Wilders verwacht uiteindelijk te kunnen regeren/Heerschappij der onverdraagzaamheid

Di 11 Maart 2014 05:13 | Astrid Essed | 2761 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

WILDERS VERWACHT UITEINDELIJK TE KUNNEN REGEREN/HEERSCHAPPIJ DER ONVERDRAAGZAAMHEID
 
ZIE OOK
 
 
 
 

 
”Roep iets uit tot verschrikkelijke interne en externe vijand”
Naomi Wolf
Ten steps to close down an open society
 
DE MOOISTE JAREN VOOR DE PVV LIGGEN NOG VOOR ONS/COMMENTAAR OP
INTERVIEW MET PVV LEIDER WILDERS
 
Geachte lezers,
 
Dat PVV leider G. Wilders verwacht uiteindelijk te kunnen regeren is een uitspraak, die hij heeft
gedaan in het door Nu.nl aan hem afgenomen interview 
''De mooiste tijden voor de PVV liggen nog voor ons''
 
 

Naar aanleiding daarvan heb ik onderstaand commentaar geschreven, gevolgd door een eerder door mij
geschreven artikel
 
Hoewel het niet mijn gewoonte is, in te gaan op in verkiezingshysterie [Gemeenteraadsverkiezingen
19 maart, Europese Verkiezingen in mei] door politici gedane uitspraken, maak ik deze keer een uitzondering
omdat het een concreet gevaar betreft,  in de hernieuwde haatzaaierij van PVV leider Wilders, die
ik onlangs in een op verzoek van AFA Fryslan [1] [die bezig is met een uitstekende anti-PVV campagne] [2]
geschreven artikel [3] aan de kaak gesteld heb [ook op mijn website te lezen] [4]
Zijn hernieuwde haatzaaierij wordt belichaamd in een aan Nu.nl gedaan interview, getiteld ''De mooiste jaren voor
de PVV liggen nog voor ons'' [5]
Aan dit interview wordt gememoreerd in het Nu. artikel ''Wilders verwacht uiteindelijk te kunnen regeren''
Op zowel het Nu artikel met het interview als het artikel ''Wilders verwacht uiteindelijk te reageren, heb ik
op het Nujij Forum een reactie geplaatst.
 
AGENDA VAN HAATZAAIERIJ VRIJELIJK GESPUIT IN INTERVIEW MET NU.NL
 
En dat is een nachtmerrie voor 'moslims, ''niet-westerse'' allochtonen, vluchtelingen, Oost-Europeanen en
humanitair en democratisch denkende mensen, die een maatschappij, gebaseerd op racisme, discriminatie en een autoritair
gezag [Wilders is o.a. voor administratieve detentie van terreurverdachten [6], instelling van ''tuigdorpen''
voor veelplegers [7], het niet toelaten van vluchtelingen uit islamitische landen, beperking Oost-Europese immigratie [8],
preventieve fouillering door het hele land etc]
 
Nu.nl geeft hem volop de gelegenheid zijn agenda van haatzaaierij [9] nog eens te spuien, bestrijding van de Islam,
snijden in ontwikkelingssamenwerking, beperking instroom Roemenen en Bulgaren en ga zo maar door.
Op sluw euphemistische wijze noemt Nu.nl de ''internationale samenwerking'' die Wilders zoekt, maar vertelt er niet
bij, dat het samenwerking is met extreem-rechtse partijen zoals Front National [10], Lega Nord, Vlaams Belang en
dergelijke.
 
AMBITIE DES KWAADS/GROOTSTE PARTIJ
 
Ook gaat Wilders in het interview [9] in op zijn grote ambitie, de grootste partij van Nederland te worden
en nu mee te regeren, niet alleen als gedoger, maar als werkelijk regerende partij.
Wat overigens klopt is zijn karakterisering van de meeste partijen als ''machtspartijen'' [11]
Dat is wel gebleken, niet alleen vanwege hun doorgaans grote bereidheid, vergaande compromissen te
sluiten, maar ook hun steeds grotere overname van de xenofobe standpunten van Wilders  met
inderdaad een volgende stap: een coalitie met de extreem-rechtse PVV [12]
Vandaar ook, dat geen enkele partij of politicus, op Pechtold na [13] Wilders ooit heeft
gekwalificeerd als de racist, die hij is [14]
 
 
DE ZOETE SMAAK VAN ALLEENHEERSCHAPPIJ
 
Hoewel Wilders in zijn interview [15] aangeeft, niet te denken, snel een absolute
meerderheid in de Tweede Kamer te hebben en [belangrijker] denkt, dat het uit democratisch oogpunt
[let op de volgende formulering] '' ook niet altijd goed is''  [16] [dus soms kennelijk wel......]
verlangt Wilders er natuurlijk in wezen WEL NAAR
 
