EU Associatieverdrag met Israel/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Di 26 April 2016 00:38 | Astrid Essed | 1276 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN LEDEN TWEEDE
KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
ZIE OOK
Een soortgelijke brief is ook gegaan naar de Tweede Kamercommissie
Economische Zaken, de Eerste Kamercommissie B.D.O. en de
Nederlandse Europarlementariers
ZIE
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp: EU Associatieverdrag met Israel
''Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.''
Artikel 2, EU-Israel Associatieverdrag
Geachte dames en heren,
Hierbij doe ik een appel op u om te ijveren voor de opzegging, dan wel
opschorting van het EU Associatieverdrag met Israel.
Reden:
De systematische en volhardende schending van de mensenrechten
door Israel:
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
NADER BESCHOUWD
Het zou niet eens nodig moeten zijn±
Toch nog een greep uit enkele belangrijke
Israelische schendingen van het
Internationaal Recht.
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT

BEZETTING/MILITAIRE INVALLEN IN GAZA/

BLOKKADE GAZA/MUUR

Er is natuurlijk de nu bijna 49 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden,

ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel

destijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog

veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [1]

Nooit gehoor aan gegeven.

Integendeel, dagelijks plukken de Palestijnen de bittere

vruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingen

en [oorlogs]misdaden inhoudt.

Voorbeelden zijn er te over:

De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, met

als misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen

[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [2]

Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,

scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [3]

De ellende is niet te tellen.

Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaar

dreigt te worden. [4]

De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend:

Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [5]

Ook is de watersituatie kritiek:

90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak: door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [6]

Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.

Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel

33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [7]

De VN zegt:

“The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment.”  

[8]

De Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft:

“The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip.” (9)

ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT

DE  ISRAELISCHE MUUR

Tien jaar geleden stelde het Internationaal Gerechtshof vast dat de muur die Israël op de bezette Westelijke Jordaanoever bouwt illegaal is. [10] Israël moest de muur afbreken en gedupeerde Palestijnen schadeloos stellen, bepaalde het Hof.

Maar dat heeft Israël niet gedaan. Gevolg: tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [11] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.

Opnieuw dreigt een annexatie na voltooiing van de Muur,

omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoever

bij Israel is ingelijfd, een  gebied, waar 85 procent

van de kolonisten wonen. [12]

Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van de

Westelijke Jordaanoever. [13]

ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT

ILLEGALE NEDERZETTINGEN

En dan zijn er nog de nederzettingen, die sinds

eind zestiger jaren zijn gebouwd [en nog geregeld worden uitgebreid]

op bezet Palestijns gebied.

Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigend

zonder enige compensatie], ze zijn volgens het Internationaal

Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van

1907] illegaal. [14]

Ook is de illegaliteit van de nederzettingen nogmaals bevestigd

door het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de door

bezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaal

verklaarde:

“The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law.”  [15]

Ook de Europese Unie beschouwt de nederzettingen als illegaal:

Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van

van de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland:

“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” [16]

ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
ISRAEL´S ANNEXATIES
ANNEXATIE SYRISCHE GOLANHOOGTEN, JERUZALEM EN
DEEL WESTELIJKE JORDAANOEVER
Aan de rij van Israelische schendingen van het Internationaal Recht
lijkt wel geen einde te komen.
Vooral niet te vergeten moet worden de Israelische annexaties van bezet
gebied, de Syrische Golanhoogten [1981], Jeruzalem [1980] en recentelijk, een deel
van de Westelijke Jordaanoever.  [17]
VN Resoluties, die deze annexaties veroordelen, waarin het principe
een rol speelt ''”dat de verwerving van gebied door militair geweld

ontoelaatbaar is’'' [18], het verbod op het ''wijzigen van permamente

veranderingen van bezet gebied door een bezettende macht [19], 

Israel trekt zich er niets vanaan.

Daaraan moet eens een keer paal en perk worden gesteld

en daartoe is het EU Associatieverdrag een prima drukmiddel.

