedrongen worden met meer politieagenten op straat, met minimumstraffen en met strafkampen. Verder moeten niet-Westers allochtone criminelen met een dubbel paspoort gedenaturaliseerd en uitgezet worden, en gezien de enorme oververtegenwoordiging van deze groep in de misdaadstatistieken zal Nederland dan in een mum van tijd voorgoed verlost zijn van enkele tienduizenden misdadigers. Daarnaast moet het ingetrokken ‘Antillianenwetsvoorstel’ nieuw leven ingeblazen worden. Tot slot stel ik een nieuwe maatregel voor: laat niet-Westers allochtonen, ongeacht of zij wel of geen dubbele nationaliteit bezitten, hun straf uitzitten in het land van afkomst. De cellen in Rabat en Ankara zijn vast niet zo comfortabel als de hotelkamers van de Bijlmerbajes. Nederland zou hiertoe verdragen moeten afsluiten, om te beginnen met Marokko, Turkije en Suriname.De Nederlandse burgers snakken naar veel minder misdaad en aan de andere kant van de oceaan is aangetoond dat het kan. Maar voordat de zon in ons land weer kan gaan schijnen moet dit kabinet verdwijnen, nog liever vandaag dan morgen. 

VOORBEELDEN:

RACISTISCHE, DISCRIMINERENDE, ISLAMOFOBE EN ANTISEMITISCHE UITSPRAKEN/VOORSTELLEN NEDERLANDSE POLITICI
1
EERSTE VOORBEELD
[Volledige tekst artikel onderin, onder A]
PVDA VOORMAN SPEKMAN:
JE MOET MAROKKAANSE JONGEREN VERNEDEREN
[Dit voorbeeld is discriminerend, omdat, nog los van het ''vernederingsaspect'', het specifiek gericht is tegen Marokkaanse jongeren ''die niet deugen''
Niet tegen autochtone Nederlandse jongeren ''die niet deugen'']
ZIE VOOR VOLLEDIGE TEKST ARTIKEL , ONDERIN ONDER A
''‘Wilders heeft gelijk’
PVV-leider Geert Wilders pleit al jaren voor een hardere aanpak van Marokkaanse probleemjongeren, onder andere door het instellen van werkstraffen op straat in boevenpak. ‘Daar heeft Wilders gelijk in,’ zegt Spekman in Vrij Nederland. ‘Je moet ze vernederen.''  
VRIJ NEDERLAND
PVDA KAMERLID: WE MOETEN MAROKKAANSE JONGEREN VERNEDEREN
14 OCTOBER 2008
2
[Volledige tekst artikel onderin, onder B]
TWEEDE VOORBEELD
PVDA VOORMAN SAMSOM: MAROKKAANSE JONGENS HEBBEN ''ETNISCH MONOPOLIE'' OP OVERLAST
ZIE VOLLEDIGE TEKST ARTIKEL ONDERIN ONDER B
[Discriminatie overduidelijk: Bij overlast wordt alleen gesproken over Marokkanen en daarbij de racistische term ''etnisch monopolie''
Ironisch genoeg was het de racistische partij de PVV zelf, waarvan twee Kamerleden aangifte tegen Spekman en Samsom deden wegens discriminatie..
Overigens werden de PvdA voormannen niet vervolgd
Zie link en tgekst.]
''Uitspraken
Fractievoorzitter Samsom zei in een interview in NRC Handelsblad van 15 december 2011 over straatoverlast: ,,Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.''
SPEKMAN EN SAMSOM DEFINITIEF NIET VERVOLGD VOOR DISCRIMINATIE
12 APRIL 2016
https://www.nu.nl/politiek/4245548/spekman-en-samsom-definitief-niet-vervolgd-discriminatie-.html  

[Volledige tekst artikel onderin, onder C]

DERDE VOORBEELD

VOORSTEL PVDA VOORMAN WOUTER BOS TOT ONGELIJKE TOEKENNING MIGRANTEN VAN SOCIALE VOORZIENINGEN

[Die ze pas na verloop van tijd zouden moeten krijgen.

