Situatie Vluchtgarage te onveilig voor vrouwelijke vluchtelingen/Recht op bestaan uitgeprocedeerden

Di 7 Oktober 2014 15:03 | Astrid Essed | 2929 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOOR VROUWELIJKE

VLUCHTELINGEN/VOOR HET RECHT OP BESTAAN VAN UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN
 
 
 
ZIE OOK
 
 
 
AT5 berichtte over de onveilige situatie voor vrouwelijke vluchtelingen
in de Vluchtgarage in Amsterdam Zuid-Oost, een door supporters en
activisten gekraakte garage ten behoeve van uitgeprocedeerde
vluchtelingen, zonder recht op basisvoorzieningen, zoals eten,
drinken en een dak boven je hoofd[1] 
Ook werden de vrouwelijke vluchtelingen geinterviewd. [2]
En natuurlijk is hun situatie niet veilig, zoals een van de vrouwen ook
toelichtte. [3]
Elf vrouwen op 159 mannen, in bizarre omstandigheden,
waarbij volgens vrijwilliger Henk Griffioen tenminste een derde met 
psychische problemen. [4]
Het is diezelfde Vluchtgarage, waarover het College voor
de Rechten van de Mens de noodklok heeft geluid, evenals Amnesty
International. [5]
In die Vluchtgarage is, onder andere door spanningen vanwege
de uitzichtloosheid en de mensonwaardige omstandigheden, 
in augustus van dit jaar bij een vechtpartij de 32 jarige Gulud Nasir
uit Somalie om het leven gekomen. [6]
Gevlucht voor de oorlog in Somalie, om in het
zogenaamd ''veilige'' Nederland op een dergelijke manier de
dood te vinden.
 
In een dergelijke situatie zijn uitgeprocedeerde vrouwen juist extra kwetsbaar
en hebben ze grote kans, in de prostitutie terecht te komen,
als ze dakloos zijn. [7]
 
UITGEPROCEDEERDEN/DE TRAGEDIE/HET GESOL/VOOR
HET RECHT OP BESTAAN
 
De hachelijke situatie van de vrouwelijke uitgeprocedeerden is
een aspect van een door en door inhumaan beleid.
Het gaat dieper, namelijk over het inhumane asielbeleid
als zodanig [8] en de positie van de uitgeprocedeerden in het byzonder.
Het begint al bij de asielprocedure.
Die sluit ''economische vluchtelingen'' uit.
Alsof je niet het recht hebt, te vluchten voor extreme armoede,
op zoek naar een beter bestaan.
 
Maar ook met degenen, die wel recht hebben om asiel aan te
vragen, wordt een wreed spel gespeeld.
Want als je in asielprocedure door de IND bent afgewezen, kun
je wel naar de rechter stappen, maar inhoudelijk is er
feitelijk geen recht te halen.
De rechter kan namelijk niet aan waarheidsvinding doen
en de asielprocedure inhoudelijk toetsen, dat kan alleen
de IND.
Het enige, dat de rechter mag beoordelen is of de juiste procedures
zijn gevolgd.
 
Waar een verdachte van een misdrijf een tweede kans krijgt
in Hoger Beroep [waar de zaak opnieuw wordt bekeken]
krijgt een asielzoeker, die bovendien niets strafbaars heeft gedaan, die
kans niet. [9]
 
Dat is discriminatie, rechtsongelijkheid en in strijd met
de beginselen van een eerlijke rechtsprocedure.
Het asielbeleid kun je dus rustig discriminerend noemen.
 
 
UITGEPROCEDEERDEN
 
Er is heel wat meer te zeggen over het inhumane asielbeleid [10]
dat vanaf start tot finish inhumaan, schandelijk en weerzinwekkend is.
Zoals de positie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen 
, die vanaf 2012 door Amsterdam rondzwerven en 
overal worden verdreven. [11]
En ook in Den Haag  uit hun Vluchthuis gezet zijn. [12]
 
Het gaat hier om mensen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet naar
hun land terug kunnen vanwege de onveilige en oorlogssituatie. [13]
Maar die in Nederland ook geen recht hebben op basisvoorzieningen. [14]
 
Sowieso is dat al misdadig en in strijd met Internationale Verdragen,[15]
maar ook nu het ECSR [Europese Comite voor Sociale
Rechten] dit heeft veroordeeld en stelt, dat Nederland deze groep
WEL moet voorzien van basisvoorzieningen [16] legt Staatssecretaris
van Justitie Teeven dit naast zich neer. [17]
Dit kan hij niet helemaal doen,want hij wacht in ieder geval 
de beslissing van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken
af over het standpunt van het ESCR over de opvang van
de uitgeprocedeerde asielzoekers. [18]
 
 
De situatie van de uitgeprocedeerden is dus nijpend, schandalig
en mensonwaardig.
Amnesty International bericht bovendien, dat zij niet allen uitgeprocedeerden
zijn, maar dat waarschijnlijk een aanzienlijke groep eigenlijk een
asielstatus had moeten krijgen. (19)
 
En zo wordt er dan met de levens van mensen gesold.
 
