Propagandastuk OPZIJ over Tel Aviv/Waar is de solidariteit met Pal en Afrikaanse vrouwen?

Zo 26 Mei 2019 23:34 | Astrid Essed | 485 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
FEMINISTISCH MAGAZINE OPZIJ/''LIEFDESBRIEF AAN TEL AVIV''/OPZIJ,
WAAR IS UW SOLIDARITEIT MET PALESTIJNSE EN AFRIKAANSE VROUWEN?
BRIEF VAN ASTRID ESSED, WREKER VAN HET ONRECHT, AAN
DE REDACTIE VAN OPZIJ:
ZIE OOK
AAN
DE REDACTIE VAN OPZIJ
Onderwerp:
Uw publicatie in het OPZIJ nummer mei/juni 2019
van het reisverslag ''Liefdesbrief aan Tel Aviv''
Toevoeging:
De tekst van het door u gepubliceerde reisverslag vindt u geheel onderin
Geachte Redactie,
Het door u gepubliceerde reisverslag 'van de ''Reismeiden'', 'liefdesbrief aan Tel Aviv'' is een verraad aan het van uw redactie [die het immers heeft gepubliceerd]  te verwachten zusterschap met Palestijnse en Afrikaanse vrouwen en
een enabling [u kent dat woord vast wel] [1] van bezetting en onderdrukking.
En daarbij zijn er ook nog historische onjuistheden en andere niet kloppende
feiten te betreuren.
Kortom:
Deze publicatie had nooit mogen plaatsvinden en is een schandvlek voor een redactie, die zich als ''feministisch'' profileert en
op bladzijde 5 van hetzelfde nummer het woord ''zusterschap'' in de mond durft te nemen.
Of geldt uw zusterschap ''slegs vir blankes''
Ik heb redenen voor deze harde opmerking.
Lees verder:
HISTORISCHE EN ANDERE ONJUISTHEDEN
Waar moet ik beginnen?
Ik ga niet alle bokken, die in dit stukje zijn geschoten, opsommen,
maar twee zijn beslist het vermelden waard.
Zo schrijft u op bladzijde 87:
''In 1948 werd de onafhankelijkheidsverklaring van Israel voorgelezen
in Tel Aviv, toen nog de hoofdstad van Israel.''
Nu klopt het, dat wat u beschrijft als de ''Onafhankelijkheidsverklaring'' [hierop kom ik terug, beste Redactie],
in Tel Aviv is voorgelezen [2], maar de opmerking, dat Tel Aviv ''toen nog de hoofdstad was van Israel'', is volkomen belachelijk.
Want, Geachte Redactie, Israel bestond toen nog helemaal niet!
Wat WEL bestond was historisch Palestina met als oorspronkelijke
bewoners de Palestijnen, eerst behorend tot het Turks-Ottomaanse Rijk en vanaf 1922-1948 Mandaatgebied Palestina. [3]
Een andere geschoten bok-maar die met historie niets te maken heeft- is de opmerking [zie onderin bladzijde 91], dat er in Israel Hebreeuws wordt gesproken.
Kennelijk telt voor de Reismeiden het Arabisch van de in Israel wonende Palestijnen niet [ernstig genoeg], maar daarnaast klopt de opmerking gewoon niet:
Hebreeuws, Geachte Redactie, is de Taal van de Joodse Bijbel,
de Tanakh [voor het gemak door velen ''Torah'' genoemd. [4]
Wat in Israel gesproken wordt is Ivriet, oftewel  NIEUW Hebreeuws. [5]
Onbegrijpelijk, zo'n stupide bok, die met een druk op de Google knop knop makkelijk te vermijden zou zijn geweest.
PROPAGANDA/WAAR ZIJN DE PALESTIJNEN IN HET REISMEIDEN VERHAAL?
Verder valt aan het stukje ''historie'' in taalgebruik en opmerkingen op, hoezeer de Palestijnen,
de oorspronkelijke bevolking dus [voordat vanaf het begin van de 20ste eeuw onder invloed van het zionisme, maar ook vanwege 
de nazi terreur in Duitsland in de dertiger jaren, Joden emigreerden
naar Palestina], uit het verhaal geschreven zijn, wat historisch onjuist is en zeer kwalijk bovendien.
Want je krijgt, dit stuk lezend, de indruk, dat in Israel en Tel Aviv
alleen Joden wonen en woonden!