Discriminatie dus]

We moeten verder gaan met het maken van ingroeimodellen voor migranten in de sociale zekerheid. Ik schrik ervan dat het kabinet wat betreft dit onderwerp niet verder komt dan te zeggen dat er bij de ziektekostenregeling niets kan, omdat je daar als ingezetene nou eenmaal recht op hebt. Waarom trek je niet in twijfel of dat wel moet? Waarom geldt het recht op AWBZ voor alle ingezetenen, dus ook meteen voor alle immigranten? Moeten we de basis niet gewoon veranderen? Moet die niet strenger en selectiever worden gedefinieerd?”’……….”

ELSEVIER 

Het idee om migranten pas na verloop van tijd recht op voorzieningen van de verzorgingsstaat te gunnen, is in de boezem van het kabinet gesmoord.

Bos:

 ‘Inderdaad. Het is de justitiemaffia. Het is écht justitiemaffia, daar. Ministers constateren altijd maar weer dat als ze iets willen veranderen, het niet mag van justitie, omdat er een wet of een verdrag in de weg zit. Dat je wetten ook kunt veranderen en over verdragen kunt onderhandelen, komt kennelijk niet bij hen op. Achter het “niet kunnen” blijkt ook heel vaak het “niet willen” schuil te gaan.”

ELSEVIER

DE WIJZE WOORDEN OVER IMMIGRATIE VAN WOUTER BOS IN 2005

23 OCTOBER 2015

ZIE VOOR DE TEKST VAN HET ARTIKEL GEHEEL ONDERIN, ONDER C
4
[Volledige tekst artikel, onderin, onder D]
VIERDE VOORBEELD
MARK RUTTE, VVD VOORMAN [PREMIER]
[Zijn ''Brief aan alle Nederlanders'' is een duidelijk voorbeeld van discriminatie, omdat hij zich in zijn ''zorgen'' over steeds asocialer gedrag duidelijk richt op migranten, mensen dus, die van buiten zijn gekomen'LEES!]
''We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.''
MARK RUTTE
BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
ZIE VOOR DE VOLLEDIGE TEKST ONDERIN, ONDER D

 
5
[Volledige tekst artikel onderin, onder E]
VIJFDE VOORBEELD
FEMKE HALSEMA, VOORVROUW GROEN-LINKS [NU BURGEMEESTER AMSTERDAM]
NOEMT DE ISLAM ''EEN HARDVOCHTIGE GODSDIENST''
[Mijn probleem daarmee is, dat dit een discriminerende uitspraak is, omdat het alleen over de Islam gaat: 
Dergelijke uitspraken over andere religies heb ik Femke Halsema niet horen doen.
En omdat sinds 11 september 2001 de Islamofobie steeds meer toeneemt, is dit nog een extra gevaarlijke uitspraak ook, los van de discriminatie]
 ''De overkoepelende vraag waarmee ze op reis gaat, is wat vrouwen beweegt om trouw te zijn aan een geloof dat dikwijls zo hardvochtig voor hen is.” 
FEMKE HALSEMA/SEKS EN DE ZONDE
ZIE VOOR DE VOLLEDIGE TEKST ONDERIN, ONDER E
6
[Volledige tekst artikelen, onderin, onder F1 en F2]
ZESDE VOORBEELD
WETSVOORSTEL BOSMAN [VVD TWEEDE KAMERLID]
''WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND''
IN DE VOLKSMOND ''ANTILLIANENWET'' GENOEMD
Het Wetsvoorstel zegt het al:
Een Wetsvoorstel, waarbij  aan de komst van [en dat staat letterlijk in die wet] ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten
bepaalde voorwaarden worden verbonden.
Dat dit discriminerend is, hoef ik niet eens uit te leggen:
Niet alleen gaat het hier ''alleen'' om Antillianen, De Antillen maken nog altijd deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden en hebben dus gelijke rechten als iedere andere Nederlander!
ZIE OOK ARTIKEL
TOETSING ANTILLIANEN IN STRIJD MET RACISMEVERDRAGEN
4 FEBRUARI 2014
OVER HET WETSVOORSTEL CITEER IK [betreffende de ''voorwaarden'']
  • het voldoende beheersen van de Nederlandse taal;
  • het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland;
  • het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt;
  • in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie;
  • geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang;”
ZIE
INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/
WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND
”ANTILLIANENWET” GENOEMD]
ZIE VOOR TEKST ONDERIN, ONDER F [F1]
Dit wetsvoorstel is dan ook NIET aangenomen!
VERBLIJFBLOG
VESTIGINGSREGELING VOOR CARAIBISCHE NEDERLANDERS VERWORPEN DOOR TWEEDE KAMER
23 NOVEMBER 2016
ZIE VOOR TEKST ONDERIN, ONDER F  [F2]
7
ZEVENDE VOORBEELD
[Volledige tekst artikel onderin, onder G]
 