 
EPILOOG
 
De vrouwen, die niet in de Vluchtgarage konden blijven, hebben
tijdelijk onderkomen gevonden in Zuid Oost. (20)
Maar voor hoe lang
 
Hulpverlener Henk Griffoen is bang, dat zij misschien naar de daklozen
opvang zullen worden verwezen.
En dat is geen bestaan.
Ze zullen dan terechtkomen tussen eveneens geproblematiseerde
mensen, verslaafden, mensen met psychische problemen en
bovendien is die opvang alleen maar ´s avonds en ´s nachts, overdag
moet je eruit.
Weer zwerven dus en weer kwetsbaar zijn.
 
Inhumaan, onfatsoenlijk, schandalig.
 
Voor hen en de andere uitgeprocedeerden is maar 
een oplossing
Een menswaardige opvang, met basisvoorzieningen en
daarna een verblijfsstatus.
 
Het recht op veiligheid, een goed bestaan en vrijwaring
van vervolging is universeel.
 
 
 
Astrid Essed
 
 
 
 
NOTEN
 
 
 
 
[1]
 
 
AT5
'''SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOOR
VROUWELIJKE VLUCHTELINGEN''\
29 SEPTEMBER 2014

 
 
[2]
 
 
YOUTUBE
 
SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOOR
VROUWELIJKE GEVANGENEN
 
 
 
[3]
 
YOUTUBE
 
SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOOR
VROUWELIJKE GEVANGENEN
 
 
 
[4]
 
YOUTUBE
 
SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOOR
VROUWELIJKE GEVANGENEN
 
 
 
[5]
 
 
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014
 
 
 
 
 
 
”Vandaag en tijdens een eerder bezoek aan de vluchtgarage in juni zag het College een niet-menswaardige leefomgeving: een tekort aan sanitaire voorzieningen en voedsel. Deze voorzieningen en een veilige plek zijn essentieel voor een menswaardig leven.”
 
 
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
ONMIDDELLIJKE ACTIE VLUCHTGARAGE NODIG
26 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
 
 
[6]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
GESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE
26 AUGUSTUS 2014
 
 
 
ASIELZOEKER VLUCHTGARAGE OVERLEDEN
NA VECHTPARTIJ
25 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
WIJ ZIJN HIER HEEFT EEN FAMILIELID VERLOREN-
R.I.P. NASIR GULUD
 
 
 
 
 
[7]
 
WIJ ZIJN HIER
GEEN VROUWEN OP STRAAT! SUPPORTERS LUIDEN
DE NOODKLOK
 [8]


NEDERLANDS ASIELBELEID WORDT HUMANER/
DE ONDRAAGLIJKE INHUMANITEIT VAN HET BELEID
ASTRID ESSED[9]


NOS
D'66: INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
9 SEPTEMBER 2013

 
 
[10]
 
 
ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN/
REVEALING A CRIME IS NOT A CRIME
ASTRID ESSED
 


[11]


UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/
DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY
ASTRID ESSED[12]


OMROEP WEST
VLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK
17 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEN HAAG BIEDT ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERK
TIJDELIJKE OPVANG
1 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
RECHT OP BESTAAN
NIEUW ONDERZOEK NAAR WOONPERSPECTIEF 
ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERK
15 MAART 2014
 
 
 
[13]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
[14]
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/
DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY
ASTRID ESSED

 
 
 
[15]
 
 
”The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.”
 
 
Article 11, INTERNATIONAL CONVENANT ON
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
 
 
 
 
 
[16]
 
 
PKN
VOORLOPIGE VOORZIENING VOOR
HUMANE BEHANDELING VOOR
ONGEDOCUMENTEERDEN TOEGEWEZEN
31 OCTOBER 2013
 
 
 
 
NOS
COMITE KEURT ASIELBELEID AF
31 OCTOBER 2013
 
 
 
 
UITSPRAAK VAN EUROPEES COMITE VORMT
JURIDISCH WAPEN IN STRIJD TEGEN UITSLUITING
8 JANUARI 2014
 
 
 
EUROPEES COMITE SCHIET OPNIEUW
GAT IN UITSLUITINGSREGELS
 
 
 
 
[17]
 
 
”Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft aangegeven geen gehoor aan die voorlopige beslissing te geven. Het ministerie zegt in de krant dat uit de uitspraak van de Duitse rechter geen conclusies over het Nederlandse stelsel kunnen worden getrokken, omdat het maar over één uitspraak gaat van een lagere rechter. Ook heeft Nederland zich in de zaak niet kunnen verweren.”
 
 
 
DUITSE RECHTER VINDT NEDERLANDS ASIEL MENSONWAARDIG
10 MEI 2014
 
 
 
 
[18]
 
 
NOS
TEEVEN WACHT OP ASIELBELEID EU
1 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
(19)
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
 
(20)
 
 
YOUTUBE
 
SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOOR
VROUWELIJKE GEVANGENEN
 

Meer van Astrid Essed