HET EU ASOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL
Grootschalige schendingen van het Internationaal Recht zoals
een bijna 49 jarige bezetting, bloedige militaire invallen, een
wurgende uithongeringsblokkade, landdiefstal door annexaties,
een Muur en illegale nederzettingen, meer dan genoeg redenen
om er actief en fel voor te ijveren, het Associatieverdrag met Israel 
op schorten dan wel op te zeggen.
Immers, dit Associatieverdrag heeft een mensenrechtenclausule
in artikel 2 [20], waarvan dankbaar gebruik kan worden gemaakt.
Dat is nu precies de reden waarom ik tegen het EU Associatieverdrag
met de Oekraine ben.
Want met een land als Oekraine, met zo'n slechte mensenrechtensituatie
[21] ga je geen Associatieverdrag aan, tenminste, als je je eigen
mensenrechtenclausule serieus neemt.
In alle opzichten geldt dat dus ook voor Israel, zoals
uit bovenstaande blijkt.
Neemt u een voorbeeld aan D'66 en Groen Links, die op hun Congres hebben
aangedrongen op
het opschorten, dan wel opzeggen van het Associatieverdrag met Israel. 
[22]
Wat zij kunnen, kunt u ook.
Bent u moreel en internationaalrechtelijk verplicht.
TENSLOTTE
Het gaat niet aan, dat landen jaar in, jaar uit, de mensenrechten schenden,
hun neus ophalen voor VN Resoluties [23] en dan ook nogeens ''beloond''
worden met gunstige handelsvoorwaarden door middel van o.a.
Associatieverdragen.
Er moet een keer een duidelijk signaal worden afgegeven, dat genoeg, genoeg is.
In het geval van Israel is de houdbaarheidsdatum voor krediet meer dan
overschreden.
Aan u als parlementariers, die het Internationaal Recht dienen te verdedigen
[zie artikel 90, Nederlandse Grondwet] [24] het volgende:
Wilt u geloofwaardig blijven, dan gaat u
fel en vastbesloten ijveren voor opschorting dan wel opzegging van
het Associatieverdrag met Israel, dat duidelijk getoond heeft, lak te hebben
aan het Internationaal Recht.
Doet u dat niet, dan houdt u een bezettende macht met bloed aan zijn handen
de hand boven het hoofd.
En bent u medeverantwoordelijk voor het onrecht, dat dagelijks blijft
plaatsvinden, zolang die bezetting voortduurt.
Aan u de ,keuze.
Ik reken op uw politieke en morele verantwoordelijkheid.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN

[1]

”1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;”

UNITED NATIONS

SECURITY COUNCIL

RESOLUTION 242

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136

TEKST

Resolution 242 (1967)
of 22 November 1967

The Security Council,

Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;

(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

2. Affirms further the necessity

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;

(b) For achieving a just settlement of the refugee problem;

(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;

3. Requests the Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;

4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.

Adopted unanimously at the 1382nd meeting.

[2]

MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 2014

1492 BURGERDODEN

FRAGMENTED LIVES

HUMANITARIAN OVERVIEW 2014

MARCH 2015

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/annual_humanitarian_overview_2014_english_final.pdf

11.100 GEWONDEN

OCHA

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY

4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf

1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPT

OCHA

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY

4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf

[3]

DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKT

OCHA

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY

4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf

DUIZENDEN HUIZEN VERWOEST

GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf

SCHOLEN VERWOEST

GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf

ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTEN

GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_dashboard_november_2014_02_dec_2014.pdf

[4]

THE RIGHTS FORUM

VN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR

TE WORDEN

17 SEPTEMBER 2015

http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden

VN RAPPORT:

REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:

DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

6 JULY 2015

http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf

[5]

Blokkade

Sinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”

RIGHTS FORUM

ACHTERGRONDEN: GAZA

http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

[6]

RIGHTSFORUM/WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

http://rightsforum.org/achtergronden/water

[7]

  • No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
  • Pillage is prohibited.
 • Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”

ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40

[8]

UNITED NATIONS

OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS

OCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

FIVE YEARS OF BLOCKADE:

THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIP

JUNE 2012

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_june_2012_english.pdf

[9]

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

COUNCIL CONCLUSION ON THE MIDDLE

EAST PEACE PROCESS

14 MAY 2012

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130195.pdf

[10]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[11]

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.

The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.

BTSELEM.ORG

THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/ separation_barrier/map

RIGHTS FORUM

ACHTERGRONDEN/DE MUUR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/de-muur

[13]

RIGHTS FORUM

ACHTERGRONDEN/DE MUUR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/de-muur

(14)

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).

The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL

LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=77068F12B8857C4DC12563CD0051BDB0

HET HAAGS VERDRAG VAN 1907

HAGUE CONVENTION 1907

http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdf

THE RIGHTS FORUM

NEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen

NEDERZETTINGENMONITOR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor

(15)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF

A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

9 JULY 2004

http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf

(16)

EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EAST

PEACE PROCESS

14 MAY 2012

http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_12170_en.htm

[17]

VOLKSKRANT

ISRAEL EIGENT ZICH GROOT STUK LAND TOE OP WESTOEVER

15 MAART 2016

http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/

JOOP.NL

ISRAEL ANNEXEERT GROOT STUK PALESTIJNS GRONDGEBIED

15 MAART 2016

http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied

”Israël heeft stukken land op de Westelijke Jordaanoever tot staatseigendom bestempeld. ”

NOS

ISRAEL NEEMT LAND IN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER

15 MAART 2016

http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html

[18]
VN RESOLUTIES, DIE ISRAELISCHE ANNEXATIES VEROORDELEN
I
ANNEXATIE SYRISCHE GOLANHOOGTE
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 497