VVD/KLAAS DIJKHOFF, VVD VOORMAN
''CRIMINALITEIT IN PROBLEEMWIJKEN DUBBEL ZO HARD
BESTRAFFEN''
[Ik hoef niet uit te leggen, dat dit discriminatie is en in strijd met artikel 1, Nederlandse Grondwet, waarin staat
''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''
Daarnaast is het ook nog eens stigmatiserend, omdat in de meeste zogenaamde ''probleemwijken'' grotendeels migranten met een niet-westerse
achtergrond wonen] 
''Criminaliteit in probleemwijken moet dubbel zo hard worden bestraft. Ook moeten ouders in die wijken worden verplicht hun kinderen naar de opvang te sturen, zodat zij de Nederlandse taal en cultuur leren.

Dat vindt de grootste regeringspartij VVD, die zo de ‘mislukte’ integratie in stadswijken wil aanpakken. Fractieleider Klaas Dijkhoff kondigt dit plan vandaag aan in het debat over het kabinetsbeleid voor volgend jaar.''

VVD:
CRIMINALITEIT IN PROBLEEMWIJKEN DUBBEL ZO HARD
BESTRAFFEN
19 SEPTEMBER 2018
Zoals ik al schreef: absurd en discriminerend
Natuurlijk is dit idiote plan dan ook niet overgenomen door het kabinet
HET PAROOL
RUTTE WIJST VVD PLAN PROBLEEMWIJKEN AF
21 SEPTEMBER 2018
ZIE OOK
AD
OOK COALITIEPARTNERS FEL OP VVD PLAN VOOR PROBLEEMWIJKEN
19 SEPTEMBER 2018
EN
HET PAROOL
DIJKHOFF ONDER VUUR OVER PROBLEEMWIJKENPLAN
19 SEPTEMBER 2018
Zie voor de volledige tekst van het artikel, onderin onder G1, G2 , G3 en G4
8
ACHTSTE VOORBEELD
VVD VOORMAN MARK RUTTE IN ZOMERGASTEN OP 4 SEPTEMBER 2016: ''PLEUR OP''
[Zie voor volledige tekst onder H]
''”Primaire eerste gevoel is:
Lazer op. Ga zelf terug naar Turkije.
Pleur op, zou ik in plat Haags zeggen....''
.....
.....
[Klassieke discriminatie om tegen iemand met een migratieachtergrond te zeggen, als zijn/haar gedrag je, terecht of ten onrechte, niet aanstaat
''Ga terug naar je eigen land''
Discriminerend, omdat dat tegen een autochtone Nederlander niet wordt gezegd, omdat dat trouwens ook niet kan]
VVD VOORMAN MARK RUTTE EN ZIJN AVERSIE TEGEN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING IN ZOMERGASTEN OP 4 SEPTEMBER 2016
''De multiculturele samenleving, een woord dat ik haat, echt haat,
het woord, dat ervan uitgaat, laat iedereen maar een beetje zijn gang gaan''
[De afkeer van de multiculturele samenleving is nu vrijwel algemeen in de politiek, waarbij het begrip ''multiculturele samenleving'' wat niet anders is dat dat zovele culturen [en daarop heeft men recht] samenleven in Nederland, is verworden tot en op een hoop wordt gegooid met criminaliteit, overlast en chaos.
En deze ''verwording'' van het samenleven van culturen heeft veel te maken van de sinds 11 september 2001 steeds openlijker getoonde afkeer van migranten en dan met name moslim-migranten]
MARK RUTTE
ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN
Zie voor volledige tekst onder H 
9
NEGENDE VOORBEELD
Zie voor volledige artikels, geheel onderin onder  I 1, 2, 3, 4 en 5
PVDA VOORMAN [TOEN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN] OVER VERLAGING UITKERINGEN, DIE NAAR MENSEN IN MAROKKO GAAN
[Wat hier discriminerend aan is, is de ongelijkheid, het onderscheid, dat gemaakt wordt tussen de hoogte van een ontvangen uitkering in Nederland en aan mensen in Marokko [betr Algemene Nabestaandenwet en Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheidsuitkering]
Daarbij vooral NIET te vergeten, dat Marokkanen in Nederland
dezelfde bedrag premies etc betalen als andere inwoners in Nederland en hun familie in Marokko toch een lager bedrag ontvangen!
Ook was het voorstel, kinderbijslag en het kindgebonden budget stop te zetten.
Ook daarvoor worden door Marokkanen in Nederland premies betaald!
Kan dus niet!/Discriminerend!
En dit alles gebaseerd op de discriminerende Wet Woonlandbeginsel!
Terecht is dan ook door Marokkaanse organisaties en individuen geprotesteerd!
Uiteindelijk is de maatregel van Asscher/het kabinet TOCH doorgevoerd, maar dan met ingang van 2016]
''Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil de hoogte van de uitkeringen die naar mensen in Marokko gaan, aanpassen aan het levenspeil in dat land. Dat betekent dat ze flink lager worden.''
ASSCHER ZEGT UITKERINGSVERDRAG MET MAROKKO OP
8 OCTOBER 2014
 