Min of meer verhuld zegt hij dat, door de voordelen van het Tweepartijstelsel te noemen.
In het interview [17] zegt hij letterlijk
''Dat zou wel voordelen hebben, want dan kun je je eigen beleid uitvoeren'' 
Jaja
 
Zijn nare racistische en autoritaire agenda heeft hij in petto en dat noemt hij
''de mooiste tijden voor de PVV'' die nog moeten komen [18]
 
Ja, de duistere tijden voor Nederland
Ten steps that close down an open society [19]
Want met de agenda van de PVV is Nederland op weg naar een politiestaat
 
Daarom hieronder  mijn eerder geschreven artikel ''Racisme in Nederland/PVV, Wilders en
het gif van racisme''
 
Want tegen het gevaar van de PVV kan niet genoeg worden gewaarschuwd
 
Astrid Essed
 
ZIE VOOR NOTEN, ZOWEL NOTENAPPARAAT ALS 
INLEIDING ARTIKEL
WILDERS VERWACHT UITEINDELIJK TE KUNNEN REGEREN/RACISME IN NEDERLAND/WILDERS,PVV EN HET KWAAD VAN RACISME
[Onderstreepte woorden bevatten noten]
 


ZIE NOTENAPPARAAT EN DAARONDER ARTIKEL ''WILDERS, PVV EN HET GIF VAN RACISME''[1]
 
AFA FRYSLAN
 
 
 
[2]
 
AFA FRYSLAN
CAMPAGNE TEGEN DE PVV IN FRYSLAN
 
 
 
[3]
 
PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME
 
 
 
[4]
 
RACISME IN NEDERLAND/PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME
ASTRID ESSED
 
 
 
[5]
 
 
INTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV
''DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOG
VOOR ONS''
 
'
 
 [6]

PVV
GUANTANAMO BAY
30 OCTOBER 2007
 
 
 
 
[7]
 
 
WILDERS WIL VEELPLEGERS VERBANNEN NAAR ”TUIGDORPEN”
10 FEBRUARI 2011
 
 
 
 
 
[8]
 
INTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV
''DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOG
VOOR ONS''
 
'
 


[9]

INTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV
''DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOG
VOOR ONS''
 
'
 [10]


WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS
WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN
BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[11]
 
 
INTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV
''DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOG
VOOR ONS''
 
 
 
 
[13]
 
TELEGRAAF
PECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS PVV IN KABINET ZIT
8 APRIL 2008
 
[14]


NRC
DURF WILDERS EEN RACIST TE NOEMEN
RENE DANEN
11 JUNI 2009
 
 
 
 
 
[15]
 
INTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV
''DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOG
VOOR ONS''
 
'
 [16]


INTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV
''DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOG
VOOR ONS''
 
'
 [17]


INTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV
''DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOG
VOOR ONS''
 
'
 [18]


INTERVIEW MET G WILDERS, VOORMAN PVV
''DE MOOISTE TIJDEN VOOR DE PVV LIGGEN NOG
VOOR ONS''
 
'
 
[19]THE HUFFINGTON POST
TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
NOMI WOLF
24 APRIL 2007EERDER ARTIKEL 
 
 
PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME
 
 
 
 
''Roep iets uit tot verschrikkelijke interne en externe vijand''
Naomi Wolf
Ten steps to close down an open society
 
