Dodenherdenking 4 mei/Eenzijdig en hypocriet

Wo 4 Mei 2016 01:35 | Astrid Essed | 1291 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
DODENHERDENKING 4 MEI/EENZIJDIG EN HYPOCRIET
ZIE OOK
Dit artikel heb ik in 2013 al geschreven, maar is nog steeds
actueel.
Voor de huidige actualiteit, met Wilders gate en Pegida Gate
DODENHERDENKING 4 MEI:
EENZIJDIG EN HYPOCRIET
WANT DE HERDENKING VAN O.A. MILITAIREN,
DIE AAN MISDADIGE KOLONIALE OPERATIES ALS
DE POLITIONELE ACTIES HEBBEN DEELGENOMEN,
BETEKENT NIETS MEER OF MINDER DAN DE VERDEDIGING
VAN EEN BEZETTING, WAAR IN DE TWEEDE WERELDOORLOG JUIST TEGEN
IS GESTREDEN.
EN ALS JE DE HERDENKING AL WIL DOORTREKKEN NAAR LATERE
´´NEDERLANDSE MILITAIRE OPERATIES, HERDENK DAN DE
BURGERSLACHTOFFERS, DIE HET NEDERLANDSE LEGER DAARBIJ
MAAKTE.
EN VERGEET OOK DE DUITSE BURGERSLACHTOFFERS VAN
GEALLIEERDE BOMBARDEMENTEN NIET EN DE JAPANSE
BURGERSLACHTOFFERS, MET NADRUK OP DE ATOOM
AANVALLEN OP HIROSHIMA EN NAGASAKI, MISDADEN
TEGEN DE MENSELIJKHEID
FACISME TOEN EN NU
DODENHERDENKING KOMT ALLEEN GOED TOT HAAR RECHT
ALS DE LINK MET HET HUIDIGE FASCISTISCHE EN ISLAMOFOBE
GEVAAR LEVEND WORDT GEHOUDEN.
EN NU DE TEKST

”Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale herdenking plaats.
Tijdens deze dodenherdeking worden om 20.00 uur in het land twee minuten
stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.
Herdacht worden allereerst al diegenen, die tijdens de Tweede wereldoorlog zijn
omgekomen of vermoord.
Herdacht worden ook de Nederlanders, die zijn omgekomen in oorlogssituaties
en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog”

http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_herd… 

Aldus te lezen op de website van het Nationaal Comite 4 en 5 mei, dat de
jaarlijkse dodenherdenking organiseert.

Bij deze dodenherdenking passen enkele kanttekeningen:

Begrijpt u mij niet verkeerd:

Ik vind het van het grootste belang, dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, met name de slachtoffers van de holocaust Joden, zigeuners, homosexuelen,
Jehova Getuigen etc en andere concentratiekampslachtoffers, de burgerslachtoffers van bombardementen, verzetsslachtoffers en anderen jaarlijks herdacht worden.

Hoewel het de laatste jaren enigszins verbeterd is, valt mij trouwens op
de relatief geringe aandacht voor ”allochtonen’, die eveneens hun leven in het verzet hebben gegeven, zoals de Surinaamse onafhankelijkheidsstrijder en verzetsman A De Kom, die in het Nederlandse verzet heeft gezeten en is overleden in het concentratiekamp Neuengamme 1
en de Marokkaanse soldaten, die hun leven hebben gelaten in de Tweede Wereldoorlog
Zeker negentien van hen zijn gesneuveld in Zeeland, voor de vrijheid van Nederland. 2

Bij dergelijke verschrikkelijke gebeurtenissen als de gruwelen van
de Tweede Wereldoorlog kan niet genoeg worden stilgestaan,
niet alleen in de vorm van een herdenking in het verleden,
maar vooral ook waarschuwing voor de toekomst.

Want die waarschuwing voor de toekomst, anders gezegd
”Never again” is van levensbelang.

Hetzes tegen moslims, ”niet westerse” allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers,
Polen, Bulgaren en anderen, zoals die vooral gevoerd wordt door de extreem-rechtse
PVV van Wilders 3, maar ook steeds meer wordt overgenomen door
mainstream politieke partijen 4, moeten met alle legale middelen krachtig
bestreden worden.
Ze zijn een gevaar voor de rechtsstaat, die Nederland claimt te zijn
en een bedreiging voor zowel allochtonen als autochtonen.

