Samenwerkingsverband Amsterdan/Tel Aviv/Brief aan Gemeenteraadsleden

Wo 4 November 2015 07:25 | Astrid Essed | 3298 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN 
D'66 GEMEENTERAADSLEDEN
 
 
 
ZIE OOK
 
 
 


TOELICHTING:

 
 
Woensdag 4 november valt in de Gemeenteraad de beslissing,
of er wel of geen samenwerkingsverband-de stedenband was 
eerder afgeblazen- met Tel Aviv komt.
Maar stedenband of samenwerkingsverband-het komt op hetzelfde
neer, het promoten van de Israelische bezettingsstaat en Tel Aviv,
dat helemaal niet ''tolerant'' is, maar racistisch tegenover Ethopische
Joden en Afrikaanse vluchtelingen.
Met zo'n stad ga je geen samenwerkingsverband aan.
 
Zie hieronder mijn brief aan de D''66 Gemeenteraadsleden
 
Eerdere brieven aan D'66 hierover:
 
Zie
 

 
 
 
 
 
 
 
Zie brieven aan Gemeenteraadsleden van andere politieke partijen
 
 Brief aan College B & W

Een brief met een mildere toon aan Groen Links, omdat zij zich
hadden uitgesproken tegen een stedenband


Een soortgelijke brief als aan Groen Links aan de Partij voor
de Dieren en de Partij van de Ouderen


En een uitleg, waarom de SP geen brief heeft gekregen
Zie hieronder de brief aan de D'66 Gemeenteraadsleden
Astrid EssedBRIEF AAN D'66 GEMEENTERAADSLEDEN OVER SAMENWERKINGS
VERBAND AMSTERDAM TEL AVIV
 
 
 
AAN DE D'66 GEMEENTERAADSLEDEN  AMSTERDAM
Onderwerp:
Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv


Geachte Gemeenteraadsleden,

In navolging van de brieven, die ik u op 16 juni en 30 juni jongstleden
heb
toegezonden over het aangaan van een stedenband, respectievelijk
samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam en Tel Aviv
[zie geheel onderin], opnieuw een dringend appel op u, hierin niet
mee te gaan en ieder samenwerkingsverband resoluut af te wijzen.

Redenen:

De gecontinueerde Israelische bezettingspolitiek met voortschrijdende
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden en het feit, dat Tel
Aviv zelf helemaal geen ''tolerante stad'' is, maar ernstig wordt
bepaald door racisme tegen zowel Ethopische Joden als Afrikaanse
vluchtelingen.

ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
Nogmaals in het kort, mijn bezwaren tegen dit samenwerkingsverband:
 
Een samenwerkingsband met Tel Aviv is een impliciete en expliciete
ondersteuning voor bezettingsstaat Israel, aangezien een stad
nou eenmaal een onderdeel van een Staat is.
Of u het nu een ”stedenband” of een ”samenwerkingsverband''
wordt genoemd,
de essentie verandert er niet door.
Israel bezet, zoals u weet, de Palestijnse gebieden vanaf 1967,  wat
inhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,
vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,
zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,
waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,
scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizenden
dakloos werden. [1]
Recentelijk heeft de VN zelfs de noodklok geluid, dat Gaza
door de opeenvolgende Israelische militaire aanvallen
onbewoonbaar dreigt te worden. [2]
Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International
”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,
[3], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordt
gesteld.
Ook heeft Amnesty International er in een recent bericht 
[27 october] het Israelische leger ervan beschuldigd, in de Westbank
ongerechtvaardigd dodelijk geweld tegen Palestijnen te gebruiken. [4]
 
Tot op de dag van vandaag gaan door:
Huisvernietigingen, het doodschieten van Palestijnse burgers
bij checkpoints, de uithongeringsblokkade van Gaza, de bouw
van de illegale Israelische Muur, die Palestijnen beperkt in hun
bewegingsvrijheid en toegang tot scholen en ziekenhuizen
bemoeilijkt, alsmede toegang tot hun velden, het systematisch
mishandelen van Palestijnse kinderen op de Westbank 
door het Israelische leger, noem ze maar op. [5]
 
 
Dan heb ik nog niet genoemd
de systematische land waterroof van de Palestijnen door de
aanwezigheid van de illegale nederzettingen en de
''hulp'' van het Israelische leger bij aanvallen
van kolonisten op Palestijnen. [6]
 
Met een stad van een dergelijke Staat kan geen
samenwerkingsverband worden aangegaan.
Het zou ronduit een schande zijn.
 
 
 
GEEN ”TOLERANT” TEL AVIV/RACISTISCH TEL AVIV
 
 
Nog afgezien van het feit, dat de misdaden van bezettingsstaat
Israel reden genoeg is, geen samenwerkingsverband met Tel Aviv
aan te gaan, is het een sprookje, dat Tel Aviv een
”tolerante stad” zou zijn. [7]
Niets is minder waar.
 
