''Stem niet op Sylvana''/Shirin Musa op bandwagon van extreem-rechts/Reactie op Youtube

Za 3 Februari 2018 23:53 | Astrid Essed | 951 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
'STEM NIET OP SYLVANA''/SHIRIN MUSA OP DE BANDWAGON
VAN ISLAMOFOBISCH EXTREEM RECHTS/REACTIE OP YOUTUBE
ZIE OOK
Trouwe lezers weten, dat ik kort geleden een stuk heb geschreven [1]
over Shirin Musa, de oprichtster van Femmes for Freedom, een organisatie,
die zich inzet voor het zelfbeschikkingsrecht voor Islamitische en andere
vrouwen en zich vooral ook keert tegen huwelijksdwang of huwelijks
gevangenschap. [2]
Een nobel doel, maar helaas omringt Shirin Musa zich met clubs,websites,
individuen en organisaties, die mij niet bevallen vanwege hun Islamofobe
, vaak sexistische en/of extreem-rechtse gedachtegoed.
Ik noem hier Geen Stijl, The Postonline, Forum voor Democratie,
de omroep Powned, De Dagelijkse Standaard, etc.
Ik denk aan hele en halve Islamofoben, zoals Frits Bolkestein, Paul Cliteur en Meindert
Fennema,  die op de website van Femmes for Freedom stukken
hebben geschreven. [3]
Des te kwalijker omdat Paul Cliteur en Meindert Fennema als panelleden
aanwezig waren bij het Balie Debat ''Waarom haten ze ons eigenlijk'', waar
vanuit het publiek werd opgeroepen tot etnische zuiveringen. [4]
Waarvan noch Paul Cliteur, noch Meindert Fennema zich 
hebben gedistancieerd. 
En los daarvan, kwalijk als het is, was dat hele debat tendentieus en
Islamofoob van toon [5], iets waarvoor zij als panelleden direct 
verantwoordelijk waren.
Van zulke mensen plaats je geen stukjes.
Musa ging verder:
Ze werkte samen met Leefbaar Rotterdam bij de lancering door de Gemeente
Rotterdam van een postercampagne over vrije partnerkeuze. [6]
Misschien had zij hierin niet helemaal vrije keuze, maar wel in het
zich omringen met bovengenoemde extreem-rechtse, en/of sexistische,
Islamofobe griezels.
En ZEKER was het ook haar vrije keuze, te spreken voor de jongerenafdeling
van het fascistische Forum voor Democratie [7], met statements van
leider Thierry Baudet als zijn angst voor de ''homeopathische verdunning
van de Nederlandse bevolking'' en zijn statement, dat hij wil dat Europa
niet afrikaniseert en ''dominant en blank blijft'' [8]
BAH
voor die club ga je niet spreken
Daar loop je met een grote boog omheen!
Maar er is meer:
Alsof dat nog niet genoeg is, begon Shirin Musa, waarschijnlijk aangemoedigd
door haar extreem-rechtse contacten, out of a sudden een ware lastercampagne
tegen Bij1, de partij van Sylvana Simons, die staat voor Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap. [9]
En waarom?
Omdat Anja Meulenbelt, een van de voortrekkers van Bij1, zich kritische
vragen had gesteld bij de dubieuze contacten van Musa. [10]
Zover ging la Musa, dat zij in een interview met de [alweer] extreem-rechtse
Omroep Powbed opriep, niet op Bij1 te stemmen en Bij1 zelfs ''racistisch'''
te noemen.
De omgekeerde wereld!
Hier de transcriptie van dat interview:
''
Mevrouw Musa, u strijdt onder andere voor de vrijheid
in partnerkeuze.
Daar is verleden jaar een postercampagne voor ontwikkeld, die redelijk wat stof deed opwaaien.
Ja, waarom  dat het IQ van zwarte mensen
Nu komt die postercampagne naar Amsterdam.
Ja, waarom reageren mensen daar zo verschillend op?
[Musa]
Nou ja, dat weet ik ook niet, want het gaat om
fundamentele mensenrechten, het recht om jezelf
te zijn, het recht om je eigen sexualiteit te beleven,
de normaalste dingen van de zaak.
Maar ja, er zijn mensen, die er niet mee kunnen
leven, dat moslimvrouwen hun sexualiteit
willen beleven, zoals heel wat andere mensen
dat doen.
[Interviewster]
Een van de partijen, die boos waren om deze poster
campagne is Bij1, geleid door Sylvana Simons.
Wat is daar gebeurd?
[Musa]
Nou ja, zij hebben kennelijk issues als het gaat om
de sexuele vrijheid van moslimvrouwen, daar hebben
zij ontzettend veel problemen mee, ja, zij vinden
het Islamofobisch, stigmatiserend, aanmatigend.
Ik heb de afgelopen maanden zoveel berichten
gelezen van Anja Meulenbelt, het prominente
lid van Bij1 en het is ook zo, dat zij zelfs
fondsen van Femmes for Freedom benadert en ik heb
het maandenlang aangekeken, maar nu is
het punt bereikt ”Genoeg is Genoeg”!
[Interviewster]
U overweegt ook aangifte te doen.
Wilt u dat gaan doen?
[Musa]
Nou, ik heb echt alles bewaard, ik heb een
gesprek gehad met de politie, ik wil er niet
al teveel over kwijt, maar het is echt smaad en laster,
waar ik echt helemaal klaar mee ben.
[Interviewster]
U heeft onlangs getwitterd, dat u vervolgens oproept
om vooral niet op Bij1 te stemmen.
Wat beweegt u om dat te twitteren?
[Musa]
Zij zetten aan tot polarisatie, discriminatie
en uitsluiting.
Ze komen alleen op voor de rechten van de gekleurde
Nederlanders en als andere mensen voor hun
rechten opkomen, zoals Islamitische en Hindoestaanse
vrouwen, die wij steunen, ja, daar kunnen ze gewoon
niet mee leven.
En als zij ons de rechten niet gunnen, waarvoor zij
vechten, ja, dan vind ik dat racistisch” 
 