United Nations Security Council resolution 497, adopted unanimously on 17 December 1981, declared that the Israeli Golan Heights Law, which effectively annexed the Golan Heights, is “null and void and without international legal effect” and further calls on Israel to rescind its action.[1]

WIKIPEDIA

UNITED NATION SECURITY COUNCIL RESOLUTION 497

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_497

 • Resolutie 497 (17 december 1981) “… verklaart de annexatie van de Syrische Golan-hoogvlakte ‘nul en onbestaand’ en eist dat Israël zijn beslissing (tot annexatie) onmiddellijk intrekt”

BRON:

ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIES

LODE VANOOST

30 JULI 2014

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties

II

ANNEXATIE JERUZALEM [1980]

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 478

´´In Resolutie 478 staat dat de Veiligheidsraad:

 • de Israëlische “basiswet aangaande Jeruzalem” (Jeruzalemwet), waarbij heel Jeruzalem, inclusief Oost-Jeruzalem, tot hoofdstad van Israël werd verklaard, “in de krachtigste bewoordingen veroordeelt”;
 • uitspreekt dat deze wet een schending van het volkenrecht is;
 • beslist dat deze wet en alle andere maatregelen waarmee Israël, “de bezettende mogendheid” de status van Jeruzalem verandert “nietig” zijn en onmiddellijk herroepen moeten worden;
 • de landen die diplomatieke missies in Jeruzalem hebben oproept deze daar weg te halen´´

WIKIPEDIA

RESOLUTIE 478 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_478_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

´´The Security Council,

Recalling its resolution 476 (1980),

Reaffirming again that the acquisition of territory by force is inadmissible,

Deeply concerned over the enactment of a “basic law” in the Israeli Knesset proclaiming a change in the character and status of the Holy City of Jerusalem, with its implications for peace and security,

Noting that Israel has not complied with resolution 476 (1980),

Reaffirming its determination to examine practical ways and means, in accordance with the relevant provisions of the Charter of the United Nations, to secure the full implementation of its resolution 476 (1980), in the event of non-compliance by Israel,

 1. Censures in the strongest terms the enactment by Israel of the “basic law” on Jerusalem and the refusal to comply with relevant Security Council resolutions;
 2. Affirms that the enactment of the “basic law” by Israel constitutes a violation of international law and does not affect the continued application of theGeneva Conventionrelative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, in the Palestinianand other Arab territories occupied since June 1967, including Jerusalem;
 3. Determines that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, and in particular the recent “basic law” on Jerusalem, are null and void and must be rescinded forthwith;
 4. Affirms also that this action constitutes a serious obstruction to achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East;
 5. Decides not to recognize the “basic law” and such other actions by Israel that, as a result of this law, seek to alter the character and status of Jerusalem and calls upon:

(a) All Member States to accept this decision;

(b) Those States that have established diplomatic missions at Jerusalem to withdraw such missions from the Holy City;

 1. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the implementation of the present resolution before 15 November 1980;
 2. Decides to remain seized of this serious situation.

Adopted at the 2245th meeting by 14 votes to none, with 1 abstention (United States of America).´´

WIKIPEDIA

FULL TEXT OF RESOLUTION 478

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

SOURCE

WIKIPEDIA

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 478

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478

[19]

ISRAELISCHE ANNEXATIE DEEL WESTELIJKE JORDAANOEVER/
BRIEF AAN LEDEN VASTE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
ASTRID ESSED
14 APRIL 2016
[20]
''Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.''
ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENT
ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE 
EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THE
ONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART
21 JUNE 2000

[21]

AMNESTY INTERNATIONAL
UKRAINE 2015/2016
HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2015: UKRAINE
''Human Rights Watch has gathered evidence of the use of cluster munitions by pro-government forces and Russia-backed rebels during the armed conflict in eastern Ukraine. ''
......
.......
''Similarly, no significant progress has been achieved in holding accountable perpetrators of abuses during the 2014 Maidan protests, during which over 100 protesters and 13 law enforcement officers died and many were injured. ''
HUMAN RIGHTS WATCH
UN HUMAN RIGHTS COUNCIL: HUMAN RIGHTS SITUATION IN
UKRAINE
9 DECEMBER 2015
[22]
D'66 DRINGT AAN OP OPSCHORTEN ASSOCIATIEVERDAG
MET ISRAEL
18 APRIL 2016
DUTCH PARTY VOTES FOR SANCTIONS ON ISRAEL
18 APRIL 2016
GROEN LINKS MIDDEN OOSTEN WERKGROEP
GROENLINKS CONGRES NEEMT MOTIE AAN OVER
ASSOCIATIEVERDRAG EU-ISRAEL
24 APRIL 2016
[23]

ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIES

LODE VANOOST

30 JULI 2014

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties

[24]

''

Artikel 90

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2008-07-15#Hoofdstuk5

Meer van Astrid Essed