 
In Tel Aviv is een virulent racisme tegen zowel Ethopische
Joden als Afrikaanse vluchtelingen.
Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistisch
politiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [8]
Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer van aanslagen op
hun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven. [9]
 
In Tel Aviv vinden demonstraties tegen Afrikaanse vluchtelingen
plaats met leuzen als ”Death to the Sudanese” [10]
 
 
En met zo’n stad wordt een samenwerkingsverband overwogen:
Zo dreigt de Gemeente Amsterdam in dezelfde positie te komen als de Amerikaanse stad
Baltimore, dat een samenwerkingsverband [of stedenband], heeft
met de Israelische stad Ashkelon, waar een virulent racisme is
tegen Ethopische Joden. [11]
 
 
Daarbij komt:
Dit racisme tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse vluchtelingen,
meestal afkomstig uit Soedan en Eritrea, is een onderdeel van de
Israelische politiek.
Over het politieoptreden tegen Ethiopische Joden had ik het al [12]
 
Systematisch worden bovendien de rechten van Afrikaanse vluchtelingen
geschonden, die aanvankelijk [zonder de kans, asiel aan te vragen]
voor onbepaalde tijd in een vluchtelingenkamp [gevangenis dus] werden
opgesloten en nu dat voor onbepaalde tijd vasthouden is verboden
door het Hooggerechtshof, te maken krijgen met stadsverboden voor
Tel Aviv en Eilat, de steden waar ze wonen en werken. [13]
 
Afrikanen worden door de Israelische premier Netanyahu zelfs
een ”’demografische bedreiging voor het Joodse karakter
van de Staat” genoemd. [14]
 
 
 
EPILOOG
 
 
 
 
Met een stad, die onderdeel is van de Israelische bezettingsstaat,
die systematisch misdaden begaat [15], kan en mag  geen samenwerkingsverband worden aangegaan.
 
Bovendien is die stad, Tel Aviv, helemaal niet tolerant, maar
virulent racistisch tegen zowel Ethopische
Joden als Afrikaanse vluchtelingen. [16]
Deze samenwerking had niet eens onderzocht moeten
worden en in ieder geval dient iedere samenwerking 
met Tel Aviv per direct te worden gecanceld.
 
Stemt u toch voor dat samenwerkingsverband en gaat het daardoor
door, dan bent u, D'66 Gemeenteraadsleden, zowel als de
Gemeente Amsterdam, moreel medeplichtig
aan zowel de onderdrukking van Palestijnen als het virulente racisme
tegen Afrikanen in Tel Aviv.
 
 
Ik heb u de feiten gepresenteerd.
Daar kunt u niet omheen.
 
Zodat u later niet kunt zeggen
”Wir haben ess nicht gewusst”
 
 
STOP IEDER SAMENWERKINGSVERBAND MET TEL AVIV
OF WELKE ISRAELISCHE STAD OOK, ZOLANG BEZETTING
EN RACISME DOORGAAN!
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed 
Amsterdam
 
 
NOTEN
 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
 
 
 
 
 
 
 
 
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
 
 
 
 
 
 
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
[2]
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
VN RAPPORT:
 
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
6 JULY 2015
 
 
 
 
 
 
 
[3]
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
MUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS
27 OCTOBER 2015
 
 
 
 
[5]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: SECURITY FORCES ABUSE PALESTINIAN CHILDREN
19 JULY 2015


 
 
AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2015/15
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
HOW ISRAELI IMPUNITY THREATENS PALESTINIAN CHILDREN
26 AUGUST 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISRAEL/SEARCH IN UNLAWFUL PALESTINIAN HOME DEMOLITIONS
126 IN WESTBANK LEFT HOMELESS
22 AUGUST 2015
 
 
 
 
 
 
 
PRESS RELEASE
THE CIVIL ADMINISTRATION AND THE MILITARY DEMOLISHED
15 STRUCTURES IN AL KHDEIRAT COMMUNITY
3 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
ALJAZEERA
YOUNG PALESTINIAN WOMAN SHOT BY ISRAELI FORCES
DIES
22 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
THE SIEGE ON GAZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
 
 
 
 
 
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
 
 
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.
THE SEPARATION BARRIER
 
 
[6]
 
 
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
 
 
 
 
 
PRESS RELEASE
VIDEO DOCUMENTATION:
SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ON
VIOLENT RAMPAGE
8 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
NB
Van dit artikel neem ik overigens nadrukkelijk afstand:
 
TROUW
AMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE
HAAR IDENTITEIT VERLOOCHENT
SYLVAIN EPHIMENCO
23 JUNI 2015
 
 
 
”Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk.”
 
 
 
 
 
 
”Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.”
 
 
NRC
TEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERING
STEDENBAND AMSTERDAM
22 JUNI 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[8]
 
 
 
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUT
THE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITY
REMAINS UNCHALLENGED’
DAVID SHEEN
6 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[9]
 
 
 
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
 
[10]
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
 
[11]
BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUT
THE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITY
REMAINS UNCHALLENGED’
DAVID SHEEN
6 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[12]
 
 
 
 
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13]
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE
31 AUGUST 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
DISPATCHES: ISRAEL FAILS AFRICAN ASYLUMSEEKERS
25 FEBRUARY 2015
 
 
 
 
 
 
 
”Previously, detainees could be held indefinitely, but a Supreme Court ruling last November restricted the holding period to 20 months.”
 
 
 
 
MIDDLE EAST EYE
FROM HELL TO HOLOT: AFRICANS TRAPPED IN ISRAEL’S
DETENTION CENTRE
 
 
 
 
 
 
 
 
NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
 
 
 
 
 
[14]
 
 
 
THE GUARDIAN
ISRAEL PM: ILLEGAL AFRICAN IMMIGRANTS
THREATEN IDENTITY OF JEWISH STATE
 
 
 
 
 
 
NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[15]
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
 
 
 
 
 
 
 
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
 
 
 
 
 
 
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[16]
 
 
 
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

Meer van Astrid Essed