Ik citeer blz 88 van uw reisverslag:
''Door de eeuwen heen voeren joden per boot naar Israel, waar zij
arriveerden in de haven van Jaffa.''
''Museumgangers hebben in Tel Aviv genoeg opties, zoals het
Diaspora museum.
Dit museum gaat over de historische identiteit van Joden.''
Great.
En hoe zit het met de ''historische identiteit'' van de Palestijnen?
De Reismeiden schrijven over de Joodse diaspora, veroorzaakt door de Romeinse machthebbers [6], maar over de veel recentere etnische zuivering van meer dan 750. 000 Palestijnen in 1947/48 door Israelisch-zionistische milities/legers [7], wordt in dit artikel
niet gerept.
Nou ben ik, zoals geschreven, van mening, dat dit hele propaganda-stuk niet geschreven had moeten worden, maar als je al een reisverslag over
Tel Aviv maakt, wees dan zo respectvol, om de lezer duidelijk te
maken, wie de oorspronkelijke bewoners van Palestina [nu Israel]
waren/zijn en dat het overgebleven [niet etnisch gezuiverde] deel van hen, ''Israelische Arabieren'' genaamd,
nog steeds in Israel wonen en 20 % van de bevolking vormen! [8]
Ook zo via Google achter te komen!
Want de huidige Joods-Israelische bevolking stamt grotendeels af
van Joodse immigranten, die vanaf het begin van de 20ste eeuw hun voet op Palestijnse bodem gezet hebben, daar bloeiende steden
en groene velden aantroffen [dus geen onbevolkt land en een troosteloze woestijn, zoals foute propaganda beweert] [9] en in het land
van de Palestijnen hun claim, een Joodse Staat, hebben waargemaakt. 
OPZIJ STUK ONDERDEEL PROPAGANDAMACHINE VOOR ISRAELISCHE BEZETTING EN ONDERDRUKKING
Wat ik u, Geachte Redactie-want u hebt deze rommel
gepubliceerd- het meest kwalijk neem is dat u zich met de publicatie van deze smakeloze en uitbundige ''Liefdesbrief aan Tel Aviv'',
onderdeel geworden bent van de propaganda machine, die de Israelische bezetting en onderdrukking, hetzij doodzwijgt, hetzij
bagatelliseert.
Of dat nu een bewuste keuze van u is geweest of niet, doet er niet toe.
U had beter moeten weten in dit Internet tijdperk!
Want u maakt mij niet wijs:
Dat u niet op de hoogte bent van de
Israelische bezetting en onderdrukking van de Palestijnse gebieden
Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza. [10]
Op 5 juni 2019 [want ik heb niet de illusie, dat de Israelische troepen
zich voor die tijd terugtrekken uit de Bezette Gebieden[, al 52 jaar!
Dat u niet op de hoogte bent van alle Israelische militaire expedities,
met het grote aantal oorlogsmisdaden. [11]
En dan hebt u desondanks het lef, een stuk te publiceren, waarin
op bladzijde 88 staat:
''''Geinteresseerden in de militaire geschiedenis van Israel kunnen terecht bij
het Israel Defence Forces History Museum, waar militaire voertuigen, wapens
en foto's te zien zijn.''
WELKE militaire voertuigen en wapens.
Voor of na de etnische zuiveringen in 1948? [12]
Voor of na Cast Lead en Protective Edge? [13]
Voor of na de bombardementen op ziekenhuizen in Gaza? [14]
Want Tel Aviv is de tweede stad van Israel en maakt dus deel uit
van de Israelische bezettingsstaat!
Besef dat wel!
ONTHEEMD VOLK
Wat mij betreft had er in dit helaas geschreven reisverslag helemaal niets over de
''historie'' van Tel Aviv [wat direct samenhangt met die van de Staat
Israel] hoeven staan, maar als het dan toch wordt gedaan, dan graag feitelijk
correcter dan een vaag verhaal, waar de Palestijnen uit geschreven zijn en
kant noch wal raakt.
Want wie aan de geschiedenis van Israel refereert, ontkomt er niet aan, te vermelden,dat de Staat Israel tot stand is gekomen als uitkomst van een zionistisch project, dat [als zionistische  beweging
ontstaan eind jaren 19e eeuw en geinitieerd door Theodor Herzl] [15], met
als doel het Stichten van een Joodse Staat in ''historisch Palestina'', toenmalig
onderdeel van het Ottomaanse Rijk.
Dat deze zionistische beweging is gepromoted door het Britse kolonialisme
[16] en dat uiteindelijk, tegen de wil van de Palestijns-Arabische bevolking in,
door de VN [VN AV Resolutie 181, november 1947], hun land is ''verdeeld'' in een Joods en een Arabisch gedeelte. [17]
Dat ten gevolge daarvan [want de Palestijnen pikten dit natuurlijk niet!]
in de oorlog van 1947/48 [ten onrechte aangeduid als
de Israelische ''Onafhankelijkheidsoorlog], meer dan 750 000 Palestijnen
etnisch gezuiverd zijn door Israelisch-zionistische troepen en milities [18] en dat vanaf dat moment oorlog, bezetting en onderdrukking de Palestijnen ten deel
viel.
Een ontheemd volk dus.
LIEVER GEEN GESCHIEDENIS ERBIJ HALEN?
Prima:
Maar kom dan ook niet aanzetten met de ONZIN, die op bladzijde 87 onder het mom van ''historie'' in uw reisverslag te lezen is!
'
HET WARE GEZICHT VAN IDYLLISCH TEL AVIV
De Reismeiden, waarde OPZIJ redactie, prijzen Tel Aviv de hemel in,
roemen de vele restaurants en uitgaansgelegenheden en doen
Tel Aviv voorkomen als een tolerant en idyllisch paradijs.
QUOD NON! [19]
Want de andere kant van Tel Aviv belichten zij niet!
In het zogenaamde ''tolerante'''Tel Aviv namelijk  is een virulent racisme tegen zowel Ethiopische Joden als Afrikaanse vluchtelingen.
Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistisch
politiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [20]
Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer geweest van aanslagen op
hun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven.
Ja, in Tel Aviv! [21]
Demonstraties hebben in Tel Aviv plaatsgevonden tegen Afrikaanse vluchtelingen met leuzen als ”Death to the Sudanese” [22]
Moet ik nog meer opnoemen?
Ik denk, dat dit al wel genoeg is.
En dan bestaat u het, om een dergelijk lovend reisverslag in uw
blad te publiceren?
Het is alsof ik een reisverslag over Johannesburg lees, in de tijd
van de Zuid-Afrikaanse Apartheid!
BAH!
DRIEWERF
BAH!
EPILOOG
Ik heb genoeg gezegd.
Uw publicatie van het reisverslag ''Liefdesbrief aan Tel Aviv'' is
een morele en journalistieke schandvlek!
Niet alleen is het oppervlakkig geschreven en staat het bol van
historische en andere onjuistheden, erger is, dat het een propagandaverhaal is, dat de bittere realiteit van de Israelische bezetting en onderdrukking van de Palestijnen totaal doodzwijgt!
Dat de Palestijnen totaal uit het verhaal schrijft.
En dat Tel Aviv als een paradijs van verdraagzaamheid voorstelt, terwijl
in dat zelfde Tel Aviv anti Afrikaanse vluchtelingen demonstraties zijn
geweest met als leuze ''Death to the Sudanese'. [23]
Terwijl in datzelfde Tel Aviv een aanslag is gepleegd op een Afrikaanse
kinderopvangplaats. [24]
Een Tel Aviv, waar virulent politiegeweld is tegen Afrikaanse vluchtelingen en
Ethiopische Joden! [25]
Had dat dan allemaal vermeld moeten worden in dat reisverslag?
NEEN!
Want, ik heb dat al gezegd, dat reisverslag had nooit geschreven moeten worden en als het al geschreven was, nooit
gepubliceerd in een blad als OPZIJ, dat beweert zo te hechten aan
zusterschap.
Welnu, Redactie, hoe zit het dan met uw zusterschap tegen uw
Palestijnse zusters, die zuchten onder de Israelische bezetting?
Tegen uw Afrikaanse zusters, die worden gediscrimineerd en bedreigd
in Tel Aviv?
Of, nogmaals, geldt uw zusterschap ''slegs vir blankes?
Dat ik u hierover de oren moest wassen, is een schande op zich.
Laat het de laatste keer zijn, dat ik een reisverslag, of welke andere
positieve propaganda ook, over Bezettingsstaat Israel of welke andere bezettingsstaat ook, in uw blad gelezen heb!
Ga u schamen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN EN REISVERSLAG OPZIJ
OF

Meer van Astrid Essed