 
INLEIDING
 
In haar boek ''The End of America, Letter of Warning to a Young Patriot'' [1] beschrijft de Amerikaanse schrijfster en activiste Naomi Wolf ''Ten steps to close an open society'', de tien
mechanismen, die leiden tot de totstandkoming van een politiestaat.
Naast het opschorten van de vrijheden in de democratische rechtsstaat is dat het 
zondebokmodel, dat de aandacht moet afleiden van de maatschappelijke en economische problemen,
en de ware bedoelingen van de autoritaire politici, die hetzij via een coup, hetzij via zogenaamde
democratische verkiezingen, aan de macht komen.
Door de geschiedenis van de mensheid heen is dat zondebokmechanisme, dat solidariteit breekt en ontelbare onschuldige slachtoffers geeist heeft, op een onheilspellende wijze actief geweest.
Een van de beruchtste voorbeelden is het antisemitisme in Nazi Duitsland, dat tot een van de ergste
misdaden tegen de menselijkheid heeft geleid, de industriele moord op miljoenen mensen ,Joden, maar ook zigeuners, homosexuelen,
geestelijk gehandicapten, ''asocialen'' [volgens de nazi ideologie], Jehova's Getuigen [die weigerden in Duitse
militaire dienst te gaan], politieke tegenstanders en vele anderen.
Joden en zigeuners waren ''Untermenschen'' en vooral Joden werden als een ''bedreiging'' van de 
''Duitse cultuur'' gezien en kregen zowat van alles de schuld.
Van kapitalistische roofzucht, bolsjewisme, de economische malaise in Duitsland en noem
maar op.
Het leidde tot Auschwitz.
Na de Tweede wereldoorlog ontstond er een stemming van ''Never again'', die tot uitdrukking kwam
in de totstandkoming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarvan de eerste zin
van preambule luidt
''Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid van de gelijke en onvervreemdbare rechten
van de mensengemeenschap de grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld'' [2]
Maar het zondebokmodel, racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat,  en antisemitisme, dat ook in een niet-politiestaat welig kan tieren, verdween natuurlijk niet vanzelf.
Vooral steekt het de kop op in onzekere tijden zoals een economische crisis of oorlogsdreiging.
In Nederland was dat in de 70 en 80 er jaren [tijdens de economische crisis] in de vorm van fascistische clubs als de Nederlandse Volksunie [Glimmerveen] en de Centrumpartij van Janmaat.
Na de 11 september aanslagen van 2001 kreeg xenofobie een nieuwe, gevaarlijke vorm in de anti-Islamhetze,
die gelijke tred hield met racisme tegen alle ''niet-westerse'' allochtonen en vluchtelingen.
De xenofobe anti-Islam politicus P. Fortuyn [3] deed de aftrap en vanaf 2006 werd G Wilders [4], na zijn afscheiding van
de VVD, de belangrijkste aanjager van xenofobie, haatzaaierij en racisme.
 
PVV/STANDPUNTEN
 
De PVV/Wilders is  racistisch en discrimninerend, vanwege haar discriminerende en
beledigende hetze tegen de Islam, stigmatisering van moslims in het byzonder en racistische criminalisering van ''niet
westerse'' allochtonen en vluchtelingen, waarbij Wilders zover gaat, allochtonen met dieren te vergelijken.
Zo maakte hij de opmerking over Surinaamse verdachten van een steekpartij in Almere als ''drie beesten van Surinaamse afkomst'' [5]
Ook lamenteert hij er regelmatig over, dat een steeds groter deel van de bevolkingssamenstelling in de grote steden bestaat
uit ''niet-westerse allochtonen'' [demografisch racisme]
Het rechts-extremisme schuilt zich in zijn racisme en haatzaaierij, maar ook in zijn voorliefde
voor repressieve maatregelen.
Wilders toonde zich voorstander van administratieve detentie voor terreurverdachten [6], de PVV was er als de
kippen erbij, het kraakverbod te steunen en is voorstander van preventieve fouillering door het hele land.
Haar voorstel voor tuigdorpen voor veelplegers  is ook een gevaarlijk teken aan de wand. [7]
 
POLITIEKE ACCEPTATIE
 
En deze ostentatieve PVV haatzaaierij zou nog binnen de perken kunnen blijven, als de reguliere politiek
een duidelijk NEE tegen de PVV had uitgesproken, een cordon sanitaire gelegd had en 
en onverbloemd de PVV had neergezet voor wat zij is:
Een racistische partij [8]
Helaas gebeurt dat niet
Uit angst voor stemverlies en andere opportunistische redenen draait men om de hete brij heen en wordt 
de PVV en voorman Wilders hooguit afgerekend om de ''toon in het debat''
We zien Wilders terugkomen als volwaardig gesprekspartner bij lijsttrekkersdebatten  [9] en de reguliere 
politiek neemt tot overmaat van ramp ook bepaalde van racistische en xenofobe PVV standpunten over.
En laten we niet vergeten, dat de PVV als gedoogpartij reeds het kabinetsbeleid heeft bepaald,
waardoor racisme steeds alledaagser wordt [10]
De vrijspraak in het Wilders proces heeft groot zelfvertrouwen gegeven aan de PVV
en genoten en mede daardoor is racisme maatschappelijk gezien steeds salonfahiger geworden.
 