 
''Het kabinet besluit vrijdag dat het zogenoemde socialezekerheidsverdrag met Marokko, waarin uitkeringen voor Nederlanders in Marokko geregeld zijn, opgezegd wordt. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws.''
....
....
''Minister Asscher van Sociale Zaken wil al langer dat de uitkeringsbedragen die naar Marokko gaan, aangepast worden aan de levensstandaard in dat land.

Akkoord met Marokko kwam er niet
Ook wil de minister dat de export van kinderbijslag en het kindgebonden budget worden stopgezet.''

RTL NIEUWS

NEDERLAND ZEGT ''UITKERINGSVERDRAG'' MET MAROKKO OP

8 OCTOBER 2014

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/1604111/nederland-zegt-uitkeringsverdrag-met-marokko-op  

OVERHEID.NL

WET WOONLANDBEGINSEL IN DE SOCIALE ZEKERHEID

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031555/2013-01-01 

''Marokkaanse organisaties hebben aan PvdA-voorzitter Spekman een brief geschreven waarin ze aankondigen Marokkaanse-Nederlanders sterk te zullen adviseren om niet op de PvdA te stemmen, wanneer de PvdA in de Eerste Kamer steun geeft aan het wetsvoorstel om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten.

Het wetsvoorstel zal door PvdA minister Asscher aan de Eerste Kamer worden voorgelegd''

REPUBLIEK ALLOCHTONIE

MAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN PVDA IN TE TREKKEN

9 MAART 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/blog/opinie/marokkaanse-organisaties-dreigen-steun-aan-pvda-in-te-trekken 

VOLKSKRANT

ASSCHER: AKKOORD MET MAROKKO OVER UITKERINGEN

29 SEPTEMBER 2015

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/asscher-akkoord-met-marokko-over-uitkeringen~b891c4ea/ 

10

TIENDE VOORBEELD

PVDA VOORMAN ROB OUDKERK/KUTMAROKKANEN
Zie voor volledige tekst onderin, onder J 1, J 2 en J 3
[Ik hoef niet te betogen, dat dit een discriminerend, racistisch scheldwoord is.
Waarom?
Omdat het, ook al zou hij alleen Marokkaanse jongeren met een criminele achtergrond bedoeld hebben, zoals hij later beweerde, speciaal gericht is tegen Marokkanen met een criminele achtergrond.
Niet tegen bijvoorbeeld autochtone Nederlandse jongeren met een criminele achtergrond.
Helaas raakte dat scheldwoord zo ingeburgerd, dat zelfs een rechter het heeft gebezigd.......]
''PvdA voorman Rob Oudkerk wordt vanavond in het programma 2Vandaag aan de tand gevoeld over zijn eerdere uitspraak over 'kut-Marokkanen', aangehaald in het Algemeen Dagblad.

In een eerder opgenomen portret van de politicus ving de camera van het 2Vandaag-team een gesprek op tussen Oudkerk en de Amsterdamse burgemeester Job Cohen. Toen de burgemeester aan Oudkerk de vraag stelde of een charismatische figuur als Pim Fortuyn in Amsterdam ook veel stemmen zou hebben behaald, antwoordde Oudkerk bevestigend met: "Wij hebben hier toch ook kut-Marokkanen."