Niemand minder dan rabbijn Soetendorp, die immers vanuit zijn Joodse achtergrond de gevolgen van vervolging maar al te goed kent, heeft ervoor gewaarschuwd, dat de hedendaagse anti-Islamstemming in Nederland en andere Europese landen vergelijkbaar is met het opkomende anti-semitisme in Duitsland in de dertiger jaren.

De politiek-historische omstandigheden zijn nu anders dan toen, maar hoe dichtbij
de realiteit van het neo nazisme kan komen zien we aan de griezelige
ontwikkelingen in Griekenland, waar de neo nazistische Gouden Dageraad
dood en verderf zaait onder vluchtelingen en migranten 5

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch waarschuwt
voor het zich door heel Europa verspreidende racisme 6

Ik ben dus een warme voorstander van de 4 mei herdenking
Maar waar ik bezwaar tegen heb is het eenzijdige en hypocriete
karakter ervan.

A EENZIJDIG
BURGESLACHTOFFERS ZIJN BURGERSLACHTOFFERS/AAN WELKE KANT
OOK

“Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives”

Artikel 7, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/mis… 

Een van de grondregels van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is,
dat alle conflictspartijen te allen tijde onderscheid dienen te maken tussen combatanten
militairen en strijders en non-combatanten burgers

Hoewel deze mensenrechtenverdragen zie de Conventies van Geneve van 1949
pas na de Tweede Wereldoorlog vanaf nu te noemen WO II in het leven zijn geroepen
en er voor die tijd slechts rechtsverdragen waren over de behandeling van
krijgsgevangenen, was het ook voor die tijd een ongeschreven wet, dat burgers zoveel
mogelijk zouden worden ontzien

Het is iedereen bekend, dat hiervan in WO II geen sprake is geweest, gezien zowel de
Duitse bombardementen op geallieerde steden en Geallieerde bombardementen op
Duitse steden

Wanneer dodenherdenking echt wil vertrekken vanuit algemeen humanitaire principes,
zouden dus niet alleen Nederlandse, maar ook Duitse burgerslachtoffers van
luchtbombardementen moeten worden herdacht.
Want volgens internationaaltechtelijke principes, zijn alle militaire aanval op burgers
oorlogsmisdaden, ongeacht de conflictspartij.

En dan heb ik nog niet eens gerefereerd aan een van de ernstigste oorlogsmisdaden ooit, de Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, waarbij meer dan 100.000 mensen om het leven zijn gekomen en nog decennia later mismaakte kinderen werden geboren 7

Volgens het Statuut van Rome basis voor het Internationaal strafhof zijn die
atoomaanvallen misdaden tegen de menselijkheid 8

Hieruit vloeit dus direct voort, dat ik geen voorstander ben van herdenking van
Duitse soldaten, zoals men dat in Vorden wilde doen 9
Een ”gebaar van verzoening” is hier misplaatst.
De Duitse soldaten ook degenen, die geen nazi’s waren waren tenslotte
bezetters en hun herdenking zou een klap in het gezicht zijn van alle
slachtoffers van de Duitse bezetting, met name de vervolgde Joden en zigeuners.
Ik deel dus het bezwaar van de Joodse gemeenschap helemaal

B

KOLONIALISME:
HERDENKING MILITAIRE SLACHTOFFERS POLITIONELE ACTIES ”NEDERLANDS”
INDIE, EEN GOTSPE:

”Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale herdenking plaats.
Tijdens deze dodenherdeking worden om 20.00 uur in het land twee minuten
stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.
Herdacht worden allereerst al diegenen, die tijdens de Tweede wereldoorlog zijn
omgekomen of vermoord.
Herdacht worden ook de Nederlanders, die zijn omgekomen in oorlogssituaties
en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog”

http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_herd… 

Toppunt van gotspe is de herdenking van de Nederlandse militaire slachtoffers in de
politionele acties tegen de onafhankelijkheidsbeweging in het toenmalige
”Nederlands’ Indie dat in 1948 onafhankelijk werd

Let wel:

Deze militairen zijn gevallen in de strijd voor het behoud van een kolonie, een
verkapte eeuwenlange Nederlandse bezetting en uitbuiting.
De hypocrisie ten top!

Nog afgezien van het onavcceptabele karakter van een koloniale ”strafexpeditie”,
zeker in een tijd van opkomende dekolonisatie, was het met name ongerijmd,
dat de Nederlandse autoriteiten, nadat Nederland zelf slachtoffer van
een bezetting geweest was, vervolgens de nogmaals eeuwenlange
bezetting van een kolonie in stand trachtte te houden.

