ABP, stop met investeren in Israelische nederzettingen!/Brief aan ABP

Do 5 Juli 2018 05:10 | Astrid Essed | 826 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ABP, STOP MET INVESTEREN IN ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN!/BRIEF AAN ABP
ZIE OOK
PENSIOENFONDS
ABP
HET BESTUUR
DE BESTUURSCOMMISSIE
RAAD VAN TOEZICHT EN VERANTWOORDINGSORGAAN.
Onderwerp:
Stop belegging van pensioengeld in Israelische banken,
die beleggen in de illegale Israelische nederzettingen
Ter attentie van:
Mevrouw C. Wortmann-Kool [Bestuursvoorzitter]
De heer E. van Houwelingen [voorzitter Bestuurscommissie
Beleggingsbeleid]
Voorzitters Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan,
Geacht Bestuur
Geachte Bestuurscommissie Beleggingsbeleid
Geachte Voorzitters Raad van Toezicht
QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, ABP, PATIENTIA 
NOSTRA? 
[Latijn: Hoe lang, ABP, gaat u er nog mee door, ons
geduld op de proef te stellen?'''] [1]
Reeds in een mail  in september 2014 [zie mijn mail
aan u, direct hieronder/daaronder noten van deze brief] heb ik u mijn EIS
meegedeeld, ermee OP TE HOUDEN en u gaat er gewoon
mee door!
Het beleggen van pensioengeld, MIJN pensioengeld,
in banken, die dirty hands hebben, waarmee uw handen
ook bezoedeld zijn! [2]
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
U bent een hardleers bedrijf, dus zal ik u het opnieuw
uitleggen of beter gezegd, dichter bij uw belevingswereld brengen.
Bent u boer/kleine landbezitter?
Als dat zo is, dan kent u de waarde en de betekenis van
grond en vooral land als levensader:
Stel, uw land is bezet, u bezit een stukje land en de bezettingsautoriteiten
bepalen, dat mensen uit bezet gebied naar uw land mogen komen, het
afpakken zonder een cent schadevergoeding en daar hun bedrijf
[of wat ze er ook mee doen] kunnen vestigen.
Van de ene op de andere dag is dus uw land afgepakt en u
brodeloos gemaakt.
Maar dat is nog niet alles:
De nieuwe bevolking gedraagt zich als een stelletje [neo]
kolonialen uit niet zo lang vervlogen tijd [ze worden niet
voor niets ''kolonisten'' genoemd], ze terroriseren u en
uw andere landslieden [3], vaak geholpen
door bezettingssoldaten [4]  en stelen ook nog eens uw
water. [5]
Op zijn zachtst gezegd
Not right.
But to say it like it is
Een misdaad tegen de burgerbevolking.
U en uw familie hebben nauwelijks genoeg water, terwijl de kinderen
van deze lieden lekker in zwembaden zwemmen!
Protesteren heeft natuurlijk geen zin, want deze kolonisten
zijn er met directe toestemming van de bezetter.
Ze zouden er niet eens zijn, ALS er geen bezetting was!
Dat is de realiteit van de nederzettingen en dat weet u!
Wat u ook weet, is dat deze Israelische nederzettingen, waarin
u indirect investeert, illegaal zijn volgens het Internationaal Recht! [6]
En ondanks dat EN alle oproepen, die door mij en anderen
gedaan zijn om uw heilloze investeringen in deze criminaliteit
te staken, gaat u er vrolijk mee door!
UW ''UITSLUITINGSBELEID'' EN METEN MET TWEE MATEN
Bijna nog erger is uw hypocrisie, waarmee u het publiek
een rad voor ogen draait en uw meten met twee maten:
Want wie de moeite zou nemen, uw Verslag Duurzaam
en Verantwoord Beleggen van 2017 door te lezen, zou onder
de indruk zijn.
Want als een ware Strijder tegen het Onrecht schrijft u,
sinds 2007 een ''uitsluitingsbeleid'' te hanteren, waarmee u
vaarwel lijkt te zeggen in het beleggen in foute bedrijven
U schrijft, niet te beleggen in ''producenten, van wapens, die verboden waren
volgens internationale Verdragen waaraan Nederland zich had
verbonden''  [Zie uw  Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2017',
blz 21] [7]
In de praktijk betekent dat, dat u bent 
gestopt met het beleggen in tabaksbedrijven en
producenten van kernwapens [8]
BRAVO, wat doet het ANP het toch goed!
Dappere morele keuzes!
Niets is minder waar:
Want legt u eens uit, waarom uw uitsluitingsbeleid niet geldt voor
Israelische banken, die vervlochten zijn met de illegale nederzettingen
en zo bijdragen aan dagelijkse Palestijnse ellende?
Dat kunt u niet uitleggen, want uw stellingname is hypocriet en meten
met twee maten!
BAH!
DRIEWERF BAH!
WAT U TE DOEN STAAT
Wat u te doen staat, is die mooie morele beginselen,
die u beweert te hanteren IN ALLE GEVALLEN WAAR BEDRIJVEN
MENSENRECHTEN SCHENDEN, toe te passen!
In dit geval:
Per direct en zonder valse smoesjes [9]
breken met die
Israelische banken, die vervlochten zijn met misdaden
tegen de Palestijnse burgerbevolking.
U hoort sowieso alle investeringen uit Israel terug te trekken,
zoland dat land persisteert in bezetting, oorlogsmisdaden,
uithongeringsblokkades [Blokkade Gaza, it's still on...] [10]
het bouwen van een Illegale Muur [11] en het handhaven van
illegale nederzettingen.
EPILOOG
U bent misdadig bezig!
Door WILLENS EN WETENS te investeren inIsraelische banken,
die direct betrokken zijn bij  landdiefstal en het stelen van de meest
elementaire levensbehoefte, WATER van de bezette Palestijnse burgerbevolking!
Die vervlochten zijn met misdadige praktijken, die leiden tot dagelijkse
terreur tegen Palestijnen, niet zelden uitmondend in de dood!
Dus nogmaals
STOP MET HET FACILITEREN VAN LANDDIEFSTAL,
DIEFSTAL VAN WATER EN HET TERRORISEREN
VAN DE BEZETTE PALESTIJNSE BEVOLKING.
STOP MET HET FINANCIEEL IN STAND HOUDEN
VAN DE ISRAELISCHE BEZETTER!
U maakt zich schuldig aan het ondersteunen van
internationale politieke gangsters.
Dit is geen verzoek, maar een EIS!
Handel ernaar!

Meer van Astrid Essed