NU.NL

PVDA VOORMAN ROB OUDKERK SPREEKT VAN ''KUT-MAROKKANEN''

https://www.nu.nl/algemeen/32160/pvda-voorman-rob-oudkerk-spreekt-van-kut-marokkanen.html  

''Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2002 kwam Oudkerk in opspraak, doordat hij – zich er niet van bewust dat er een microfoon van het televisieprogramma TweeVandaag aan stond – in een onderonsje met de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, de term kut-Marokkanen bezigde toen het over problemen in de stad ging. Oudkerk voegde daar onmiddellijk aan toe "Zo kan je dat niet zeggen" waarop Cohen reageerde met "Het zijn wel onze kut-Marokkanen." Later excuseerde Oudkerk zich voor zijn woordgebruik door te zeggen dat hij alleen op sommige groepen Marokkaans-Amsterdamse jongeren, die overlast veroorzaken op straat, had gedoeld.''

WIKIPEDIA

ROB  OUDKERK/ ''KUTMAROKKANEN 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Oudkerk#"Kutmarokkanen"  

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

ROB OUDKERK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Oudkerk  

JOOP.NL

RECHTER: ''JE WILT TOCH NIET LIJKEN OP EEN KUT MAROKKAAN''

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/rechter-je-wil-toch-niet-lijken-op-een-kutmarokkaan 

11

ELFDE VOORBEELD
Zie voor volledige tekst artikel onderin onder K 
K 1, 2, 3 en 4
PvdA voorvrouw Guusje Ter Horst, heeft in haar functie van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [2007-2010 in het kabinet Balkenende IV] het voorstel gedaan van de registratie van criminelen op basis van hun etnische afkomst.
Ik hoef niet uit te leggen, dat dit stigmatiserend en discriminerend is.
Mensen worden eruit gepikt op grond van hun etniciteit [stigmatisering] en de suggestie wordt zo gewekt, alsof er een verband zou bestaan tussen etniciteit en criminaliteit,
Een heel gevaarlijke gedachtegang.
Gelukkig stuitte dit voorstel op kritiek vanuit de Eerste Kamer, bij monde
van PvdA senator Noten, die het voorstel, terecht ''onbespreekbaar'' noemde.
Ook de toenmalige burgemeester Cohen had bezwaren.
HET PAROOL
MISDAAD OOK ETNISCH REGISTREREN
16 SEPTEMBER 2008
TROUW
TER HORST WIL ETNICITEIT VAN MISDADIGERS REGISTREREN
16 SEPTEMBER 2008
TROUW
REGISTRATIE ETNICITEIT STUIT OP WEERSTAND PVDA SENATOR
18 SEPTEMBER 2008
HET PAROOL
ETNISCHE REGISTRATIE NIET GOED
19 SEPTEMBER 2008

EN NU PVV EN FORUM VOOR DEMOCRATIE!

PVV

12
Wilders' arsenaal aan racisme, discriminatie en Islamofobie is nu wel genoegzaam bekend
Zie ook
Minder bekend is in dit kader zijn frontale aanval op Surinamers, die ik hier even apart noem:
Maar verdere uitspraken/voorstellen van hem, die trouwens niet te tellen zijn, noem ik niet in dit artikel
Liever richt ik mij hier op zijn PVV voorman Machiel de Graaf, die een buitengewoon giftige uitspraak in de Tweede Kamer heeft gedaan:
LEES: 
TWAALFDE VOORBEELD VOORBEELD
PVV VOORMAN DE GRAAF
Zie voor volledige tekst artikel onderin onder L
[Discriminatie en racisme spat van onderstaande uitspraak, die ook duidelijk Islamofoob is, af.
Klassiek racisme:
Het verwijzen naar ''demografische rampen'', als een deel van de bevolking, die een andere afkomst, kleur etc heeft, toeneemt.
Het verwijzen naar de baarmoeder:
Dat dit klassiek racisme, zelfs fascisme is, hoeft geen verder betoog]
 
'' "Ons staat in Nederland een demografische ramp te wachten. Een ongewenste culturele omwenteling die zijn weerga niet kent, via de vervanging van de bevolking."
.....
.....
''"De scholen zien een lawine aan kinderen tegemoet die vernoemd zijn naar Mohammed. De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur worden via immigratie en de baarmoeder om zeep geholpen.''
NOS
PVV: GEEN ISLAM IN NEDERLAND
26 NOVEMBER 2014
'''We gaan het meemaken dat de meerderheid van alle kinderen op school islamitisch is. En dat is voorwaar geen prettig vooruitzicht. De Nederlandse eigenheid, de identiteit en de cultuur worden via immigratie en via de baarmoeder om zeep geholpen''
VOLKSKRANT
PVV WIL NU ALLE NEDERLANDSE MOSKEEEN SLUITEN
26 NOVEMBER 2014
13
FORUM VOOR DEMOCRATIE
[Zie voor volledige teksten onder M, M 1]]
DERTIENDE  VOORBEELD 
FORUM VOOR DEMOCRATIE LEIDER THIERRY BAUDET
EN FORUM VOOR DEMOCRATIE VOORVROUW ANNABEL NANNINGA
1
THIERRY BAUDET
Van Forum voor Democratie leider Thierry Baudet, die zijn fascisme veel openlijker toont dan PVV leider G Wilders, zijn er legio voorbeelden en uitspraken, die welbekend zijn.
Toch een kleine selectie, waarbij eerst de openlijk getoonde fascistische sympathieen van Baudet, die in twee artikelen wordt toegelicht
OVER DE MUUR.ORG
WAAROM THIERRY BAUDET EEN FASCIST IS
22 MAART 2019
 