EINDE INTERVIEW
Zie Youtube filmpje onder noot  11
Naar aanleiding van dit filmpje kon ik het niet
laten, een fel commentaar te posten op Youtube.com
Zie onderstaande reactie voor het notenapparaat
En uit die reactie kwam dan weer mijn uitgebreider
stuk voort. [12]
BESTRIJDT ISLAMOFOBIE, RACISME EN
DISCRIMINATIE MET DE PEN EN HET ZWAARD!
Astrid Essed


MIJN REACTIE OP FILMPJE

ZIE ONDER MIJN REACTIE HET NOTENAPPARAAT

YOUTUBE
POWNEWS:
STEM NIET OP SYLVANA

MIJN REACTIE
SHIRIN MUSA SCHURKT AAN TEGEN ISLAMOFOBISCH EXTREEM-RECHTS/ NOBELE DOELSTELLINGEN/FOUTE FIGUUR! 
ONZIN, wat ShirinMusa beweert Sylvana Simons zet zich WEL in voor vrouwenrechten, ongeacht afkomst! Lees partijprogramma van Bij1! ONZIN, de uitspraak van Shirin Musa, dat Bij1 zich alleen inzet voor de rechten van gekleurde Nederlanders. 
Zij zet zich voor de rechten van ALLE Nederlanders in, ongeacht kleur of afkomst. Trouwens, die Islamitische vrouwen, voor wie Shirin Musa zich inzet, ZIJN toch grotendeels ”gekleurd” of ben ik soms kleurenblind? Anja Meulenbelt of Bij1 heeft ook nooit beweerd, dat de CAMPAGNE van Shirin Musa Islamofoob is. 
Het enige, dat Anja Meulenbelt heeft beweerd is, dat Shirin Musa zich associeert met Islamofoben. Is dat Laster? 
NONSENS HET ZIJN DE FEITEN! 
Shirin Musaheeft volgens mijn informatie een donatie ontvangen van het extreem-rechtse, Islamofobe en SEXISTISCHE Geen Stijl. Zij heeft zich uitgesproken tegen een door 200 vrouwen ondertekende verklaring tegen het ongebreidelde sexisme binnen Geen Stijl. In de weliswaar door het College B & W gepromote campagne voor vrije partnerkeuze het Islamofobe Leefbaar Rotterdam een voortrekkersrol gespeeld. 
Op haar website ”Femmes for Freedom” staat een artikel van de Islamofobe hoogleraar Paul Cliteur, die heeft deelgenomen aan een de Balie debat, ”Waarom haten zij ons eigenlijk” waar openlijk werd opgeroepen tot etnische zuivering. Een artikel van een dergelijk figuur plaats je niet op je website. 
DOOR WIE WORDT SHIRIN MUSA VOORTDUREND VERDEDIGD? 
Juist: Door Geen Stijl en het [extreem-rechtse] Postonline: 
Zij laat zich in bovenstaand Youtube.com filmpj e interviewen door het Islamofobe, racistische [zie Bijlmersafari!] en extreem-rechtse Powned! 
Gelooft u mij niet? 
Google dan zelf, IK heb de gegevens, voor het geval deze dame mij ook voor smaad wil aanklagen!
 
CONCLUSIE: Shirin Musa schurkt zelf aan tegen Islamofoob en extreem-rechts Nederland. Zal mij niets verbazen, als zij eindigt bij de politieke club van Thierry Baudet! 
Een foute figuur dus, volgens mij, hoe nobel de doelstellingen van Femmes for Freedom ook mogen zijn! 
Astrid Essed, WREKER VAN HET ONRECHT!
 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed