De Wereld op Zijn Kop/Peter Breedveld bedreiger en Wierd Duk onschuldig slachtoffer? NO WAY

Wo 21 Juni 2023 02:43 | Astrid Essed | 72 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
JOURNALISTEN ONDER VUUR/PETER BREEDVELD VERSUS WIERD DUK: PVV FASCIST MARTIN BOSMA NEEMT HET OP VOOR WIERD DUK
MET MISLEIDING EN VOLKSOPHITSERIJ
ZIE OOK
[Voor wie in tijdnood is, leze alleen de Epiloog]
'
HOOFDSTUKKEN
A
VOORWOORD/INLEIDING
B
DE FASCISTISCHE PVV BENDE EN HET OPRUKKEN VAN EXTREEM-RECHTS
C
CONTROVERSE PETER BREEDVELD/WIERD DUK
WIERD DUK NADER UITGEPEILD
D
DE LANGE ARM VAN WIERD DUK
E
POLITIEKE HELPERS VAN WIERD DUK
F
DE BOM VAN BOSMA
SCHIET ZE MAAR LEK!
HET DOODSCHIETEN VAN PVV'ERS/WAARHEID EN FICTIE
G
EPILOOG
HET ARTIKEL BEGINT.....
''Vertel mij wie je Vrienden zijn en ik zal je zeggen, wie je bent''
Oud Spreekwoord
A
VOORWOORD/INLEIDING
Terwijl dit artikel lijkt te gaan over een inmiddels tot persoonlijke
vete uitgegroeid conflict tussen de progressieve journalist Peter
Breedveld [Blog aan te bevelen] en Telegraaf journalist Wierd Duk, wiens
Fraaie Wereldbeeld ik in dit stuk onthul voor Wierd Duk beginners, is niets minder waar.
Het gaat om de strijd voor vrijheid en tegen extreem-rechtse journalistiek
gestook.
Om de diepe indringing van het extreem-rechtse discours in de gewone
media en social media en de verdraaiingen van de werkelijkheid door fascistische politici, tot
in De Tweede Kamer toe.
En weten jullie wat het Grappige is?
In de Tweede Kamer wordt gejankt over het feit, dat een 
extreem-rechtse journalist, die regelmatig hitst tegen
vluchtelingen, moslims en ''niet-westerse'' allochtonen,
racist en fascist genoemd wordt.
Raar he?
LEES en onderschat het extreem-rechtse Gevaar niet!!
B

DE FASCISTISCHE PVV BENDE EN HET OPRUKKEN VAN EXTREEM-RECHTS
Vrijheidslievende mensen, die geen herhaling van de geschiedenis willen [1]
weten, dat de PVV een grote, fascistische Bende is, die regelmatig
[eigenlijk moet ik zeggen, structureel] de aanval opent op vluchtelingen, hen ontmenselijkt door hen met dieren te vergelijken [2] met massaverkrachters
[''testosteronbommen''] [3] of als indringers neerzet [4]
Een Club, die racistische en xenofobe taal uitslaat, die nauw
verwant is aan wat in Nazi Duitsland werd beweerd over Joden [5]
Een Club, die haar peilen richt op alles, wat niet ''van vreemde smetten vrij is''
, zoals Marokkanen, ''niet westerse'' allochtonen in het algemeen [6]
en vooral moslims en de Islam [7]
Ook de fascistische omvolkingstheorie [8] wordt door de PVV omhelsd.
Ik laat PVV leider Wilders aan het woord:
''[25.24]Voorzitter, Nederland is niet alleen vol, onze bevolking wordt ook vervangen [25.27]Ingeruild:Door immigranten, vaak met een hoofddoek op. [25.31]En onze drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is meer dande helft van de kinderen, die daar nu geboren worden, meer dan de helft vande kinderen, die nu in onze drie grote steden geboren worden, is niet-westersallochtoon.[25.49]En je hoeft geen demografisch genie te zijn om te zien, dat als we hettij nu niet keren, we straks een vreemde in eigen stad en eigen land worden.Dan wacht ons een onheilspellend lot.[25.59] [NOOT 9]
WOORDVOERDERS PVV
NAAST WILDERS:
MACHIEL DE GRAAF
MARKUSZOWER
FLEUR AGEMA
Over het fascisme van de PVV [10] en haar fascistische haatzaaierij  heb ik het al gehad.
Ook zijn Wilders'' uitspraken als ''hyena's, ''testosteronbommen'',
''omvolking''[11]  etc besproken
Maar zijn mede PVV ''partners in crime'' laten zich - hoe kan het
ook anders - ook niet onbetuigd:
Ik noem Tweede Kamerlid Machiel de Graaf met zijn ''baarmoederobsessie'' [12], collega Markuszower, die het openlijk over
''Afrikaanse indringers'' heeft [13] en collega Fleur Agema met haar
onvermoeibaar gehits tegen migranten [14]
C
CONTROVERSE PETER BREEDVELD/WIERD DUK
WIERD DUK NADER UITGEPEILD
Nu over Zaak Wierd Duk
In het kort:
Journalist Peter Breedveld [Frontaal Naakt] die ik al geruime tijd
volg en beschouw als een goede bondgenoot in de strijd tegen racisme, fascisme en xenofobie [15] ligt al sinds jaar en dag overhoop-vooral
op Twitter- met Telegraaf journalist Wierd Duk [16]
Nou ben ik persoonlijk niet zo'n Twitter discussiant fan en volg ik
al die discussies, bondgenootschappen en vijandschappen niet zo,
maar uit wat ik begrepen heb uit een aantal stukken van Peter Breedveld [waarin hij aan intensieve en controleerbare bronvermelding doet],
is meneer Duk op zijn vriendelijkst gezegd een meneer, die zich nogal
eens islamofoob, anti-vluchteling en xenofoob uitlaat, in demoniserende zin 
VOORBEELDEN?
Als ''bijdrage''aan de Zwarte Piet discussie schreef Wierd Duk
een artikel met als kop ''Het Gevaar van een Radicale Agenda. [17]
Nu laat ik het stuk even wat het is [was], maar uitgesproken ENG
vond ik de begeleidende foto, waarbij Mitchell Esajas en Jerry Afryie,
de twee voormannen van KOZP [Kick Out Zwarte Piet] [18], boven een
onschuldig uitziend Nederland [met molentjes enzo] als een soort
Superdreiging werden afgebeeld [19]
En dergelijke Beelden zijn gevaarlijk, want ze blijven hangen.
Het was Peter Breedveld, die daarop wees in een artikel [20]
Maar niet alleen Peter Breedveld nam Weird Duk hierover [terecht] onder vuur, deze kreeg ook tegengas van andere opiniemakers 
Lees maar onder noot 21
DUCK/WERELDBEELD IN VOGELVLUCHT
Nu, toegegeven, de journalist Peter Breedveld het wel heeel vaak over Wierd Duk [22] en daarbij drukt hij zich niet altijd zo ''parlementair'' uit,[23]
overigens een achterhaalde term, want beschaafd taalgebruik [nog los van de inhoud] is de Tweede Kamer al sinds jaar en dag vreemd [24]
Maar vaak over iemand schrijven en je daarbij niet altijd zo wellevend
uitdrukken, mag natuurlijk.
Tenslotte is dat vrijheid van meningsuiting en niet iedereen hoeft alles zo netjes te formuleren als Astrid Essed, Wreker van het Onrecht, doorgaans doet.
Maar los van de vorm, WAT hij zegt over Wierd Duk, liegt er niet om, want systematisch beschuldigt Breedveld Wierd Duk van racisme, xenofobie, Islamofobie, vluchtelingenhaat [25]
Dat is nogal wat en wat mij betreft mag je dat zeggen, maar dan moet het
wel gestaafd worden met bronnen en bewijzen
Toegegeven, Breedveld verwijst ook naar bronnen, uitspraken,
discussies, vaak op Twitter [26]
Maar wat vind ik er persoonlijk van
Daarover zometeen
Ook schijnt Breedveld [ik ga af op zijn website, Frontaal Naakt] een persoonlijke, nare geschiedenis te delen met Duk, waarbij agressie en intimidatie, van de
kant van Dukkerdeduk, niet van de lucht zou zijn [27]
Volgens Breedveld zou  Weird Duk ook systematisch mensen, die zich tegen hem uitspreken, of het niet met hem eens zijn,
terroriseren en/of zijn aanhang op hen afsturen [28]
Klinkt nogal melodramatisch, maar iets heb ik daarover wel te zeggen
Zometeen
Daarop kom ik terug
Maar nu eerst:
Wie is Dukkerdeduk [grapje/haha] en klopt dat Wereldbeeld van Breedveld wel?
Nou weten Vriend en Vijand wel van mij, dat ik nooit zomaar iets aanneem,
omdat het geschreven is of omdat iemand iets beweert, tenzij het duidelijk
is gestaafd met bronnen en bewijzen en ik het ook zelf ben nagegaan.
Zo ben ik dus ook inzake Wierd Duk op zoek gegaan naar meer informatie
[behalve de informatie, die ik op Breedveld's website al als  betrouwbaar had
kunnen checken] en die informatie zal ik mijn trouwe lezers dan ook
niet onthouden:
Want jammer genoeg [ik had het graag anders gezien, maar helaas], klopt
het Betoog van Breedveld als een bus en om dat aan te tonen, laat ik
de Weirde Dukker graag zelf aan het Woord:
Maar voordat ik hem aan het Woord laat, eerst enige Humor, want die
heeft de man kennelijk ook
Ik citeer:
''Dus toen bekend werd dat ik hier zou komen spreken, werd op social media geopperd om mij massaal met tomaten te bekogelen of om mij de rug toe te keren. Of om gewoon helemaal niet te komen opdagen. Als protest tegen het feit dat Lowlands mij een podium biedt.
Daarom: dank dat jullie niet weglopen en voor het feit dat je luistert en mij (nog) niet hebt bekogeld. [29]
Dat vond ik wel grappig, maar dat is dan ook het laatste Grappige aan zijn Betoog en Wereldbeeld
WIERD DUK:
CITAAT 1
''Duitsland voegde in één enkel jaar bijna 2 procent toe aan haar bevolking: dat is een reusachtig aantal mensen, van wie niemand wist wie zij waren. Voor de goede orde: er bevonden zich oorlogsvluchtelingen onder hen, natuurlijk, maar ook honderdduizenden gelukszoekers zonder recht op asiel, van wie inmiddels velen zijn ondergedoken en een illegaal leven leiden.''
CITAAT 2
''Afgelopen week nog werd in Offenburg in Zuid-Duitsland voor de ogen van zijn 10-jarige dochtertje de huisarts Joachim Tüncher doodgestoken door een Somalische statushouder. 's Ochtends om kwart voor 9 gebeurde dit, zomaar, zonder aanleiding, vanuit het niets. Tüncher stond er juist om bekend dat hij zich zo om vluchtelingen bekommerde.
De huisarts is het zoveelste dodelijke slachtoffer in een trieste rij: van de 15-jarige Mia, die in Kandel door een Afghaanse jongen werd omgebracht, tot Maria Ladenburger, de 19-jarige dochter van een hoge Duitse EU-ambtenaar, die eveneens door een Afghaanse asielzoeker werd vermoord.
Maria was iemand zoals waarschijnlijk velen van jullie: een jonge, linkse, idealistische studente; geneeskunde in haar geval. Ze hielp notabene zelf bij de opvang van vluchtelingen.''
CITAAT 3
''Wat we voor onze ogen zien voltrekken, is de langzame maar onstuitbare ontwrichting van Europa als gevolg van de massa-immigratie. 'The Strange Death of Europe' zoals de Britse auteur Douglas Murray het uitdrukt. En in de verste verte zien we geen politieke leiders die zelfs maar het begin van een oplossing of althans een visie op de toekomst aanbieden.''
CITAAT 4
''Laat mij een voorspelling doen: over zo'n twintig jaar zullen wij Nederland en Europa nauwelijks meer herkennen. Onze samenlevingen zullen minder vrij zijn. Er zullen meer onderlinge, etnisch-religieuze conflicten worden uitgevochten. De Joden van Europa zullen bijna allemaal zijn vertrokken. De politieke islam zal sterk zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraden van de grote en middelgrote steden en ook in de Tweede Kamer. Sharia-rechtbanken zullen in de parallelle islamitische samenlevingen van de steden een deel van de rechtspraak hebben overgenomen.''
CITAAT 5
''Dit staat allemaal te gebeuren als we niet met elkaar tot overeenstemming kunnen komen over de enormiteit van de uitdaging waar wij - jullie in de nabije toekomst - voor staan. En als we het niet eens worden over de manier waarop we het vrije Europa, zoals we dat nu kennen, willen verdedigen.
Zolang mensen, zoals ik, die deze analyse maken worden weggezet als fascisten en rechts-extremisten is er geen debat mogelijk - en komen er dus ook geen oplossingen.'' [30]
WIERD DUK/XENOFOBE RETORIEK
Lezers, is dat niet tekenend voor xenofobe retoriek?
Goochelen met de ''enorme getallen'' vluchtelingen, die
naar Europa komen [31]en daarmee angstbeelden creeeren
''Verdachtmaking'' van vluchtelingen [niet dat ik iets heb tegen
economische vluchtelingen, maar zo framet Wierd Duk het] door te
suggereren, dat zij geen oprechte intenties hebben.
Het veronderstellen van iets [''Voor de goede orde: er bevonden zich oorlogsvluchtelingen onder hen, natuurlijk, maar ook honderdduizenden gelukszoekers zonder recht op asiel'']zonder
enige serieuze onderbouwing.
Want juist aan Syrische vluchtelingen wordt meestal asiel toegekend! [32]
En misschien nog wel het gemeenste:
Het documenteren van door asielzoekers gepleegde misdaden
[natuurlijk zijn niet alle vluchtelingen heilig en afgezien daarvan
kan men getraumatiseerd zijn, dus geestelijk instabiel] en impliciet
[want o, Duk zegt het nergens met zoveel woorden], suggereren dat er geen
vluchtelingen, maar een troep criminelen Europa onveilig
komen maken
En dan ook nog in groten getale!
Ook Duk en passant nog lekker tegen moslims en de Islam,
die natuurlijk de ontwrichting van Europa voor
ogen hebben
Dit aan de hand van totaal uit de lucht [of liever uit het Dukse] gegrepen
xenofobe misfantasieen:
[Duk aan het Woord]
''Wat we voor onze ogen zien voltrekken, is de langzame maar onstuitbare ontwrichting van Europa als gevolg van de massa-immigratie. 'The Strange Death of Europe' zoals de Britse auteur Douglas Murray het uitdrukt. En in de verste verte zien we geen politieke leiders die zelfs maar het begin van een oplossing of althans een visie op de toekomst aanbieden.
Laat mij een voorspelling doen: over zo'n twintig jaar zullen wij Nederland en Europa nauwelijks meer herkennen. Onze samenlevingen zullen minder vrij zijn. Er zullen meer onderlinge, etnisch-religieuze conflicten worden uitgevochten. De Joden van Europa zullen bijna allemaal zijn vertrokken. De politieke islam zal sterk zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraden van de grote en middelgrote steden en ook in de Tweede Kamer. Sharia-rechtbanken zullen in de parallelle islamitische samenlevingen van de steden een deel van de rechtspraak hebben overgenomen.'' [33]
Let wel
''VOORSPELLINGEN'' van Duk he, GEEN serieuze feiten....
Maar nu even:
MAG Wierd Duk dat alles maar zeggen en roepen
JA
Tenslotte gebeurt het in de Tweede Kamer met de regelmaat van
de klok [34] en vaak erger dan de Duckster hier.
Maar dan moet je [meaning Wierd Duk] ook niet verontwaardigd
zijn en hoog van de toren blazen, wanneer je [mijns inziens
terecht!] wordt neergezet als xenofoob, Islamofoob, racist, rechts-extremist [35]
Maar er is meer:
Historicus Han van der Horst toont aan de hand van feiten en
cijfers aan, dat een aantal in zijn Lowlands Voordacht gedane
beweringen van Wierd Duk apert niet kloppen, zeker betreffende
criminaliteit en asielzoekers [36]
D
DE LANGE ARM VAN WIERD DUK
Ik citeer wat ik reeds eerder schreef:
''Ook schijnt Breedveld [ik ga af op zijn website, Frontaal Naakt] een persoonlijke, nare geschiedenis te delen met Duk, waarbij agressie en intimidatie, van de
kant van Dukkerdeduk, niet van de lucht zou zijn [27]
Volgens Breedveld zou  Wierd Duk ook systematisch mensen, die zich tegen hem uitspreken, of het niet met hem eens zijn,
terroriseren en/of zijn aanhang op hen afsturen [28]''
Zie de bijbehorende noten [27 en 28]
Volgens Breedveld zou Wierd Duk ook een door schrijfster dezes
zeer gewaardeerde Blogger, Ikje Blogspot, die de fascistische
contacten van Thierry Baudet monitorde, door een hetze hebben
gedwongen te stoppen met zijn/haar Blog [37]
Zie ook de nog in te kijken Blog van Ikje onder noot 38
Nu kan ik mij moeilijk voorstellen, dat je je door zo'n vent en
zijn echte/vermeende bende trollen [39] laat wegpesten, maar het
is best mogelijk, uiteraard.
Het wordt in ieder geval door Ikje gesuggereerd in een Twitter bijdrage
 ''Persoonlijke kentering'' [40], die ik heb gevonden,
wederom, in een bronvermelding van een artikel [41], geschreven door
de onvermoeibare Duk nemesis [42], Peter Breedveld......
WEIRD DUK ON FACEBOOK
WIERD DUK IN DE AANVAL
Het is allemaal mogelijk en in ieder geval gedocumenteerd door journalist Peter Breedveld, die doorgaans-ik schreef het al- zijn beweringen
met vrij uitgebreide bronnen tracht te onderschrijven [43]
al kan ik [maar dat is mijn taak ook niet, de auteur gaat
over zijn eigen woorden/beweringen] niet altijd alles
natrekken
Maar wat ik in de gauwigheid zelf heb gezien, versterkt
in ieder geval mijn Beeld, dat Duk agressief kan overkomen
en wellicht bedreigend ook
Wat hij er precies mee doet en hoe Lang zijn Arm en
Groot zijn Invloed daadwerkelijk is [44], laat ik verder in het midden.
Maar nu mijn eigen Voorbeeld:
Herinneren jullie je nog de door mij genoemde Lowlands Voordacht
van Wierd Duk, die kwalijk riekte naar xenofobie?
Nog even voor mijn Lezerspubliek herhaald onder noot 45.
Onder deze op Facebook geplaatste Voordracht kon je reageren en
iemand, die zich verstoutte, zich kritisch over de Dukkerdeduk
uit te laten, werd in agressieve taal min of meer bedreigd
met gerechtelijke stappen [46]
Ik heb dus een Glimp mogen opvangen van de Werkwijze van Duk,
die, althans volgens Peter Breedveld, zijn werkgever zou hebben
benaderd [47]
Maar dat laat ik voor de rekening van Breedveld, al klinkt
het allemaal WEL spannend........
Maar duidelijk wordt althans mij wel, dat deze Heer Duk niet voor een Kleintje vervaard is.
En over zijn Invloed....
E
POLITIEKE HELPERS VAN WEIRD DUK
CAROLINE VAN DER PLAS [BBB]
BOSMA [PVV]
Een Lange Arm of niet, Invloed of niet, Wierd Duk
heeft zijn Helpers in de Tweede Kamer en niet
de Minsten:
PVV politicus Martin Bosma en BBB voorvrouw Caroline van der 
Plas.
Want in een debat over persveiligheid en persvrijheid, gehouden
op 1 juni jongstleden [48] sprongen zij beiden in de bres voor
Wierd Duk en werd ook Peter Breedveld met naam en toenaam
[een hele ''eer'' voor een niet mainstram blogger!] genoemd!
Dat ging zo
[Caroline van der Plas, BBB,]
'Mijn concrete vraag is:
''Wanneer heeft de heer Sjoerdsma of de fractie van D'66 in het 
openbaar afstand genomen van waar Weird Duk als
Telegraaf journalist wordt neergezet of uitgemaakt voor fascist
of nazi.
Wanneer is dat gebeurd en waar kan ik dat vinden? [49]
En dan gaat het in deze strekking door, voornamelijk een debat tussen Caroline van
der Plas en D'66 Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma
Voor wie hiervan wil genieten verwijs ik naar noot 50
ENJOY!
Wat mij aan dezeCaroline van der Plas Tweede Kamerbijdrage al bevreemdt is het bezwaar, een journalist 
''uit te maken'' voor fascist en/of nazi
Waarom mag dat niet in een land, dat staat voor Vrijheid van Meningsuiting,
in de Grondwet verankerd? [51]
Het mag dus gezegd worden, zolang het ook met feiten en bewijzen kan
worden onderbouwd, anders is het laster/smaad en dan kan de ''aangevallene''
altijd naar de rechter stappen.
En verder lijkt mij  de opmerking van van der Plas, dat ''dit een
klimaat schept waarin erger kan gebeuren'' [52] niet meer dan bangmakerij
en speculatie.
MARTIN BOSMA [PVV]
Leuker is echter de Verdediging van Duk door Martin Bosma [PVV]
Niet alleen omdat zijn aanval veel achterbakser en venijniger is dan die van 
van der Plas, ook vind ik de link tussen de fascistische PVV [53] en Wierd Duk
heel tekenend, want anders zou Bosma hem niet zo te vuur en te zwaard
verdedigen, waarbij hij ook, in tegenstelling tot wat ik van der Plas heb
horen zeggen, openlijk de aanval op journalist Peter Breedveld inzet
Ik citeer PVV'er Bosma:
'''Wat vindt de Staatssecretaris ervan, dat haar partijgenoot, de toekomstig D'66
Kamerlid Sydney Smeets een tweet plaatst over journalist Weird Duk samen
met een foto van Adolf Hitler.
[0.11] Wat vindt ze ervan, dat bij een recente toespraak van mevrouw Kaag Piet
Lekkerkerk en Peter Breedveld pontificaal op de eerste rij zijn geplaatst, die
beiden hysterisch de journalist Weird Duk in de hoek van de nazi's zetten.
.....
.....
'''Dat deze mensen met open armen worden verwelkomd ...
[0.29] En deze meneer Breedveld heeft eerder opgeroepen tot het doodschieten
van PVV'ers en dan ben je bij D'66 van harte welkom.'' [0.36]'' [54]
JAJA
Om te beginnen:
Los van wat Sidney Smeets is en/of is geweest [hij is inderdaad D'66 Kamerlid geweest] [55], Noch Piet Lekkerkerk, noch Peter Breedveld zitten in het
parlement en er hoeft over hen dus geen verantwoording worden afgelegd [56]
Bovendien is het al te makkelijk op hen een aanval te openen:
Ze zijn journalisten en kunnen zich niet tegen aantijgingen in het parlement
verdedigen
En noch de Staatssecretaris, noch Sjoerd Sjoerdsma [57], hoeven afstand
te nemen van uitspraken van anderen, die niet eens collegae Kamerleden zijn!
En nog wel het belangrijkste:
Lekkerkerk, Smeets en Breedveld mogen over Duk beweren wat zij willen.
Het staat Duk immers vrij om naar de rechter te stappen?
En als ik zo lees, wat Duk allemaal vindt en beweert [58 en zie ook
bovenstaande], zijn de racisme
en fascisme beschuldigingen aan zijn adres bepaald niet uit
de Lucht komen vallen.
Duk zelf beweert bedreigd te worden ''vanuit extreem-linkse hoek'' [59]
en als dat zo is, is dat natuurlijk onacceptabel, maar hij vermeldt er NIET
bij, dat hij zelf zich op het stuk van bedreigen niet  onbetuigd laat! [60]
In ieder geval ontbreekt het hem bepaald niet aan Invloed,
want hij heeft zijn Helpers in de Tweede Kamer, van wie zeker
een [Bosma] uit de fascistische hoek. [61]
Vertel mij wie je vrienden zijn en ik zal je zeggen wie je bent....
[HAHAHA]
F
DE BOM VAN BOSMA
SCHIET ZE MAAR LEK!
HET DOODSCHIETEN VAN PVV'ERS/WAARHEID EN FICTIE
En dan die uitspraak van Bosma tijdens zijn Wierd Duk verdedigingsbijdrage,
waar door Bosma wordt gesuggereerd, dat Peter Breedveld zou hebben ''opgeroepen tot het doodschieten van PVV'ers [62], met de daaraan
geniepig toegevoegde opmerking
''en dan ben je bij D'66 van harte welkom'' [63]
Ik ben het gaan uitzoeken en eerlijk gezegd is het woord ''Oproep''
[tot het doodschieten van PVV'ers] schromelijk overdreven:
Het gaat hier om een Tweet van Peter Breedveld van 12 jaar geleden
[dateert uit 2011], waarin letterlijk staat [Bron: AD] [ik citeer]
''Frontaal Naakt Peter Breedveld
''Eigenlijk zouden er VN troepen naar Nederland gestuurd moeten worden
om PVV'ers dood te schieten''
24 jan
Direct daaronder de Tweet:
Frontaal Naakt Peter Breedveld
''Ik weet een mooie bezuinigingen @MinPres! De missie
naar Afghanistan veels te duur! Bovendien hebben we hier ook Taliban, de PVV
24 jan
[64]
Daarvan kan ik [maar dat is weer PVV gestook] echt geen Oproep
maken, alleen een hooguit harde en ongepaste ''grap'' [tussen aanhalingstekens omdat ik niet vind dat je moet spotten met iets zo fundamenteels als
mensenlevens]
Ik volg dan ook de uitleg/verklaring van Breedveld, dat het hier een
''grap'' betrof [65]
Zelfs Wilders, die doorgaans briest en blaast en aangiftes doet tegen tout le monde et son pere [66]
verklaarde hiervan geen aangifte te zullen doen ''omdat het 'geen bedreiging in juridische zin' betreft'' [67]
Nee klopt, dat is het ook niet.
En een Commotie, die deze duidelijk zwaar ironische PVV Tweet gegeven heeft! [68]
Grappig eigenlijk:
Vrijwel probleemloos kan PVV leider Wilders hetzen tegen vluchtelingen,
hen dehumaniseren en/of demoniseren [testosteronbommen] [69], Markuszower
kan razen over ''Afrikaanse indringers'' [70] en Fleur Agema kan onafgebroken
hitsen tegen vluchtelingen/migranten [71] en daar hoor je, behalve
vluchtelingenactivisten [72], niemand over en een Blogger maakt een PVV
Tweet Grap en half Nederland staat op zijn Kop [73]
Dubbele standaarden!
En voor de goede orde, op zijn weblog heeft Breedveld een dergelijke PVV opmerking NIET gedaan, noch heeft hij ooit PVV'ers ''bedreigd''
Alleen heeft hij verwezen naar het Tweet PVV Incident [74]
Samenvattend mogen we constateren, dat het larmoyante Gejank van
Bosma over 'de ''doodschiet'' Oproep van Breedveld niet alleen uit de 
context getrokken en onjuist is, maar zelfs een aperte LEUGEN, omdat Bosma
[die natuurlijk de context kent] heel goed weet, dat hier geen sprake was van
een Oproep tot Geweld.
Zijn Leider Wilders heeft niet eens aangifte gedaan! [75]
Kom nou meneer Bosma, wie denkt u voor de Gek te houden.....
G
EPILOOG
LEZERS!
Waarom zoveel tijd en moeite gestoken in een duidelijke vete tussen
journalist Peter Breedveld en de extreem-rechtse journalist Wierd Duk, die
[en dat blijkt uit het stuk wel] een Lange Arm heeft, die tot de Tweede Kamer
toe reikt.
Omdat dit onderdeel is van een veel Groter Geheel
Dit is niet alleen een conflict tussen twee journalisten
Het is veel meer dan dat en daarom is het zo belangrijk, hieraan
aandacht te schenken:
Niet alleen is opvallend in deze Zaak, , dat journalist Wierd Duk in de Tweede
Kamer door fascisten wordt verdedigd [Lees, PVV'er Bosma] en gebruikt
Bosma zijn verdediging om Vijand D'66 een Trap na te geven
Het is vooral ook de Wereld op Zijn Kop:
Want in de Tweede Kamer wordt door PVV fascist Bosma, gejankt over
het feit, dat de racist en xenofoob Wierd Duk [Lees zijn Lowlands voordracht maar]
een racist en fascist genoemd wordt, waarbij de anti-racistische Boodschapper
Breedveld [die het racisme/fascisme van Wierd Duk met bronnen heeft gedocumenteerd en dus niet zomaar wat roept] als gewelddadig wordt neergezet, onder andere op grond van een uit 2011 daterende harde PVV
Tweet, over welks gewelddadige karakter Bosma ook nog eens liegt.
Dat alles om de aandacht af te leiden van de werkelijk gewelddadigen:
Wierd Duk en geestverwanten, die van het demoniseren, ontmenselijken
en criminaliseren van vluchtelingen, moslims en niet-westerse allochtonen,
een Dagtaak hebben gemaakt.
BOODSCHAP
Wierd Duk en PVV fascisten [de een in de krant en op social media, de anderen
in de Tweede Kamer] mogen te pas en te onpas  vluchtelingen, moslims en niet-westerse
allochtonen demoniseren, ontmenselijken en criminaliseren,  waardoor
het politieke Klimaat zodanig is verziekt, dat zaken als de misdadige
anti vluchtelingen Rwanda deal nu ineens bespreekbaar zijn [76],
maar JA, niet deze fascisten,  maar het Verzet ''roept op tot Geweld
LAAT ME NIET LACHEN, MENEER BOSMA
LAAT ME NIET LACHEN, MENEER WIERD DUK
Ik heb een Boodschap voor Wierd Duk en consorten

Meer van Astrid Essed