Bovendien zijn tijdens deze politionele acties 10, waarbij overigens aan beide zijden mensenrechtenschendingen werden gepleegd, aan Nederlandse kant een groot aantal oorlogsmisdaden gepleegd, waaronder het platbranden van dorpen,
buitengerechtelijke executies en mishandeling van gevangenen

Hiervoor zijn 42 vonnissen tegen militairen geveld 11
Echter geen enkele officier is ooit veroordeeld en al evenmin de
beruchte commandant Westerling 12

AFGHANISTAN EN IRAK

Maar de gotspe gaat door.
Ook de gesneuvelde Nederlandse militairen in de ”oorlogssituaties” Irak
en Afghanistan worden bij de 4 mei herdenking herdacht.
Net als in geval van de politionele acties is dit de wereld
op zijn kop.
Niet alleen is ]was] de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak/
Afghanistan een ondersteuning van de Amerikaanse bezetting 13,
bovendien hebben Nederlandse militairen zich zowel in Irak als Afghanistan
schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. 14

Dan toch deze ”veteranen” herdenken is op een weerzinwekkende manier
meten met twee maten.
Kennelijk wordt er minder zwaar getild aan de bezetting van Indonesiers,
Afghanen en Irakezen dan aan die van Nederlanders…………

Bij de herdenking worden meegenomen al de Nederlandse militairen,
die gesneuveld zijn in ”oorlogshandelingen” na de Tweede Wereldoorlog
Zie website herdenking

EPILOOG:

De 4 mei herdenking blijft van groot belang, als
herdenking van de WO II slachtoffers en als waarschuwing naar
heden/toekomst.
Maar dan moeten wel, naast de concentratiekamp en verzetsslachtoffers,
ALLE burgerslachtoffers worden herdacht, ook de Duitse en Japanse.
Herdenking van Duitse soldaten, die deel uitmaakten van het
bezettingsapparaat, is gotspe.
Evenals Nederlandse militairen, die deelnamen aan een
bloedige koloniale oorlog en bezettingen van Afghanistan en Irak.

Vrijheid is voor iedereen
Niet alleen voor Nederlanders
Ook voor Indonesiers, Afghanen, Irakezen en alle andere volkeren..

Pas dan kan Dodenherdenking op een waardige manier worden
herdacht.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

BIOGRAFISCH WOORDENBOEK VAN HET SOCIALISME
EN DE ARBEIDERSBEWEGING IN NEDERLAND
CORNELS ANTON DE KOM

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/kom.html 

2

”Marokkaanse soldaten in Zeeland?!
In Kapelle (Zeeland) zijn 19 graven van gesneuvelde Marokkaanse soldaten, die deelnamen aan de strijd voor een vrij Europa.”

VERZETSMUSEUM AMSTERDAM

http://www.verzetsmuseum.org/kinderen/nl/voorka… 

3

NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichtin… 

Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636 

4

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/
TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/marokkanendebat-in-ne… 

5

DUITSLAND DESTIJDS, GRIEKENLAND VANDAAG DE DAG….EN
MORGEN?
PETER STORM
13 NOVEMBER 2012

http://www.ravotr.nl/2012/11/13/duitsland-desti… 

HUMAN RIGHTS WATCH
HATE ON THE STREETS
XENOPHOBIC VIOLENCE IN GREECE
10 JULI 2012

http://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-stre… 

6

HUMAN RIGHTS WATCH
DIVIDED WE FALL: INTOLERANCE IN EUROPE PUTS
RIGHTS AT RISK
14 FEBRUARI 2013

http://www.hrw.org/news/2013/02/14/divided-we-f… 

7

VREDESMUSEUM
HIROSHIMA EN NAGASAKI: WAARSCHUWING VOOR DE TOEKOMST

http://www.vredesmuseum.nl/info/hiros.html 

8

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AE… 

9

ELSEVIER
VORDEN ZIET AF VAN HERDENKING DUITSE SOLDATEN OP
4 MEI
2 MEI 2013

http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/5/… 

10

WIKIPEDIA
POLITIONELE ACTIES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties 

11

WIKIPEDIA
ZUID-CELEBES AFFAIRE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties… 

ORIGINELE BRON:

WIKIPEDIA
POLITIONELE ACTIES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties 

WIKIPEDIA
BLOEDBAD VAN RAGAWEDE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Rawagede 

12

WIKIPEDIA
KAPITEIN WESTERLING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Westerling 

13

UITPERS.BE
HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE
VERONTWAARDIGING
ASTRID ESSED
OCTOBER 2010

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808 

14

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943 

UITPERS
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1707

Meer van Astrid Essed