Samir A vrij, mag niet emigreren/Strijdig met rechtsstaat/Ingezonden stuk

Vr 27 September 2013 05:44 | Astrid Essed | 3032 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 SAMIR A VRIJ, MAG NIET EMIGREREN/VOORWAARDEN VRIJLATING

SAMIR A DE RECHTSSTAAT ONWAARDIG/INGEZONDEN STUK
 
Zie ook
 
 
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Naar aanleiding van de aan Samir A bij zijn vrijlating opgelegde voorwaarden zoals 
gebiedsverbod, mediaverbod en emigratieverbod, die ik in strijd acht met de beginselen
in een rechtsstaat, heb ik onderstaand Ingezonden stuk naar een aantal kranten opgestuurd.
Maar nu eerst de inleiding
 
 
INLEIDING:
 
 
 
De veroordeling van Samir A en medeverdachten op 1 december 2006 voor voorbereidingshandelingen tot een terroristische aanslag. [1]
mag als bekend worden verondersteld.
Immers, Samir A is zo langzamerhand ''een bekende Nederlander'' geworden. [2]
Naar mijn mening was deze veroordeling gebaseerd op een uiterst magere bewijslast [3], zoals
ik in 2007 in een artikel [4], dat ik onlangs nog op mijn website heb geherpubliceerd [5], uiteengezet heb.

Na die veroordeling volgde een Hoger Beroep, waarin hij opnieuw veroordeeld werd, nu tot 9 jaar
gevangenisstraf [6]
De eerste veroordeling was tot 8 jaar. [7]

Na de veroordeling volgde een gevangenisstraf op de inmiddels opgeheven [en overgebracht naar
De Schie in Rotterdam, onder nagenoeg hetzelfde regime] terroristenafdeling van het EBI Vught,
waar een onacceptabel zwaar regime was [8]
 
Samir A werd later overgebracht naar de terroristenafdeling van gevangenis De Schie [nadat afdeling EBI Vught was 
gesloten, zoals hierboven vermeld staat], waar aan het eind van zijn detentieperiode een milder regime was.
 
Dat het OM koste wat koste zijn vrijlating wilde voorkomen bleek wel uit het feit,
dat hij in september 2012 werd ''aangehouden in zijn cel'' vanwege het ''treffen van voorbereidingshandelingen
voor een terroristische aanslag [9]
 
Hoe iemand vanuit zijn zwaarbeveiligde cel, waar regelmatig wordt gefouilleerd en gevisiteerd [10] en de bewakers de
gehele cel doorzoeken, een aanslag kan voorbereiden, is mij een raadsel.
Het OM kon die bewering dan ook niet overeind houden, of staven met voldoende bewijzen
en de hele zaak werd geseponeerd. [11]
 
Dat het OM zich in deze zaak vastbeet bleek wel hieruit, dat zij in augustus, kort 
voor de vrijlating van Samir A, een poging deed, hem langer in de cel te houden [12]
Dit werd echter door de rechter voorkomen [13], waardoor hij uiteindelijk op vrije voeten
kwam [14]

VRIJ EN BEGINNEN MET EEN SCHONE LEI/VERGEET HET MAAR
OM HETZE NIET TEN EINDE

Wie dacht, dat Samir A nu, na zijn straf te hebben uitgezeten, vrij was om een nieuw
leven te kunnen beginnen, kent het OM nog niet.
 
Aan die vrijlating waren niet alleen voorwaarden verbonden [wat vaker voorkomt], maar de
meest draconische en onredelijke, die ook nogeens indruisen tegen de rechtstatelijke
beginselen.
 
Zo kwam hij onder ''electronisch toezicht'', kreeg een meldplicht, een gebiedsverbod
voor Den Haag en Zoetermeer, mag niet praten met de media en het meest
draconische, tenminste een emigratieverbod voor vier jaar. [15]
Wie denkt: ''hij kan dan na 4 jaar wel emigreren'', zou nog eens op zijn neus
kunnen kijken:
Omdat deze maatregelen genomen zijn in het belang van de openbare Veiligheid [16] kan 
er zo besloten worden tot een verlenging na die vier jaar, ook weer ''in naam
van de Openbare Veiligheid''
 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING/DE PECH VAN SAMIR A
 
Dat het OM op een dergelijke manier met Samir A's rechten kan omgaan
heeft alles te maken met het spanningsveld tussen 
vervroegde en voorwaardelijke invrijheidsstelling [17]
 
Onder de ''oude'' wetgeving, de vervroegde invrijheidsstelling was het de facto het RECHT van gedetineerden,
te worden vrijgelaten, als twee derde van hun straf erop zat.
Zonder verdere voorwaarden
Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden, wanneer een gedetineerde zich tijdens detentie
ernstig had misdragen, kwam men niet voor vervroegde invrijheidsstelling in aanmerking.
 
Met de invoering van de nieuwe ''voorwaardelijke invrijheidsstelling'' op 1 juli
2008 kan men nog wel na tweederde van zijn straf vrijkomen, maar zijn daaraan
voorwaarden verbonden.
Er gold een overgangsregeling voor hen, die voor 1 juli 2008 waren veroordeeld, maar de pech
van Samir A is, dat die gold tot 1 juli 2013 [18] en hij vrijkwam op 6 september 2013.
 
EPILOOG
 
Maar  invoering van die voorwaardelijke invrijheidsstelling of niet"
De voorwaarden, die aan Samir A zijn opgelegd zijn ronduit bizar, beperken zijn
fundamenteel recht op vrijheid van beweging en vrijheid van meningsuiting en verlengen
in feite zijn strafmaatregelen, door het electronisch toezicht, meldplicht en gebiedsverbod.
 
Een dergelijke bizarre maatregel als het ''emigratieverbod'' doet denken aan het emigratie
verbod, dat door de voormalige Sovjet unie aan dissidenten werd opgelegd.
Dit is onacceptabel en daarom heb ik onderstaand Ingezonden stuk geschreven en
opgestuurd naar een aantal kranteredacties
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
INGEZONDEN STUK
VOORWAARDEN VRIJLATING SAMIR A DE RECHTSSTAAT ONWAARDIG
 
 
Ingezonden stuk
 
Geachte Redactie
 
Een van de beginselen in een rechtsstaat is, dat iemand, die een
gevangenisstraf heeft uitgezeten, in staat moet worden gesteld,
een nieuw leven op te bouwen, in Nederland of in het buitenland.
Daarvan is bij de in 2006 op mijns inziens vage bewijslast voor terroristische
voorbereidingshandelingen veroordeelde Samir A geen sprake. 
Ook na zijn vrijlating wordt hij  verder gestraft, 
niet alleen vanwege zijn meldplicht, gebiedsverbod en electronisch toezicht, maar
vooral door het verbod, naar het buitenland te emigreren.
Met een dergelijk ''emigratieverbod'' wordt hij op onacceptabele wijze
geschonden in zijn recht op vrijheid van beweging, wat herinneringen
opwekt aan het reisverbod, dat de voormalige Sovjet Unie aan dissidenten
oplegde en waartegen terecht wereldwijd werd geprotesteerd.
In een rechtsstaat heeft iedereen, zonder aanzien des persoons, na
het uitzitten van zijn/haar straf, het recht, met een schone lei te beginnen
en een tweede kans te krijgen, in Nederland of in het buitenland.
Met het opleggen van een dergelijk ''reisverbod'' wordt het leven aan
Samir A, die weinig kansen heeft op een normale carriere
en bestaan in Nederland, nodeloos onmogelijk gemaakt.
Een schande voor een land, dat beweert, respect te hebben voor
mensenrechten.
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
VONNIS INZAKE PIRANHAZAAK
 
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
01-12-2006
Datum publicatie
07-12-2006
Zaaknummer
10/600052-05, 10/600108-05, 10/600134-05, 10/600109-05, 10/600122-05, 10/600023-06, 10/600100-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Piranha-zaak (Samir A. e.a.)
 
 
 
[2]
 
VONNIS INZAKE PIRANHAZAAK
 
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
01-12-2006
Datum publicatie
07-12-2006
Zaaknummer
10/600052-05, 10/600108-05, 10/600134-05, 10/600109-05, 10/600122-05, 10/600023-06, 10/600100-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Piranha-zaak (Samir A. e.a.)
 
 
 
 
 
 
[3]
 
 
 
 
[4]
 
HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A EN MEDEVEREACHTEN
ASTRID ESSED
JANUARI 2007
 
 
 
[5]
 
 
2007/HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A EN MEDEVERDACHTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
[6]
 
 
 
WIKIPEDIA
SAMIR AZOUZ
 
 
 
[7]
 
 
 
 
WIKIPEDIA
SAMIR AZOUZ
 
 
 
[8]
 
EBI VUGHT: DETENTIECENTRUM OF VEREDELD CONCENTRATIEKAMP
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2007
 
 
 
[9]
 
 
OPENBAAR MINISTERIE
SAMIR A IN CEL AANGEHOUDEN
20 SEPTEMBER 2012
 
 
 
NRC
SAMIR A IN CEL AANGEHOUDEN WEGENS VOORBEREIDINGEN AANSLAG
20 SEPTEMBER 2012
 
 
 
[10]
 
 
ONDERSTAANDE GELDT NIET ALLEEN VOOR JONGEREN, MAAR OOK VOOR VOLWASSENEN
 
''Fouilleren en visiteren:
Bij Fouilleren wordt alleen de kleding en alles wat een jongere bij zich heeft gecontroleerd. Bij visiteren
wordt het hele lichaam onderzocht. Fouilleren gebeurt iedere keer bij vertrek uit de inrichting en na bezoek.
Visiteren gebeurt alleen bij binnenkomst in de inrichting en op
verdenking. Fouilleren en visiteren is minder streng in een beperkt beveiligde inrichting''
 
DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN: VEILIGHEID EN BEVEILIGING
 
 
 
[11]
 
 
NOS
SAMIR A NIET OPNIEUW VERVOLGD
11 APRIL 2013
 
 
 
[12]
 
NOS
 
OM WIL SAMIR A IN CEL HOUDEN
23 AUGUSTUS 2013
 
 
 
[13]
 
 
 
NOS
SAMIR A KOMT VOLGENDE WEEK VRIJ
28 AUGUSTUS 2013
 
 
 
[14]
 
 
 
NOS
SAMIR A VANDAAG WEER VRIJ MAN
6 SEPTEMBER 2013
 
 
 
[15]
 
 
OM
SAMIR A VOORWAARDELIJK VRIJ
 
 
ELSEVIER
SAMIR A VRIJGELATEN, MAG NEDERLAND NIET VERLATEN
6 SEPTEMBER 2013
 
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/9/Samir-A-vrijgelaten-mag-Nederland-niet-verlaten-1355448W/
 
NRC
SAMIR A VRIJ, MAAR MOET IN NEDERLAND BLIJVEN
6 SEPTEMBER 2013
 
 
 
NOS
SAMIR A VRIJ, MAG NIET EMIGREREN
6 SEPTEMBER 2013
 
 
 
[16]


NOS
SAMIR A VRIJ, MAG NIET EMIGREREN
6 SEPTEMBER 2013
 
 
 
[17]


WIKIPEDIA
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING
 
 
 
[18]
 
 
WIKIPEDIA
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING
 

Meer van Astrid Essed