IS THIERRY BAUDET GEEN FASCIST?/ECHT NIET?
DIT IS HET SLECHT VERHULDE NAZI-GEDACHTEGOED VAN THIERRY BAUDET
SANDER PHILIPSE
14 MAART 2017
EN NU ENKELE UITSPRAKEN VAN DE FORUM VOOR DEMOCRATIE LEIDER ZELVE
''”IK WIL GRAAG DAT EUROPA DOMINANT,BLANK EN  CULTUREEL BLIJFT, ZOALS HET IS”
YOUTUBE.COM
THIERRY BAUDET BIJ HET DEBAT ”DE VLUCHTWEEK”,RADIOZENDER FM, DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015
'”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaak en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.''
YOUTUBE.COM
DE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET
''Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. ”
FORUM VOOR DEMOCRATIE
WET BESCHERMING NEDERLANDSE WAARDEN
''Als het bijna te laat is. En zo staan we hier. Vanavond, te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. ''
......
.......
''De schoonheid van Nederland was mij niet zo duidelijk op het netvlies gekomen als ons mooie land niet zo was verkwanseld door de bestuurders van het kartel. Sterker, als dit alles niet was gebeurd, deze ongecontroleerde immigratie die ons straatbeeld zo vertekent, al die linkse indoctrinatie in het onderwijs, al die lelijke architectuur.''
LEEUWARDER COURANT
LEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan.
Ik doe het niet.
Duidelijk moet zijn voor ieder weldenkend mens, dat deze uitspraken getuigen van:
Klassieke rassenwaan [homeopathische verdunning van de
Nederlandse bevolking] 
Het oproepen van klassieke fascistische angstbeelden  over ''hordes bruine mensen etc] [hier: de ''Afrikanisering'' van Europa]
Het aanwijzen van zondebokken [Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan]
Superioriteitswaan [En zo staan we hier. Vanavond, te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend]
En zoals vaker het geval met superioriteitswaan [die ''Westerse beschaving]: nonsensicaal en onjuist
Want iedere beschaving komt voort uit een vorige en historisch is het nu eenmaal zo, dat de grote beschavingen uit het Oosten [lees Aziatische wereld] zijn voortgekomen en vandaar via handel, oorlogen, etc, naar Europa gekomen zijn.
Lees ook:
THE MOORISH RULE IN MEDIEVAL SPAIN/HOW THE MOORS BROUGHT CIVILIZATION TO EUROPE
Levensgevaarlijk dus, dat gedachtegoed en die gedachtespinsels van Thierry Baudet en behept met klassiek fascistische theorieen.
Tot zover dus Thierry Baudet.
2
ANNABEL NANNINGA/HAAR RACISME EN ANTI SEMITISME
[Zie voor volledige teksten onder M, M 2]
ANNABEL NANNINGA, DE GIFTIGE KERS OP DE TAART VAN MOERAS/HAAR RACISME EN ANTI SEMITISME
En nu Annabel Nanninga, die kennelijk dweept met de ''mooie ovens''
van Adolf Hitler.
JA, ECHT!
Ik citeer Peter Breedveld [Frontaal Naakt]
''Annabel Nanninga, die het jammer vindt dat mensen, die haar tegenspreken, niet in de mooie ovens van Hitler worden gegooid.....''
Zie zijn artikel:
Ik kom daarop terug.
HAAR RACISME:
Eerst het racisme van deze dame:
Het is deze Annabel Nanninga, die het had over ''Dobbernegers'[Afrikanen, die de oversteek naar Europa wagen via de  Middellandse Zee], ze vergeleek met een diersoort en het bestond, op te merken, dat Ebola de massa immigratie uit Afrika weleens zou kunnen tegenhouden:
Letterlijk schrijft zij in een Geen Stijl column: 
Ik citeer:
''Ergens tussen rokjesdag en pasen begint de Grote Trek. [David
Attenborough stem] Gedreven door instinct verlaten ze hun
overwinter broedplaatsen en maken de onzekere oversteek naar
het Hoge Noorden.
De reis is gevaarlijk en kent vele ontberingen, velen zullen de gedroomde
bestemming nooit bereiken
Het doel van de Gewone Dobberneger
[Nigris flotilas vulgaris] is Fort Europa.''
EN
''Wat gaan we eraan doen, mensen? Rijkdom verdelen, rigoureuze
geboortebeperking, hopen, dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar.
Een bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizend
in twee dagen: het seizoen is begonnen.''
HAAR ANTISEMITISME EN ''DE MOOIE OVENS VAN HITLER'' 
Welhaast schokkender is haar antisemitisme.
Want is anti-semitisme een ergere vorm van racisme/discriminatie?
NEEN
Op zich niet, natuurlijk.
Maar tegen het licht van de Holocaust, een EUROPESE misdaad, om dat nog maar eens flink in het geheugen te stampen [gebaseerd op eeuwenlang Europees anti-semitisme....] krijgen ongezouten anti-semitische
[en dan bedoel ik ECHT anti-semitische uitspraken GEEN kritiek op bezettingsstaat Israel!] een nog gruwelijkere betekenis.
LEES EN HUIVER VAN ENKELE UITSPRAKEN VAN ANNABEL NANNINGA:
''ROT FF OP FRANS TRAAS, MORAALRIDDERS, DIE WAS
HITLER EVEN VERGETEN IN DIE MOOIE OVENS VAN M''
''KRIJG TOCH ALLEMAAL DE KLERE.
WORD VOOR MIJN PART ALLEMAAL JOOD''
#HOLOCAUSTSTRAATSPEKTAKEL
25-06-14 15.22
SIGILUX ON TWITTER/STATUS/968814191514734592
''”NU EVEN WAT MEIN KAMPF KOPEN
JE KAN NIET VROEG GENOEG BEGINNEN MET
DE KERSTCADEAUX. STI-HILE NACHT,
SIEGHEILIGE NACHT”
Ik heb er nu wel genoeg van.
Want zo heb ik mijns inziens voldoende aangetoond, uit welk hout deze Annabel Nanninga is gesneden.
EN HIERBIJ EEN EINDE AAN DE RACISTISCHE, DISCRIMINERENDE, ISLAMOFOBE EN ANTI SEMITISCHE UITSPRAKEN VAN NEDERLANDSE POLITICI, VOOR ZOVER MIJ OP DIT MOMENT BEKEND.
IK SLUIT AANVULLING IN DE TOEKOMST NIET UIT
DUS:
WAAKZAAMHEID GEBODEN!
BLIJF STRIJDEN TEGEN FASCISME EN RACISME!
Astrid Essed
ZIE VOOR VOLLEDIGE TEKSTEN VAN DE NIEUWS/YOUTUBE BERICHTEN OVER DE RACISTISCHE UITSPRAKEN/VOORSTELLEN 
VAN DE NEDERLANDSE POLITICI
EN:
VERGEET VOORAL NIET DE ANTISEMITISCHE UITSPRAKEN VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE VOORVROUW ANNABEL NANNINGA TE LEZEN!
IN EEN WOORD:
WEERZINWEKKEND!
Dat hierover niet meer ophef is, begrijp ik niet!
OF

Meer van Astrid Essed