WILDERS EN DE VOLKSGUNST/WILDERS MAAKT NIEUWE POLITIEKE VRIENDEN
 
Een groot gevaar dus, die politiek-maatschappelijke acceptatie van racisme, maar niet het enige.
Een ander punt van zorg is de PVV omhelzing van gevoelens van onvrede onder de bevolking, zoals
de toenemende EU regelzucht [11] en de wurgende bezuinigingen.
Dit om aanhang te vergaren onder mensen, die niet in eerste instantie meegaan met de xenofobe
en anti-Islamstandpunten.
De PVV presenteert zich als Eurosceptische partij en wendt voor, Sint Joris te zijn, die EU de draak wel even zal bestrijden,  op chauvinistische gronden als ''eigen identiteit'' [12]
Ook breekt zij een [onoprechte]  lans in de strijd tegen de door het kabinetsbeleid
opgelegde bezuinigingen.
Op 21 september 2013 kreeg deze anti-bezuinigingsmissie gestalte in de demonstratie ''Genoeg
is Genoeg'' [13] waarbij natuurlijk ook direct en indirect een podium was voor de werkelijke PVV 
agenda:
Racisme en xenofobie
 
En de aantrekkingskracht was onmiskenbaar.
Extreem-rechts, dat zijn kans rook, hun activiteiten en standpunten te koppelen aan een
parlementaire politieke partij, was duidelijk herkenbaar op deze demonstratie aanwezig, compleet
met fascistische symbolen als de NSB Prinsenvlaggen [14]
 
Griezelig, dat verbond tussen de PVV en extreem-rechtse organisaties, dat nieuw leven werd
ingeblazen door een uiterst gevaarlijke politieke move, Wilders openlijke samenwerking
met Marine Le Pen van het antisemitische en xenofobe Front National [15] hetgeen bezegeld
werd door haar bezoek aan de Tweede Kamer.
Dit staat niet op zichzelf:
Wilders heeft ook toenadering gezocht met andere Europese extreem-rechtse partijen
zoals Vlaams Belang en Lega Nord.
Zijn gezelschap wordt steeds fraaier.
 
De maskers worden steeds openlijker afgelegd.
 
EPILOOG
 
De teerling is geworpen.
De posities ingenomen.
De xenofobe PVV, met haar duistere bondgenoten van extreem-rechts, in Nederland en Europa
heeft definitief haar maskers laten vallen en zich getoond als de levensgevaarlijke partij, die zij is.
Zij heeft wind mee door factoren als de crisis, de sinds 11 september aanslagen georchestreerde anti-Islamhetze
en de opmars van extreem-rechts door Europa.
 
Aan antiracisten de taak, om door demonstraties en andere acties onverbloemd en oncompromisloos
een krachtig tegengeluid te blijven laten horen en de vijanden van de menselijkheid te ontmaskeren.
 
Om de voorkomen, dat de 10 stappen, die leiden naar een politiestaat, werkelijkheid worden.
 
Voor het behoud van de menselijke waardigheid zelf.
 
Want racisme kent geen winnaars.
Slechts verliezers
 
Astrid Essed
 
 
 
[1]
 
WIKIPEDIA
NAOMI WOLF
THE END OF AMERICA
 
 
 
[2]
 
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
 
 
 
[3]
 
GEBLADERTE
GEEN TRANEN OM DOOD FORTUYN
ERIC KREBBERS
ZOMER 2002
 
 
 
[4]
 
WIKIPEDIA
GEERT WILDERS
 
 
 
 
[5]
 
 
 UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS
29 JULI 2007
 
 
 
[6]
 
 
PVV
GUANTANAMO BAY
30 OCTOBER 2007
 
 
 
[7]
 
 
WILDERS WIL VEELPLEGERS VERBANNEN NAAR ”TUIGDORPEN”
10 FEBRUARI 2011
 
 
 
[8]
 
NRC
DURF WILDERS EEN RACIST TE NOEMEN
RENE DANEN
11 JUNI 2009
 
 
 
[9]
 
 
PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE VANZELFSPREKENDHEID VAN RACISME
ASTRID ESSED
 
 
 
[10]
 
MAAK PVV NIET ALLEDAAGS
ROEL KUIPER
28 AUGUSTUS 2010
 
 
 
 
 
[11]
 
 
NIEUWSUUR: PVV WIL DE GULDEN TERUG
5 MAART 2012
 
 
NOS: EENDERDE VAN DE NEDERLANDERS WIL GULDEN TERUG
13 NOVEMBER 2011
 
 
 
 
 
NRC
PVV ONDERZOEK: VERLATEN EU BRENGT WELVAART
6 FEBRUARI 2014
 
 
 
 
STANDPUNTEN PVV/EUROPA
 
 
 
 
[12]
 
 
[13]
 
POSTONLINE
PVV DEMONSTRATIE TEGEN BEZUINIGINGEN
 
 
 
[14]
 
 
KAFKA
WILDERS MAAKT NIEUWE VRIENDEN
22 SEPTEMBER 2013
 
 
 
[15]
 
WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS
WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN

Meer van Astrid Essed